Gündem Iş Başvurulari

Mülteciler Icin Calisma Izni – Özet

AB vatandaslari ve Avrupa Ticaret Alani ülkelerin vatandaslari -Isvicre vb. gibi- Almanya’da calismak icin calisma izni almalarina gerek bulunmamaktadir. Calisma izni olarak adalandirilan aslinda Oturum izni demektir.

AB ve AB Ticaret Alani ülkeleri disindaki ülkeler disindaki ülkelerin vatandaslari Almanya’da calismak icin Oturum izni almalari gerekmektedir.

Aufenthaltsgestattung veya Duldung durumunda olan kisiler icin ilk üc ay calisma yasagi bulunmaktadir.

Basvurunun 4. ve 15. aylari arasinda Aufenthaltsgestattung veya Duldung sahibi kisiler Yabancilar dairesine bagli Is Ajansinca / Arbeits Agentur calismasina izin verilmesi gerekmektedir.

İstihdam Bürosu, daha sonra öncelik siralamasi cercevesinde Almanya’dan (veya AB’den) işçilerin olup olmadığını kontrol bağlamında inceler.

Mülteci statüsü verilmis kisi oturum izni sahibi oldugunda Almanya’da calisma hakkina da sahip olmus olur.

Iltica gerekcelerinden bagimsiz olarak Yabancilar dairesi, Is Ajansi öncelikle o kisinin calismasini onaylamasi gerekmektedir. Genellikle onaylama öncelik siralamasina bakilmadan verilir.

Mültecilerin istihdamına ilişkin yasal koşullar, mevcut sosyo-politik tartışmalarla güçlü bir uyumluluğa tabidir. Bu nedenle, mevcut Yasal durum / Yasalar göz önünde tutulmalı; yasalari baz almalidir.

AufenthG §18;

Kısım 4
Çalısma Amaçlı ikamet izni
Madde 18
Bagımlı Çalısma
(1) Bir isverene baglı olarak çalısacak yabancılara, is piyasasındaki durum ve issizlikle etkili
bir sekilde mücadele zorunlulugu dikkate alınmak suretiyle Almanya’nın ekonomik
gereksinimlerine göre izin verilir. Uluslararası sözlesme hükümleri mahfuzdur.
(2) Bir yabancıya; Federal s Ajansı’nın 39’uncu maddeye göre muvafakat vermis olması
veya 42’nci madde uyarınca çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname ile ya da devletlerarası
bir Anlasma ile isin, Federal s Ajansı’nın muvafakatı olmaksızın yapılabileceginin hüküm
altına alınmıs olması halinde, bir isverene baglı olarak çalısma amaçlı ikamet izni verilebilir.
Federal s Ajansı’nın muvafakatında yer alan sınırlamalar, oturma iznine islenir.
(3) Meslek egitimi yapılmıs olmasını gerektirmeyen bir iste 2’nci fıkra hükmüne göre bagımlı
olarak çalısma amaçlı oturma izni verilmesi, bunun, ancak devletlerarası bir Anlasma ile
belirlenmis veya 42’nci madde uyarınca çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname’de bu is
için oturma iznine muvafakat verilmesinin öngörülmüs olması halinde mümkündür.
(4) Meslek egitimi yapılmıs olmasını gerektiren bir iste 2’nci fıkra hükmüne göre bagımlı
olarak çalısma amaçlı ikamet izni, ancak 42’nci madde uyarınca çıkarılacak Kanun
Hükmünde Kararname’de öngörülmüs olan bir meslek grubundaki bir is için verilebilir.
Gerekçeli münferit vak’alarda bir iste bagımlı olarak çalısma amaçlı oturma izni, bu isin
yapılmasında kamusal, özellikle bölgesel, ekonomik veya is piyasası politikası açısından bir
çıkarın mevcut olması halinde verilebilir.
(5) 2’nci fıkra hükmü ile 19’uncu madde hükmü uyarınca bir ikamet izni, ancak somut bir
isyeri arzının mevcut olması halinde verilir.
Madde 18a
Müsamahalı kamet Eden
Vasıflı Yabancılar çin Çalısma Amaçlı Oturma zni
(1) Federal s Ajansı’nın 39’uncu maddeye göre muvafakat vermis olması ve yabancının
1. Federal Almanya’da
a) devletçe tanınmıs veya bu durumla kıyaslanabilecek bir meslek dalında nitelikli meslek
egitimi edinmis veya yüksek okul bitirmis veya
b) tanınmıs veya Alman yüksek okul diplomasıyla kıyaslanabilecek bir yabancı yüksek okul
diploması ile 2 yıldan beri kesintisiz olarak diplomasına uygun bir iste çalısması veya
c) kalifiye eleman olarak nitelikli bir meslek egitimi alınmasını sart kosan bir isi 3 yıldan beri
kesintisiz olarak yapması ve ikamet izni basvurusundan önceki son yıl içinde kendisinin ve
ailesinin veya ayni hane içinde beraber yasadıgı kisilerin geçim masraflarının karsılanması
için gerekli konut ve ısıtma masraflarının karsılanması hariç kamu yardımlarına muhtaç
olmaması ve
2. Yeterli büyüklükte bir konuta sahip olması,
3. Yeterli derecede Almanca bilmesi,
4. Yabancılar Dairesine önem arzeden durumlarda ikamet hukuku açısından kasten yanlıs
beyanda bulunmamıs olması,
5. resmi makamların ikametin sona erdirilmesine iliskin önlemlerini teamülen yavaslatmamıs
veya engellememis olması,
6. asırı ve terörist örgütlerle iliskisi olmaması veya bunları desteklememesi ve
7. kamet Kanununa veya ltica slemleri Kanunu’na göre yalnız yabancılar tarafından
islenebilecek 50 günlük veya 90 günlük para cezalarını öngören suçlar kaideten hariç olmak
üzere, Federal Almanya’da teamülen islenmis bir suçtan dolayı hüküm giymemis olması
hallerinde Almanya’da müsamahalı ikamet eden bir yabancıya mesleki niteligine uygun bir
iste çalısma amacıyla oturma izni verilebilir.
(2) 1’ici fıkrada öngörülen Federal s Ajansının muvafakat kararı, 39’uncu maddenin 2’nci
fıkrasının 1’inci cümlesinin 1 nolu hükmüne göre öngörülen öncelik durumuna bakılmaksızın
alınır. Bu fıkra ile ilgili olarak 18’inci maddenin 2’nci fıkrasının 2’nci cümlesi ve 5’inci
fıkrası geçerlidir. Oturma izni, mesleki nitelige uygun isin 2 yıl yapılmasından sonra her türlü
isin yapılması için geçerlidir.
(3) Oturma izni 5’inci maddenin 2’nci fıkrası ve 10’uncu maddenin 3’üncü fıkrasının 1’nci
cümlesinden ve ltica slemleri Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının 7’no’lu
hükmünde öngörülen durumlardan ve 10’uncu maddenin 3^üncü fıkrasının 2’nci cümlesinden
de farklı olarak verilebilir.

Benzer İçerikler

Madde 26 Aile üyelerine sağlanan iltica ve uluslararası koruma

Editör

Türk Vatandaşları

Editör

AsylG §51 Uluslararası Dağıtım

Editör

YORUM YAP