Almanya Almanya İltica Amerika Birleşik Devletleri Asyl Süreci Avrupa Kıtası Avusturya Basvuru Belçika Birleşmiş Milletler Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Dublin Estonya Finlandiya Fransa Genel Gündem Haberler Hırvatistan Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya İzlanda Japonya Kanada Kıbrıs Letonya Liechtenstein Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Mülakat Norveç Polonya Portekiz Romanya Slovakya Slovenya SSS Yunanistan

İltica Mülakat Stratejileri

İltica işlemleri, iltica ettiğiniz ülkelerde kanun ve mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu makalede bütün ülkeler için ortalama kriterler tesbit edilmiş olup bu ve ekindeki makaleler ışığında dosyanızı hazırlamanızı, buradaki bilgi ve belgeleri yol haritası yaparak hazırlamanızın size fayda getireceğini umuyoruz.Raportör ya da hakim size BU ÜLKEYE NEDEN GELDINIZ diye soracaktır. Bu soruyu aşağıdaki uyarıları dikkate alarak cevaplayınız.

Sunum sıralaması
1)Konumlandırmak.
2)Siyasi kovuşturmalarınızı anlatınız.
3)Devlet takibini anlatınız.
4)Baskı ayrımcılık kanunsuz işlem ve cezaya maruz kalacağınıza dair insanlık dışı uyğulamalardan bahsediniz.
5)Korkularınızı anlatınız.
6)Zülüm ve zalimane uyğulamalarınızı anlatınız.
7)Avrupa İnsan Hakları Hak ihlallerini şiddetle nasıl ihlal edildiğini anlatınız.
8)Ülkenize neden geri dönemezsinizin altını doldurunuz.
9)Hapse atılma uzun sure tutuklu kalma işkence görme linç edilme vakalarından bahsediniz
Bu sıralamanın açıklaması aşagıda detaylı bir şekilde izah edilmiştir.

SUNUM SIRALAMA LİNK: https://youtu.be/qlF8uS0J_j0
ANA MÜLAKAT DOSYA HAZIRLAMA LİNK



1)KONUMLANDIRMA
Basvurucular kendılerını doğru konumlandırmadığı sürece ilticaları doğru zemine oturmamaktadır.
ÇOK ÖNEMLİ:İltica başvurusu yapmadan önce kendinizi nasıl konumlandırdığınıza karar veriniz. Çünkü raportöre ya da hakime mağduriyetinizi anlatırken sizin nasıl bir özgeçmişe ve nasıl bir aidiyete sahip olduğunuza toplum ve aidiyetinizin içerisindeki öneminize bakacaktır. Ne kadar tehdit tehlike ve risk altında olduğunuza sizin konumlandırmanıza göre karar verecektir.

İltica etmedeki ana sebebiniz: Kendi ülkenizde ya da yaşadığınız ülkede yaşam hakkınızın (sokağa çıkamama, alış verişe gidememe, yalnızlaştırma vb gibi), özgürlük hakkınızın(tutuklanma,hapise atılma,uzun süre haksız yere tutuklu kalma vb gibi) ve can güvenliğinizin (işkence görme, linç edilme, vücut bütünlüğünün bozulması, insanlık dışı muamele vb gibi) tehdit, tehlike ve risk altında olmasıdır. İltica basvurusunda bulundugunuz ülkede somut bilgi ve belgelere dayanarak sizi dinleyen raportöre yada hakime ikna edici bir üslup ile bu durumu anlatmanız gerekmektedir.

İlticada aidiyet tek başına yeterli değildir. Aidiyet nedeniyle yaşadığınız mağduriyet ilticanızın kabulünde olmazsa olmaz şarttır. Çünkü, mülteci tanımında “dininizden, dilinizden, ırkınızdan, cinsiyetinizden, politik düşüncenizden ya da sosyal bir gruba aidiyetinizden dolayı devlet ya da devlet dışı kurumlar ve toplumun belli kesimleri tarafından ayrımcılığa, baskıya, ötekileştirmeye, itibarsızlaştırmaya, zulme, insanlık dışı uygulamalara, takibe alınıyorsanız ve hakkınızda siyasi koğuşturmalar yapılıyorsa ve bu sebeple zalimane uygulamalarla karşı karşıyaysanız, somut gerekçelere dayanan korkularınız bulunuyorsa ve bu sebeplerden dolayı yaşam, özgürlük ve can güvenliğiniz tehdit,tehlike ve risk altındaysa iltica etme hakkınız bulunmaktadır” diye belirtilmektedir.

Tanımda da görüldüğü gibi mağduriyetler bir aidiyet nedeniyle yaşanmalıdır. Örnek olarak: Budist bir ülkede müslümanca yaşamanıza izin verilmemesi ve baskı uygulanması dininizden dolayı olan bir mağduriyettir. Politik düşüncenizden dolayı muhalif olma ya da çalıştığınız kurum veya kuruluşların siyasiler tarafından hedef gösterilmesi, görüşlerinizi beyan ettiğiniz platformlarda (sosyal medya, gazete vb) yerlerde ayrımcılığa, baskıya tabi tutulması, yaşam hakkı ve fikri hürriyetinin tanınmaması, hapise atılma korkusunun yaşanması gibi. Sosyal gruba (cemaat, parti, mezhep vb) mensubiyetinizden dolayı hakkınızda siyasi koğuşturma varsa (yakalama, tutuklama, iddianame vb gibi) devlet veya devlet dışı kurumlar tarafından takip ediliyorsanız, yaşam özgürlük ve can güvenliğiniz tehdit, tehlike ve risk altındaysa sizin de iltica etme hakkınız bulunmaktadır. Bu sebeple iltica mülakatları esnasında aidiyetinizle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi sunarak yaşadığınız mağduriyetlerin bu aidiyetiniz nedenli olduğunu anlatmanız gerekmektedir.

DİKKAT: Mağduriyetinizi anlatırken çok dikkatli olunuz. Başınızdan geçen mağduriyetleri anlatırken farkında olmadan ilticanızın reddine neden olacak çelişkilere düşebilirsiniz. Bu nedenle iltica mağduriyetinizi anlatırken şu 5 kelimeye çok dikkat etmelisiniz. Her bir mağduriyetiniz ve genel mağduriyet hikayeniz bu 5 kelimeden geçmek zorundadır.  1-TAKİP: Sürekli olarak devlet veya devlet dışı kurumlar, akraba, çevre vb. gibi yapılardan takip edildiğinizi somut bilgi ve belgelere, şahitliklere dayandırarak anlatmanız gerekmektedir. 2-HUKUK: Size karşı yapılan hukuksuzluklardan somut belgelere dayalı olarak bahsetmelisiniz, “hukuk işledi tahliye oldum, serbest kaldım” havası estirmemelisiniz. 3-TUTARLILIK: Aidiyet ve mağduriyetinizdeki yer, zaman, kişiler, olaylar arasındaki örgü ve geçişler birbirini tamamlayıcı ifadeler, bilgi ve belgeler olmalıdır. Örneğin, toplumsal baskı vardı sokağa çıkamıyordum deyip mülakatın ortasında iş başvuruları yaptım işsiz kaldım beni işe almadılar gibi ifadeler, aslında baskı altında olmadığınızın, rahat dolaşabildiğinizin havasını vermekte, bu da mağduriyetınızle sokağa çıkabilme rahatlığının tutarsızlığını göstermektedir. 4-ÇELİŞKİ: Yer, zaman, kişi belirtmeden muğlak ifadeler kullanma, sunulan bilgi ve belgelerle anlatılanların örtüşmemesi, birbiriyle alakası olmayan konulardan bahsetme çelişkiye düşmenize neden olacaktır. Örneğin, devlet tarafından aranıyordum pasaport çıkartmak için korka korka emniyete/konsolosluğa gittim. Hakkınızda işlem olduğu için pasaport alamazsınız dediler ve korka korka emnıyetten/konsolosluktan çıktım. Örnekte görüldüğü gibi pasaport alamama mağduriyetinizi anlatırken devletin size bir işlem yapmadığını da anlatarak çelişkiye düşüyorsunuz.  5-İNANDIRICILIK: Aidiyetinizden dolayı yaşadığınız her bir mağduriyetinizi anlatırken duygularınızı abartıya kaçmadan yaşadıklarınızı yaşatarak anlatmanız gerekmektedir. Soğuk ve duygusuz bir anlatım iltica reddine neden olabilir. Kalbinizde, ruhunuzda, aklınızda bıraktığı ve bırakacağı etki ve izleri örneklemelerle anlatmalısınız. Örnekler:1-Eve polisin gelmesi: eğer polis tutanağı yada komşu vb. şahitlik belgesi veremiyorsanız “eve polis geldi” gibi ifadeler somut gerekçelere dayanmadığından dolayı redde neden olmaktadır. (Şayet evinize polis geldiğine dair elinizde somut deliller var ise) Eve polisin gelmesinin size yaşattığı olaylar, duygular var. Mesela; ailenizin çaresizliği, sizin o anki ruh haliniz, kelepçelenip komşu ve mahalleliye ifşa edilmeniz, neden tutuklandığınızın size bildirilmemesi gibi durumları anlatırken yaşadığınız duyguları katarak anlatmanız inandırıcılığınıza etki edecektır . 2-Belli bir süre hapis yatıyorsunuz, hapis yattım tahliye oldum cümlesinde hukukun işlediği düşünülecek ve mağdur olmadığınız anlaşılarak ilticanız reddedilecektir. Anlatacağınız herbir mağduriyeti yukarıdaki 5 kelimeden geçecek şekilde anlatınız. Eğer geçmiyorsa o kelimelerden geçecek şekilde uyarlayınız ya da hiç anlatmayınız.

Sonuç olarak, mağduriyetlerinizi aşağıdaki kanun maddelerine uyarlayarak anlatınız. 

KONUMLANDIRMA LİNKİ: https://youtu.be/BtdxERpb8Hc

2) SİYASİ KOVUŞTURMA
Raportör yada hakim size neden iltica etmek istiyorsunuz diye sorduğunda ilk anlatmanız gereken meğduriyetlerden birisi hakkınızdaki siyasi kovuşturma ya da soruşturma işlemleridir. Hakkınızda yakalama, tutuklama, soruşturma, iddianame, tutanak gibi uygulamalar varsa, bu işlemler siyasi kovuşturma örneğidir.  Yani devletin sizi koruyup kollamadığını, aksine hakkınızda hukuksuz işlemler yapıldığını, polis ev aramasi tutanağı, iddaaname, gözaltı gibi belgeleri vererek bu belgelerler şahitliğinde yaşam, özgürlük ve can güvenliğinizin tehdit, tehlike ve risk altında olduğunu anlatınız. Ayrıca şahsınıza veya çalıştığınız kurumlara, siyasilerin tehdit ve uygulamaları da siyasi kovuşturma olarak algılanmaktadır. Örneğin; devlet, hükümet yetkilileri sizi ve kendi çalıştığınız kurumları medya sosyal, medya gibi araçları kullanarak tehdit ve ihbar ediyorsa bu da siyasi kovuşturma olarak algılanmaktadır.

SİYASİ KOVUŞTURMA LİNK: https://youtu.be/jG_95EF8w8U
POLİS TUTANAK LİNK:https://youtu.be/t-xbR-bE1zI
KHK LİNK:https://youtu.be/XeU1BDaek7c

3)TAKİP
Raportör veya hakimin baktığı en önemli mevzulardan birisi takip meselesidir. Somut bilgi ve belgelere dayanarak takipte olduğunuzu ve takipten nasıl kaçtığınızı başınızdan geçen hikayeler ile anlatmanız gerekmektedir. Örneğin hakkınızda yapılan fişleme ve ihbar neticesinde açığa alınmanız, sonrasında KHK ile işten atılmanız, daha sonra gözaltına alınmanız, hakkınızda iddianame düzenlenip haksız yere hapise atılmanız bir takip silsilesidir. Evime polis geldi deyip, polis tutanağı veya komşu şahitlik belgesi sunamıyorsanız somut gerekçe olmadığından dolayı ilticanızın reddine neden olabilir.

TAKİP LİNK: https://youtu.be/h33CnESCCQM

4)BASKI,AYRIMCILIK
Belirli bir sosyal gruba mensubiyet yada politik düşüncesi nedeniyle takibat, yabancının hayatına, vücut bütünlügüne veya özgürlügüne yönelik tehdit devlet, devlet dışındaki kurumlar tarafından olarak yapılıyorsa risk altındasınız demektir. Bunun yapıldığını örnekleri ile anlatınız.

Not: Rahatlık havası vermeyiniz: Yaşadığınız ülkede ya da kendi ülkenizde savaştayım ama ölmedim, bana birşey olmadı, ailemle rahat iletişim kuruyorum havası estirmeyiniz.

5)KORKULAR
Aidiyetinizden dolayı yaşadığınız mağduriyetleri anlatırken korku ve endişelerinizi somut gerekçelere dayandırarak anlatmalısınız. Korkularınız, kendi yaşadıklarınız ya da yaşayacaklarınızın, aile üyeleriniz ya da beraber çalıştığınız meslektaşlarınızın, birinci derecedeki yakınlarınızın başına gelenlerin sizin de başınıza gelecek olmasıdır. Örneğin farklı ülkelerden kaçırılan insanların değil bizzat beraber aynı kurumlarda çalıştığınız insanların kaçırılması, bundan dolayı sizin de kaçırılabilme ihtimalinizdir.

TAKİP LİNK: https://youtu.be/_eNvGzqVi-0

6)ZALIMANE UYGULAMALAR
Temel insan hak ve özgürlüklerinin zorla, zorbalıkla, şiddetle ihlali zalimane uygulamadır. A-Saygı hakkının zorla, zorbalıkla,şiddetle ihlali (takdir edilen insanken itibarsızlaştırma, ötekileştirme, vatan haini ilan edilme gibi). B-Yaşam hakkınızın zorla zorbalıkla şiddetle elinizden alınması.Sokağa çıkamaz hale getirilmeniz ve bundan dolayı hatıralarınızla dolu olan yaşadığınız bölgeyi terk etmeniz. C-Özgürlük hakkınızın zorla,zorbalıkla,şiddetle elinizden alınması.Kanunsuz bir şekilde adil yargılanma olmadan uzun bir süre tutuklu kalmanız. D-İşkence yasağının zorla, zorbalıkla, şiddetle kanunsuz bir şekilde delinmesi. Yaşadığınız fiziki veya psikolojik işkenceleri, size bıraktığı tesirleriyle birlikte detaylı olarak anlatabilirsiniz. E-İdam yasağının zorla,zorbalıkla,şiddetle delinmesi. 696 sayılı KHK’nın 121. maddesi idamdan beter bir maddedir bakınız. Bundan dolayı can güvenliğinizin olmamasını yaşadığınız örneklerle işleyebilirsiniz. F-Adil yargılanma hakkının zorla,zorbalıkla,şiddetle ihlali.Hakkınızda yapılan hukuksuzluk ya da tutuklanma sebeplerinin size bildirilmemesi, tarafsız yargılanmanın olmaması, devletin sizi koruyup kollamaması. G-Eğitim hakkının zorla, zorbalıkla, şiddetle ihlal edilmesi. Kendi inandığınız dini inanç ve felsefe düşüncenize göre yetiştirmek istediğiniz çocuklarınızın eğitim haklarının şiddetle ellerinden alınması. H-Örgütlenme, dernekleşme, toplantı haklarının zorla, zorbalıka, şiddetle ihlali. Miting yapma hakkınızın engellenmesi,derneklerinizin şiddetle kapatılması. I- Haber alma, haber verme, fikir hürriyetlerinizin zorla,zorbalıkla,şiddetle ihlali.Sosyal medya vb yerlerde paylaştığınız fikirlerinizin şiddetle (hakaretler, küfürler, aşağılamalar gibi) ihlali. Yukarıda bahsedilen temel insan hak ve hürriyetlerinin (AIHS) zorla, zorbalıkla, şiddetle nasıl ihlal edildiğini her bir maddeye uygun kendi yaşadığınız mağduriyetleri mümkün olduğunca somut bilgi, belge ve şahitliklere dayanarak anlatınız.

TAKİP LİNK:https://youtu.be/nBKNKV9C15Q

7)GERİ GÖNDERİLMEMEME
ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüsleri nedeniyle hayatının veya özgürlügünün tehdit altında bulundugu bir devlete gönderilemez. Raportör, mülakat esnasında aidiyetinizden dolayı somut gerekçelere dayalı baskı, ayrımcılık, kanunsuz ceza, insanlık dışı uygulamalar bulunup bulunmadığınıza, ülkenizde sizin için bir tehdit, tehlike ve risk olup olmadığına bakacaktır. Risklerinizi örnekleriyle birlikte anlatmalısınız. Kendi ülkenize geri gönderildiğinizde başınıza ne gelecek ve nasıl gelecek.  Örneğin: kendi ülkeme gönderildiğim takdirde hakkımdaki hakkımdaki yakalama tutuklama işleminden dolayı hapse atılacağım, uzun süre tutuklu kalacağım, fiziki ve psikolojik işkence göreceğim yaşam, özgürlük ve can güvenliğimden olacağım. Bu nedenle ülkeme geri dönemem. Raportör yada hakim sizi anlattığınız olaylar ışığında, iskenceye veya insan onuruna aykırı veya asagılayıcı bir muameleye veya cezaya tabi tutulması durumuna inanırsa somut tehlikenin mevcut oldugu bir devlete sizi göndermeyecektir. Bunun için sunumunuzu burda yazan konular ışığında anlatınız.

TAKİP LİNK:https://youtu.be/IGDB0q8g8CA
YUNANİSTANA GERİ GÖNDERİLMEME:https://youtu.be/_eu3kNmLl3Q

1. Ana Mülakat Degerlendirme Kriterleri

Ana Mülakat Değerlendirme Kriterleri- (Her Ülke için ortalama kriter)

2- https://ilticahaberleri.com/iltica-degerlendirme-kriter-listesi/

3- https://ilticahaberleri.com/iltica-red-rehberi/

(Red gerekçesi yapilan nedenleri mutlaka makalemizden okuyunuz.)

4- https://ilticahaberleri.com/magduriyetinizi-nasil-anlatabilirsiniz/

 

Not:Sitemizde verilen bilgiler bir tavsiye niteliğindedir, iltica etmeyi düşündüğünüzde eğer başvuru süreciyle ilgili ciddi endişeleriniz varsa işinin uzmanı bir avukata danışınız.

Benzer İçerikler

Kılıçdaroğlu’nun Baykal’a sahip çıkması ve Cumhurbaşkanı adaylığı

admin

Almanya’ya iltica ve BAMF görüşmesi

Editör

Tek ayak üzerinde duran Soylu değil

admin

40 yorumlar

birol Aralık 11, 2018 at 8:07 pm

Merhabalar annem bulgaristan vatandaşı vize başvurum sabıkalı olduğumdan red edildi ben TC vatandaşıyım bulgaristana gidip iltica etmek istiyorum annemin vatandaşlığının bir faydası olurmu ?

admin Aralık 26, 2018 at 10:28 am

MErhabalar,
Reşit olup olmadığınızı bilmiyoruz. Lütfen bu konuyu bir avukata danışınız…

Abdelaziz Şubat 14, 2019 at 9:13 pm

Merhaba,
Ben ve ailem resmi yollarla ingiltereye gelip iltica etmem durumunda eşim ve çocuklarim da iltica etmiş olurlarmi? Iltica başvurusunu ben tek yapsam iltica sürecinde eşim ve çocuklarim tr. ye gidip gelebilirlermi?

Editör Mart 14, 2019 at 2:38 am

1-Sizin kosullarinizi kabul ederlerse evet. Ama sizden dolayi oturum almalari ayri bir konu bu onlarinda mülteci statüsünde oldugu anlamina gelmez.
2-Aktif gecerli vizeleri varsa evet.

ihtiyar Şubat 25, 2019 at 12:39 pm

Faz-ı muhal af tasarısı yasalaştı bu durumda oturum ve iltica hakkımız nasıl öngörülebilir? açıkçası iade durumu söz konusu mu ?

admin Mart 29, 2019 at 3:01 pm

Mehabalar,
Af yasası çıksa bile mevcut şartlar devam ettiği müddetçe tehdit tehlike de devam ediyor demektir. Herbirey kendisiyle ilgili tehdit ve tehlikeyi ifade etmesi gerekmektedir.

Huseyin Mart 18, 2019 at 1:31 am

Merhaba,
Almanyadan iltica muracati sonrasi 2017 temmuzda oturum aldim. Ailem sonradan kacak yollardan geldi (1 ekim 2017). Legal olarak ge iken sadece 18 yaşındaki kizim. O da italya 20 günlük turist vizesi ile geldi. (10 eylül 2017)
Birlikte almanyadan iltica müracaatlarını yaptılar. Kizim hariç hepimizin oturumu var. O dublin e takıldı. Nisan2018de.
Bu süreçte kizim kendi gayretiyle almanca C1 tamamladı ve bir üniversiteden kabul almak üzere.
Fakat italyaya dekore edilmek üzere geçen hafta polisler evimize ve kızımın resmi adresine geldiler. Bulamadılar.
Ne yapabiliriz bilmiyoruz.
Italyaya gidersek dublin düşmüş olacak mi?
Italyaya iltica etmek zorunda mi?
Ne kadar süre kalmak zorunda?
Kaçak yola Yine buraya gelse burdan iltica edebilir mi?
Yada italyada oturum alsa üni okumak için buraya gelebilir mi?
Tavsiyelerinizi bekliyorum. Aro

admin Mart 28, 2019 at 7:44 pm

Deport kararından sonra yapılacak işlemler;
Polis aradı ve bulamadığından kaçak duruma düşmüş olabilir. Kaçak durumda 18 ay sonunda DUBLIN düşer.
Kilise sığınması yaparak legal adresi belli duruma gelecek ve bu durumda universiteye kaydını yaptırabilirse eğitim hakkı engellenemez.
Aşağıdaki linki dikkatlib biçimde okuyunuz.
https://ilticahaberleri.com/6-ay-meselesi-ve-dublin/

HOLLANDA – İltica Rehberi – İltica Haberleri Nisan 10, 2019 at 5:27 pm

[…] İltica Mülakat Stratejileri […]

Norveç – İltica Rehberi – İltica Haberleri Nisan 12, 2019 at 7:02 pm

[…] İltica Mülakat Stratejileri […]

Raul Nisan 27, 2019 at 10:47 am

Merhaba benim litvaniyaya dublinim var beni Almaniyada cocugum doguldu ve cocuk doguldugu barede sikayet yapdik 6 aylig bana aysvays verdiler duldink falan yok. simdi bize deport yapmaq istiyorlar.amma cevab qelen qunden 6 ayim bitmeye 2 qun kaldi. Simdi beni evde bulamazlarsa benim dublin uzatila bilirmi amma bana hec bir depor kagizi qelmedi ve sikayetime hec bir cavab qelmedi.lutven cavaplayin.

editor_dr Mayıs 9, 2019 at 7:44 am

Eve geldiklerinde sizi bulamazlarsa kacak duruma dusersiniz. Ve kacak durumdayken dublinin dusmesi icin 18 ay sure gecmesi gerekir.
Lutfen ekteki makaleyi okuyunuz
https://ilticahaberleri.com/6-ay-meselesi-ve-dublin/

Semih Nisan 27, 2019 at 8:01 pm

Merhabalar.
Yunanistana geldim kaçak yollarla.
İltica ettim.
Türkiyede okulum bitmedi.
İngiltereye gelip, iltica etsem,
1) başvurumun kabul edilmeme olasılığı var mı?
2) kabul edilirse üniversiteyi orda baştan mı okurum yoksa ders saydırma olur mu?
Teşekkürler.

editor_dr Mayıs 2, 2019 at 6:45 pm

1. derslerinizin sayılma ihitmali durumu vardır.
2. Buraya okumak için geldim şeklinde anlaşılırsanız bunu ilticanıza red gerekçesi yaparlar.

Aidiyet mağduriyet ve çıkış hikayesine ihtiyacınız var.
aşağıdaki makaleyi okuyunuz.

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Mehmet Mayıs 1, 2019 at 2:53 pm

Merhabalar;
Merhabalar resmi nikahı olmayan çift Yunanistanda noter de nikah akdi yapacak olsa gidilecek herhangi bir ab ülkesinde aile birleşimi yapabilir mi?

editor_dr Mayıs 2, 2019 at 4:32 pm

Aile akdi noter aracılığıyla değil ancak evlendirme dairelerinde yapılabilir. Evlendirme dairesinin verdiği evlilik cüzdanı ile Aile birleşimi yapılabilir (istenen evraklar arasında aile cüzdanı vardır). Noter’den alınan aile akdi “hayat arkadaşı” statüsüne uyar, aile birleşimi tanımına uymasa da başvuru yapılarak denenebilir.

https://ilticahaberleri.com/aile-butunlemesi-ve-aile-birlesimi/

Mağdurgenç Mayıs 8, 2019 at 7:41 pm

Merhaba eşcinselim. LGBT derneğine üyeliğimde hatta eşcinsel olduğum için darp edildim tehditler alıyorum amerikaya iltica etmek istiyorum. İlticam kabul olur mu

Mağdurgenç Mayıs 8, 2019 at 7:42 pm

Darp edildiğime dair darp raporumda varda

Ertugrul Mayıs 9, 2019 at 11:46 pm

Merhaba,
Statum f1, esim ve bebegimle amerikadayim.Ogrenciligimi statumu korumak icin sürdüyorum.iltica edecegim çunku hakkimda tutuklanma kararim var malesef..iltica basvurusu surecinde okul zorunlulugum ne zaman ortadan kalkar?
Tesekkur ederim

editor_dr Mayıs 11, 2019 at 12:07 pm

İltica ettiğiniz takdirde vizenizin sorumluluğu ortadan kalkar.

editor_dr Mayıs 11, 2019 at 12:08 pm

İltica ettiğiniz takdirde vizenizin sorumluluğu ortadan kalkar.

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Gökhan Mayıs 12, 2019 at 7:51 pm

Merhabalar Ben türkiyede yaşayan bir ateistim ayrıca sol görüşlüyüm ama aynı zamanda feto’ya ait bir fabrika’da yaklaşık 2 yıl çalıştım maaşımı BANK ASYA’dan aldım otomatik fatura ödemelerimi bu banka üzerinden yaptım içerde biraz birikmiş param vardı mevcut hükümet bankayı kapatınca bir süre onu alamamıştım çok değil aslında 20 ye yakındı.Ayrıca onların sohbetlerinede katılmak mecburiyetinde kalmıştım.Bu ülkede birşeyleri istemeye istemeye yapmaktan siyasetçilerin bizi vatan haini terörist illet zillet yakıştırmalarından her gün arapça okunan ezanlardan zorla beni teravih yada cuma namazına çağıran insanlardan,dışarda kapkara çarşaflar içinde dolaşan kadınlardan,birde ateistleri pislik,ahlaksız,gavur gibi gören insanlardan doğruyu anlattığımızda bizi tehdit eden müslümanlardan bıktım usandım artık buna dayanamıyorum.Benim iltica şansım nedir lütfen beni bu insanlardan kurtarın.

editor_dr Mayıs 14, 2019 at 5:29 pm

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde geçen temel insan hak ve hürriyetlerinin “ŞİDDET” ile ihlaline zulüm denmektedir. Bu hakların; zorla, zorbalıkla, şiddetle ihlali “Zalimane Uygulama” olarak tanımlanmaktadır.
Hakkınızda zalimane uygulamalar olduğunu, can güvenliğinizin, yaşam hakkınızın veya özgürlüğünüzün (tutuklanma, hapse atılma) tehdit ve tehlike altında olduğunu somut gerekçelerle ve belgelerle ifade edebildiğiniz takdirde ilticanızın kabul edilme şansı vardır. Aksi takdirde yaşam tercihleriniz, inançlarınız ve bunlardan ötürü sahip olduğunuz belli kısıtlamalar iltica kabulü için yeterli görülmeyecektir.

Zamansiz Mayıs 13, 2019 at 7:16 am

Merhaba, 7 senelik evliyim ama esim bosanmak istiyor. Esim AB vatandasi ve 3 sene once isi dolayisiyla Belcika’ya tasinmistik. Oturumumu aile birlesimi yaparak almistim, 5 senelik vizem var. Ama bosanma durumunda bu ulkede yasama hakkim yok. Kizim hem AB hem Turk vatandasi (3 yasinda). Bosanma durumunda gidip iltica etmek istiyorum kizimla. Sebep olarak da ailemin kabul etmemesi, eve kapatma ve fiziksel/psikolojik siddete maruz kalmayi gostersem iltica talebim olumlu yanit alir mi? Bu arada ben ayni zamanda bir universitede Master ogrencisiyim ama bosanma durumunda issiz de oldugum icin uni parasini odeyemem gelecek sene icin. Fakat duydugum kadariyla belirli bir saat belcika unilerinde egitim aldiysam oturum/vatandaslik anlaminda kolaylik saglandigini duymustum entegrasyon bakimindan. Ayrica burada yasadigim muddetce gonullu calismalarim oldu kutuphane ve derneklerde. Lutfen yardimci olun, cok zor durumdayim…

editor_dr Mayıs 17, 2019 at 11:16 am

Çocuğun velayeti sizin üzerinizde olduğunda çocuk üzerinden oturum alıp ülkede kalma hakkınız bulunmaktadır.
Çocuğunuz AB vatandaşı olduğu için iltica etmesi söz konusu olamaz, çünkü zaten AB vatandaşı.
Boşanma kağıtlarını imzalarken dikkatli olunuz. Eğer eşiniz size “boşanırken eşimden elde ettiğim oturumun da iptalini onaylıyorum” şeklinde bir metin imzalatmak isterse bunu reddedin. Böyle bir talebi imzalamazsanız sahip olduğunuz 5 yıllık oturumunuz devam edecektir. Daha sonra çocuğunuzdan dolayı oturumunuz uzatılır. ve 5 yıl sonunda vatandaşlık başvurusu da yapabilirsiniz.

Mütevazi Bey Mayıs 18, 2019 at 11:18 pm

Merhaba sayın admin, Babam suç örgütüne üye olmaktan ve uyuşturucu kaçakçılığından 24 yıl hüküm giydi. Babamın senelerdir hasımları var ve bu aileye mensup olduğum için tedirgin oluyorum.25 yaşındayım hayatım sürekli korku ve endişe içinde geçti. Kendimi bildim bileli babam cezaevine girip çıkmakta. Direk şahsıma bir saldırı vs olmadı ama heran olma korkusuyla yaşıyorum. Babam cezaevine girdiği için direk hedef konumunda gibi hissediyorum kendimi.Durumum Almanya’ya iltica nedeni olabilirmi? Teşekkürler…

editor_dr Mayıs 25, 2019 at 1:57 pm

dininizden, dilinizden, ırkınızdan, cinsiyetinizden, politik düşüncenizden ya da sosyal bir gruba aidiyetinizden dolayı devlet ya da devlet dışı kurumlar ve toplumun belli kesimleri tarafından ayrımcılığa, baskıya, ötekileştirmeye, itibarsızlaştırmaya, zulme, insanlık dışı uygulamalara, takibe alınıyorsanız ve hakkınızda siyasi koğuşturmalar yapılıyorsa ve bu sebeple zalimane uygulamalarla karşı karşıyaysanız, somut gerekçelere dayanan korkularınız bulunuyorsa ve bu sebeplerden dolayı yaşam, özgürlük ve can güvenliğiniz tehdit,tehlike ve risk altındaysa iltica etme hakkınız bulunmaktadır

Lutfen linki okuyunuz.

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Mütevazi Bey Mayıs 18, 2019 at 11:20 pm

Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.

refleks Mayıs 20, 2019 at 10:21 am

merhaba, bende bir khk lı olarak iş bulmakta sıkıntı çekiyorum. borçlarımı ödeyemediğim içinde bankalar tarafından icralık oldum.ayrıca üzerime açılan davada var. icralık olmam iltaca talebini olumsuz etkilermi? cevaplarsanız sevinirim.

editor_dr Mayıs 25, 2019 at 1:23 pm

Borclariniz nedeniyle (ekonomik nedenlerle) iltica basvurusunda bulundugunuz algisi red sebebi yapilmaktadir. Sizin bir sosyal gruba mensubiyetiniz nedeniyle yasadiginiz baski zulum ayrimcilik, devlet takibi, ozgurlukten men edilme, iskence gibi nedenler ancak iltica icin gecerli gerekcelerdir. Ekonomik nedenler degil.

Cem Mayıs 28, 2019 at 12:32 pm

Sayın editörüm iyi günler diliyorum eşimin ve çocuklarımın birer yıllık Fransa vizeleri var benim de çek cumhuriyetinden almış olduğu ticari vizem var bütün aile Fransa’ya başvuru yapmayı düşünüyoruz iltica etmeyi düşünüyoruz geçerli sebeplerimizde mevcut sorum şu olacak benim çek Cumhuriyeti’nden almış olduğum vizem Fransa’da dubline takılır mı.Çocuk sayısı iki

editor_dr Mayıs 29, 2019 at 1:07 pm

Dublin 3 sözleşmesi Madde 11 Aile Prosedürü bölümü.
“a) tüm aile fertlerinin ve / veya küçük evlenmemiş kardeşlerin uluslararası korunma
başvurularını inceleme sorumluluğu, kriterlere göre aile fertlerinden cogunlugunun
bulundugu Üye Devlete aittir.”

Aile çoğunluğunun sorumluluğu fransa vizesi nedeniyle fransada olduğu için ailenin tümünden fransa sorumlu olacaktır.

https://ilticahaberleri.com/dublin-iii-turkce-ceviri-tam-metin/

Cem Mayıs 30, 2019 at 5:44 pm

Sayın editörüm mesajımı cevapladığınız için öncelikle çok teşekkür ederim çok naziksiniz . Eşim ve çocuklarımın vizesi birer yıllık süreleri dolmadan başvuru yapabilir miyiz veya ne tavsiye eder ne önerirsiniz

Gökhan Haziran 3, 2019 at 7:10 pm

Müslümanlıktan hristiyanlığa geçen biri Amerikaya iltica edebilirmi?Zira Türkiyede hıristiyan olmak çok zor kimliğini gizlemek zorundasın,ibadetini yapamama olaslığın var çünkü hafta sonları genelde Türkiyede çalışılır.Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

saygı Haziran 5, 2019 at 7:06 pm

Merhaba,
Şu an için Polonyada üniversite eğitimini tamamlamak üzereyim. aralık 2019 a kadar oturum kartım mevcut. 2016 senesinde khk ile kapatılan okullardan bir tanesinde okuyordum ama bu süreçte abim “içeri alınanlardan birisi tarafından af yasasından yararlanmak adına iftira ile içeri alındı 1 yıl sonrasında suçsuzsunuz deyip saldılar ama hala meslek iadesi yapılmadı. ben de bu süreçte tehlikeye girmeyeyim diye türkiyeye dönmedim. 3 yılın sonunda doğal olarak ailemi özlediğim için ne olacağını bilmeden türkiyeye gitme kararı aldım ama pasaportumun süresi bittiği için uzatmam gerekiyordu ve konsolosluğa gittiğimde Türkiyede yakalama kararım olduğunu ondan dolayı işlem yapamadıklarını, şu an için türkiyeye giriş yaptığımda tutuklanacağım bilgisini verdiler. öncelikle okulumdan atılıp daha sonra abimin suçsuz şekilde içeri alınması, beni hem psikolojik hem de maddi yönden etkileyen olay şimde de kendi hayatımla etkiliyor. şimdi bu durumda kanada veya amerikada ilticaya başvurduğumda nasıl bir süreç olur?. şı yaşamış olduğum olaylar iltica için yeterli sayılabilecek türden midir?

editor_dr Haziran 15, 2019 at 4:34 pm

1. sırada şahsi mağduriyetleriniz.
2. Sırada aileniz ve yakın akrabalarınızın mağduriyeti.
Sizin hakkınızda yakalama kararı olması, yani ülkenizde gönderilirseniz tutuklanacak, özgürlüğünüzden men edilecek olmanız başlı başına tek başına itlica gerekçeniz olabilir.
Ancak başvuruyu yaptığınız ülkeye giriş yapmış olmanız gerekir.
Eğer Schengen üyesi ülkelerden birine başvuracaksanız. DUBLIN sürecini iyi değerlendirmeniz gerekir. DUBLİN sözleşmesine göre oturumunuz olan ülke oturum bitisş tarihinden itibaren 24 ay daha sizin ilticanızdan sorumludur. Amerikaya veya kanadaya gidecekseniz o ülkeler DUBLIN sözleşmesinin dışında olduğundan başvurduğunuzda başka bir yere göndermeyeceklerdir. Ancak Polonya’da neden güvende olmadığınıza bir cevap vermenzi istenebilir. Hakkınızda yakalama, tutuklama kararı olduğuna dair belge temin etmeye çalışın.

aşağıdaki makaleleri okuyunuz.

https://ilticahaberleri.com/6-ay-meselesi-ve-dublin/

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

cihan.p Haziran 19, 2019 at 7:52 pm

merhabalar öncelikle vakit ayırıp sorulara cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.

Tüm evraklarıyla belgeleyebildiğim ;

2017 Haziran’ında sosyal medya paylaşımlarım ve harekete ait dernekte yöneticiliğim sebebiyle bir şikayetçinin ihbarına binaen göz altına alındım 5 gün gözaltı süresi sonunda tutuksuz yargılandım.2018/Aralık’ta 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldım ve cezam ertelenmedi istinafa başvurdum ve onanırsa 5 ay hapis cezası var hakkımda başka bir dosyası var ancak henüz davaya dönüşmedi savcılık ön büro evrakında gözüküyor.
Ancak çok ilginç bir şekilde mahkeme pasaportumu verip yurtdışı çıkış yasağımı kaldırdı .
Haziran ayı başında almanyadan 6 aylık vize aldım 3 gün öncede ingiltere vizesine başvurdum.
bu bağlamda sorularım şunlar,
iki ayrı ülkeden vizem olduğunda ben sadece ingiltereye veya almanyaya gittiğimde hangi ülke sorumlu olur.
Pasaport gerektirmeyen gürcistan vb bir ülkeye kimlikle çıkıp ordan pasaportumla ingiltere veya almanyaya vizeyle çıktığımda ülkeye girdiğim için senin sorunun olsaydı vize alıp gelemezdin gibi bir durumdan dolayı sorun yaşarmıyım.

desteğiniz için tekrar teşekkür ederim saygılarımla

cihan.p Haziran 19, 2019 at 7:55 pm

merhabalar öncelikle vakit ayırıp sorulara cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.

Tüm evraklarıyla belgeleyebildiğim ;

sosyal medya paylaşımlarım ve harekete ait dernekte yöneticiliğim sebebiyle bir şikayetçinin ihbarına binaen 2017 Haziran’ında göz altına alındım 5 gün gözaltı süresi sonunda tutuksuz yargılandım.2018/Aralık’ta TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldım ve cezam ertelenmedi istinafa başvurdum ve onanırsa 5 ay hapis cezası var hakkımda başka bir dosyası var ancak henüz davaya dönüşmedi savcılık ön büro evrakında gözüküyor.
Ancak çok ilginç bir şekilde mahkeme pasaportumu verip yurtdışı çıkış yasağımı kaldırdı .
Haziran ayı başında almanyadan 6 aylık vize aldım 3 gün öncede ingiltere vizesine başvurdum.
bu bağlamda sorularım şunlar,
iki ayrı ülkeden vizem olduğunda ben sadece ingiltereye veya almanyaya gittiğimde hangi ülke sorumlu olur.
Pasaport gerektirmeyen gürcistan vb bir ülkeye kimlikle çıkıp ordan pasaportumla ingiltere veya almanyaya vizeyle çıktığımda ülkeye girdiğim için senin sorunun olsaydı vize alıp gelemezdin gibi bir durumdan dolayı sorun yaşarmıyım.

desteğiniz için tekrar teşekkür ederim saygılarımla

Ali Ağustos 14, 2019 at 5:44 am

Selamlar.Lutfen benim sorumu cevaplayin Admin bey.Ben ve esim biri birimizi cok seviyoruz.Ailesi onu para icin kendisinden yasca cok buyuk olan biriyle evlendirmek istiyorlar….bu sebepden onu evde odada odadan disari birakmiyo ve arasira karsi geldigi icin dovuyolardi.bu yuzden piskoloji ve stress gerginlikler geciriyodu… ve bana bundurumda inithar edecegini soyledi.Ben onunla anlasib zorda olsa o evden kacark nigah gun aldik ve evlendik… evlendikden sonrada tehdit edilmeye basladik.ve bir defa gece saatlerinde yolda bir 4-5 kisi tarafindan dovuldum ve bunlari yapan onnlar,her gunumuz korku dehset icinde geciyor …sizce Litvanya ve ya almanya bizim siginma talebimize nasil bakar?

admin Ocak 15, 2020 at 2:16 pm

Merhabalar, Avrupa ülkeleri dışarıdan iltica kabul etmemektedirler. İltica sebebiniz zayıf gerekçelere dayanmaktadır. Ekteki bağlantıya göre hazırlık yapabilirisiniz.

Merhabalar, aşağıdaki kılavuzu okumanızı tavsiye ederiz. Tüm sorularınıza cevap verecektir.Suçu işleyen siz olduğunuz iddia edildiği için 3 yıl ve üzeri ceza verilirse ilticanız tehlikeye girebilir.

https://drive.google.com/file/d/1y66b3qfggSyq0cb0WvLpT6dCUhGbt_XK/view

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Yoruma kapalı.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107