Almanya Dublin Gündem Kanunlar

Sınırdan Geri Çevirme

Madde 15
Sınırdan Geri Çevirme
(1) Ülkeye izinsiz giris yapmak isteyen yabancı sınırdan geri çevrilir.
(2) Bir yabancı
1. sınırdısı edilmesini gerektiren bir nedenin mevcut olması,
2. ikametin beyan edilen amaca uygun olmadıgına iliskin süpheyi haklı çıkaran nedenlerin
bulunması,
2a. Yalnız Schengen vizesi sahibi olarak veya kısa süreli bir ikamet nedeniyle vize
yükümlülügünden muaf tutularak 4’üncü maddenin 3’üncü fıkrasının 1’inci cümlesine aykırı
olarak çalısma amacıyla giris yapmak istediginde ve
3. Schengen Uygulama Anlasması’nın 5. maddesi geregince Anlasmaya taraf ülkelerin
hükümranlık alanına giris için öngörülen sartları yerine getirmemesi
hallerinde sınırdan geri çevrilir.
(3) Federal Almanya’da geçici ikamet için gerekli ikamet izni alma zorunlulugundan muaf
tutulan bir yabancı, 3’üncü maddenin 1’inci fıkrası ile 5’inci maddenin 1’inci fıkrasında
belirtilen sartları yerine getirmedigi takdirde sınırdan geri çevrilebilir.
(4) Bu madde ile ilgili olarak 60’ncı maddenin 1-3, 5, 8 ve 9’uncu fıkralarının hükümleri ile
62’nci madde hükmü tatbik edilir. ltica talebinde bulunmus olan bir yabancı, ltica slemleri
Kanunu hükümleri geregince F. Almanya’da ikametine izin verildigi sürece sınırdan geri
çevrilemez.
(5) Sınırdan geri çevirme kararı çıktıgında ve bu kararın hemen uygulanması mümkün
olmadıgında, sınırdan geri çevirme isleminin gerçeklestirilmesinin saglanabilmesi için,
yabancı (sınırdan geri çevirme tutuklulugu) hakim kararı ile tutuklanır. Diger taraftan 62’inci
maddenin 3’üncü fıkrası aynen uygulanır. Hakimin tutuklama veya tutuklama kararını
uzatmayı reddettigi durumlarda, 1’inci fıkra hükmü uygulanmaz.
(6) Yabancının Almanya’ya hava yolu ile ulasarak ve 13’üncü maddenin 2’nci maddesine
göre Almanya’ya girmedigi için sınırdan geri çevrildigi durumlarda, sınırdan geri çevirme
tutuklulugu basvurusu yapılmadıgı takdirde, yabancı Almanya’yı terk etmesi mümkün olan
bir hava alanının transit bölümüne veya kalabilecegi bir konuta alınır. 1’inci fıkra hükmüne
göre yabancının hava alanının transit bölümünde veya belirlenen konutta kalabilmesi için
hava alanına ulasmasından veya ulasma tarihinin tespit edilememesi durumunda, yetkili
merciinin yabancının gelis tarihini ögrendigi tarih itibariyle en geç 30 gün sonra hakim kararı
çıkarılması gereklidir. Hakim kararı yabancının Almanya dısına çıkarılmasının saglanması
amaçlıdır. Karar yalnız yabancının Almanya dısına çıkarılabilme isleminin kararın tanıdıgı
süre içinde gerçeklesebileceginin beklenebilecegi durumda geçerlidir. 5’inci fıkra hükmü
aynen uygulanır.

Benzer İçerikler

Ülkeye izinsiz Giren Yabancıların Dagıtımı

Editör

Mağduriyetinizi Nasıl Anlatabilirsiniz?

admin

Dublin 3 ve Avrupa Birliği

admin

YORUM YAP