Asyl Süreci Avrupa Kıtası Gündem

Türk Vatandaşları

Türk vatandaşları
1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ve 1970 yılında imzalanan Ankara Antlaşmasına
İlave Protokol, o zamanki Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Türkiye arasındaki
ticari ve ekonomik ilişkileri, Türkiye’nin AET’ye olası katılımının da etkisiyle,
güçlendirdi. Bu antlaşma, ABAD’ın ve öncesinde AAD’nin verdiği 40’tan fazla hükmün
konusu olmuştur. Ayrıca, bu antlaşma, Ortaklık Konseyi’nin, bazıları AB üye ülkeleri
topraklarında yaşayan pek çok Türk vatandaşının statüsü ile ilgili olan, birçok kararıyla
tamamlandı. Antlaşma, Türk vatandaşlarına AB üye ülkelerine giriş yapmak ya da bu
ülkelerde ikamet etmek için herhangi bir temel hak vermemektedir; ancak, serbest meslek
sahipleri ve hizmet sağlayanlar bir standstill kuralından faydalanmaktadırlar (İlave
Protokol 41. madde). Bu kural, antlaşmanın oluşturulduğu zaman hâlihazırda yürürlükte
olanlar dışında, devletlerin söz konusu kişilere, prosedüre ilişkin veya finansal açıdan yeni veya daha katı zorunluluklar uygulamasını engellemektedir.75 Bu haklar – hizmet
sağlamaktan ziyade – hizmetlerden faydalanmak isteyen Türk vatandaşları için geçerli
değildir.76

Örnek: Türkiye’deki Türk şirketler tarafından istihdam edilen ve Almanya’ya kamyon
süren Türk kamyon şoförlerine dayatılan zorunlulukları ele alan pek çok dava
olmuştur. Dolayısıyla bu tür davalar, Türk şirketlerinin AB üye ülkelerinde hizmet
sunma özgürlüğünü ilgilendirmekte idi. Abatay davasında77 AAD, Almanya’nın, topraklarında
hizmet sağlamak isteyen Türk vatandaşlarından, eğer bu standstill kuralının
yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir çalışma izni talep etmiyor olması halinde,
böyle bir izni talep etmemesi gerektiğine karar vermiştir.
Soysal davası78 vize zorunluluğu ile ilgiliydi. AAD, Ankara Antlaşması’na Ek Protokol’ün
41. maddesi uyarınca, protol yürürlüğe girdiği tarihte Almanya’da hizmet
sağlamak isteyen Türk vatandaşlarından vize istenmediği takdirde, ilgili Türk firması
adına çalışan Türk vatandaşlarının bu ülkeye giriş yapabilmeleri için vize şartının aranamayacağına
karar vermiştir. Divan’a göre, bu karar, vize uygulamasına ilişkin ulusal
yasanın AB’nin (EC) 539/2001 sayılı Tüzüğünün (bkz. 1. bölüm) bir uygulanması
olduğu gerçeğinden etkilenmemektedir. İkincil AB mevzuatının, standstill kuralının
yer aldığı uluslararası antlaşmaya uygun şekilde yorumlanması gereklidir.
Oguz davasında,79 ABAD, standstill kuralının AB üye ülkelerin göçmenliğin suistimal
edilmesini cezalandırmak için yerel hukuka başvurmalarını engellemediğini belirtmiştir.
Ancak, ABAD, Sn. Oguz’un ülkeye giriş yaptıktan ve ikamet hakkı kazandıktan
sekiz yıl sonra, ulusal göçmenlik yasasını ihlal ederek kendi işini kurmasını bu tarz bir
suistimal olarak değerlendirmemiştir.

AB’ye yeni katılmış olan üye ülkeler için, Türk vatandaşları ile ilgili standstill kuralının işlerlik
tarihi ülkelerin Birlik’e katıldıkları tarihtir.
1970 yılında imzalanan Ankara Antlaşmasına Ek Protokol, ekonomik ve sosyal haklara
erişim ile ilgili 8. bölümde [insert link] ele alınan birçok hakkı sağlamaktadır. Statü ile ilgili
olarak, Türk vatandaşları sosyal ve işgücü pazarına ilişkin haklarını kullanırken ülke topraklarında
kalma hakkına sahiptirler.80

Türk vatandaşı olsun veya olmasın aile fertleri, Ankara Antlaşması ile kurulan Ortaklık
Konseyi’nin 1/80 no’lu kararı (“AET-Türkiye Ortaklık Konseyi”, bkz. aile yaşamı hakkındaki
5. bölüm) uyarınca ayrıcalıklı muameleden faydalanırlar.81 Bu tür haklar, ev sahibi
üye ülkeye giriş ve orada ikamet etme hakkının asıl olarak bir Türk vatandaşına verilmiş
olması gerekçesine dayanan koşullara bağlı değildir.

Örnek: Altun davasında,82 AAD, bir Türk vatandaşının bir üye ülkede ikamet hakkını
ve buna bağlı olarak mülteci olarak o ülkede işgücü pazarına girme hakkını elde
etmesinin, aile fertlerinden birinin Ortaklık Konseyi’nin 1/80 no’lu kararı uyarınca
sağlanan haklardan faydalanmasına engel olmadığına karar vermiştir. Buna ek
olarak, Kahveci davasında83, ABAD, bir Türk işçisi Türk vatandaşlığını saklı tutup ev
sahibi AB üye ülkesinin vatandaşlığını kazanmış olsa bile, bu işçinin aile fertlerinin
Ortaklık Konseyi’nin ilgili kararının kendilerine verdiği hakları talep etmeye devam
edebileceklerine açıklık getirmiştir.

Benzer İçerikler

Sığınma talebinde bulunan kaçak yolcular veya denizde kurtarılmış kişilerle ilgili yol gösterici bilgiler var mı?

admin

Sığınma hakkı ve geri gönderilmeme ilkesi

Editör

AsylG §27 Zulme Karşı Diğer Güvende Olma Durumları

Editör

YORUM YAP