Almanya Avrupa Kıtası Dublin Gündem

İlticaci hakkinda Dublin uygulanmasina neden olabilecek belge, evrak vb.

EK II
(Göndermeler, (EC) (AT) No 343/2003 sayılı Konsey Tüzüğü’nün maddelerine yapılmıştır.)

A LİSTESİ
İSPAT ARAÇLARI
I. Bir sığınma başvurusunu incelemekten sorumlu Devlet’in belirlenmesi süreci

1. Sığınma için başvurmuş olup refakatinde kimse bulunmayan ve reşit de olmayan bir
kişinin bir aile ferdinin (baba, anne, vasi) bulunması (Madde 6)
İspat gücüne sahip kanıtlar
– Bilginin diğer Üye Devlet tarafından yazılı olarak teyit edilmesi
– Kayıt suretleri
– Aile ferdine verilmiş ikamet izinleri
– Eğer varsa, kişilerin akraba olduklarına dair kanıt
– Bunun olmaması halinde ve gerekiyorsa, DNA veya kan testi

2. Mülteci statüsüne sahip olduğu kabul edilen bir aile ferdinin bir Üye Devlet’teki yasal ikameti (Madde 7)
İspat gücüne sahip kanıtlar
– Bilginin diğer Üye Devlet tarafından yazılı olarak teyit edilmesi
– Kayıt suretleri
– Mülteci statüsüne sahip kişiye verilmiş ikamet izinleri
– Eğer varsa, kişilerin akraba olduklarına dair kanıt
– İlgili kişilerin rızası

3. Sığınma için başvuran ve başvurusu bir Üye Devlet’te henüz esasa ilişkin bir ilk kararın konusu olmamış olan bir aile ferdinin bulunması (Madde 8)
İspat gücüne sahip kanıtlar
– Bilginin diğer Üye Devlet tarafından yazılı olarak teyit edilmesi
– Kayıt suretleri
– Sığınma başvurusu incelenirken kişiye verilmiş olan geçici ikamet izinleri
– Eğer varsa, kişilerin akraba olduklarına dair kanıt
– Bunun olmaması halinde, gerekiyorsa, DNA veya kan testi
– İlgili kişilerin rızası

4. Geçerli ikamet belgeleri (Madde 9(1) ve (3)) veya süresi iki yıldan kısa bir süre önce dolmuş ikamet belgeleri (ve yürürlüğe giriş tarihi) (Madde 9(4)).
İspat gücüne sahip kanıtlar
– İkamet belgesi
– Yabancılar kaydından veya başka benzer kayıtlardan suretler
– İkamet belgesini vermiş olan Üye Devlet tarafından verilen raporlar/bilginin teyit edilmesi

5. Geçerli vizeler (Madde 9(2) ve (3)) ve altı ayda kısa bir süre önce süresi dolmuş vizeler (ve yürürlüğe giriş tarihi) (Madde 9(4)).
İspat gücüne sahip kanıtlar
– Verilen vize (geçerli veya süresi dolmuş, hangisi uygunsa)
– Yabancılar kaydından veya başka benzer kayıtlardan suretler
– Vizeyi vermiş olan Üye Devlet tarafından verilen raporlar/bilginin teyit edilmesi

6. Bir dış sınırda ülke topraklarına yasal giriş (Madde 11)
İspat gücüne sahip kanıtlar
– Pasaport üzerindeki giriş damgası
– Bir Üye Devlet ile sınırdaş olan bir ülkenin çıkış damgası; sığınma isteyen kişinin izlemiş olduğu güzergaha ve sınırdan geçiş tarihine de dikkate edilecektir.
– Bir dış sınırdan girildiğini kati şekilde gösteren biletler
– Pasaport üzerinde giriş damgası veya benzer bir tasdik

7. Bir dış sınırda yasadışı geçiş (Madde 10(1))
İspat gücüne sahip kanıtlar
– Başvuranın parmak izlerinin ‘Eurodac’ Tüzüğü Madde 8 gereği alınan parmak izleriyle karşılaştırılması sonucunda Eurodac tarafından parmak izlerinin tuttuğunun saptanması.
– Sahte veya tahrif edilmiş bir pasaportta bulunan giriş damgası
– Bir Üye Devlet ile sınırdaş olan bir ülkeden çıkış damgası; sığınma isteyen kişinin
izlemiş olduğu güzergaha ve sınırdan geçiş tarihine de dikkate edilecektir.
– Bir dış sınırdan girildiğini kati şekilde gösteren biletler
– Pasaport üzerinde giriş damgası veya benzer bir tasdik

8. Bir Üye Devlet’te en az beş ay süreyle ikamet (Madde 10(2))
İspat gücüne sahip kanıtlar
– İkamet izni başvurusu incelenmekteyken verilen ikamet izinleri
– Aralarında en az beş ay olan tarihlerde yapılmış veya icra ettirilmemiş ülke topraklarını terk etme istekleri veya ihraç emirleri
– Hastane, hapishane, tutukevi kayıtları suretleri

9. Üye Devletlerin topraklarından ayrılma (Madde 16(3))
İspat gücüne sahip kanıtlar
– Çıkış damgası
– Üçüncü ülke kayıtları suretleri (kanıtlayıcı ikamet)
– Bir dış sınırdan gidişi veya girişi kati şekilde kanıtlayan biletler
– Sığınma isteyen kişinin Üye Devletlerin topraklarını terk ettiği Üye Devlet tarafından verilen rapor/teyit.
– Bir Üye Devlet ile sınırdaş olan üçüncü ülkenin damgası; sığınma isteyen kişinin izlemiş olduğu güzergaha ve sınırdan geçiş tarihine de dikkate edilecektir.

II. Sığınma başvurusunu incelemekten sorumlu Üye Devlet’in sığınma isteyen kişiyi geri kabul etme veya geri alma yükümlülüğü
1. Sorumlu Üye Devlet’in belirlenmesi süreci, sığınma başvurusunun yapıldığı Üye Devlet’te devam etmektedir (Madde 4(5)).
İspat gücüne sahip kanıtlar
– Başvuranın parmak izlerinin ‘Eurodac’ Tüzüğü Madde 4 gereği alınan parmak izleriyle
karşılaştırılması sonucunda Eurodac tarafından parmak izlerinin tuttuğunun saptanması.
– Sığınma isteyen kişi tarafından verilen form
– Yetkili makamlar tarafından tanzim edilen resmi rapor
– Bir sığınma başvurusuyla bağlantılı olarak alınmış parmak izleri
– İlgili kayıtlar ve dosyalardan suretler
– Yetkili makamlar tarafından verilmiş, başvuru yapıldığını tasdik eden yazılı rapor

2. Sığınma başvurusu incelenmektedir veya daha önceden yapılmıştır (Madde 16(1)(c)(d) ve (e)).
İspat gücüne sahip kanıtlar
– Başvuranın parmak izlerinin ‘Eurodac’ Tüzüğü Madde 4 gereği alınan parmak izleriyle
karşılaştırılması sonucunda Eurodac tarafından parmak izlerinin tuttuğunun saptanması.
– Sığınma isteyen kişi tarafından verilen form
– Yetkili makamlar tarafından tanzim edilen resmi rapor
– Bir sığınma başvurusuyla bağlantılı olarak alınmış parmak izleri
– İlgili kayıtlar ve dosyalardan suretler
– Yetkili makamlar tarafından verilmiş, başvuru yapıldığını tasdik eden yazılı rapor

3. Üye Devletlerin topraklarından gidiş (Madde 4(5), Madde 16(3))
İspat gücüne sahip kanıtlar
– Çıkış damgası
– Üçüncü ülke kayıtları suretleri (kanıtlayıcı ikamet)
– Bir Üye Devlet ile sınırdaş olan üçüncü ülkenin çıkış damgası; sığınma isteyen kişinin
izlemiş olduğu güzergaha ve sınırdan geçiş tarihine de dikkate edilecektir.
– Yabancının fiilen sınır dışı edildiğine dair yetkili makamlardan alınmış yazılı kanıt

4. Üye Devletlerin topraklarından ihraç (Madde 16(4))
İspat gücüne sahip kanıtlar
– Yabancının fiilen sınır dışı edildiğine dair yetkili makamlardan alınmış yazılı kanıt
– Çıkış damgası
– İhraca dair bilginin üçüncü ülke tarafından teyidi

B LİSTESİ
DOLAYLI KANITLAR
I. Bir sığınma başvurusunu incelemekten sorumlu Devlet’in belirlenmesi süreci

1. Sığınma için başvurmuş olup refakatinde kimse bulunmayan ve reşit de olmayan bir
kişinin bir aile ferdinin (baba, anne, vasi) bulunması (Madde 6)
Karine teşkil eden kanıtlar*
– Sığınma başvurusu yapandan alınmış, doğrulanabilir nitelikte bilgiler
– İlgili aile fertlerinin beyanları
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi

2. Mülteci statüsüne sahip olduğu kabul edilen bir aile ferdinin bir Üye Devlet’teki yasal ikameti (Madde 7)
Karine teşkil eden kanıtlar
– Sığınma başvurusu yapandan alınmış, doğrulanabilir nitelikte bilgiler
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi

3. Sığınma için başvuran ve başvurusu bir Üye Devlet’te henüz esasa ilişkin bir ilk
kararın konusu olmamış olan bir aile ferdinin bulunması (Madde 8)
– Sığınma başvurusu yapandan alınmış, doğrulanabilir nitelikte bilgiler
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi

4. Geçerli ikamet belgeleri (Madde 9(1) ve (3)) veya süresi iki yıldan kısa bir süre önce dolmuş ikamet belgeleri (ve yürürlüğe giriş tarihi) (Madde 9(4)).
Karine teşkil eden kanıtlar
– Sığınma başvurusunda bulunanın ayrıntılı ve doğrulanabilir nitelikte beyanları
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi
– İkamet iznini vermemiş olan Üye Devlet’in raporları/bilgileri teyidi
– Aile fertlerinin, yolculukta eşlik eden kişilerin vs. raporları/bilgileri teyidi

5. Geçerli vizeler (Madde 9(2) ve (3)) ve altı ayda kısa bir süre önce süresi dolmuş vizeler (ve yürürlüğe giriş tarihi) (Madde 9(4)).
Karine teşkil eden kanıtlar
– Sığınma başvurusunda bulunanın ayrıntılı ve doğrulanabilir nitelikte beyanları
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi
– İkamet iznini vermemiş olan Üye Devlet’in raporları/bilgileri teyidi
– Aile fertlerinin, yolculukta eşlik eden kişilerin vs. raporları/bilgileri teyidi

6. Bir dış sınırda ülke topraklarına yasal giriş (Madde 11)
Karine teşkil eden kanıtlar
– Sığınma başvurusunda bulunanın ayrıntılı ve doğrulanabilir nitelikte beyanları
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi
– Başka bir Üye Devlet’in veya üçüncü ülkenin raporları/bilgileri teyidi
– Aile fertlerinin, yolculukta eşlik eden kişilerin vs. raporları/bilgileri teyidi
– Parmak izleri. Yetkili makamların yabancı dış sınırı geçerken parmak izleri almaya karar verdiği durumlar bunun dışındadır. Böyle durumlarda, bu parmak izleri, A Listesi’nde tanımlanan şekilde ispat gücüne sahip kanıt teşkil ederler.
– Biletler
– Otel faturaları
– Üye Devletlerdeki kamusal veya özel kuruluşlara giriş kartları
– Doktor, dişçi, vs. randevu kartları
– Sığınma başvurusunda bulunanın bir seyahat acentesinin hizmetlerinden yararlandığını
gösteren bilgiler
– Aynı türde başka dolaylı kanıtlar

7. Bir dış sınırda yasadışı geçiş (Madde 10(1))
Karine teşkil eden kanıtlar
– Sığınma başvurusunda bulunanın ayrıntılı ve doğrulanabilir nitelikte beyanları
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi
– Başka bir Üye Devlet’in veya üçüncü ülkenin raporları/bilgileri teyidi
– Aile fertlerinin, yolculukta eşlik eden kişilerin vs. raporları/bilgileri teyidi
– Parmak izleri. Yetkili makamların yabancı dış sınırı geçerken parmak izleri almaya
karar verdiği durumlar bunun dışındadır. Böyle durumlarda, bu parmak izleri, A
Listesi’nde tanımlanan şekilde ispat gücüne sahip kanıt teşkil ederler.
– Biletler
– Otel faturaları
– Üye Devletlerdeki kamusal veya özel kuruluşlara giriş kartları
– Doktor, dişçi, vs. randevu kartları
– Sığınma başvurusunda bulunanın bir kurye şirketinin veya seyahat acentesinin
hizmetlerinden yararlandığını gösteren bilgiler
– Aynı türde başka dolaylı kanıtlar

8. Bir Üye Devlet’te en az beş ay süreyle ikamet (Madde 10(2))
Karine teşkil eden kanıtlar
– Sığınma başvurusunda bulunanın ayrıntılı ve doğrulanabilir nitelikte beyanları
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi
– Örneğin ihtiyacı olanlara barınma sağlayan bir kuruluş gibi hükümet dışı bir kuruluşun raporları/bilgileri teyidi
– Aile fertlerinin, yolculukta eşlik eden kişilerin vs. raporları/bilgileri teyidi
– Parmak izleri.
– Biletler
– Otel faturaları
– Üye Devletlerdeki kamusal veya özel kuruluşlara giriş kartları
– Doktor, dişçi, vs. randevu kartları
– Sığınma başvurusunda bulunanın bir kurye şirketinin veya seyahat acentesinin hizmetlerinden yararlandığını gösteren bilgiler
– Aynı türde başka dolaylı kanıtlar

9. Üye Devletlerin topraklarından ayrılma (Madde 16(3))
Karine teşkil eden kanıtlar
– Sığınma başvurusunda bulunanın ayrıntılı ve doğrulanabilir nitelikte beyanları
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi
– Başka bir Üye Devlet’in raporları/bilgileri teyidi
– Madde 3(7) ve Madde 10(3)’e atıfla: sığınma başvurusunda bulunan ilgili kişinin Üye Devletlerin topraklarını en az üç ay süreyle terk ettiği durumlarda, çıkış damgası
– Aile fertlerinin, yolculukta eşlik eden kişilerin vs. raporları/bilgileri teyidi
– Parmak izleri. Yetkili makamların yabancı dış sınırı geçerken parmak izleri almaya karar verdiği durumlar bunun dışındadır. Böyle durumlarda, bu parmak izleri, A Listesi’nde tanımlanan şekilde ispat gücüne sahip kanıt teşkil ederler.
– Biletler
– Otel faturaları
– Bir üçüncü ülkedeki doktor, dişçi, vs. için düzenlenmiş randevu kartları
– Sığınma başvurusunda bulunanın bir kurye şirketinin veya seyahat acentesinin hizmetlerinden yararlandığını gösteren bilgiler
– Aynı türde başka dolaylı kanıtlar

II. Sığınma başvurusunu incelemekten sorumlu Üye Devlet’in sığınma isteyen kişiyi geri
kabul etme veya geri alma yükümlülüğü
1. Sorumlu Üye Devlet’in belirlenmesi süreci, sığınma başvurusunun yapıldığı Üye
Devlet’te devam etmektedir (Madde 4(5)).
Karine teşkil eden kanıtlar
– Sığınma başvurusunda bulunanın doğrulanabilir nitelikte beyanları
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi
– Aile fertlerinin, yolculukta eşlik eden kişilerin vs. raporları/bilgileri teyidi
– Başka bir Üye Devlet’in raporları/bilgileri teyidi

2. Sığınma başvurusu incelenmektedir veya daha önceden yapılmıştır (Madde 16(1)(c)(d) ve (e)).
Karine teşkil eden kanıtlar
– Sığınma başvurusunda bulunanın doğrulanabilir nitelikte beyanları
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi
– Başka bir Üye Devlet’in raporları/bilgileri teyidi

3. Üye Devletlerin topraklarından gidiş (Madde 4(5), Madde 16(3))
Karine teşkil eden kanıtlar
– Sığınma başvurusunda bulunanın ayrıntılı ve doğrulanabilir nitelikte beyanları
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi
– Başka bir Üye Devlet’in raporları/bilgileri teyidi
– Sığınma başvurusunda bulunan ilgili kişinin Üye Devletlerin topraklarını en az üç ay süreyle terk ettiği durumlarda, çıkış damgası
– Aile fertlerinin, yolculukta eşlik eden kişilerin vs. raporları/bilgileri teyidi
– Parmak izleri. Yetkili makamların yabancı dış sınırı geçerken parmak izleri almaya karar verdiği durumlar bunun dışındadır. Böyle durumlarda, bu parmak izleri, A Listesi’nde tanımlanan şekilde ispat gücüne sahip kanıt teşkil ederler.
– Biletler
– Otel faturaları
– Bir üçüncü ülkedeki doktor, dişçi, vs. için düzenlenmiş randevu kartları
– Sığınma başvurusunda bulunanın bir kurye şirketinin veya seyahat acentesinin hizmetlerinden yararlandığını gösteren bilgiler
– Aynı türde başka dolaylı kanıtlar

4. Üye Devletlerin topraklarından ihraç (Madde 16(4))
Karine teşkil eden kanıtlar
– Sığınma başvurusunda bulunanın doğrulanabilir nitelikte beyanları
– Örneğin BMMYK gibi bir uluslararası kuruluşun raporları/bilgileri teyidi
– Sığınma başvurusunda bulunan ilgili kişinin Üye Devletlerin topraklarını en az üç ay süreyle terk ettiği durumlarda, çıkış damgası
– Aile fertlerinin, yolculukta eşlik eden kişilerin vs. raporları/bilgileri teyidi
– Parmak izleri. Yetkili makamların yabancı dış sınırı geçerken parmak izleri almaya karar verdiği durumlar bunun dışındadır. Böyle durumlarda, bu parmak izleri, A Listesi’nde tanımlanan şekilde ispat gücüne sahip kanıt teşkil ederler.
– Biletler
– Otel faturaları
– Doktor, dişçi, vs. randevu kartları
– Sığınma başvurusunda bulunanın bir kurye şirketinin veya seyahat acentesinin hizmetlerinden yararlandığını gösteren bilgiler
– Aynı türde başka dolaylı kanıtlar

Benzer İçerikler

‘FETÖ’

admin

ALMANYA NRW İÇİ MÜLTECİ İSTATİSLİĞİ 01.07.2018/29.07.2018 TARİHLERİ ARASI

admin

Vaka ve can kaybı sayısı artıyor

admin

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107