Almanya Dublin Gündem Kanunlar

Ülkeye Giris Yasagı ve ikamet Yasagı

Madde 11
Ülkeye Giris Yasagı ve ikamet Yasagı
(1) Ülkeden sınırdısı edilmis veya geri gönderilmis ya da sınırdısına sürülmüs olan bir
yabancı, tekrar F.Almanya’ya giremez ve ülkede ikamet edemez. Bu Kanuna göre, talep
haksahipligi sartlarının mevcudiyeti halinde dahi ikamet izni verilmez. 1’inci ve 2’nci cümle
hükümlerinin etkileri, yazılı talep üzerine kaideten süreyle sınırlandırılır. Süre, ülkenin terk
edildigi tarih itibarıyla baslar. Yabancının bir barısı ihlal suçu, bir savas suçu veya bir insanlık
suçu islemesi veya 58a maddesine göre bir sınırdısına sürme kararına istinaden Federal
Almanya’dan sınırdısına sürülmüs olması halinde, sürelendirme yapılmaz. En yüksek eyalet
mercii, münferit bir vak’ada 5’inci cümle hükmünde istisnalar yapabilir.
(2) 1’inci fıkranın 3’üncü cümlesi geregince belirlenen sürenin sona ermesinden önce, 1’inci
fıkranın 5’inci cümlesinde belirtilen haller haricinde yabancının kısa süreli olarak
Almanya’ya girmesine, Almanya’da bulunmasını gerektiren zorunlu nedenlerin mevcut
olması veya izin talebinin reddedilmesinin, agır bir magduriyetine neden olması halinde
istisnai olarak izin verilebilir. 1’nci fıkranın 5’inci cümlesinde öngörülen durumda, 1’inci
fıkranın 6’ncı cümlesi hükmü uygulanır.

 

Benzer İçerikler

Örnek iş başvuru formu; Bewerbungsmuster

Editör

Almanya Aile Birleşimi Nasıl Yapılır?

editor_dr

Dublin III Yönergesi Tam Metin

Editör

YORUM YAP