Cuma, Aralık 4, 2020

Ülkeye izinsiz Giren Yabancıların Dagıtımı

Göz atınız!

Avusturya’nın Mültecilere Sağladığı Sosyal Yardımlar

1- İlk iltica müracaatında toplama kampında kalan herkese aylık 40 Euro nakit veriyor. Giyim ve yiyecek, barınma, sabun, diş macunu...

BAMF Kararına İtiraz ve Şikayet Dilekçesi

Bu yazıda Almanya’da ilticaya başvurmuş bir takipçimizin, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin verdiği red kararıyla ilgili itiraz ve şikayet...

Beyaz sandalyelerde ölüme “Artık yeter!” diyoruz

Berlin, Paris, Zürih, Malmö ve Bükreş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde dün "Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemleri düzenlendi. Adalet ve Kalkınma...

HABER ANALİZ: ALMANYA’NIN AZERBAYCAN’DAKİ HİZMET HAREKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasından Hizmet Hareketi’ni sorumlu tutması ve Hizmet Hareketi’ni yok edilmesi gereken bir düşman...

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade...
- Advertisement -

Madde 15a
Ülkeye izinsiz Giren Yabancıların Dagıtımı
(1) Ülkeye izinsiz olarak girmis olan, ne iltica talebinde bulunan, ne de ülkeye izinsiz
girislerinin tespitinden hemen sonra sınırdısına sürülmek üzere tutuklanabilen ve
tutukluluktan sınırdısına sürülebilen veya geri gönderilebilen yabancılar, sınırdısına
sürülmenin ertelenmesi hakkında karar alınmasından veya bir ikamet izni verilmesinden önce
eyaletlere dagıtılırlar. Sözkonusu yabancıların, belli bir eyalete veya belli bir yere
dagıtılmalarını talep etme hakları yoktur. Eyaletlere dagıtım, Federal çisleri Bakanlıgınca
belirlenen bir merkezi dagıtım mercii tarafından yapılır. Eyaletler, dagıtım için farklı bir
sistem kararlastırmadıkları sürece iltica talebinde bulunanlar için belirlenmis dagıtım sistemi
uygulanır. Her eyaletin, sayıları 7’yi geçmemek üzere belirledigi daireler, 3’üncü cümle
hükmüne göre tayin edilen merci kanalıyla dagıtımı gerçeklestirirler ve dagıtımı yapılan
yabancıları alırlar. Yabancının; es, ana-baba veya resit olmayan çocukları arasında bir hane
birliginin mevcut oldugunu veya belli bir yere dagıtım yapılmasına engel teskil eden sair
zorunlu nedenlerin var oldugunu kanıtlaması halinde, bu durum dagıtımda göz önünde
bulundurulur.
(2) Yabancılar daireleri; yabancıları, dagıtımı yapan daireye bizzat gitmeye yükümlü
kılabilirler. Bu hüküm, yabancının beyanının 1’inci fıkranın 6’ncı cümlesine göre dikkate
alındıgı hallerde uygulanmaz. 1’inci cümle hükmüne göre verilen bir yükümlülük kararına
karsı itiraz edilemez. Dava açılması, yürütmeyi durdurmaz.
(3) Merkezi Dagıtım Mercii, dagıtımı yapan ilgili daireye, 2’nci ve 3’üncü cümle
hükümlerine göre yabancıyı almakla yükümlü barındırma tesisinin ismini bildirir. Dagıtımı
yapan dairenin baglı oldugu eyaletin, yabancı alma kontenjanını doldurmaması halinde,
sözkonusu eyaletin bu daireye en yakın yerde bulunan yabancı almaya müsait barındırma
tesisi, yabancıyı kabul ile yükümlüdür. Aksi taktirde, ltica slemleri Kanunu’nun 45’inci
maddesine göre ve bos ve mevcut münhal yer imkânları dikkate alınmak suretiyle merkezi
dagıtım mercii tarafından belirlenen barındırma tesisi yabancıyı almakla yükümlüdür. Bu
fıkra ile ilgili olarak ltica slemleri Kanunu’nun 46’ncı maddesinin 4’üncü ve 5’inci
hükümleri uygulanır.
(4) 3’üncü fıkra hükmüne göre dagıtımı yapan daire, yabancıya, dagıtımla tespit edilen
barındırma tesisine bizzat gitmesi hususunda talimat verir. Geldikleri ülkeler belirtilmek
suretiyle yabancıların sayısı ile yabancıların, dagıtımı yapan daire tarafından alınan
ifadelerinin sonuçları, merkezi dagıtım merciine bildirilir. Esler, ana-babalar ve resit olmayan
bekâr çocuklar grup olarak bildirilir ve dagıtılır. Yabancı, eyalet içersinde tekrar dagıtıma tabi
tutuldugu tarihe ve fakat en fazla sınırdısına sürmenin ertelendigi veya ikamet izninin
verildigi tarihe kadar bu barındırma tesisinde kalmak zorundadır; 12’nci madde ile 61’inci
maddenin 1’inci fıkrası hükümleri saklıdır. Dagıtımın bu Kanun ile degil de Eyalet Kanunu
ile düzenlenmesi halinde Eyaletler, bir Kanun Hükmünde Kararname ile dagıtımı eyalet
sınırları içersinde düzenlemekle yetkili kılınırlar; ltica slemleri Kanununun 50’nci
maddesinin 4’üncü fıkrası aynen uygulanır. Eyalet Hükümetleri, yetkilerini Eyaletteki diger
mercilere devredebilirler. 1’inci cümle hükmüne göre verilen bir talimata itiraz edilemez.
Dava açılması, yürütmeyi durdurmaz. Dagıtım talimatının bir Eyalet Kanunu veya 5’inci
cümle hükmüne göre çıkarılmıs bir Kanun Hükmünde Kararname geregi verilmesi
durumunda, 7’inci ve 8’inci cümle hükümleri aynen geçerlidir
(5) Yetkili daireler, yabancının dagıtımdan sonra bir baska Eyalette ikamet etmesine izin
verebilirler. kamet yerinin izinli olarak degistirilmesinden sonra yabancı, terk ettigi Eyaletin
kontenjanından düsülür ve kabul eden Eyaletin kontenjanına ilave edilir.
(6) 1-5’inci fıkraların öngördügü düzenlemeler, 1 Ocak 2005 tarihinden önce ülkeye girmis
oldugu kanıtlanan kisiler için uygulanmaz.

Önceki İçerikÇocukların Getirilmesi
Sonraki İçerikIkamet Süresi
- Advertisement -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -

Son Eklenenler

Avusturya’nın Mültecilere Sağladığı Sosyal Yardımlar

1- İlk iltica müracaatında toplama kampında kalan herkese aylık 40 Euro nakit veriyor. Giyim ve yiyecek, barınma, sabun, diş macunu...

BAMF Kararına İtiraz ve Şikayet Dilekçesi

Bu yazıda Almanya’da ilticaya başvurmuş bir takipçimizin, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin verdiği red kararıyla ilgili itiraz ve şikayet dilekçesi yer almaktadır. Takipçimiz ekte...

Beyaz sandalyelerde ölüme “Artık yeter!” diyoruz

Berlin, Paris, Zürih, Malmö ve Bükreş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde dün "Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemleri düzenlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının Kanun Hükmünde...

HABER ANALİZ: ALMANYA’NIN AZERBAYCAN’DAKİ HİZMET HAREKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasından Hizmet Hareketi’ni sorumlu tutması ve Hizmet Hareketi’ni yok edilmesi gereken bir düşman ilan etmesinden sonra, hem Türkiye’de...

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade etmektedirler. Ancak bununla ilgili herhangi...
- Advertisement -

Daha faza içerik