Almanya Mevzuat Gündem Kanunlar

Magduriyet Hallerinde ikamet izni Verilmesi

Madde 23a
Magduriyet Hallerinde ikamet izni Verilmesi
(1) En yüksek eyalet mercii, ülkeyi terk yükümlülügü icra edilebilir olan bir yabancıya, Eyalet
Hükümeti tarafından Kanun Hükmünde Kararname marifetiyle kurulan Magduriyet Hallerini
nceleme Komisyonu’nun talepte bulunması halinde bu Kanunda yer alan ikamet izni
verilmesi ve uzatılmasına iliskin sartlardan farklı olarak, oturma izni verilmesi için talimat
verebilir (Magduriyet halinin tanınması talebi). Bu Talimat, münferit vak’alarda yabancının
geçiminin güvence altında olup olmaması veya 68’inci maddeye göre bir yükümlülük
beyanında bulunulup bulunulmaması hususu dikkate alınmak suretiyle verilebilir. Yabancının,
agır suçlar islemis olması halinde magduriyet halinin kabulü kaideten mümkün degildir.
kamete izin verme yetkisi kullanılırken münhasıran kamu çıkarları gözetilir; bu yabancıya
mahsus haklar dogurmaz
(2) Eyalet Hükümetlerine; Kanun Hükmünde Kararname marifetiyle, 1’inci fıkra hükmüne
göre magduriyet hallerini inceleme komisyonu kurma, islemleri, ret nedenlerini ve
yükümlülük beyanında bulunan kisinin yerine getirmesi gereken sartlar dahil olmak üzere
1’inci fıkranın 2’inci cümlesine göre yükümlülük beyanına iliskin nitelikli icapları belirleme
ve 1’inci fıkranın 1’inci cümlesine göre talimat yetkisini diger makamlara devretme yetkisi
verilir. Magduriyet Hallerini nceleme Komisyonu, münhasıran bagımsızlık ilkesi
çerçevesinde faaliyet gösterir. Üçüncü kisiler, Magduriyet Hallerini nceleme
Komisyonu’ndan belirli münferit bir vak’ayı ele almasını veya belirli bir karar vermesini talep
edemezler. Magduriyet halinin tanınması talebine iliskin karar, Komisyonun tespitlerine göre
acil insani veya kisisel nedenlerin, yabancının Federal Almanya’da kalmaya devam etmesini
haklı çıkarması sartına baglıdır.
(3) 1’inci fıkra uyarınca kendisine oturma izni verilen sosyal yardıma muhtaç bir yabancının,
bir diger sosyal yardım kurulusunun yetki alanına tasınması halinde, oturma izni vermis olan
yabancılar dairesinin yetki alanında bulundugu sosyal yardım kurulusu, oturma izninin
verildigi tarihten itibaren en fazla 3 yıllık bir süre için diger sosyal yardım kurulusunca
yapılan yardımları iade etmekle yükümlüdür.
Bu hüküm, geçim güvencesinin saglanması için Sosyal Kanunu’n II’nci Kitabının 6’ncı
maddesinin 1’inci fıkrasının 1’inci cümlesinin 2 nolu hükmünde belirtilen geçim yardımları
için de uygulanır.

Benzer İçerikler

Basvuru Kararlariyla ilgili Bazi Temel Noktalar

Editör

Almanya İltica Yasası; Mülteci statüsünün tanınması

Editör

Avusturya İltica Prosedürü

admin

YORUM YAP