Çarşamba, Eylül 23, 2020

Süresiz Oturum Izni Sartlari nelerdir?

Göz atınız!

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade...

Bilgi Edinme Hakkı kimlere uygulanmaz?

Okuyucularımız, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde devletten bilgi talep ettiklerinde kendilerine bilgi verilmiyor ise; muhtemelen aşağıda bahsedilen gerekçelerle karşı karşıya...

Türkiye’de Savunma Hakkına Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, cemaat soruşturmaları sonucu mağdur olan insanları savunan avukatlara operasyon düzenledi. 11 Eylül...

Cumhurbaşkanı’na Hakaret Davaları

Günümüzde Cumhurbaşkanlığı ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri, hakaret davaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde sayıları giderek artan...

MİT’in fişlemeleri ve yapılan bu fişlemelerin kapsamının anlaşılması

Daha önce yayınlanmış olan yazımızda "Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ilin terör ve istihbarat müdürlüklerine gönderdiği ‘gizli’ damgalı yazıya göre...
- Advertisement -

Madde 9
Yerlesme Izni
(1) Yerlesme izni, süresiz bir ikamet izni türüdür. Bu izin, bir iste çalısma hakkı tanır; zaman
ve yer itibarıyla sınırlanamaz ve tâli bir hükme baglanamaz. 47’nci madde hükmü saklıdır.
(2) Bir yabancıya;
1. 5 yıldan beri oturma izni sahibi olması,
2. geçimini güvence altına almıs olması,
3. Yasal Emeklilik Sigortası’na en az 60 ay zorunlu veya istege baglı sigorta primi
ödemis olması veya benzeri yardımlara hak kazanmak üzere bir sigorta veya sosyal bakım
kurulusuna ya da bir sigorta sirketine ödeme yapmıs oldugunu kanıtlaması (Çocuk
yetistirilmesi veya evde bakım hizmeti nedeniyle çalısılamayan süreler hesaplamada dikkate
alınır.),
4. kamu güvenligine ve düzenine karsı ihlalin büyüklügü veya tarzı veya yabancıdan
kaynaklanan tehlike veya bugüne kadar Almanya’daki ikamet süresi veya yabancının Federal
Almanya’ya olan bagları dikkate alındıgında kamu güvenligi ve düzeninden kaynaklanan
nedenlerin karsı çıkmaması,
5. isçi olması halinde çalısmasına izin verilmis olması,
6. kazanç saglayıcı bagımsız bir isi devamlı yapabilmesine iliskin gerekli diger izinlere sahip
olması,
7. yeterli derecede Almanca bilgisine sahip olması,
8. F.Almanya’nın hukuk ve toplumsal düzeni ile hayat sartları hakkında temel bilgilere sahip
olması,
9. kendisi ve birlikte yasadıgı aile fertleri için yeterli büyüklükte bir konutu olması hallerinde
yerlesme izni verilir.
1’inci cümlenin 7’inci ve 8’inci bentlerinde belirtilen sartların yerine getirildigi, bir uyum
kursunun basarıyla tamamlanması halinde kanıtlanır. Yabancının bedensel, zihinsel veya
ruhsal bir hastalık ya da özürlülük hali nedeniyle yükümlülügünü yerine getirememesi halinde
bu kosullardan sarfınazar edilir. Bir magduriyet halinin önlenmesi amacıyla 1’inci cümlenin
7’inci ve 8’inci bentlerinde yer alan sartlardan vazgeçilebilir. Ayrıca, yabancının basit tarzda
sözlü olarak Alman dilinde anlasabilmesi ve 44’üncü maddenin 3’üncü fıkrasının 2’nci
bendine göre bir uyum kursuna katılma hakkının olmaması veya 44a maddesinin 2’nci
fıkrasının 3’üncü bendine göre bir uyum kursuna katılma yükümlülügünün bulunmaması
halinde 1’inci cümlenin 7’nci ve 8’inci bentlerindeki sartlardan sarfı nazar edilir. Bunların
dısında 1’inci cümlenin 2’nci ve 3’üncü bentlerinde belirtilen sartlar, yabancının bunları
3’üncü cümlede yer alan nedenlerden ötürü yerine getirememesi halinde dikkate alınmaz.
(3) Evlilik birligi içersinde yasayan eslerde, 2’nci fıkranın 1’inci cümlesinin 3, 5 ve 6’ncı
bentlerinde yer alan sartların eslerden biri tarafından yerine getirilmis olması, yeterli sayılır.
Yabancının, devletçe tanınmıs bir okul veya mesleki egitim diploması almasına olanak veren
bir egitimde bulunması halinde 2’nci fıkranın 1’inci cümlesinin 3’üncü bendinde belirtilen
sartın yerine getirilmesinden sarfınazar edilir. 1’inci cümle hükmü, 26’ncı maddenin 4’üncü
fıkrasında belirtilen haller için aynen uygulanır.
(4) Yerlesme izni verilmesi için gerekli olan oturma izni sahipligi sürelerinin
hesaplanmasında asagıda belirtilen süreler dikkate alınır:
1. Yabancının F.Almanya’yı terk ettigi tarihte yerlesme izni sahibi olması halinde F.Almanya
dısında ikamet ettigi ve yerlesme izninin hükmünü kaybetmesine neden olan ikamet süreleri
tenzil edilmek suretiyle ülkeyi terk etme tarihinden önceki oturma izni veya yerlesme izni
süreleri ( Bu durumda en fazla 4 yıllık süre dikkate alınır.)
2. Oturma izninin hükmünü kaybetmesine neden olmayan F.Almanya dısındaki her ikamet
için en fazla 6 aylık süre
3. Üniversite ögrenimi veya mesleki egitim amaçlı yasal ikamet süresinin yarısı.

- Advertisement -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -

Son Eklenenler

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade...

Bilgi Edinme Hakkı kimlere uygulanmaz?

Okuyucularımız, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde devletten bilgi talep ettiklerinde kendilerine bilgi verilmiyor ise; muhtemelen aşağıda bahsedilen gerekçelerle karşı karşıya kaldığından dolayı olabilir.   Başbakanlık Bilgi Edinme...

Türkiye’de Savunma Hakkına Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, cemaat soruşturmaları sonucu mağdur olan insanları savunan avukatlara operasyon düzenledi. 11 Eylül Cuma günü, 48 avukat, 7...

Cumhurbaşkanı’na Hakaret Davaları

Günümüzde Cumhurbaşkanlığı ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri, hakaret davaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde sayıları giderek artan davalar 5237 sayılı Türk Ceza...

MİT’in fişlemeleri ve yapılan bu fişlemelerin kapsamının anlaşılması

Daha önce yayınlanmış olan yazımızda "Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ilin terör ve istihbarat müdürlüklerine gönderdiği ‘gizli’ damgalı yazıya göre Türkiye’den çıkmış kişileri fişlenmiş olduğu...
- Advertisement -

Daha faza içerik