Genel Gündem Haberler Tüm Makaleler

İltica Red Rehberi

İltica Reddi Hakkında Herşey

 

Bu makale red almak istemeyen iltica başvurucuları için rehber niteliğinde olup başvuru öncesinde herbir satırının dikkatle incelenerek mülakat sırasında aşağıda yapılan hatalara düşülmemesine dikkat etmeniz  önerilir. 

Red Sebepleri

DİKKAT: Mağduriyetinizi anlatırken çok dikkatli olunuz.Başınızdan geçen mağduriyetleri anlatırken farkında olmadan ilticanızın reddine neden olacak çelişkilere düşebilirsiniz.Bu nedenle iltica mağduriyetinizi anlatırken şu 5 kelimeye çok dikkat etmelisiniz.Her bir mağduriyetiniz ve genel mağduriyet hikayeniz bu 5 kelimeden geçmek zorundadır.Hikayeniz 4 kelimeden geçse,birisinden geçmese ilticanız kabul olunmayabilir.

1-TAKİP: Sürekli olarak devlet veya devlet dışı kurumlar,akraba,çevre vb. gibi yapılardan takip edildiğinizi somut bilgi ve belgelere,şahitliklere dayandırarak anlatmanız gerekmektedir.

(Polis geldi deyip polis tutanağı ibraz edilemiyorsa bu durum red gerekçesi olabilir.)

2-HUKUK: Size karşı yapılan hukuksuzluklardan somut belgelere dayalı olarak bahsetmelisiniz,hukuk işledi tahliye oldum,serbest kaldım havası estirmemelisiniz.

(Özellikle tutuklu kalıp serbest kalanlar tutukluluğu bir mağduriyet olarak anlatabilmekte ancak raportör kaldığınız süreye değil serbest kaldığınıza bakarak “hukuk işledi serbest kaldın” şeklinde değerlendirebilmektedir. Ya da serbest kaldıktan sonra yeni kimlik ehliyet gibi güncel tarihli belgeler almak noterde işlemler yapmak “devletle problemin yok” havası estirmektedir. B u algıdan uzaklaştırmak gerekir.)

3-TUTARLILIK: Aidiyet ve mağduriyetinizdeki yer,zaman,kişiler,olaylar arasındaki örgü ve geçişler birbirini tamamlayıcı ifadeler,bilgi ve belgeler olmalıdır.

Örneğin, toplumsal baskı vardı sokağa çıkamıyordum deyip mülakatın ortasında iş başvuruları yaptım işsiz kaldım beni işe almadılar gibi ifadeler, aslında baskı altında olmadığınızın, rahat dolaşabildiğinizin havasını vermekte, bu da mağduriyetınızle sokağa çıkabilme rahatlığının tutarsızlığını göstermektedir.

4-ÇELİŞKİ: Yer,zaman,kişi belirtmeden muğlak ifadeler kullanma,sunulan bilgi ve belgelerle anlatılanların örtüşmemesi,birbiriyle alakası olmayan konulardan bahsetme, çelişkiye düşmenize neden olacaktır. Örneğin, devlet tarafından aranıyordum pasaport çıkartmak için korka korka emniyete/konsolosluğa gittim. Hakkınızda işlem olduğu için pasaport alamazsınız dediler ve korka korka emnıyetten/konsolosluktan çıktım. Örnekte görüldüğü gibi pasaport alamama mağduriyetinizi anlatırken devletin size bir işlem yapmadığını da anlatarak çelişkiye düşüyorsunuz.

5-İNANDIRICILIK: Aidiyetinizden dolayı yaşadığınız her bir mağduriyeti anlatırken duygularınızı abartıya kaçmadan yaşadıklarınızı yaşatarak anlatmanız gerekmektedir.Soğuk ve duygusuz bir anlatım iltica reddine neden olabilir.Kalbinizde,ruhunuzda,aklınızda bıraktığı ve bırakacağı etki ve izleri örneklemelerle anlatmalısınız.

Örnekler:

1-Eve polisin gelmesi: eğer polis tutanağı yada komşu vb. şahitlik belgesi veremiyorsanız “eve polis geldi” gibi ifadeler somut gerekçelere dayanmadığından dolayı redde neden olmaktadır. (Şayet evinize polis geldiğine dair elinizde somut deliller var ise) Eve polisin gelmesinin size yaşattığı olaylar,duygular vardır. Mesela; ailenizin çaresizliği, sizin o anki ruh haliniz, kelepçelenip komşu ve mahalleliye ifşa edilmeniz, neden tutuklandığınızın size bildirilmemesi gibi durumları anlatırken yaşadığınız duyguları katarak anlatmanız inandırıcılığınıza etki edecektır. (bunca yaşanmışlaıklara rağmen duygusuz bir anlatım inandırıcılığa zarar verdiğinden red sebebi olabilir.)

2-Belli bir süre hapis yatıyorsunuz,hapis yattım tahliye oldum cümlesinde hukukun işlediği düşünülecek ve mağdur olmadığınız kanaatiyle ilticanız reddedilebilir. Anlatacağınız herbir mağduriyeti yukarıdaki 5 kelimeden geçecek şekilde anlatınız.Eğer geçmiyorsa o kelimelerden geçecek şekilde uyarlayınız ya da hiç anlatmayınız.

 

Konumlandırma;

İltica işlemlerinde yaşanan sorunlardan bir tanesi de başvurucuların kendilerini konumlandırma, kedilerini ifade etme problemidir.

Hem profesyonel CV’sinin hem de mağduriyet yaşadığı sosyal gruba aidiyet nedeniyle sahip olduğu CV’sinin iç içe ve dağınık anlatılmasından ötürü kafa karışıklığına neden olmakta, olay bütünlüğü anlaşılmamakta ve bu durum red nedeni olmaktadır.

Resmi göründüğünüz işle yapığınız faaliyetler örtüşmelidir.

Örneğin sigortanız bir eğitim kurumunda öğretmen olarak gözükmekte (profesyonel CV), fakat öğretmenlik yerine okulda halkla ilişkiler vb. çalışmalarda bulunuyorsanız bu durumun ikna edici açıklamasını yapmadığınız sürece çelişkiye düşebileceğinizden dolayı red alabilirsiniz.

Karışık durumlarda dağınık bir sunum yapmak da bir diğer red nedeni olabilir. Daldan dala atlamak, konudan konuya geçmek kafa karışıklığına neden olmaktadır. Olay örgüsü memurun kafasında oturmadığı için red nedeni olabilmektedir. Tavsiyem şu ki sunumunuzu kronolojik sıraya göre yapmanız.

 

Tehdit Tehlike Risk Yönetimi;

Yaşam, özgürlük, can güvenliği, tehdit tehlike ve risk altında olduğunu ifade edip aynı zamanda iş görüşmeleri yaptığını ifade etmek, devlet dairelerinde işlem yaptığını ifade etmek, ailenizle rahat bir şekilde iletişim kurabildiğinizi ifade etmek, “bana bir şey olmadı” havasını estirmek iltacanızın reddine gerekçe olabilir.

Örneğin; savaştasınız ve ölmemişsiniz, yaşayabilmişsiniz. Yada araba kazada pert olmuş ama burnunuz bile kanamadan kurtulmuşsunuz. Raportör sizin yaşayabildiğinize veya burnunuzun kanamadığına bakacaktır. Hayatınızın veya özgürlüğünüzün risk ve tehdit altında olmadığı konusuyla ilgilenecektir. Sizin anlatmanız gereken konu; kaza veya savaş sırasında yaşadığınız korku, endişe yaşam-ölüm arasında kalışınız ve bu durum şu anda süren etkileri olmalıdır.

Sağlık;

Süreç içerisinde yaşadığınız sağlık sorunlarınızdan bahsedip iltica başvurusundan sonra bu şikayetlerinizle ilgili çözüm arayışında olmamanız manipülasyon olarak değerlendirilebilir ve red gerekçesi olabilir.

Siyasi Soruşturma yada Kovuşturmalar;

İltica işlemlerinde raportörlerin en çok dikkat ettiği konulardan biridir. Hakkında yakalama, tutuklama, soruştuma, iddianame ya da polis arama tutanağı olduğu iddiasında bulunup bunlarla ilgili belge verilmediğinde; somut belge sunulamadığı için delilsizlik nedeniyle red nedeni olabilmektedir.

Siyasiler tarafından çalıştığınız kurum, dernek, yada kuruluşlar yada siz isim verilerek hedef alındıysanız ve bu medyada yayımlandıysa bu da siyasi kovuşturmaya girmektedir. Delilleri sunduğunuz takdirde siyasi kovuşturma olarak anlaşılacaktır ancak delil sunmadan anlattığınızda manipülasyon olarak değerlendirilip red gerekçesi yapılabilir.

Korku ve Beden Dili:

Başvurucu ülkesinde yaşadığı baskı ve zulümlerden dolayı iltica ettiği için bu sebepler ve neticeleri tehdit ve tehlike oluşturduğundan dolayı başvurucunun korku ve endişeleri için somut gerekçe olabilir. Raportörler bu kadar endişe verici olay yaşamış birisinin korkularını yansıtmadan duygusuz bir anlatımda bulunması red gerekçesi olabilir.

Dolayısı ile beden diliniz, anlatımınız, dosyanızdaki somut korku gerekçeleriniz tutarlı olmalıdır. Mülakat sırasında ülkenize döndüğünüzde yaşama ihtimaliniz olan tehlike nedeniyle yaşadığınız korku ve endişelrinizin haklı gerekçelerinizi anlatmadığınız ve bu durumu muhatabınıza hissettiremediğiniz durumda bu red gerekçesi yapılabilmektedir.

Örneğin, korkan bir insan fotoğraflarını, kitaplarını, suç iddiası olan delillerini yakabilir, çöpe atabilir.

Korku duygunuzdan bahsetmediğiniz sürece başvurunuz eksik görülebilir.

Zulüm ve Zalimane Uygulamalar:

Başınızdan geçen olayları normal birer hadiseymiş gibi anlatmanız inandırıcılığınız açısından red nedeni yapılabilir. Çünkü zulüm BM mülteci hakları sözleşmesinde ve AIHS’nde şöyle tarif edilmektedir; temel insan hak ve hürriyetleri ŞİDDET yoluyla ihlal ediliyorsa buna zulüm denmektedir. Dolayısıyla insan haklarınızın zorla, zorbalıkla şiddetle ihlal edildiği ifade edilmelidir. Aksi takdirde red gerekçesi yapılabilmektedir.

Örneğin; saygı bir insan hakkıdır, ve AIHS birinci maddesidir. Daha önceden toplumda saygı, onur sahibi bir insandınız, sevilen sayılan önde gelen insanlardan birisiydiniz, fakat yaşanan bazı olaylardan dolayı vatan haini ve terörist ilan edilmiş olabilir, isminiz medya aracılığı ile dünyaya ifşa edilmiş, aranan insan haline gelmiş olabilirisiniz, ailenizin komşularınızın huzurunda tartaklanmaya hakaretlere maruz kalmış, elinize kelepçe takılmış olabilir. Haysiyetiniz, onurunuz zorla, zorbalıkla şiddetle ihlal edilmiş olabilir. Bu ve benzer formatta somut belgelerle anlattığınız takdirde saygı hakkının ihlalini anlatmış olursunuz. Ancak mütavazi davranıp kendinizi doğru ifade edemezseniz bu durum raportörde bir çelişki hissi uyandurabilir ve red gerekçesi yapılabilir.

İşkence, İnsanlık dışı Uygulama:

Raportörler sizin linç edilme, insanlık dışı uygulamaya maruz kalma, işkence görme riskinizi değerlendirecektir. Başkalarının başına gelen işkenceleri anlatmak sizin mağduriyetiniz olmadığı için değerlendirilmeyecektir.

Bireysellik ve Genel Fotoğraf:

Yaşadığınız olaylarla ilgili genel anlatımlar ilticanın reddine neden olmaktadır. Kendisi ile alakalı herhangi bir şey bulamamış, kendi dışında yaşananları toplayıp anlatıyor izlenimi vermeniz red gerekçesi yapılabilir. Yaklaşık 4-5 saat sürecek olan görüşmede raportörü ve tercümanı gereksiz faydasız konularla yormuş olacaksınız. Artık gerekli elzem şahsınızla ilgili konuları anlatmak istediğinizde dikkat kaybına neden olmuş ve kendinizi çelişkilere açık hale getirmiş olacaksınız. Sunumunuzu ben merkezli yapmalısınız. Genel fotoğraftan kaçınmalısınız. Önce kendinize sonra ailenize yada mesai arkadaşlarınızın başına gelenler sizin için de tehdit oluşturabileceğinden öncelik bu konulara verilmeli genel fotoğrafa değil.

Adres:

Birinci mülakat sırasında verdiğiniz adres ana mülakatta bağlayıcı olacaktır. “Buraya gelene kadar bu adreste mi kaldınız?” sorusunda evet dediğinizde hem saklandığınızı ifade edip hem de resmi adresinizde oturduğunuzu söylemeniz çelişkiye ve redde neden olacaktır. Siz saklandığınız halde ailenizin ikametgah adresinde kalması, çocuklarınızın okula gitmesi çelişki olarak değerlendirilebilmekte ve red gerekçesi yapılabilmektedir.

 

Red Gerekçesi olabilecek Diğer Nedenler;

-Güvenlikli ülke kapsamına giren bir ülkeden geliyor olmanız; Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan vb. ülke vatandaşlarının başvuruları. (Bu ve benzeri ülkeler başvurduğunuz ülkenin güvenli ülke kategorisinde olabiir ancak sizin için neden güvenli bir ülke olmadığını anlatamadığınız durumda red gerekçesi yapılabilir. Örneğin sizin ülkenizle iade anlatlaşması olduğunun anlatılması vb.)

-İltica başvurusu yaptıktan sonra, sahte bir isimle aynı anda başka bir iltica başvurusu yapmışsanız.

– İltica başvurunuzu, başvurduğunuz ülkede oturumunuz bitiyor diye yapmışsanız; iltica başvurusunu daha önce yapmanız mümkünken kasıtlı olarak yapmamışsanız.

– Almanya’ya girişiniz kaçak yollardan gerçekleşmişse ve siz, bunun hemen ardından iltica başvurusunu yapmamışsanız. (İltica dilekçesinin geç verilme nedenlerini önemli gerekçelerle açıklayabilmek istisna oluşturur.)

– İfade esnasında, şayet ikamet yeriniz veya hangi yoldan/yollardan (güzergâh) giriş yaptığınız veya başka ülkede/ülkelerde bulunup bulunmadığınız veya başka bir ülkede/ülkelerde iltica davanızın olup olmadığınız konusunda bilgi vermediyseniz.

– Almanya’da işlemiş olduğunuz bir suçtan dolayı kesin sınır dışı almışsanız veya en az 3 yıllık hapis cezasına çarptırılmışsanız veya Bir Schengen ülkesinde kamu huzurunu bozmaya yönelik bir suç işlemişseniz veya nerede olursa olsun, insanlık suçu işlemişseniz.

– Reşit değilseniz (18 yaşından küçükseniz) ve ebeveyninizin/ebeveynlerden birinin iltica başvurusu iptali mümkün olmayan kesinlikte (unanfechtbar) reddedilmişse.

– Gerekçesiz Başvuru: Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), iltica başvurunuzu şayet, hukuksal geçerliliğin bulunmaması (unbeachtlich) ve temelsiz olduğu açık olan iltica gerekçesi (offensichtlich unbegründet) maddelerine dayandırarak reddedememişse, iltica etme nedeninizi yeterince inandırıcı gerekçelendirmediğinizi (yeterli detay olmadığı) veya iltica nedeninizin hukuki açıdan yeterli olmadığı hükmüne vararak, iltica hakkınızın doğmadığına karar vermişse.

Başlica Red kombinasyonlarini su şekilde özetleyebiliriz;

Kimliğini kabul etmiyor/ispat edemiyor + Mağduriyetlerini ispat edemiyor.

Kimliğini kabul ediyor/ispat ediyor + ama Mağduriyetlerini ispat edemiyor.

Mağduriyetlerini ispat edemiyor + anlattıkları temelde çelişkili.

Mağduriyetlerini ispat edebiliyor + ancak anlattıkları temelde çelişkili;

Ülkesine dönesi halinde başına birşey gelmeyecek.

Kimliğini kabul etmiyor/ispat edemiyor + Ülkesine dönmesi halinde başına birşey gelmeyecek.

Mağduriyetlerini ispat edemiyor + Ülkesine dönerse başına birşey gelmeyecek.

Mağduriyetleri iltica gerekçeleri ancak ispat edemiyor;

Kimlik aidiyeti var ancak buna dair çelişkiler var

 

Red Örneknekleri;

 

1- Gerekçesiz Başvuru;

Gerekçesiz başvuru iltica yasası ile tanımlanmış koşulların tamamıyla dışında olmak demektir.

Güvenli bir ülkeden başvuru yapmak.

Savaş, zulüm baskı gibi iltica nedenleri olabilecek durumlardan yoksun bir ülkeden gelip başvuru yapıyorsanız “gerekçesiz başvuru” kategorisinde değerlendirilsiniz. Neden o ülkeden geldiniz sorusuna cevap veremezseniz red gerekçesi olur.

Raportör ”Güvenli bir ülkedeydiniz can güvenliğiniz sağlanmış ve sorunlarınız geçmişti, bu nedenle iltica hakkınız yok” mantığıyla karar verebilir. Arnavutluk, Bosna, Sırbistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Senegal, Gana AB için güvenli üçüncü ülkeler ve listede olmamasına rağmen Ukrayna ve Gürcistan’ı  bile güvenli ülke kabul eden raportörler vardır. Bu nedenle Güvenli üçüncü ülke kabul edilen ülkelerde ”oturum hakkı” olduğu halde başvuru yapanlar geldikleri ülkelerde neden güvende olmadıklarını detaylıca açıklamaları gerekir.

Özet olarak gerekçesiz başvuru, başvuruyu yapan kişinin iltica yasası kapsamındaki şartlarla alakasız bir durumda olması –(Güvenli bir ülkede güvende olması)- demektir.

Ekonomik nedenler, gelecek planları ön planda olursa

”İsimden atıldım, iş bulamıyorum” gibi gerekçeler “gerekçesiz başvuru” kategorisinde değerlendirilir (mesleğinizi yapamıyor olabilirsiniz ancak serbest çalışma hakkınız devam ediyor olabilir);

Gerekçelerin yasadışı olması;

Herhangi bir Ortadoğu ülkesinden iktidar Partisi üyelerinin veya destekçilerinin başvuru yapması. Bu da gerekçesiz başvuru sınıfındadır.

Ülkenin aktüel durumuna muhalif beyanlar ya da ülke ile ilgili, daha önce tesbit edilmemiş gerekçeler ileri sürmek.

Mesela bir X ülkesindeki Y gurubunun toplumsal baskı altında olduğunu iddia etmek fakat gerçekte böyle bir durumun olmaması. İltica dairelerinin kendilerine iltica başvurusu yapılan ülkelerle ilgi çok detaylı verileri vardır anlattığınız durum kayıtlara uymuyorsa “geçersiz başvuru” kategorisine alınabilir.

Aynı anda farklı İki Schengen Üye Ülkesine Başvuru Yapıldıysa;

Bu durumda ikinci başvuru yok sayılabilmektedir.

 

2- Bilgi Karartma, Doğru bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirilmemesi

Ülkesinde hangi aidiyet nedeniyle zulüm gördüğünü açıklayamamak, kimlik bilgilerini yanlış vermek veya üzerinde oynamalar yapmak. Delil olarak sunulan belgelerde tahrifat veya bilgi değişikliği.

Burda karıştırılmaması gereken eksik bilgi vermek değil sorun olan ”Var olan bilgiyi saklamak ya da üzerinde oynama yapmak”.  İltica kanunlarına  göre iltica başvurusu yapan kişinin üzerinde doğru ve yeterli bilgi verme sorumluluğu bulunmaktadır. Bu meselenin özü şu ki var olan evraklar üzerinde kesinlikle oynanmamalı.

3-Manipülasyon yapıldığının düşünülmesi.

Sahte Evraklar, Senaryodan Hikaye vb.

İltica yasalarına göre; hakkınızda karar veren raportör bu gerekçeyle size red verebilir. Meseleye çok yönlü bakılması gerekir. Raportörün olaya bakışı ile sizin bakışınız aynı olmayabilir. Raportörler karşılarındaki kişi için her türlü ihtimali şüpheyle değerlendirirler. Beden dili dosya ve sunum bütünlüğüne dikkat edilmesi gerekmektedir. Söylediklerinizin gerekçesiz şeyler olmasıyla, çelişkili olması, sahte deliller olmasıyla, sorulara cevap vermekten kaçınma vb. durumlar raportör açısından şüphe çeken bulgulardır.

Hakkında arama-yakalama-tutuklama vb. kararlar olduğu halde anlattıklarıyla bu durumu çelişkiye düşüren kişileri ”manipülasyon yapan bir kişi” olarak değerlendirilebilir. Hakkınızda alınmış resmi kararlar var diye rahat davranmamanızı tavsiye ederiz.

 

4-Çelişki; aslında önem sırasına göre bu maddeyi ilk madde gibi değerlendirebilirsiniz. Red kararlarının çoğunluğunda Çelişki nedeniyle red veriliyor. Gerekçe olarak inandırıcılık eksikliği yazılsa da asıl neden çelişkiler.

Öncelikle şunu bilmek gerekir ki Raportörler iltica başvurusu yapan kişiyle ilgili her ihtimali dikkate alırlar. Gerçekten iltica sebepleri olan kişilerle, manüpılasyon yapan kişileri ayırt etmek için bir sürü yöntemleri vardır ve bu onların temel görevleridir. Görüşmeleri gerçekleştren raportörler binlerce kişiyle görüşmenin tecrübesiyle beraber başvurucunun ülkesiyle de alakalı donanımlı bilgi sahibi kişilerdir.

Sormuş oldukları soruların bir kısmı sizin hakkınızda ve yaşadıklarınız hakkında bilgi almak için olduğu gibi bazı sorular da çelişki testleri niteliğindedir.

Vermiş olduğunuz cevaplar hem iltica gerekçeleri yönüyle, hem içeriğin çelişki içermemesi yönüyle, raportörlerin ellerindeki formatla örtüşmesi gerekmektedir. Zira raportörler hangi koşullarda insanlar nasıl hareket eder bilirler.

Genel manada 5 farklı çelişki turu vardır;

a-Birbirini düşüren, yanlışlayan ifadeler; aynı özneyi aynı text içinde bir pozitif bir negatif anlamda kullanmak; örneğin hem bir Siyasi grubun zulmü altındayım deyip hem textin başka yerinde o grubun lideri için ”Başkanımız” ya da  ”Bizim Başkanımız” demesi.

b-Kurgusal olarak uyumsuz olaylar da çelişki olarak kabul edilir; örneğin  ”Takip edildiğim dönemde Pasaport çıkardım.”  gibi.

Örnek; yakın dönemler içinde hem hakkında arama kararı çıkarıldığını hem Emniyete gidip yeni pasaport çıkarttığını ifade etmek. Bilgi yanlış olmayabilir ama bu tür çelişkili durumlar detaylı açıklanmalı.

Örnek; saklanarak yaşadığınız bir dönemi anlatmanızı isteyebilirler; çerçeve toplumdan ve devletten saklanıyor oluşunuzdur. Bu çerçevenin dışına ifadelerinizle her çıkışınız Çelişkidir. Saklanma döneminde ”aile ve arkadaşlarımla sıkça görüşüyordum” anlamında bir ifade çelişkidir. Çünkü eğer siz takip altındaysanız ve saklanıyorsanız, rahat bir şekilde hareket ediyor olamazsınız.

Örnek; yine bir ortadan kaybolma, saklanma ve tabi takip durumunda resmi dairlerde işlem yaptıramazsınız. Yaptırdım derseniz Çelişki.

Örnek; yine bir ortadan kaybolma, saklanma ve tabi takip durumunda resmi kayıtla bir işte çalışamazsınız. Çalıştım derseniz Çelişki.

Örnek: Saklandığınız dönemdeki kaldığınız yeri Tarif eder misiniz? gibi bir soruya ”Biz memur lojmanında kalıyorduk.” derseniz çelişki.

c-Davranışların Genel tecrübe ile uyumsuzluğu; Anlatılan durumdaki kişi olarak sizin duygu ve davranışlarınızın; genel tecrübe ile uyuşmaması;

Örnek: Başvurucunun ”Takip edildiği dönemde sokakta gezerken korku duymadığını ifade etmesi.”

Raportörler size hedeflerindeki bilgiyi almak için soruyu açık da sorabilir kapalı da. Size ”Takip edldiğiniz dönemde korkuyor muydunuz?” diye sormayabilir ama ”Takip edildiğiniz dönemde vaktinizi nasıl geçiriyordunuz?” diye sorabilir.

Örnek:”Ben şu grubta sedece sempatizanım aslında pek alakam yok” demesi. Hem o aidiyeten dolayı kendine zulmedildiğini ifade ediyor hem de aslında o gruptan olmadığını ifade ediyor olması çelişkidir.

Örnek: Konuşmanın bir yerinde ”Ben aslında rahattım, hiçbir sorunum yoktu” demesi veya ”Benim Polislik ne gibi bir isim olabilir ki” vb. kendisine hiçbir şey yapılmadığını ve yapılmasına dair bir tehlikenin de olmadığı anlamına gelen cümleler.

Genel olarak;

Ortadan Kaybolma veya Devlet takibi konularını açtığınız an kendinize bir çerçeve çizmiş oluyorsunuz. Kendi çizdiğiniz çerçevenin dışına çıkarsanız Çelişki oluşturursunuz. Eğer kendinizi Devlet takibi veya Gaybubet ile çerçevelediyseniz, bu çerçeve içindeki her olay genel çerçeveye uyumlu olmalıdır. Raportörler böyle durumlarda sizi o çerçevenin dışına çıkaracak sorular sorabilir. Sorulan soruyla nereye varılmak istendiğini bir çek etseniz iyi olur.

Örneğin: ”Saklandığınız dönemde kaldığınız yeri tarif eder misiniz?” gibi bu soruyla kaldığınız yerin bir saklanma yeri olup olamayacığına gidiliyor.

Örneğin; “Saklandığınız dönemde geçiminizi nasıl sağladınız?” bu soruyla da hayatınızı devam ettirmek için ne yapıyordunuz noktasına gidiliyor. Çalışıyordum derseniz sonraki soruda resmi kayıtla mı çalıştığınızı öğrenmek isterler eğer resmi bir kayıtla çalışıyor olduğunuzu anlarsalar bu çelişkidir. Hem Devlet takibi altında olup hem resmi kayıtla sigortalı olarak çalışılmaz.

Devlet takibi ve saklanma konularını açtığınız an raportör bunları check edecek sorular soracaktır zira bu ifadelerinizi Doğru kabul ettiği an başvurunuza Kabul vermesi gerekir. Bu nedenle Devlet takibi ve Gaybubet dediğiniz andan itibaren çelişkiye düşmemelisiniz.

Örnek: Saklandığınız dönemdeki kaldığınız yeri Tarif eder misiniz? gibi bir soruya `´Biz lojmanda kalıyorduk.`´ derseniz size red verirler çünkü hem Devlet takibinden dolayı saklanıp hem de Lojmanda açık adresle kalmak çelişkidir.

5-Başvuru gerekçesi olarak baskı, tehdit, şiddet vb. insan onurunu kırıcı davranışların kendisine yönelik olduğunu ispat edememek, mağduriyetinden ve yaşadıklarının üzerindeki etkisinden bahsetmemek.

Sürekli başkalarının yaşadığı olayları anlatır kendinize yapılanlar ve/veya sizin ülkenizde bulunmanız halinde sizin için geçerli somut tehlikler ve korkularınızdan bahsetmezseniz başvurunuza Red verebilirler.

6- Sadece zayıf deliller sunmak. Zayıf deliller; gazete ve sosyal medya haberleri vb.

Örnek; zulüm uygulayan aktörün Resmi kurumlar olduğu iddia edildiğinde ve zayıf deliller sunulduğunda başvuru red edilebir ya da uzun süreli incelenebilir.

Örnek: dosyanızı bir yığın gazete-ınternet haberi ile doldurursanız ve kendinizle alakalı durumlardan cılız bir tonla bahsederseniz. ”Dosyasında bir şey yok, bulduğunu dosyasına koymuş.” algısı oluşabilir. Bu nedenle verdiğiniz ek evraklara dikkat edin. Verdiğiniz evrakların dolaylı da olsa size bakan yönleri olmalı, sizin durumunuzla mukayese edilebilir olmalı. Yani başkasıyla ilgili verdiğiniz evrağın size yansıması olmalı.

Örnek: ”X Y isimli şahıs benimle aynı kimlikte, aynı iş yerinde, aynı görevde çalışıyordu ve basına şu şu olaylar geldi. Ülkemde bulunmam halinde aynı tehlikeler benim için de geçerlidir.” formatında sunabilirsiniz başkalarının durumlarını.

7-Karışık durumlarda dağınık bir sunum yapmak da bir diğer neden. Tavsiyem şu ki sunumunuzu kronolojik sıraya göre yapmanız.

Bir geçmişe bir geleceğe dair konuyu anlatırsanız Tercüme kazasıyla ortaya çelişkili ifadeler çıkabilir. Örneğin Gaybubette olduğunuz dönemden geri gidip 17-25 öncesi bir durumu anlatırsanız ve tercüman bunu belirtmezse sanki Gaybubet döneminde rahatmışsınız gibi algı ortaya çıkabilir.

8-Ülkesine geri döndüğünde basına ne gelebileceğini anlatmamak ya da hiçbir sorun olmayacağını beyan etmek.

Bu madde somut tehlikeler ve bunlardan kaynaklı korkulara dayanır. Raportör son sorulardan biri olarak size ”Ülkenize göndüğünüzde ne bekliyorusunuz?”şeklinde bir soru sorabilir. Böyle bir soru duyduğunuzda soruyu ”Ülkenizde olduğunuzda nelerden korkuyorsunuz, endişeleniyorsunuz?” diye algılayıp bu soruyu öyle cevaplamanızda fayda vardır. Ve tabi üzerinizdeki hak ihlallerini her zaman çift yönlü anlatmanızda fayda var;

a-Devlet Organları tarafından yapılan ihlaller;

b-Toplum, yakın çevreniz ve aileniz tarafından yapılan ihlaller.

9-Yetersiz, zayıf delillerle sadece Resmi kurumlardan kaynaklanan mağduriyeti anlatmak; toplum, aile, iş vb. çevreden kaynaklanan ihlallere değinmemek. Her iki durumun da olması halinde.

Eğer ”hakkımda Devlet takibi var” derseniz ve bunu ispatlayamazsanız ve bir de anlattıklarınızda çelişkiler bulunursa başvurunuza Red verirler. Bu nedenle mağduriyetlerinizi çift yönlü anlatınız; hem Devlet tarafından yapılan Hak ihlalleri, hem Toplum tarafından yapılan hak ihlalleri.

10-Şiddet yanlısı, Zulüm işlemiş gruplarla ilişkili olması düşünülmesi.

11-Mülakat randevusuna gelmemek, geç gelmek ya da hazırlıksız gelmek.

12-Tercümanın yanlış çevirileri.

 

Not: Yaşadığınız red örneklerini bizimle paylaşırsanız biz de bir ışık tutması amacıyla okurlarımızla paylaşabiliriz.

 

Bu makale’de genel olarak Red sebepleri nelerdir, bu konuyu aciklamaya calistik. Öncelikle sunu ifade etmek isterim ki iltica etmeye karar vermeden önce sartlarinizi kabul kriterlerine göre https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf  kontrol edin zira eger iltica yasasiyla alanlari cizilmis cerceve icinde degilseniz basvurunuza Red verilecegini dikkate aliniz. Burada paylasilan bilgiler veya avukat destegi ”Gerekcesiz Basvuruyu” düzeltemez.

 

Okuma Tavsiyeleri ve Kaynakça:

https://ilticahaberleri.com/red-alanlar-ne-yapmali/

https://ilticahaberleri.com/red-sebepleri-nelerdir/

https://ilticahaberleri.com/sozlu-mulakatta-neler-red-sebebi-olabilir/

https://ilticahaberleri.com/mulakat-ve-red-kombinasyonlari-hakkinda/

https://ilticahaberleri.com/iltica-basvurusu-baslica-bazi-red-gerekceleri/

Benzer İçerikler

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

editor almanya

Dublin-III Madde 8 / Resit olmayan kücükler

Editör

Almanya’dan OHAL açıklaması

admin

7 yorumlar

İltica Mülakat Stratejileri – İltica Haberleri Nisan 14, 2019 at 7:12 am

[…] 3- https://ilticahaberleri.com/iltica-red-rehberi/ […]

Cevapla
Asimuk Mayıs 7, 2019 at 8:05 am

İyi günler.
Biz İngiltere’de 2 yıldır bulunuyoruz. 3 kişilik bir aileyiz. 2-3 hafta kadar önce red aldık.
Genel nedenler:
1- Çalıştığım kurumlar ile şirketlerin çelismesi. SGK dökümünde şirket isimleri yer alıyordu
2- Evime polis gelmişti ve babam evde idi. Neden babanı göz altına almadılar dediler. Ayrıca ben ikinci gelişlerinde arama yapmadılar demiştim. Geline tarih Mayıs ayı idi ama bulabildigim belgede temmuz yazıyordu
3- Biz geldiğimizde korkarak hava alanına gittik ve sistemde sorun olabileceği söylenmişti. Biz rahatça çıktık. Zaten hakkımdaki arama ve yakalama 5-6 ay sonra çıkarıldı.
Ben bunları belgeler ile gösterdim
4- Biz konsolosluk ta işlem yapılamayacağını yüzümüze söylenince başvuru yaptık. Buna inanmadilar randevu belgemi eklemiştim
5- Farklı şirketler göründüğü için öğretmen ve idareci olduğuma inanmadilar
6- Verdiğimiz belgeler savcılığın imzalı fotokopi belgeleri idi bunlara da inandırıcı değil dediler
6- Aidiyetimizi low kabul ettikleri için donusunuzde sorun yaşamazsınız sonucuna vardılar.
7- Aldığım avukat yazısını 1 sene sonra almışsın neden bekledin diye yorumladılar.
8- UYAP ta benim sayfamda tutuklama görünmüyor. Ama Türkiye’den ekran görüntüsü ekledik buda inandırıcı gelmedi.
Hasılı çelişkili buldukları yerlerden dolayı red aldık. Geldiğimizden beri yaşadığımız plastik ve bu süreç nedeni ile psikolojim hiç iyi değil ve ne olacağını bilmiyorum.
Teşekkürler

Cevapla
editor_dr Mayıs 11, 2019 at 12:02 pm

1. Bulunduğunuz yerden çıkmak için psikiyatri (orta-ileri depresyon tanısı ile) den rapor alarak eve çıkmayı talep edebilrisiniz.
2. Endişe etmeyiniz. İltica dairesiyle mahkemelerin bakışı bu gibi durumlarda örtüşmemektedir.
3. Bu iddia edilen konuları çürütecek şekilde avukat yardımıyla mahkemeye itiraz etmelisiniz.
4. mayıs ayıyla ilgili komşulardan şahitlik belgesi alabilirsiniz (şu tarihte polis ev aramasına geldi şeklinde bir tutanak)
5. Ekran görüntüsünün avukatın veya sizin ulaşabileceğiniz bir görüntü değil savcılığın kendi ekranın görüntüsü olduğundan dolayı buna ulaşamayacağınızı düşünülmektedir. Türkiye’de işlem yapılan istatistikleri (500 soruşturma … tutuklama, Hüküm…) olduğunu ve halen yeni soruşturmalar açıldığını, tutuklamaların gözaltıların devam ettiğini ve bu yüzden 6 ay sonra sıranın size geldiğini, avukatın 1 yıl sonra sizle ilgili verilere ulaşabildiğini ifade etmeniz gerekir.

lütfen okuyunuz.

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

https://ilticahaberleri.com/iltica-red-rehberi/

Cevapla
Hayri Eylül 30, 2019 at 1:06 pm

Hocam merhabalar.
Daha önce Kanada federal hükümeti Qubeec eyaletine iltica başvurusu yaptım. İltica başvurum kabul edildi. (Ekim 2016) Kabul evrağım gelmeden iltica talebimi geri çektim . Türkiye’ye geri döndüm.
Tekrar Kanada’ya başvurabilir miyim?

Cevapla
Büşra Aralık 22, 2019 at 4:19 pm

Merhabalar. İltica başvurunuzu ne olarak yaptunız ve ne vizesi aldınız. Lütfen bana yardımcı olurmusunuz

Cevapla
Yusuf Aralık 4, 2019 at 3:27 pm

Hocam merhaba ben İstanbul işimden dolayı 2 yıldır tehdit aldıgım kişiler var 2017 de adres degiştirdim güvenli olur diye siteye bir süre sonra yine kapıma birileri bir şekilde geldi benim oldugum zamanda ve eşimin oldugu zamanlarda sonra tekrar başka yere taşındım malum çocukların okulları var diye tatil zamanı gelince yaptık sonra 3 adresde yine aynı sorun var 1 tehtid aldıgım da polise şikayet ettim 3 gün sonra aradılar gittim bana bu kişi hakkında bilgi vermeyip ifademi geri aldırdılar o zmam çok korktum ve psikolojik olarak sorun yaşamaya başladım ama mücadele ederim düşündüm neyse konu uzun en son bulunduğum adresden bir arkadaşımla anlaşıp ev degiştirdim adres kaydı orda kalmak şartı ile bende bir arkaşın yalnız yaşayan annesin yanına gittim ama ne bir polis kaydı ne göründü nede mektup var zaten ben polise gitmeye korkuyorum yerim belli olacak diye bir şekilde kaçtım avrupaya ne yapmam gerek 3 şirketim belgelerim var

Cevapla
admin Ocak 7, 2020 at 10:23 pm

Merhabalar, sizin için aşağıdaki youtube linkini ekliyorum size uygun olan videoları izleyerek sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Ancak ilticanız zayıf gerekçelere dayanıyor izlenmi mevcut. Anlattığınız konu üzerinden can ve mal gğvenliğinizin tehlikede olduğu kanısı oluşmuyor raportörünüzü buna inandırmanız gerekir.

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Cevapla

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757