Almanya Dublin Gündem

Transit bölgeler

Transit bölgeler

Devletler bazen transit bölgedeki kişilerin kendi yargı alanlarına girmediğini öne
sürmektedir.
Ülke topraklarına giriş ve ilgili prosedüre erişim AB hukuku kapsamında, Geri Dönüş Yönetmeliği’nin 4 (4). maddesi, düzensiz sınır geçişleri nedeniyle tutuklanan veya durdurulan kişilere uygulanacak asgari hakları ortaya koymaktadır.

AİHS kapsamında, transit bölgede kalan kişilerle ilgili olarak devletin sorumlulukları
olabilir.

Örnek: Amuur / Fransa davasında başvuru sahipleri Paris’te bir havaalanının transit
geçiş bölgesindeydi. Fransız makamları, başvuru sahiplerinin Fransa’ya “giriş
yapmadığını” ve Fransız yargı alanında olmadıklarını savundu. AİHM bu görüşe
katılmayarak söz konusu zamanda yürürlükte olan ulusal kanun hükümlerinin, başvuru
sahiplerinin AİHS’nin 5 (1). maddesi kapsamındaki özgürlük hakkını yeterince
güvence altına almadığına karar vermiştir.

Benzer İçerikler

ALMANYA NRW İÇİ MÜLTECİ İSTATİSLİĞİ 01.07.2018/29.07.2018 TARİHLERİ ARASI

admin

AufenthG §3 Pasaport Yükümlülüğü

Editör

Finlandiya İltica Prosedürü

admin

YORUM YAP