Cuma, Ekim 30, 2020

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Göz atınız!

Beyaz sandalyelerde ölüme “Artık yeter!” diyoruz

Berlin, Paris, Zürih, Malmö ve Bükreş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde dün "Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemleri düzenlendi. Adalet ve Kalkınma...

HABER ANALİZ: ALMANYA’NIN AZERBAYCAN’DAKİ HİZMET HAREKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasından Hizmet Hareketi’ni sorumlu tutması ve Hizmet Hareketi’ni yok edilmesi gereken bir düşman...

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade...

Bilgi Edinme Hakkı kimlere uygulanmaz?

Okuyucularımız, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde devletten bilgi talep ettiklerinde kendilerine bilgi verilmiyor ise; muhtemelen aşağıda bahsedilen gerekçelerle karşı karşıya...

Türkiye’de Savunma Hakkına Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, cemaat soruşturmaları sonucu mağdur olan insanları savunan avukatlara operasyon düzenledi. 11 Eylül...
- Advertisement -

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade etmektedirler. Ancak bununla ilgili herhangi bir bilgi veya belge sunamamaktadırlar. Adli sürecin işleyişin işleyişi ile bilgiye sahip olunmadığından dolayı eksik ve yanlış bilgi sebebiyle mülteci adayları başvurularını sıkıntıya sokabilmektedirler.

Bir dosya, iddianameye dönüşmediği sürece, iddianame ortaya konulana kadar savcılık soruşturmanın gizliliğini talep eder ve bu dosyalar E-Devlet sisteminde görülmeyebilir. Avukatlar savcılıktan dosyanın gizli olduğuna dair bilgi yazısı alabilirler yalnız içerik ile ilgili bilgi alamazlar. Soruşturmalar, iddianameye dönüştüyse bu iddianameler E-Devlet sisteminde görülebilir.

CMK 153. Maddesininin 2. fıkrasının 7. bendine göre siyasi soruşturma dosyalarında gizlilik kararı uygulanmaktadır.

Madde 153

(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın

amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla

kısıtlanabilir. Bu karar ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:

 1. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

 1. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

 

İşte bu çerçevede, savcılık makamına dosyanın gizleme yetkisini veren CMK 153. maddesini Türkçe İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Flemenkçe dillerini tercümelerini bulabilirsiniz. Bu kararın tercümelerini mutlaka dosyanızda bulundurmanız ve bu şekilde dosyanızdaki gizlilik kararını Bilgi Edinme Kurulu Kararı ile birlikte anlatmanız yararınıza olacaktır.

 

Bilgi Edinme Kurulu 2016/1 Kararı:  http://kinik.gov.tr/bedk-2016-sayili-ilke-karari

 

CMK 153. Madde Türkçe

Madde 153 – (Değişik: 2/12/2014-6572/44 md.)

(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir

örneğini harçsız olarak alabilir.

(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın

amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla

kısıtlanabilir. Bu karar ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:

 1. a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
 2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
 3. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
 4. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 5. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
 6. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
 7. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
 8. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312,

313, 314, 315, 316),

 1. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333,

334, 335, 336, 337).

 1. b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında

Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

 1. c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde

tanımlanan zimmet suçu.

 1. d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlar.

(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı

geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında,

ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya

içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır.

 

CMK 153. Madde İngilizce

Right of defendant to examine the case file

Article 153 – (Amended: 2/12/2014-6572/article no. 44)

(1) The defendant can examine the case file contents during investigation and get a copy of the documents he/requests without any fee.

(2) If, the right of examining contents of case files or getting copies of them entitled to the defendant can impose risk on the purpose of investigation, this right can be restricted by a judge order in accordance with the request of a Public Prosecutor. While, this decision can only be made for the investigations conducted for the following crimes:

 1. a) Included in the 26/9/2004 dated and 5237 numbered Turkish Penal Code;
 2. Premeditated murder (articles no. 81, 82 and 83),
 3. Sexual attack (article no. 102, excluding the first paragraph),
 4. Sexual abuse of children (article no. 103),
 5. Production and trafficking of drugs or stimulants (article no. 188),
 6. Ganging up with felon intent (article no. 220),
 7. Crimes against Safety of the State (articles no. 302, 303, 304, 307 and 308),
 8. Crimes against the Constitutional Order and the Operation of that Order (articles no. 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 and 316),
 9. Crimes against State Secrets and Espionage (articles no. 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336 and 337).
 10. b) Arms trafficking (article no. 12) crimes defined in the 10/7/1953 dated and 6136 numbered Law on Firearms and Blades and Other Tools.
 11. c) The crime of embezzlement defined in the Article No. 160 of the 19/10/2005 dated and 5411 numbered Banking Law.
 12. d) The crimes defined in the 21/3/2007 dated and 5607 numbered Anti-Smuggling Law.

(3) The provisions of the second paragraph is not applicable for the reports related with reports including the statements of the caught person or suspect and the expert witness reports and the legal proceedings where these persons are authorized to be present are not implemented.

(4) The defendant can examine the contents of case file and the maintained evidences beginning from the date the indictment is accepted by the court and get fee copies of all reports and documents.

(5) Attorney of the aggrieved person is also entitled from the rights provided with this article.

 

CMK 153. Madde Almanca

Befugnis des Verteidigers zur Akteneinsicht

Artikel 153 – (Alternativ: 2/12/2014-Art. 6572/44)

(1) Der Verteidiger kann in der Ermittlungsetappe eine Akteneinsicht vornehmen und eine Abschrift der von ihm gewünschten Urkunden ohne Gebühr entnehmen.

(2) Es kann mit der Entscheidung des Richters auf Wunsch des Staatsanwalts eingeschränkt werden, wenn die Befugnis des Verteidigers zur Akteneinsicht oder Entnahme von Mustern aus den Urkunden den Zweck der Ermittlung gefährdet. Diese Entscheidung kann jedoch nur bei den folgende Straftaten betreffend geführten Ermittlungen getroffen werden:

 1. a) Im türkischen Strafgesetz Nummer 5237 vom 26.9.2004 enthaltene Straftaten der;

1.vorsätzlicher Tötung (Artikel 81, 82, 83),

 1. sexuelle Gewalt (ausschließlich erster Absatz, Artikel 102),
 2. sexueller Missbrauch von Kindern (Artikel 103),
 3. Herstellung und Handel mit Drogen und Reizmitteln (Artikel 188),
 4. sich zum Zwecke Straftat zu begehen verbünden (Artikel 220),
 5. Delikte gegen Staatssicherheit (Artikel 302, 303, 304, 307, 308),

7.Delikte gegen Verfassungsmässige Ordnung und Ausführung dieser Ordnung (Artikel 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316)

8.Delikte gegen Staatsgeheimnisse und Spionage (Artikel 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337).

 1. b) im Gesetz vom 10.07.1953 und Nummer 6136 für Schusswaffen und Messern und sonstige Apparate definierte Straftaten des Waffenschmuggels (Artikel 12),
 2. c) im Artikel 160 des Bankengesetzes vom 19.10.2005 und Nummer 5411 definierte Unterschlagung.
 3. d) Im Gesetz Kampf gegen Schmuggel vom 21.03.2007 Nummer 5607 definierte Delikte

(3) die Bestimmung des zweiten Absatzes wird für die Niederschrift, die die Aussage der festgenommenen oder der Verdächtigen Person enthält, sowie bei Expertengutachten  und bei Niederschriften über sonstigen Gerichtsverfahren, bei  denen die genannten Personen für Anwesenheit befugt sind, nicht angewendet.

(4)Der Verteidiger kann den Akteninhalt und gesicherten Beweise ab dem Zeitpunkt der Zulassung der Anklageschrift vom Gericht recherchieren; die Abschriften von allen Protokollen und Urkunden gebührenfrei entnehmen.

(5) Diese Rechte, die dieser Artikel enthält, kann auch der Prozessbevollmächtigte der vom Delikt Betroffenen beanspruchen.

 

CMK 153. Madde Fransızca

Pouvoir de l’avocat d’examiner le dossier

Article 153 – (Modification: 2/12/2014- article 6572/44)

(1) L’avocat peut examiner le contenu du dossier pendant la phase d’enquête et obtenir gratuitement une copie des documents qu’il souhaite.

(2) Le pouvoir de l’avocat d’examiner le contenu du dossier ou d’obtenir des copies des documents peut être restreint par décision du juge à la demande du procureur, si cela peut mettre en péril le but de l’enquête. Cette décision ne peut être prise que dans le cadre de l’enquête sur les crimes suivants:

 1. a) Dans le Code pénal turc n° 5237 du 26/9/2004;
 2. Homicide intentionnel (articles 81, 82 et 83),
 3. Agression sexuelle (article 102, à l’exception du premier paragraphe),
 4. Abus sexuels sur enfants (article 103),
 5. Fabrication et commerce de stupéfiants ou de substances stimulantes (article 188),
 6. Création d’une organisation en vue de commettre un crime (article 220),
 7. Infractions contre la sécurité de l’État (articles 302, 303, 304, 307, 308),
 8. Infractions contre l’ordre constitutionnel et l’application de cet ordre (articles 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
 9. Infractions contre les secrets d’État et l’espionnage (article 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333,

334, 335, 336, 337).

 1. b) Crimes de contrebande d’armes (article 12) définis dans la loi sur les armes à feu et les couteaux ainsi qu’autres outils n°6136 du 10/7/1953.
 2. c) Délit de détournement de fonds défini à l’article 160 de la loi bancaire n° 5411 du 19/10/2005. 19/10/2005.
 3. d) Infractions définies dans la loi anti-contrebande n° 5607 du 21/3/2007.

(3) Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au procès-verbal contenant le témoignage de la personne arrêtée ou du suspect ainsi qu’aux rapports d’expert et aux procès-verbaux des autres procédures judiciaires auxquelles lesdites personnes sont autorisées à assister.

(4) L’avocat peut examiner le contenu du dossier et les éléments de preuves qui ont été conservées, à partir de la date à laquelle l’acte d’accusation a été accepté par le tribunal; Il peut prendre des copies de tous les procès-verbaux et documents sans frais.

(5) L’avocat de la personne lésée par le crime bénéficie également des droits inclus dans cet article.

 

CMK 153. Madde Flemenkçe

Bevoegdheid advocaat tot inzage dossier

Artikel 153 – (Wijziging: 2/12/2014-6572 /Art. 44)

(1) De advocaat kan tijdens de onderzoeksfase de inhoud van het dossier inzien en kosteloos een kopie van een document naar wens meenemen .

(2) Indien de bevoegdheid van de advocaat, om de inhoud van het dossier te mogen onderzoeken of een kopie van een documenten mee te kunnen nemen, een gevaar vormt voor het onderzoeksdoel, dan kan deze op verzoek van de officier van justitie door een rechterlijke besluit worden beperkt.

Een dergelijke besluit kan alleen worden genomen bij lopende onderzoeken in de onderstaande misdrijven:

 1. a) Volgens het Turkse wetboek van strafrecht met nr. 5237 van datum 26/9/2004;
 2. Opzettelijk doodslag (artikelen 81, 82 en 83),
 3. Seksueel geweld (de eerste paragraaf uitgesloten, artikel 102),
 4. Seksueel misbruik van kinderen (artikel 103),
 5. Productie van en handel in verdovende of stimulerende middelen (artikel 188),
 6. Oprichting van een organisatie om een ​​misdrijf te plegen (artikel 220),
 7. Misdrijven tegen de staatsveiligheid (artikelen 302, 303, 304, 307 en 308),
 8. Misdrijven tegen de grondwettelijke orde en de werking ervan (artikelen 309, 310, 311, 312,313, 314, 315 en 316),
 9. Misdrijven tegen staatsgeheimen en spionage (artikelen 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333,

334, 335, 336 en 337).

 1. b) Wapenhandel misdrijven (artikel 12), welke zijn gedefinieerd in de Wetgeving inzake vuurwapens, messen en andere hulpmiddelen met datum 10/7/1953 en nummer 6136
 2. c) Verduistering misdrijf, welke is gedefinieerd in artikel 160 van de Wetgeving voor banken met datum 19/10/2005 en nummer 5411.
 3. d) Strafbare feiten welke zijn gedefinieerd in de Anti-smokkelwet met datum 21/3/2007 en nummer 5607.

(3) Het tweede lid is niet van toepassing bij andere proces verbalen bij, andere gerechtelijke procedures, bijgewoond door dezelfde personen, die ook in het proces verbaal met de verklaring van de aangehouden persoon of verdachte en de deskundigenrapporten voorkomen.

(4) De advocaat kan vanaf de datum waarop de aanklacht werd aanvaard door de rechtbank, de inhoud van het dossier en de in bewaring genomen bewijsmateriaal onderzoeken; ook kosteloos kopieën van alle verbalen en documenten meenemen.

(5) De advocaat van de persoon die door het misdrijf is geschaad, mag ook profiteren van de rechten die in dit artikel zijn opgenomen.

 

CMK 153. Madde İspanyolca

Autoridad del abogado para revisar el expediente

Articulo 153 – (Modificación: Articulo  2/12/2014-6572/44)

(1) Durante la etapa de investigación, el abogado puede examinar el contenido del expediente y recibir gratuitamente una copia de los documentos solicitados.

(2) La facultad del abogado para examinar el contenido del expediente o para tomar muestras de los documentos puede verse restringida por decisión del juez a solicitud del fiscal, si puede poner en peligro el propósito de la investigación. Esta decisión solo se puede tomar en la investigación de los delitos enumerados a continuación:

 1. a) En el Código Penal turco Numero 5237 de fecha de 26/9/2004;
 2. Asesinato deliberado (articulo 81, 82, 83),
 3. Agresión sexual (excepto el primer párrafo, articulo 102),
 4. Abuso sexual de niños (articulo 103),
 5. Producción y comercialización de drogas o estimulantes (articulo 188),
 6. Establecer una organización para cometer un delito (articulo 220),
 7. Delitos contra la seguridad del Estado (articulo 302, 303, 304, 307, 308),
 8. Delitos contra el orden constitucional y su funcionamiento (articulo 309, 310, 311, 312,

313, 314, 315, 316),

 1. Delitos contra secretos de Estado y espionaje (articulo 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333,

334, 335, 336, 337).

 1. b) Delitos de contrabando de armas definidos en la ley de armas de fuego, cuchillos y otras herramientas con fecha 7/10/1953 y numerada 6136 (articulo 12)
 2. c) Delito de peculado definido en el artículo 160 de la ley bancaria de 19/10/2005 y numerado 5411.
 3. d) Delitos definidos en la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito N° 5607 de 21/3/2007.

(3) Lo dispuesto en el segundo párrafo no se aplicará al informe que contenga el testimonio de la persona o sospechoso arrestado y los informes de peritos y otros procesos judiciales a los que dichas personas estén autorizadas a asistir.

(4) El abogado puede examinar el contenido del expediente y las pruebas que se han almacenado desde la fecha en que el tribunal acepta la acusación; puede obtener copias de todas las actas y documentos sin cargo.

(5) El abogado de la persona perjudicada por el delito también se beneficia de los derechos contenidos en este artículo.

 

- Advertisement -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -

Son Eklenenler

Beyaz sandalyelerde ölüme “Artık yeter!” diyoruz

Berlin, Paris, Zürih, Malmö ve Bükreş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde dün "Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemleri düzenlendi. Adalet ve Kalkınma...

HABER ANALİZ: ALMANYA’NIN AZERBAYCAN’DAKİ HİZMET HAREKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasından Hizmet Hareketi’ni sorumlu tutması ve Hizmet Hareketi’ni yok edilmesi gereken bir düşman ilan etmesinden sonra, hem Türkiye’de...

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade etmektedirler. Ancak bununla ilgili herhangi...

Bilgi Edinme Hakkı kimlere uygulanmaz?

Okuyucularımız, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde devletten bilgi talep ettiklerinde kendilerine bilgi verilmiyor ise; muhtemelen aşağıda bahsedilen gerekçelerle karşı karşıya kaldığından dolayı olabilir.   Başbakanlık Bilgi Edinme...

Türkiye’de Savunma Hakkına Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, cemaat soruşturmaları sonucu mağdur olan insanları savunan avukatlara operasyon düzenledi. 11 Eylül Cuma günü, 48 avukat, 7...
- Advertisement -

Daha faza içerik