Gündem

Yargı yolları

Yargı yolları
Yargı yolları ile ilgili olarak, prosedüre ilişkin garantiler hakkındaki 4. bölüm bu konuyu daha derinlemesine ele alınırken, 6. bölüm yargı yollarına özgürlükten mahrum kalınma durumunda değinecektir.
AB hukuku kapsamında, Vize Kanunu (32 (3). madde ve 34 (7). madde), Schengen Sınırları Kanunu (13. madde) ve Sığınma Prosedürü Yönetmeliği (46. madde) gibi birçok belge, özel temyiz ve yargı yolları ile ilgili hükümler içermektedir. AB Temel Haklar Şartı’nın 47. maddesi, daha genel bir garanti sağlamaktadır. AB hukukunun garanti altına aldığı hakların ve özgürlüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, buna Şart hükümlerinin ihlali de dâhildir, mağdur olduğunu iddia eden herkes, bir ülke toprağına girişin veya gerekli prosedüre erişimin reddedilmesine karşı özellikle “etkili yargısal koruma” şeklinde olmak üzere etkili bir yola otomatik olarak erişmelidir.
AİHS kapsamında, bir ülke toprağına girişinin veya ilgili prosedüre erişiminin, AİHS uyarınca garanti altına alınmış hakları ilgilendirmesi durumunda herkes, AİHS’nin 13. maddesi gereği, ulusal bir makam önünde etkili bir yargı yoluna başvurma hakkına sahiptir. Örneğin, Hirsi Jamaa ve diğerleri / İtalya davasında, AİHM, göçmenlerin Libya’ya bu tedbire itiraz etme hakları olmadan geri gönderilmiş olmaları nedeniyle, bu tür etkili bir başvuru yolunun bulunmadığına kanaat getirmiştir.

Temel noktalar

  • Devletler yabancılara topraklarına giriş izni vermeye karar verme hakkına sahiptirler; ancak bunu yaparken AB hukukuna, AİHS’ye ve geçerli insan hakları garantilerine saygılı davranmalıdırlar.
  • AB hukuku, kısa süreli vize verme konusunda AB üye ülkeleri için ortak kurallar belirlemektedir.
  • AB hukuku, sınır kontrolü uygulaması ve özellikle denizdekiler olmak üzere, sınır gözetimi faaliyetleri ile ilgili tedbirler içermektedir.
  • Başta Schengen mevzuatı olmak üzere AB hukuku, bireylerin mutabık kalınan bölge içinde sınır kontrolü yapılmadan serbest şekilde seyahat etmelerini sağlamaktadır.
  • AB hukuku uyarınca, Schengen bölgesindeki tek bir devletin bir kişiye giriş yasağı koyması, bu kişinin tüm Schengen bölgesine erişiminin engellenmesine neden olabilir.
  • AB Temel Haklar Şartı, sığınma hakkını ve geri göndermenin engellenmesini öngörmektedir. AB sığınma mevzuatı, bir kişinin bir AB sınırına ulaşması anından itibaren uygulanır.
  • Belirli koşullarda, AİHS, bir devletin sınırındaki bir göçmeni alıkoyma veya geri çevirme hakkına, göçmenin transit bölgede veya devletin yargı alanı içinde başka bir yerde bulunmasına bakmaksızın sınırlamalar getirmektedir (bkz. bu bölümün giriş kısmı ve 1.5 ve 1.6 bölümler). Ayrıca, devletin, iddia edilen AİHS ihlalinin ulusal bir makam önüne taşınabileceği bir başvuru yolu sunması gerekebilir.

 

 

Benzer İçerikler

Basvuru Kararlariyla ilgili Bazi Temel Noktalar

Editör

18 Ay Kampta Kalma Zorunluluğu

editor_dr

-İsveç iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757