Almanya Asyl Süreci Avrupa Kıtası Gündem Kanunlar

Ülkeye Giris, Sınırdan Geri Cevirme Hakkinda

Kısım 2
Ülkeye Giris
Madde 13 Sınırdan Geçis
(1) Baska yasal düzenlemelere veya devletlerarası anlasmalara istinaden istisnalar
yapılmasının mümkün olmadıgı hallerde, Federal Almanya’ya giris ve F. Almanya’dan çıkıs
sadece izin verilmis sınır geçis kapılarından ve belirlenmis geçis saatleri içinde yapılır.
Yabancılar, ülkeye giris ve ülkeden çıkıslarında 3’üncü maddenin 1’inci fıkrası geregince
tanınan ve geçerli bir pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeyi yanlarında
bulundurmak ve sınır geçislerinde polis kontrolüne tabi olmakla yükümlüdürler.
(2) Bir yabancının, izin verilen bir sınır geçis kapısından ülkeye girmis olması, ancak sınırı
geçmesi ve sınır geçis kapısından içeri girmesi halinde gerçeklesir. Sınır geçis trafigini polis
marifetiyle kontrol etmekle görevli daireler, sınırdan geri çevirme kararından önce ( bu
Kanunun 15’inci maddesi, iltica islemleri Kanunu’nun 18 ve 18a maddeleri ) veya bu tedbirin
hazırlanması, güven altına alınması veya uygulanması esnasında belirli geçici bir maksatla
yabancıya, sınır geçis kapısından girisine izin vermeleri halinde yabancının ikametinin
kontrolü mümkün oldugu sürece 1’inci cümle anlamında ülkeye giris sözkonusu degildir.
Bunun dısında bir yabancı sınırı geçtigi takdirde ülkeye girmis sayılır.

Madde 14
Ülkeye izinsiz Giris; istisnai Vize
(1) Bir yabancının
1. 3.’üncü maddenin 1’inci fıkrası geregince gerekli pasaport veya pasaport yerine geçen
belgeye sahip olmaması,
2. 4’üncü maddeye göre gerekli olan ikamet izninin bulunmaması veya
3. 11’inci maddenin 2’nci fıkrası geregince sınır geçis izni sahibi olması hali dısında, 11’inci
maddenin 1’inci fıkrası geregince ülkeye giris yapmasına müsaade edilmemis olması
hallerinde Federal Almanya’ya girisi izinsiz sayılır.
(2) Sınır geçis trafigini polis marifetiyle kontrol etmekle görevli daireler, istisnai vize ve
pasaport yerine geçen belge düzenleyebilirler.

Madde 15
Sınırdan Geri Çevirme
(1) Ülkeye izinsiz giris yapmak isteyen yabancı sınırdan geri çevrilir.
(2) Bir yabancı
1. sınırdısı edilmesini gerektiren bir nedenin mevcut olması,
2. ikametin beyan edilen amaca uygun olmadıgına iliskin süpheyi haklı çıkaran nedenlerin
bulunması,
2a. Yalnız Schengen vizesi sahibi olarak veya kısa süreli bir ikamet nedeniyle vize
yükümlülügünden muaf tutularak 4’üncü maddenin 3’üncü fıkrasının 1’inci cümlesine aykırı
olarak çalısma amacıyla giris yapmak istediginde ve
3. Schengen Uygulama Anlasması’nın 5. maddesi geregince Anlasmaya taraf ülkelerin
hükümranlık alanına giris için öngörülen sartları yerine getirmemesi
hallerinde sınırdan geri çevrilir.
(3) Federal Almanya’da geçici ikamet için gerekli ikamet izni alma zorunlulugundan muaf
tutulan bir yabancı, 3’üncü maddenin 1’inci fıkrası ile 5’inci maddenin 1’inci fıkrasında
belirtilen sartları yerine getirmedigi takdirde sınırdan geri çevrilebilir.
(4) Bu madde ile ilgili olarak 60’ncı maddenin 1-3, 5, 8 ve 9’uncu fıkralarının hükümleri ile
62’nci madde hükmü tatbik edilir. iltica talebinde bulunmus olan bir yabancı, iltica islemleri
Kanunu hükümleri geregince F. Almanya’da ikametine izin verildigi sürece sınırdan geri
çevrilemez.
(5) Sınırdan geri çevirme kararı çıktıgında ve bu kararın hemen uygulanması mümkün
olmadıgında, sınırdan geri çevirme isleminin gerçeklestirilmesinin saglanabilmesi için,
yabancı (sınırdan geri çevirme tutuklulugu) hakim kararı ile tutuklanır. Diger taraftan 62’inci
maddenin 3’üncü fıkrası aynen uygulanır. Hakimin tutuklama veya tutuklama kararını
uzatmayı reddettigi durumlarda, 1’inci fıkra hükmü uygulanmaz.
(6) Yabancının Almanya’ya hava yolu ile ulasarak ve 13’üncü maddenin 2’nci maddesine
göre Almanya’ya girmedigi için sınırdan geri çevrildigi durumlarda, sınırdan geri çevirme
tutuklulugu basvurusu yapılmadıgı takdirde, yabancı Almanya’yı terk etmesi mümkün olan
bir hava alanının transit bölümüne veya kalabilecegi bir konuta alınır. 1’inci fıkra hükmüne
göre yabancının hava alanının transit bölümünde veya belirlenen konutta kalabilmesi için
hava alanına ulasmasından veya ulasma tarihinin tespit edilememesi durumunda, yetkili
merciinin yabancının gelis tarihini ögrendigi tarih itibariyle en geç 30 gün sonra hakim kararı
çıkarılması gereklidir. Hakim kararı yabancının Almanya dısına çıkarılmasının saglanması
amaçlıdır. Karar yalnız yabancının Almanya dısına çıkarılabilme isleminin kararın tanıdıgı
süre içinde gerçeklesebileceginin beklenebilecegi durumda geçerlidir. 5’inci fıkra hükmü
aynen uygulanır.

Benzer İçerikler

Peker’den yandaş Cem Küçük’e: Sen de Paramount Otel’in beleşçi sakinlerindensin, sizin namusunuz aldığınız rüşvet kadar

admin

Almanya / Sosyal Haklar Yasasi Özet

Editör

-Bulgaristan iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

3 yorumlar

Xxx Şubat 19, 2019 at 6:53 pm

Her ne kadar başvuracağımız ülke Almanya olmasa bile En büyük korkum, elimizde kanıtlar olmasına rağmen ve dubline takılmamamıza rağmen hiç bakılmadan derdimizi düzgünce anlatmamıza bile izin vermeden havalimanı girişinden geri çevrilmek ya. Şans galiba biraz. Bu konuda diğer deneyenler keşke tecrübesini paylaşsa.
Çünkü galiba körüğün hemen başonda bekleyen polislere iltica edeceğinizi söylerseniz içeri alıyormuş diyorlar ne kadar doğru bilmiyorum.

Cevapla
Akın Mart 3, 2019 at 7:10 pm

İyi çalışmalar sizden ricam bir sorum var
Şimdi Benim kardeşim İsviçre’ye iltica edecek fakat önce Almanya’ya vize alıp gidip gelecek yani girdi çıktı yapacak iki ay sonra da Yunanistana vize alıp Yunan’dan İsviçre’ye geçip iltica edecek.
Şimdi sorum İsviçre’ye iltica edince Almanya’yla gönderirler mi hani bir ara gidip geldiği için

Cevapla
Editör Mart 5, 2019 at 2:31 am

Son vize aktif oldugu icin Yunanistana talep gider ama Yunanistan Dubline cok az bir istisna haric olumlu cevap vermiyor. En san hangi vize varsa o ülkeye talep gider; bununla beraber üzerinden 6 ay gecmemisse diger ülkeye de talep gönderebilirler.

Cevapla

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757