Almanya Gündem

Ticaret sicil kaydı başvurusunu nasıl yaparım? vb. soru-cevaplar

Ticaret sicil kaydı başvurusunu nasıl yaparım?
Online portal üzerinden ticaret sicil kaydı talebinde bulunabilirsiniz.

Alternatif olarak işyerinizin bulunduğu yerdeki yerel yönetim dairesine de başvurarak, ticaret sicil kaydınız için başvurunuzu şahsen yapabilirsiniz.

Dikkat! Vergi başvurusundan vergi dairesi (defterdarlık) sorumludur.

Ticaret sicil kaydının masrafı ne kadardır?
Gerçek kişinin şahsen başvurarak talep ettiği başvuruda masraf 26 Euro’dur. EA Berlin’in online portalı üzerinden ya da herhangi bir şekilde internet üzerinden yapılan başvuruların masrafı ise 15 Euro’dur.
Tarih vermem gerektiğinde ticari faaliyetimin başlangıç tarihini vermem gerekiyor. Tarih olarak işletmenin başlangıç tarihini vermek gerekmektedir. Eğer bu tarih çok geride ise, geride kalmış olan tarih de kayda geçebilir. Bu, birkaç yıl da olabilir.

Küçük işletme başvurusu yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Küçük işletme ya da işletme arasında herhangi bir fark yoktur. İşletme, hangi büyüklükte olursa olsun, ticari işletme kaydı yapılarak başvurusu alınır.

Ben bir gıda aracı/portatif bir kahve aracı ile çeşitli yerlerde bulunmak ve satış yapmak istiyorum. Ne tür bir ticari işletme başvurusuna ihtiyacım olur?
Bu durumda seyyar satıcılık iznine ihtiyaç duyulmaktadır. Bulunulacak yer ile ilgili müsaadeyi, alan sahibinden kişiden almak gerekmektedir. Söz konusu alan kamuya açık bir cadde/sokak ise özel kullanım izni almak gerekmektedir.(Bundan sorumlu makam da bölgedeki ilgili Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü’dür.) Park alanlarında gıda aracı/portatif bir kahve aracı için müsaade verilmez. (Bununla ilgili yetkili makam ise: Yeşil alandan sorumlu daire).

Ben başvurusu yapılacak olan işletmenin sahibi değilim. Başvuruyu vekil olarak ben yapabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz. Online portal, işletme sahibi ve başvuru yapan (ya da vekilin) arasında ayrım yapabilmektedir.
Kimlik bilgilendirme formunu doldurarak siz de, vekil olarak, ticaret sicil kaydı başvurusu yapabilir, temsilci olarak evrakları teslim edebilirsiniz. Daha fazla bilgiyi online portaldeki kimlik bilgilendirme bölümünden temin edebilirsiniz.

Bağımsız olmayan bir şube açmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Online partal üzerinden bağımsız olmayan şube açabilirsiniz. Bunun için sahip olduğunuz hesabınızı kullanabilir veya yeni kayıt olabilirsiniz.
Başarılı bir şekilde kaydınızı yaptırdıktan sonra ilk adımda „ticaret sicil kaydı“ butonunu seçin, daha sonra „ticaret sicil kaydı başvurusu yap“ seçeneğini tıklayın. Bu adımın ardından online asistanın size yönelteceği soruları adım adım cevaplandırın. Daha sonra sistem size başvuruyu ana şube olarak mi yoksa yan şube olarak mı yaptığınızı soracak. Bu noktada sizin için doğru olan seçeneği tercih edebilirsiniz.

Şahsi mülküm üzerinde mobil konaklama yerleri sunmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor?
Bunun için basit ticaret sicil kaydı yapılması gerekmektedir. Bu başvuruyu var olan hesabınız üzerinden veya yeni yapacağınız kayıt ile online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Online asistanın sunacağı seçeneklerden „ticari sicil kaydı“ seçeneğini ve ardından „başvuru yap“ seçeneğini tercih edin. Son olarak „ticaret sicil kaydı başvurusu (genel)“ seçeneğini işaretleyin.

Vergi başvurularından kim veya neresi sorumlu?
Ticaret sicil kaydınızla ilgili olarak vergi başvurunuzu EA Berlin online portalı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Evraklarınız daha sonra yetkili vergi dairesine yönlendirilecektir. B

Ticaret sicil kaydının değiştirilmesinin masrafı ne kadardır?
Gerçek kişinin şahsen başvurarak yaptığı başvuruda masraf 20 Euro’dur. EA Berlin’in online partalı üzerinden ya da herhangi bir şekilde internet üzerinden yapılan başvuruların masrafı ise 15 Euro’dur.
Ticari faaliyetimi değiştirmek istiyorum; ancak işletme yerim aynı kalacak. Ne yapmam gerekir?
Evet. Faaliyetin geliştirilmesi ya da değiştirilmesi bildirilmek zorundadır.

Ticari faaliyetimi Berlin’de ama başka bir yerde sürdürmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?
Berlin içerisindeki firmanın yer değişikliğini bildirmek zorunludur. Yer değiştirme kaydınızı yaptıktan sonra online portalden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer işletmemi ana faaliyetim olarak değil de yan faaliyet olarak sürdürüyor isem, (ya da tersi durumda) kayıt yaptırmam gerekir mi?
Hayır, bu ticari işletim kaydının konusu değil. Böyle bir durumda yetkili daireyi bilgilendirmeniz yeterlidir. Bir tasdiğe ihtiyaç duymanız halinde, değişikliği ticari sicil kaydınızı değiştirmek sureti ile gösterebilirsiniz. (Bu işlem 20 EUR karşılığında veya online olarak işlem yapmanız halinde 15 EUR karşılığında gerçekleştirilebilmektedir.)

Berlin’deki ticaret sicil kaydımı nasıl iptal ederim?
Online portal üzerinden ticaret sicil kaydınızı iptal edebilirsiniz.

Ticaret sicil kaydının iptal masrafı ne kadardır?
Kayıt iptal işlemi ücretsizdir. Bu hem gerçek hem de tüzel kişiler için geçerlidir.
Tarih olarak ticari faaliyetimin son gününü vermem gerekiyor. Geriye yönelik iptal de mümkün mü?
Lütfen ticari faaliyetinizin tarihini belirtiniz. Eğer bu tarih çok geride ise, geçmiş tarih de verilebilir. Bu, geçen birkaç yıl da olabilmektedir.

Ortaklarımızdan birisi ayrılmak istiyor. Bu kişiyi nasıl ayırabilirim?
İlk önce online portale giriş yapın. „Yeni başlık“ açın ve ilk adım olarak „ticaret sicil kaydı“ seçeneğini seçin. İkinci adım olarak „ticaret sicil kaydının iptali“ ni tercih edin. İşlemlerin yasal şeklini seçerek soruları adım adım cevaplandırın.
Gerekli bilgilerle beraber bireysel girişim şeklinde ticaret sicil kaydı başvurusu kaydınızı form ya da e-posta ile iletin, ortaklığın kalacağını, yükümlü olarak tek kişi kalacağını ve bu şekilde faaliyetlere devam edileceğini belirtin.

Ticaretim başka bir şehirden/eyaletten Berlin’e taşınıyor. Ne yapmam gerekiyor?
Bu durumda diğer eyalette iptal başvurusu Berlin’de de yeni bir başvuru yapılması gerekiyor.

Ticaret sicil kaydı dökümüne ihtiyacım var. Nereden alabilirim?
Berlin, çok sayıda ticari sicil kaydından online olarak bilgi edinme (e-Bilgi edinme) imkanını sunmayı başaran ilk Alman büyükşehridir. Temel veriler başlığı altından Berlin’deki firmaları (isim, adres ve faaliyetlerini) bulabilirsiniz.

Berlin ticaret sicil kaydı rehberi
Federal merkezi kayıt dökümüne – örneğin kişisel amaçlar, belirli bir daireye sunmak vb. için- ihtiyaç duyarsanız, bunu federal adliye dairesinden online olarak temin edebilirsiniz.

Ticaret sicil kaydımın nüshasına ihtiyacım var. Ne yapmam gerekiyor?
Arzu ettiğiniz nüshayı ücret karşılığında ticari işletmenizin kayıtlı bulunduğu yerel Kamu Düzeni Dairesi’nden (Ordnungsamt) alabilirsiniz ya da elektronik olarak ticaret sicil kaydı bilgilerinden (ücretsiz ve kolay erişilebilir bilgiler için) faydalanabilirsiniz.

Amazon ya da Ebay benden yeni mühürlenmiş ticaret sicil kaydı istiyor. Ne yapmalıyım?
Ticaret sicil kaydı temelde imzasız ve kaşesiz ya da mühürsüz olarak da geçerlidir ve geçerlilik süresi yoktur. Bu nedenle normalde yeni bir ticaret sicil kaydı onayı gerekmez.
Güncel bilgiler için, Berlin şehri ücretsiz e-Bilgi edinme seçeneği üzerinden ücretsiz bir şekilde kendiniz de bir nüsha alabilirsiniz.

Vergi numarasını nereden alırım?
Vergi numarasını, yetkili vergi dairesi vermektedir.
Online portal üzerinden „yeni başlık“ açtığınızda vergi numaranızı hemen online olarak talep edebilirsiniz. Bu durumda ilgili vergi dairesini „bildirimler“ başlığı ile sürece dahil edersiniz. Uygun soruyu „evet“ ile cevaplandırın.

Ticari sicil kaydımı kaybettim veya ticari sicil kaydımın başvuru onayı online olarak görünmüyor ve benim fotokopisine ihtiyacım var. Ne yapmalıyım?
Ticari sicil kaydınızı/onayınızı kaybetmeniz veya onayı yazdırmayı unutmanız halinde doğrudan işletmenizin bulunduğu mahalledeki yetkili Kamu Düzeni Dairesi’ne (Ordnungsamt) başvurun. İlgili Kamu Düzeni Dairesi’nden (Ordnungsamt) ücret karşısında belgenizin bir nüshasını alabilirsiniz. Online olarak gerçekleştirilen işlemler 180 gün sonra sistem tarafından silinmektedir.

İsim değişikliği: Firmamın ismi değişti, bu değişikliği yetkili merciye (Gewerbeamt) nasıl iletebilirim?
Şayet ticari işletmenin sicil kaydına geçen isminde bir değişiklik meydana gelir ise (örneğin GmbH, AG OHG vb.) bunu yetkili daireye resmi bir şekilde bildirme zorunluluğu yoktur.
Yetkili Kamu Düzeni Dairesi’ne değişen ismi güncel sicil kaydı ile birlikte iletin. Bununla ilgili herhangi bir ücrete tabi tutulmazsınız. Yetkili daire, değişikliği ilgili diğer daireden alacaktır.
Evraklarınız veya ticari işlemleriniz için değişen firma adına ihtiyaç duyarsanız, ücret karşılığında bu değişikliği yapabilirsiniz. No: 16a (“diğer sebepler”) bölümüne ilgili notlarınızı kaydedebilirsiniz.

İsim değişikliği: Evlendim ve soyadım değişti. Bunu yetkili daireye bildirmem gerekir mi?
Eğer soy isminiz değişti ise, yetkili Kamu Düzeni Dairesi’ne yapılması gereken resmi bir değişiklik söz konusu değildir.
Yetkili Kamu Düzeni Dairesi’ne daha sonra değişen isminizi evlilik cüzdanınız ya da isim değişikliğinizi gösterir bir belge ile iletiniz. Bununla ilgili herhangi bir ücrete tabi tutulmazsınız. Yetkili daire değişikliği ilgili diğer daireden alacaktır.
Evraklariniz veya ticari işlemleriniz için değişen firma adına ihtiyaç duyarsanız, ücret karşılığında bu değişikliği yapabilirsiniz. No: 16a (“diğer sebepler”) bölümünde ilgili notlarınızı kaydedebilirsiniz.
Ticari sicil kaydınızın değişikliğini online portalımız üzerinden yapabilirsiniz.

Taşındım, yeni adresimi ticari sicil dairesine bildirmeli miyim?
İkamet adresiniz değişti ise, yetkili Kamu Düzeni Dairesi’ne yapılması gereken resmi bir değişiklik söz konusu değildir. Yetkili merciye daha sonra değişen adresinizi yeni ikametgah belgenizin fotokopisi ile birlikte iletiniz. Bununla ilgili herhangi bir ücrete tabi tutulmazsınız. Söz konusu değişiklik ilgili Kamu Düzeni Dairesi’nden resen yapılacaktır.
Evraklarınız veya ticari işlemleriniz için değişen firma adına ihtiyaç duyarsanız, ücret karşılığında bu değişikliği yapabilirsiniz. No: 16a (“diğer sebepler”) bölümünde ilgili notlarınızı kaydedebilirsiniz.
Eğer ikamet adresiniz aynı zamanda işletme adresiniz ise, yetkili daireye resmi bir başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Hem ikamet hem de işletme adresi olan adres Berlin dışında bulunuyor ise Berlin’deki kaydınızı iptal ettirmeniz ve yeni adresinizde yeniden kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
Ticari sicil kaydınızın değişikliğini online portalımız üzerinden yapabilirsiniz.

Bir daireye ibraz etmek üzere iyi hal belgesi veya ticari sicil örneği almam gerekiyor. Ne yapmalıyım?
Bir daireye ibraz etmek üzere iyi hal belgesi veya ticari sicil örneği almak isterseniz, bu işlemi online olarak kimliğinizle (aktive edilmiş online işlemler ve uygun okuma cihazı ile) gerekli belgeyi Federal Almanya Adalet Bakanlığı’ndan alabilirsiniz.

Bunun dışında Berlin’deki kamu dairelerinin mesai saatleri içerisinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Online olarak randevu alabilirsiniz. Yapacak olduğunuz işlem için randevu alma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Numaratörlerden sıra numarası alıp işleminizi bu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz.
Belgelerinizin tescili için gerekli daire, faaliyet alanınızda işlem Kamu Düzeni Dairesi’dir (Ordnungsamt). Talepleriniz için bütünleşik iletişim noktasını kullanmanız halinde dosyalar menüsünde adım adım yapmanız gerekenlere dair bağlantıları bulabilirsiniz.

 

Benzer İçerikler

-Macaristan iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

Avusturya İltica Prosedürü

admin

AsylG §53 Müşterek Merkezlere Yerleştirme

Editör

YORUM YAP