Almanya Asyl Süreci Avrupa Kıtası Basvuru Gündem Haberler

İltica İşlemleri Süreci

İltica nedir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre herhangi bir kişi ülkesinde devlet ve toplum tarafından ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce, herhangi bir gruba aidiyet ya da ulusal kimliği nedeniyle baskı, izlenme, takip, tarassut, zulüm, işkence, hukuksuzluk ve can güvenliği tehdidi altında ise ve sahip olduğu bu değerler doğrultusunda kendi devleti ve kurumlarının adalet çizgisinde tarafsız davranmayacağı, devlet tarafından da korunmayacağı endişelerini taşıyorsa ve bunları belgelendirebiliyorsa daha güvenli bir ülkeye geçip sığınması iltica olarak tanımlanabilmektedir.

Kimler iltica edebilir?
Devlet tarafından suç isnadında bulunulan veya toplum tarafından baskı altında tutulan belli bir gruba, sosyal topluluğa, dini inançlara, siyasi ve kültürel topluluklara dair örneğin;
 Cemaatler,
 Aleviler,
 Yezidiler,
 Kürt Partileri
 Azınlıklar

gibi gruplar içerisinde kurucu, ortak, yönetici, üye, çalışan, bağışçı, gönüllü gibi aidiyeti, iltisakı, irtibatı olan kişiler,  Siyasi Hükümet muhalifleri iltica edebilmektedir.

İltica Kararı Alan Kişilerin Yapması Gereken Hazırlıklar İltica başvurusu yapmadan önce fikri, dokümantasyonel olarak ve psikolojik olarak yeni bir hayata başlamanın hazırlığınızı yapmanız gerekir. Hazır olduğunuzda aşağıdaki belgelerden temin edebildiklerinizle başvuru yapmanız tavsiye olunur. Bu belgeler ikinci Mülakatta lazım olacaktır.

1- Banka, finans kurumları ve şirketlerde hesabınız, ortaklığınız, üyeliğiniz vb. bulunuyorsa; Kurucu-ortak-üyelik-mudi belgesi, hesap extresi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktılarını,
2- Yardım kuruluşları, dernekler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlara üyeliğiniz vb. bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik-bağışçı belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
3- Okullar, dershaneler, kurslar, üniversiteler, yurtlar, etüd merkezleri, hastaneler gibi kurumlarda çalıştı iseniz mezun olduğunuz üniversitenin diploması (ayrıca transkript) Kurucu-ortak-çalışan belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, banka ekstresi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların etkinlik ve faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
4- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet sitelerine aboneliğiniz/üyeliğiniz ve iltisakınız bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, abone belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
5- Herhangi bir sivil toplum örgütü, grup ya da cemaat ile irtibat, iltisak, mensubiyetiniz bulunuyorsa üyelik belgesi, yardım ve destek verdiyseniz aidat makbuzu ve benzeri belge, ya da bu kurumların faaliyetlerine katıldığınıza dair katılımcı belgesi, fotoğraf ve benzeri belgelerini,
6- Sosyal medya (twitter, facebook) içerikleriniz veya bu gibi platformlara üyelik ve içerik paylaşımlarınız varsa, bunları takip ediyor ya da ediliyorsanız ve bunları takip ettiğinizden dolayı sizlere yönelik tehdit, hakaret, ihbar, ötekileştirme, aşağılama gibi isnat ve ithamlar mevcutsa bunların ekran görüntüsü/çıktısını,
7-Devletin resmi gazete ve yayın organlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre (AİHS) suç olarak tanımlanmayan konulardan dolayı suçlu olarak ilan ediliyorsanız (KHK Düzenlemeleri), adınızın geçtiği resmi gazete ve yayın organları çıktısı, iddianame, fezleke, tutanak, ülkenizde mağduriyetinize ilişkin açmış olduğunuz dava metni nüshaları ve dosya numaraları, çevrenizde birlikte çalıştığınız ve mağdur edilmiş (gözaltı, hapis, işkence, hayati durum) kişilerin emsal teşkil etmesi noktasında medya/haber içerikleri, ihbar mektupları ve maillerinin çıktılarını,
8-Devlet ve medya organları tarafından sesli görsel basılı yayınlar ile isminiz geçerek ihbar ve tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor ve tehdit vb mesajları alıyorsanız, bunların kayıtları ve çıktılarını temin ederek sunmanız gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra meslek, durum ve statünüzün ötesinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri de temin etmeniz yararınıza olacaktır.
 Avukatınız varsa durumunuza ilişkin yazacağı referans yazısı veya temin etmeniz halinde süreçten dolayı avukatınızın aleyhine gelişen adli durumu belirtir yazı nüshası,
 Esiniz ve çocuklarınız ile ilgili mağdur olduğuna dair bir belge (örneğin çocuğunuzun okulunun kapanması eşinizin işinden atılması vs )
Devlet ve toplum tarafından bu hususlara dair üyelik, çalışan, kurucu, ortak, gönüllülük gibi iltisak, irtibat ifade eden durumlarınıza ve statülerinize bağlı olarak suçlu muamelesi görüyor, baskı, zulüm, işkence, can korkusu yaşatılarak insan hakkı ihlaline maruz bırakılıyorsanız, söz konusu bilgi ve belgeler ışığında irtibatınız, iltisakınız sabit ise, birisi tarafınızdan muhafaza edilmek üzere ikişer nüsha yaparak iltica başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak bilgi ve belgelerinizi sunarken, sunduğunuz belgeye dayanak teşkil eden mağduriyetinizi şifahen anlatmanız önem arz etmektedir.

ÖNEMLİ UYARI !

Şahsınızla ilgili tüm belgeleri fotoğraflayarak dijital hale getirin ve bir mail hesabı ile dropbox, cloud, Google drive vb. gibi hesaplarınıza yüklemeyi unutmayın! Böylece evraklarınızın deforme olma/kaybolma riskini minimize etmiş olacaksınız, ayrıca iltica işlemleri kabul aşamasına kadar fotokopi evrakları kabul edilmekte, prosedüre ilişkin (red, mahkeme süreci) durumlar söz konusu olduğunda evraklarınızın orijinali talep edilebilmektedir.

İltica için İlk Başvuru
İltica hakkınızı kullanmak için Göçmenler ve Mülteciler Dairesinin ilk başvuru merkezlerinden (Erste Anmeldung-Aufnahme Aussenstelle/İlk Başvuru Şubesi) birine iltica dilekçesi ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru merkezine girdikten sonra sırasıyla yapacağınız işlemlere aşağıda yer verilmiştir.
İltica başvuru merkezine ulaştığınızda tarafınıza resepsiyon görevlilerince iltica başvuru dilekçe formu (kimlik bilgileri, geldiğiniz yol güzergah bilgileri vb.) verilecektir. Dilekçeyi doldurduktan sonra kayıt işlemleriniz, parmak iziniz, fotoğraf çekimi, kilo-boy tespitiniz yapılacaktır,

ÖNEMLİ UYARI  !

Kayıt esnasında kimliğinizi tespit için resmi bir belge vermeniz gerekmektedir. Bu bilgi kimlik, pasaport, ehliyet, resimli diploma, fotoğraflı banka kartı, evlilik cüzdanı gibi belgelerden her hangi birisi veya isterseniz tamamı olabilir. Size ait olmayan üzerinde işlem yapılmış olan resmi evrak sunmanız iltica talebinizin reddine neden olabilecektir. Bu nedenle sunacağınız evraklarınızın size ait orjinal evrak olması başvurunuz noktasında hayati önem taşımaktadır. Bu belge/belgeler iltica kabulü sonrası size tekrar iade edilecektir.
1 NRW (Kuzey Ren Westfalen) Eyaleti için başvuru merkezi, 04.12.2017 tarihinden itibaren Bochum (Adres: Gersteinring 50a 44791 Bochum) olarak belirlenmiştir. Diğer eyaletlere dair başvuru merkezleri ekli listede yer almaktadır.
Başvuru işlemleri yaklaşık 4-5 saat sürmektedir. Başvuru merkezinde konaklama imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle 1. ve 2. mülakatınızın gerçekleşeceği merkeze transfer olacaksınız. Burada genel sağlık taraması yapılacak ve akciğer röntgeniniz çekilecektir. Bu işlemler sonrasında iltica başvurunuz işleme alınmış sayılacak, tarafınıza yeşil bir kimlik ve ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmanız üzere turuncu sağlık karnesi verilecektir. Bundan sonra artık 1. Mülakatı (yol mülakatı) olacağınız randevu tarihini bekleyeceksiniz.
Sosyal yardımlar kapsamında kabul alana kadar ya da belediye (Heim) uhdesine geçene kadar haftalık olarak;
 Tek kişi için 31,5 euro,
 İki kişilik aile için 62,1 euro,
 Üç kişilik aile için 75,38 euro,
 Dört kişilik aile için 95,68 euro,
 Beş kişilik aile için 112,5 euro yardım gerçekleşmektedir. (Eyaletlere göre 3, 5 Euro farklılıklar olabilir)
Çocukların yaş durumuna göre miktarlar değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca 35 euro tutarında indirimli sosyal bilet (sozialticket) alma hakkınız bulunmaktadır. Bu biletle bulunduğunuz şehirde 1 ay boyunca seyahat etme ve her ay yenileme imkanınız bulunmaktadır. Ayrıca dil kursuna gitme talebiniz olması halinde aylık seyahat biletinin yarısına kadar olan kısmını kurs karşılamaktadır. Geldiğinizde giyecek ihtiyacınız olabileceği ihtimaline karşın Diakonie, Caritas gibi yardım kuruluşları tarafından ücretsiz ya da çok cüzi miktarlar karşılığında tarafınıza giyim yardımı yapılmaktadır.

Birinci mülakat (Erste Anhörung)
Birinci mülakat ya da ilk duruşma, başvurucular arasında yol ya da Dublin mülakatı olarak bilinmektedir. Bu mülakat mahkemede değil BAMF’ın bürolarında bir raportör ve tercüman eşliğinde gerçekleşmektedir. Birinci mülakatta25 soru sorulmakta ve yaklaşık 40 dakika sürmektedir. 24 soru kimlik bilgileri, ikametgah, aile, eğitim, meslek, etnik durumunuz, başka ülke vatandaşı mısınız ve daha önce başka ülkeye iltica ettiniz mi gibi soruları içermektedir. Ancak son soru “Almanya’ya hangi seyahat güzergahını izleyerek geldiğinizi anlatmanızı isterler. Örneğin; vize aldım direkt uçakla geldim, karayolu araçla geldim vb. gibi. Bundan dolayı güzergaha dair vereceğiniz cevaplar işlemlerinizin Almanya’da devam edip etmeyeceğini belirleyecektir. Şayet Almanya Schengen vizesi ile geldi iseniz ya da Schengen dışından Almanya aktarmalı geçerken transit bölgede Almanya’ya iltica etti iseniz ya da kara ve deniz yolu ile Almanya’ya hangi Schengen ülkesinden geçtiğiniz belli değil ise/belgelenemiyorsa bu durumda sizin için Dublin uygulanmayacak ve iltica işlemleriniz Almanya’da devam edecektir. Aksi durumda ise aşağıda belirtilen kriterlere sahip iseniz Dublin’in uygulanabilme ihtimali bulunmaktadır.
 Başvuru yapılan ülke ile vize veren ülke farklı ise vize veren ülke sorumludur. Başvuru yapılan ülke bu durumda Dublin’i işletebilir.
 Başvuru yapılan ülke ile Oturum izni alınan ülke farklı ise oturum izni veren ülke sorumludur. Başvuru yapılan ülke bu durumda Dublin’i işletebilir.
 Aile bireylerinde iki farklı Schengen vizesi mevcut ise aile bireylerinin çoğunluğunun olduğu ülke sorumludur. Şayet baba a ülkesi Schengen vizesine sahipse, çocuklar ve anne b ülkesi Schengen vizesine sahipse ancak çocuklar bakıma muhtaç olduklarından dolayı baba ile birleşesirse bundan dolayı aile çoğunluğu kuralı uygulanmayacaktır. Bu nedenle birinci mülakattan sonra yakın bir sürede aileye dahil olduğu takdirde Dublin uygulanmayabilecektir.
 Aile içerisinde eşit sayıda İki farklı Schengen varsa aile büyüğünün vizesinin ait olduğu ülke sorumludur kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.
 Eğer başka bir Schengen ülkesine iltica etti iseniz iltica ettiğiniz ülkeye dair Dublin işletilebilir.
 Şayet Almanya’ya sınır komşu ülkelerden geçerken sınır polisi tarafından yakalanırsanız ve bindiğiniz araçta o ülkeye yönelik alışveriş fişi gibi ispat edici belgeler bulunursa ya da başka bir Schengen ülkesinden uçakla geldiğiniz (bagaj kuponu, uçuş kartı) tespit edilirse o ülkeye yönelik Dublin işletilebilmektedir. Bundan dolayı birinci mülakat iltica işlemlerinizin hangi ülkede devam edeceğinin kararının verileceği bir mülakat özelliği taşımaktadır.
 Şayet Dublin uygulama kararı verildi ise bu durum size bir yazı ile bildirilecektir. 3 ay içerisinde Almanya’nın, Dublin’i işleteceği ülkeye yazı yazması gerekmekte 2 ay içerisinde de Dublin’i uygulayacak ülkenin kabul veya red şeklinde cevabını vererek karar vermesi gerekmektedir. 6 ay içerisinde Dublin uygulanmaz ise zamanaşımına uğradığından kendiniz ya da avukat aracılığıyla dosyanın düşmesi yönünde talepte bulunmanız gerekmektedir. Beyan ettiğiniz adreste iseniz bu süre 6 ay, beyan ettiğiniz adreste bulunmamanız halinde ise Dublin’in zamanaşımına uğrama süresi 18 aydır. Birinci mülakatın tamamlanmasıyla asıl mağduriyetinizi anlatacağınız ana mülakat denilen mülakat için size randevu tarihi verilecektir.

İkinci mülakat (Zweite Anhörung)

!!……ÖNEMLI…..!!

İltica başvuru sürecinde gerekçe ve sebeplerinizi anlatacağınız 2. Mülakat Sunumunuzu asagidaki linkteki yasa maddelerine göre hazirlamanizi tavsiye ederiz. Hakkınızda ihlal edilen tüm yasa maddelerini işaretleyin. Ülkenizde yaşadığınız, bu yasaları ihlal eden tüm olayları doyurucu delilleri ile birlikte mülakatı yapan görevliye sunmanizi tavsiye ederiz.

https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf

İlticanızın kabulü veya reddine yönelik kendi mağduriyetinizi anlatacağınız ve sizi dinleyen raportörü ikna edeceğiniz asıl mülakattır. İkinci mülakat Göçmen ve Mülteciler dairesinin ilgili ofislerinde raportör ve tercüman eşliğinde yapılmaktadır. Mağduriyetinizi anlatabilceğiniz yeterli zamanınız bulunmaktadaır, acele etmenize ve panik yapmanıza gerek yoktur. Herkes tek tek mülakata alınmaktadır. 16 Yasından küçük çocuklar mülakatlara alınmaz. Hazırlamış olduğunuz bilgi ve belgeleri beraberinizde götürebilirsiniz, fotokopi evraklar kabul edilmektedir ancak ilticanıza red kararı verildiği takdirde evrakların orjinallerini mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Red verilmesi halinde süreç işlemleri mahkemede yapılmaktadır. Mahkeme demek ikinci mülakatınızdaki gerekçelerinizi avukat aracılığı ile kuvvetlendirme ve delillendirme imkanı sunar. Bundan dolayı redden endişe etmemelisiniz, sadece normal prosedür biraz daha uzun olacaktır.

İkinci mülakatta kimlik bilgileriniz, ikamet, egitim, meslek, akraba bilgilerinizin tesbiti yapıldıktan sonra herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadığınız, daha önce devlete yönelik herhangi bir suça karışıp karışmadığınız sorulduktan sonra asıl kendi hayat hikayenizi, kendi mağduriyetinizi anlatacağınız iki soru sorulacaktır;

1- Almanya’ya neden geldiniz?

2- Kendi ülkenize ya da geldiğiniz yere dönmeniz halinde başınıza ne gelmesini umuyorsunuz?

Önemli Uyarı!

Sizi dinleyen raportör karar verici olduğundan dolayı onu ikna edici tutarlılıkta bilgi ve belgeleri kronolojik sıraya göre anlatmanız gerekmektedir. Bundan dolayı yaşanan olayların genelliğinden bahsetmekten ziyade öncelikle ve özellikle kendi mağduriyetiniz, birinci derece aile, arkadaş, iş çevresinin yaşadığı mağduriyetleri ve sizinle direkt alaklarını bilgi ve belgeler ışığında anlatmanız daha etkili olacaktır. Yaşanan olaylara bireysel bakıldığından dolayı önce kendinizi ‘Ben’ merkezli anlatmanız gerekmektedir. Mülakat esnasında raportöre söyledikleriniz, sunduğunuz bilgi ve belgeler sizin gerçekten iltica hakkınızın olup olmadığını belirleyecektir.

Aslında size Almanya’ya neden geldiniz diye sorarken ülkenizi ya da bulunduğunuz ülkeyi terk etme sebeplerini ve aynı Almanya’yı seçme nedenlerinizi öğrenmek istiyorlar. Bu drurşmada ülkenizdeki ya da bulunduğunuz ülkedeki olayların sizin yaşamınıza ne gibi etkileri olduğunu ve neden ülkenizde ya da bulunduğunuz ülkede kalamadığınızı anlatmanız gerkmektedir. Aynı zamanda ülkenize veya geldiğiniz ülkeye geri dönerseniz sizi ne gibi tehlikelerin beklediğini de anlatmalısınız. Ancak ülkenizde ya da bulunduğunuz ülkedeki durumlardan dolayı sizin baskı, tehdit, zulüm, ötekileştirme, can korkusu ve takip vb. durumlarından dolayı ülkenizde ya da geldiğiniz ülkede güvende olmadığınıza inanılırsa size iltica hakkı veririlir.

Takip altında olma nedenleriniz neler olabilir? Eğer siz ülkenizde ya da bulunduğunuz ülkede hayati tehlike ya da ayrımcılıkla karşı karşıya olmanıza rağmen devlet ve devlet krumları tarafından korunmuyorsanız bu takip altında olmak demektir. Belirli bir etnik gruba, belirli bir inanç gurubuna ait olan, aktif politika içinde olan insanlar ırkı, cinsiyeti, inancı vb. nedenlerle ayrımcılığa maruz kalabilirler. Bu durumda devlet tarafından veya farklı bir grup tarafından ya da kendi ailesi tarafından takip altında olabilirler. Bunun için Almanya’ya neden geldiniz derken aslında ülkenizde yaşanan politik ve siyasi baskılardan dolayı devlet ve devlet kurumları tarafından korunamadığınızı bundan dolayı adalet mekanizması işlemediği; KHK’lar gibi hukusuzluklarla hak gasbı yapılıp suçsuz yere hapse atılma; uzun tutukluluk süresi gibi belirsizlikler; bununla birlikte işkence görme; can korkusu yaşama; aile, akraba, toplumsal baskıya maruz kalarak tecrit edilme ve bundan dolayı ötekileştirilme; baskı, zulüm, şiddet görme; ihbar gibi insanlık dışı uygulamalara karşı hakkınızı arayamamak; ayrıca abonesi ve üyesi olduğunuz medya kuruluşlarının kapatılmasıyla haber alma özgürlüğünün elinizden alınması; özgürce fikrinizi beyan edebildiğiniz sosyal medya hesaplarında sahsınıza ve ailenize karşı küfür, hakaret, insan onurunu kırıcı tehditler almanız sonucu kendinize ve aile bireylerinize zarar gelmemesi için sosyal medya hesaplarınızı kapatmanız; Çocuklarınızı kendi inandığınız değerlere göre yetiştirdiğinız okul ve kurumların kapatılması; diğer okullarda çocuklarınızın tehdit, baskı ve mobbinge maruz kalması; devlet, toplum ve aile fertleri tarafından takip edilip ihbar edilme korkusundan dolayı çok sevdiğiniz ülkenizi terketmek zorunda kalmanız Almanya’ya iltica gerekçelerinizden bazıları olabilir.

Neden Almanya?

Çünkü hukukun ve adaletin işlediği; demokrasi ve özgürşüğün olduğu; insan onuruna insan haklarına saygılı bir ülke olduğundan dolayı ayrıca kendisine sığınan mülteci ve sığınmacıları geri iade etmemesi ve devlet yönetcilerinin kararlı ve güçlü duruşu Almanya’yı seçmeme neden olmuştur.

İlk başta yukarıdaki gerekçeleri söyleyerek neden Almanya’ya geldiğinizi ifade ettikten sonra sizin kim olduğunuzu ve Almanya’ya gelmenize neden olan olayların bilgi ve belgelerine geldiniz demektir. Önce sız kim olduğunuzu; hangi kurum, kuruluşlarda çalıştığınızı belgeleriyle birlikte anlatarakhangi olaydan dolayı tehdit ve takip olduğunuzu; bunlarla ilgili irtibatını ve iltisakınızı aşağıdaki belgeler vb. örneğinde  yaşadığınız olaylarla birlikte anlatmanız gerekmektedir. Yaşanız ülkede suç sayılan şeyle iltica ettiğiinz ülkede sizin iltica sebebiniz olabilir.

1- Banka, finans kurumları ve şirketlerde hesabınız, ortaklığınız, üyeliğiniz vb. bulunuyorsa; Kurucu-ortak-üyelik-mudi belgesi, hesap extresi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktılarını,
2- Yardım kuruluşları, dernekler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlara üyeliğiniz vb. bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik-bağışçı belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
3- Okullar, dershaneler, kurslar, üniversiteler, yurtlar, etüd merkezleri, hastaneler gibi kurumlarda çalıştı iseniz mezun olduğunuz üniversitenin diploması (ayrıca transkript) Kurucu-ortak-çalışan belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, banka ekstresi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların etkinlik ve faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
4- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet sitelerine aboneliğiniz/üyeliğiniz ve iltisakınız bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, abone belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
5- Herhangi bir sivil toplum örgütü, grup ya da cemaat ile irtibat, iltisak, mensubiyetiniz bulunuyorsa üyelik belgesi, yardım ve destek verdiyseniz aidat makbuzu ve benzeri belge, ya da bu kurumların faaliyetlerine katıldığınıza dair katılımcı belgesi, fotoğraf ve benzeri belgelerini,
6- Sosyal medya (twitter, facebook) içerikleriniz veya bu gibi platformlara üyelik ve içerik paylaşımlarınız varsa, bunları takip ediyor ya da ediliyorsanız ve bunları takip ettiğinizden dolayı sizlere yönelik tehdit, hakaret, ihbar, ötekileştirme, aşağılama gibi isnat ve ithamlar mevcutsa bunların ekran görüntüsü/çıktısını,
7-Devletin resmi gazete ve yayın organlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre (AİHS) suç olarak tanımlanmayan konulardan dolayı suçlu olarak ilan ediliyorsanız (KHK Düzenlemeleri), adınızın geçtiği resmi gazete ve yayın organları çıktısı, iddianame, fezleke, tutanak, ülkenizde mağduriyetinize ilişkin açmış olduğunuz dava metni nüshaları ve dosya numaraları, çevrenizde birlikte çalıştığınız ve mağdur edilmiş (gözaltı, hapis, işkence, hayati durum) kişilerin emsal teşkil etmesi noktasında medya/haber içerikleri, ihbar mektupları ve maillerinin çıktılarını,
8-Devlet ve medya organları tarafından sesli görsel basılı yayınlar ile isminiz geçerek ihbar ve tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor ve tehdit vb mesajları alıyorsanız, bunların kayıtları ve çıktılarını temin ederek sunmanız gerekmektedir.

Avukatınız varsa durumunuza ilişkin yazacağı referans yazısı veya temin etmeniz halinde süreçten dolayı avukatınızın aleyhine gelişen adli durumu belirtir yazı nüshası, esiniz ve çocuklarınız ile ilgili mağdur olduğuna dair bir belge (örneğin çocuğunuzun okulunun kapanması eşinizin işinden atılması vs )

Yukarıdaki bilgi ve belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hak ihlallerinden dolayı ve sısyal bir gruba baglı olduğundan dolayı başınıza geldiği için mağduriyetinizi anlatırken kullandığınız beyanlar ilticanızda önemli etki yapmaktadir. Örneğin: KHK ile işten atıldım, işsiz kaldım, başka yerde işe giremedim gibi gerekçeler sunarsanız ilticanız kabul olmayabilir. Çünkü hiçbir ülke kimsenin geçimini temin etmek, iş vermek ve bakmak zorunluluğunda değildir bu nedenle hukuki sebeplere bağlı kalmanızda fayda vardır. Örnenğin; ‘önce açığa aldılar sonra iş yerinde ötekileştirdiler; birdenbire mesai arkadaşlarım tarafımdan hakaret, küfür ve tehditlerle karşılatım; tenzili rütbe yaptılar; başka yere sürdüler daha sonra işten atark insan içine çıkamaz hale getirdiler; işten çıkardıktan sonra gerekçesiz tutuklamalar başlaması, can korkusu, işkence korkusu nedeniyle saklandım zaman içinde uygun şartlar buluduğumda ülkemi terk etmek zorunda kaldım.’ gibi her bir belgeyi buna benzer şekilde anlatmanız ilticanız kabul edilmesine katkısı olacaktır.

Mülakatınız ortalama 4 saat sürmektedir, mülakatınız bittikten sonra tercüman size verdiğiniz ifadeleri tekrar geri okuzacaktır. Söyşediğiniz bilgilerin doğru olduğunu teyid ettiğiniz takdirde vermiş olduğunuz ifadenin bir nüshasını imza karşılığı vereceklerdir.

Önemli Uyarı!

Şayet yanlış tercümeden şüphelendi iseniz tutanağı o gün imzalama mecburiyetiniz bulunmamaktadır; rapotöre sakin şekilde ifadeleri tekrar gözden geçirmek, incelemek istediğinizi sölediğinizde size bir iki gün süre verilebilir.

Mülakattan sonra sonuçlar 10 gün ile 90 gün arasında açıklanabilmektedir fakat evrak eksikliği ya da raportörün daha detaylı bilgi edinme istemesi halinde sonuçalr 6-7 aya sarkabilmektedir bu gibi durumlarda iltica dairesine ayda bir dilekçe vererek aktuel durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Başlıca İlticanın reddine neden olan sebepler

-Tutarsızlık;

-Yalan bayan;

-Belgede tahrif;

-Beden dili (aşırı rahatlık ya da tiyatro yapma);

-Dağınık sunum yapma kafa karışıklığına neden olma, raportörün olaylar arasında bağlantı kuramaması;

-Doyurucu ve hukuki olmayan gerekçeler, genel ifadeler; (kendiniz dışında herşeyi anlatmanız ama kendi mağduriyetlerinizden bahsetmemeniz)

-Raportörün tutum ve davranışı (raportörler olaya realist, hukuki bakmaktadır; yaşanan olayların bizzat sizinle alakasına ve bizzat size etkisine bakmaktadır, ülkede yaşanan genel durumla ilgilenmemektedir.)

-Tercüman hataları (Çok nadir de olsa bazı tercümanların yanlı ve taraflı tercüme yapmaları, demediklerinizi demiş gibi tercüme etmesi; veya farklı bir ülkeden olmaları nedeniyle Türkçe’ye tam hakim olmamaları) Tercümanı red etme hakkınız bulunmaktadır; zor da olsa bunu raportöre söyleyin. Açıklayacağanız olaylardaki ülkenize özel terminolojilerin tercümelerini yanınızda bulundurun. Örnek: Kayyım=Treuhänder vb.

İltica Statüsü Karar Türleri
1. Asyl / Sığınma hakkı; tehdit ve zulüm uygulamaları siyasi sebeplerle oluyorsa o kişiye Asyl / Sığınma statüsü verilir.
2. Flüchtlingsschutz / iltica hakkı; tehdit ve zulüm uygulamaları siyasi saiklerden değil kişinin dini tercihi, ideolojik aidiyeti, ırkı, cinsel tercihi ya da herhangi bir sosyal gruba aidiyetinden kaynaklanıyorsa o kişi için Flüchtling Schutz / ilticacı statüsü verilir.
3. Subsidiäre Schutz / Yardımcı Koruma; başvuru yapan kişinin hem Sığınmacı/Asyl hem İlticacı/Flüchtling koşullarını sağlamaması ve fakat ülkesinin güvenli ülke statüsünde olmaması durumunda verilir.
4. Abschiebungsverbot / Deport Yasağı; eğer yukarıdaki üç tür kabul şartları bulunamamışsa ve beraberinde ülkesine gönderilmesi sağlık, özgürlüğünün kısıtlanması vb. sebeplerden ötürü AIHM sözleşmesine aykırılık durumu oluşturursa verilen karar türüdür. Kendi ülkesine dönmesiyle durumu ağırlaşacak bir hastalığı olması, hastalığının kendi ülkesinde tedavi edilemeyecek koşullarda olması. Bu karar turunu Mahkeme alır, deport yasağı verilen kişi deport edilemez

Almanya’da Sosyal Yardımlar

1-işsizlik Parası

Yalnız yaşayan biriyseniz 359 Euro,
Reşit veya eşi olmayan biriyseniz 323 Euro,
15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış biriyseniz 287 Euro,
6 – 13 yaş aralığında çocuklar için 251 Euro,
0 – 5 yaş aralığı çocuklar için de 215 Euro işsizlik maaşı alabilirsiniz.

2- Kira Yardımı

İşsiz Kalınması durumunda ailenin kaldığı evin kira, ısınma, su vb. giderlerinin tamamı ödenir.
Aile’den birisi çalışıyor ise fakat maaşı yeteri kadar yüksek değilse devlet tarafından hem kira için hem çocuk bakımı için maaşa ek takviye yapılır.

3-Evebeyn Parası / Elterngeld

Yeni doğan çocuğunuzun doğumundan sonra maddi destek amacıyla ödenen bir paradır. Miktarı son aldığınız maaşa göre verilir ve yaklaşık 350-400 Euro’dur, en fazla 14 ay faydalanabilirsiniz. Aldığınız diğer sosyal yardımlar size ödenen ana-baba parasından kesilir. Lütfen bunu dikkate alın.

4-Çocuk Parası / Kindergeld

Çocuklara daha iyi bakım için Devlet tarafından herkese verilen aylık devlet yardı mıdır.
Birinci çocuk için; 194,00 EUR
İkinci çocuk için; 194,00 EUR
üçüncü çocuk için; 200,00 EUR
Sonraki her çocuk için; 225,00 EUR

Benzer İçerikler

Kacirilma Olaylari Almanca Haber

Editör

Sezgin Baran Korkmaz, kendisini ‘dik dur’ diye uyaran Sedat Peker’i yalanlamadı

admin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi / Bölüm I – Haklar ve özgürlükler

Editör

212 yorumlar

muhammet Ocak 21, 2018 at 7:06 pm

‌Havalimanina ucak indikten sonra siz değerli misafirleri hemen ucagin kapisinda karsiliyorlar.pasaport kontrolu yapiliyor.size sira geldiginde sihirli cumleyi soyluyorsunuz ve ondan sonra macera basliyor.ilk etapta polis beylerle havalimani icindeki polis merkezine gidiyorsunuz.davranislari cok iyi en az 3 defa su icermisiniz diye soruyorlar.eger bagajiniz varsa polis merkezine gelmeden biletinizi polislere verirseniz onlar size bagboysluk yapiyorlar.polis merkezinde ilk etapta esyalariniz ve uzeriniz araniyor.sonrasinda kimse yoksa sirada kisa bir bekleyisin ardindan ana dilinizde geldiginiz yol yontem sorgusundan geciyorsunuz.sonrasinda parmak izleriniz aliniyor ve frankfurt havalimani icinde bulunan bekleme kampina goturuluyorsunuz.burasi almanya da kalabileceginiz en guzel kamp yeri keyfini cikarmaya bakin derim.evli ve bekar seklinde odalar ayri.bu yer alman topraklari sayilmadigi icin buranin tum masraflarini cok degerli hristiyan kardaslerimizin bagista bulundugu kilise karsiliyor.gelir gelmez carsaf yastik havlu plastik bardak catal kasik ve su veriyorlar.terlik almak isterseniz 4 euro.telefon kartida 2.5 euro.tabii soylemeyi unuttum buraya girerken tum kesici delici ve telefonunuza emanetcilik yapiyorlar.ama yaninizda tuslu kamerasiz bir telefon varsa buna izin var.hattinizi uluslararasina acik hale getirip kullanabilirsiniz.kahvaltida kullandiginiz tabaklari kendiniz yikiyorsunuz.verdikleri catal vb atmayin onlarda siz ordan gonderilinceye kadar onlari kullanacaksiniz.su sinirsiz bittikce siseyi verip yenisini alabiliyorsunuz.ayrica 24 saat kahve cay bedava yaninda süt ve şekerde ayni şekilde.ilk defa yemek alirken vejeteryab demeniz ve kagidiniza yazdirmaniz onemli bir husus.bu tesiste langirt futbol basketbol masa tenisi kaydirak tahtaravelli mevcut televizyon sigara otomati ve cikolata cola otomati var.kilise gorevlilerinden yaninizdaki dovizi bozdurabilirsiniz.camasir makinasinida gunduz kullanabilirsiniz.sali carsamba persembe doktor gunu merak etmeyin turkce bilen calisanlar hayli fazla .bir mesciti var on numara.el kurutma makinasinda sacinizi kurutabiliyorsunuz ? banyida sampuan mevcut.mumkunse gelmeden once tum temizliginizi yapin. Zira bekleme sureniz belli degil 18 gun bekleyende var 5 gun bekleyende var.lavabolarda alaturka sadece bekar bayanlar tarafindaki erkek lavabosunda mevcut.pasaportu ve vizesi orjinal olanlarla polis mulakat yaparsa giessene gonderiliyorsunuz.aksi takdirde direk federalle gorusturuyorlar onun icin tum evraklarinizi hazir halde bulundurmaniz en iyisi olur.gissene aksam 8 de taksi gelir ucretide 15 euro kadar.cesitli aktivite odalari var ornegin gym boyama odasi sinema odasi gibi vakit gecirebileceginiz yerler.havalimanindaki bekleme yerinde gecirdiginiz sure zarfinda tuberkulos icin akciger filmide cektiryorlar.gissene gondirildiginizde ise sizi bir gece konaklatip asil gideceginiz kamp alanina dagitmak icin amerikan kamp dedikleri amerikalilarin kurmus oldugu yere gonderiyorlar.burda islemlerinizin ardindan ya bursa kaliyorsunuz ya da dagitimda neresi denk gelirse oraya gidiyorsunuz. Suan gissende bulunan arkadaslar yunandan gelen veya dubline takilmis arkadaslar.gissene gittigimizde muthis bir ortam vardi Allah ebedlere kadar razi olsun bir abimiz gece vakti 9 da hemen bir kasarli yumurta ve sicak cayla bizi daimilerin kaldigi 3. Kat mutfaginda misafir etti. Geldigimizi duyan abiler sohbet muhabbet ve kisa bir brifing verdi.ablalarimizda ayni sicaklikla karsiladilar.bu arada siz gissenden sonra gonderildiginiz yerde resmi olarak iltica talebinde bulunuyorsunuz.ilticaya resmi olarak basvurdugunuz noktada uzerinizde bulunan parayi soruyorlar 200 eurodan fazla parayi sizin ihtiyaclarinizda kullanmak icin aliyorlar parayi tekrardan geri alabilirsiniz ama ileride size verilecek yardimdan fazla miktar kadar kesinti yapacaklar bunu icin geri almanin pek bir anlami kalmiyor.daha sonra ayni yer icinde doktor kontrolunden geciyorsunuz.doktor kontrolu bittikten sonra guvenlik sizi gideceginiz kampa goturuyor.suan ben amerikan kampina geldim burda islemler max 4 gun icinde sonuclaniyor.Evet amerikan kampina geldikten sonra sizin kagidinizda waiting yazarsa bu kamptan gideceksiniz anlamina geliyor.fotografinizin ustundeki tarih bu kamptan gideceginiz tarihi gosteriyor.veya bu tarihten oncede gidebileceginizi gosteriyor ama bu kampta mahkemeye girme ihtimalinizde var transfer olacaginiz kampta girme olsiliginizda mevcut.bu surecte dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi kabizlik sorunu yasiyor olmaniz cunku surekli kati yiyecekler yiyorsunuz bir diger hususta tuvalet sorunu bir digeride hijyene asiri dikkat eden arkadaslar icin biraz problemli gecebilir.amerikan kampinda internet erisimi 18 nolu binada mevcut yani battaniye yastik alinan binada.sabah ve oglenleri yemekhanede yemek zorunlu ama aksami odanizada getirebilirsiniz.ayrica 12 nolu dairede kalanlar en alt katta 24 saat çay icin sicak su bulma imkanina sahip.b unun yaninda amerkan kampinda kalmaya basladiktan sonra 24 saat disari cikmak serbest iceriye icki sokmak iceride yemek yapnak yasak.birde dikkat edilmesi gereken husus 2 defa yemekhaneden yemek almazsaniz mutlaka 3.de 18 nolu binadaki sosyal danismanliga gitmek zorunda cunku hakkinizdaki bilgilendirmeyi yemekhanede yapiyorlar.evrak cikaracak arkadaslar amerikan kampa geldiklerinde bileklerine oda numarasi takilan yerde istediginiz evraki cikarabilirsiniz.size verilen resimli kagitla otobuslere binemiyorsunuz onun icin 3 durak ileriye (yaklasik 10 dk bir yol) yuruyerek alisveris magazasina gidip ihtiyaclarinizi temin edebilirsiniz.bir diger husus sampuan banyolarda mevcut degil.18 numarali dairenin daha iyi oldugu soyleniyor ama ben gitmedim.amerikan kampinda dikkat edilmesi gereken bir hususta guvenliklerde uyariyor zaten hirsizlik olayinin cok olmasi degerli esyalarinizi mutlaka yaninizda bulundurun ayrica odanizda bizden birisi yoksa olan bir odaya gecme talebinde bulunabilirsiniz anlayisla karsiliyorlar.iki bekarin ayni anda gelmesi avantaj bana Allah nasip etti tek gitmeme ragmen havalimanindaki yerde bir abimiz denk geldi ve tum sureci onunla yasadik.unutmadan size verilen tuvalet kagitlarini dis fircalarini atmayin yeri geldiginde cok isinize yariyor.bu arada hizmetimizin güzelligi heryere yansiyor simasindan belli olan abimiz ve ablalarimizin sanki sizi 40 yildan beri taniyormus gibi sevgiyle kucaklamasi paha bicilemez bir duygu.gittiniz her kapida elinde olanini sizinle paylasmasi birde bir bardak cayla yapilan o sohbet inanin tarifi mumkun degil gurbet ellerde oldugunuzu unutturuyor ama sonra konu iltisakın ispatına veya mahkemede şunuda sordular deyince hafif bi hüzün oluyor.Dikkat edilecek hususlardan bir digeri polise ilk teslim oldugunuzda uzerinizdeki para atiyorum 500 euro ve sizi konaklamak icon havalimanindaki yere goturduler daha sonra aldilar ve gissene goturduler sonra tekrar amerikan kampon yanindaki iltica basvuru yerine geldiniz iste burada size uzerinizi aramiyorlar ama kac paraniz var 200 un ustunu sizden alacagiz ama yine size kullanacagiz diyorlar burada 200 ve daha az derseniz gorevli ilk etaptaki 500 u goruyor ve size 300 euroyu ne yaptin diyor sizde bu aciklamalisiniz.hirsizlik oldu derseniz gelecek ilk soru gorevliye soylediniz mi tutanak varmi gibi harcadim derseniz diger kamplarda kaldiginiz sureye bagli ve otomatlardaki urun miktarlarina bagli bir rakam soylemeniz gerekiyor.ama sundan endiseniz olmasin size harciyoruz diyorsa size harciyordur.cunku giyecek ve yiyecek ayni zamanda para yardimini aliyorsunuz.ayakkabisindan montuna her bir birey icin veriyor.diger konu almanyaya gelecekler mutlaka semsiye olmasa bile yagmurluk veya yagmur gecirmeyecek tarza bir mont getiemeli.aksi takdirde islanmaniz kacinilmaz.surekli bir ahmak islatan havasi mevcut.amerikan kampinda disari cikarken kampin az ilerisinde bulunan duraktan 1 numarli otobuse biniyorsunuz ve 3 durak sonra berlin platzda iniyorsunuz.indiginiz noktadan meydanin karsisina gecip mc donalds tarafindan duz gittiginizde internet cafe sim kart istanbul doner cig kofteci dahil olmak üzere hepsi mevcut ve hepsi turk.ayrica sim kartı almak icin id kart istiyorlar ama afganlar size 5 euro fazla ücret karşılığı sim kartı veriyor.burasi avrupa internet ucuz olur demeyin 5 gb di 20 euro ?.1 numaradan indiginiz yerin sol caprazindaki duraktan 5 numaraya binersenizde 1 durak sonra inip turgut markete(sadece turk urunleri mevcut) gidip ihtiyaclarinizi giderebilirsiniz.ayrica kamptan 10 dk yurume mesafesinde 1 numara guzargahinda almanyanin bim’i olan bir markete gidebilirsiniz.En guzeli ise yine guzel bir faaliyet olan bir cay icme alanimiz var ki cayi muhabbeti dillere destan orayida kampta bulunan eskilerle tanisip sizi oraya goturmesini rica edebilirsiniz.siddetle tavsiye edilir.hergun 13-19 arasi acik sanirsam bay- bayan.tabii giderken varsa imkaniniz muhabbeti tatlandiracak veya cesitledirecek guzellikler goturmeniz tavsiye edilir.donus yolunda 1 numara tek imkaniniz. her durakta otobus numaralarina gore gelis saatleri mevcut.simdiden uyarayim bosuna hic gec kalmiyormu diye dusunmeyin kalmiyorlar?.ayrica bu bilgiyide size 50euro karsiligi verir(mustafa abiye selam olsun) db navigator uygulamasini indirirseniz almanyadaki tum toplu tasimanin saatlerini öğrenebilirsiniz.onemli bir husus kucuk bir asma kilit alsaniz cok daha iyi olur.Amerikan kampinda kalacaklar bekar aile farketmez ilk gecici sartlari biraz kotu olan 12 nolu binadan diger binalara transfer oluyor veya diger binalarda arkadaslarimizin odasi musaitse bir ricayla sizi oraya transfer edebiliyorlar ayrica 12 nin disindaki yerlerde odalarda tuvalet ve elbise dolaplari var.arkadaslarimiz Allah ebedlere kadar razi olsun cennet bir köşe gibi yapmislar.arkadaslar elde ne varsa sabah kahvaltisina aksam cayina davet edip ikramda ve muhabbette bulunuyorlar.buradan baska eyalete transfer olacak kisi ister sosyal danismanliktan isterse kaldigi binanin guvenlik odasinin kapisindan dosya numarasinaa bakarak haangi gun gidecegini ogrenebiliyor.her binanin guvenlik odasinda sicak su mevcut.Amerikan kampinda kalacaklar bekar aile farketmez ilk gecici sartlari biraz kotu olan 12 nolu binadan diger binalara transfer oluyor veya diger binalarda arkadaslarimizin odasi musaitse bir ricayla sizi oraya transfer edebiliyorlar ayrica 12 nin disindaki yerlerde odalarda tuvalet ve elbise dolaplari var.arkadaslarimiz Allah ebedlere kadar razi olsun cennet bir köşe gibi yapmislar.arkadaslar elde ne varsa sabah kahvaltisina aksam cayina davet edip ikramda ve muhabbette bulunuyorlar.buradan baska eyalete transfer olacak kisi ister sosyal danismanliktan isterse kaldigi binanin guvenlik odasinin kapisindan dosya numarasinaa bakarak haangi gun gidecegini ogrenebiliyor.her binanin guvenlik odasinda sicak su mevcut.simdi benim icin sira transfer olmama geldi haftaici her aksam 6 da sosyal danismanlik binasi girisindeki panoya bilgilendirme duyurulari asiliyor.bunlari takip etmeniz sizin icin onemli elinize verdikleri kagitta sol ustte yazan registirion numaraniz ve basvuru yaptiginiz yil yazar buna bakarak kendi hakkinizdaki doktor transfer giysi ve maddi yardim olup olmadigini kontrol edebilirsiniz.transfer olan arkadasin yapmasi gereken sabah 6.30 kalkmak ve size magazinden verilen yastik vb malzemleri ayni mavi posete koyup 18 numarali binanin altinda bulunan magazine teslim etmek.teslim ettiginize dair belge yok sadece sol bas parmaginizin oraya ordek muhuru basiliyor.sonra kaldiginiz binanin guvenlik odasina gidip resepsiyon gorevlisine o muhru gosterminiz ardindan yemekhanede kahvalti yapip en gec 8 de amerikan kampin yanindaki 7 numarali binaya gecmeniz burda sizi transfer etmek icin bir odaya aliyorlar ve herkesin toplanmasini bekliyorsunuz.Transfer icin elinize birgun boyunca gecerli bileti veriyorlar ve bilale anlatir gibi gideceginiz rotayi anlatiyorlar.gissenden benim gibi baska bir eyalete gidiyorsaniz tren istasyonuna arabayla birakiyorlar.müjdemi isterim tren istasyonunda simit sarayı var ve simit özleminizi giderebilirsiniz.benim amerikan kampi sonrasi kampim eyalet disi olan north ryhia westphalia daki dortmund civari bir yerdeydi Allah’ a hamdolsun surecin hizli isledigi bir yermis.bochum kayit merkeziymis burda kayit yaptiktan sonra sizi gonderecekleri yerde tum islemlerinizi yapacaklarmis gorevli soyledi.evet mişlar gercek oldu ve suan ogrendigim bilgi nrw de nereye iltica ederseniz edin sizi pilot bölge olan bochum sehrine gonderiyorlar ve burda dagitim yapiliyor.benim tayinim essene cikti burasi sehirden biraz uzak 4 tarafi ormanlik yeni bir yer.odalar gayet temiz ve guzel.lavabolar cok temiz.mesciti ve yemekhanesi on numara bir yer.ben eyalet disi geldigim icin rontgen ve doktor kontrolunden ve de parmak izinden tekrardan gectim.bu kampta size her salı 30 euro cep harcligi veriyorlar.bu parayi her hafta almanizda fayda var zira almadiginiz haftayi vermiyorlar.bamf a kendiniz basvuruyorsunuz ve termin yani yol mulakati ve mahkeme icin gun aliyorsunuz.ayrica essen kampinda giyim yardimida yapiliyor.kendiniz gidip kayit yaptiriyorsunuz.bu kampta yemekte vegan ve normal ayri ayrica gidip kagidiniza yazdirmaniza gerek yok.yemekhanenin icinde oglen yemeklerinde acilan bir kantin var temel ihtiyaclarinizi alabilirsiniz.essende toplu tasimalar bizlere ucretsiz degil 2.8 euro bus lara vermek zorunlu binerken onden bineceksiniz.kamptan180 numara geciyor.180 nin durdugu kopru altinda iniyorsunuz.iki secenek var ya trenle ya da hemen bir durak yukarida halka sorabilirsiniz 155 ge rothe… yazan bus a binip essen merkeze gidebilirsiniz.ikincisi daha hizli cevre yolunu kullaniyor.donustede indiginiz essen hbf(bu merkez anlamina geliyor) 4 numarali duraktan SE19 numarali busla am swerzende inip kampin oldugu adres overhammshof duraginda iniyorsunuz.Allah ebedlere kadar razi olsun burdaki abiler hemen sizinle ilgileniyor.dernegimiz buradada var haftalik cay muhabbet imkani mevcut (bay /bayan).camasirhane sabah 10 aksam 16 arasi surekli isliyor.7 no lu hous da gece 22 ye kadar sicak su ve cay var.doktora ciktiginizda sizin ihtiyaciniz olan surekli kullandiginiz ilac varsa ertesi gun getiriyorlar.her yerde oldugu gibi bu kamptada turkce bilen bi dunya insan var..

Cevapla
sertan Mart 12, 2018 at 7:14 am

muhammet kardeşim bende iltica başvurusu yapacağım fakat girişim italyadan dubline takılmamam için 6 ayı doldurmam gerekiyormuş doğrumu

Cevapla
Refik Ağustos 8, 2018 at 3:43 pm

Merhaba bana ulaşır mısınız lütfen? 05541144025

Cevapla
ali Nisan 12, 2018 at 9:59 pm

abiiyalya 10 gunde turkıyeye gerı gonderyormuş dogrumu.

Cevapla
Editör Mayıs 26, 2018 at 1:28 am

?? Italya? Ancak ”iltica etmiyorum” derseniz, illegal ülkeye giristen geri gönderirler. Iltica ediyorum dediginizde incelemeden geri gönderemezler.

Cevapla
tatar Eylül 22, 2018 at 8:08 am

italyaya deniz yolu ile gelip karayolu ile almanyaya geçiş zor olurmu yakalandığımızda italya da kalmayacagımızı almanya da yada bir başka ülke de akraba ve yakınlarımız olduğunu söylesek işlem yapmadan bırakırlarmı bilgi verebilirseniz sevinirim

Cevapla
Editör Eylül 26, 2018 at 10:00 pm

Yol sorularina cevap vermiyoruz.
Genel olarak Italya’da illegal giris yapildiginda 10 günlük süre icinde ülkeyi terk etmesi isteniyor ancak illegal giris yapan kisiye cezai islem uygulamalari da muhtemeldir; Deport etmek isteyebilirler, iltica edeceginizi söylediginizde basvurunuzu incelemeden Deport edemezler, basvurunuzu inceleme sorumluluklari onlarda kalir zaten bu nedenle ilk secenegi uyguluyorlar genelde.

Cevapla
Refik Kurmal Nisan 17, 2018 at 12:59 pm

Merhaba lutfen yardimci olun!
Iltica surecindeyim 7. aydayim. Surecim devam ediyor! Her neyse cok kisa bir sey soracam

Gecen sene referandum doneminde “oy kullanmayacagim ben referandum bir tiyatro” dedim diye bir arkadasimdan tehditler hakaretler vsler aldim iftiralar…her neyse atismamiz devam etti beni telefonla E.arkadisyla tehtid ettiler rahatsiz ettiler bende onlara hakaret ettim. gel zaman git zaman bunlar beni sikayet etmisler bagli olduklari C ulkesinde! Benim bulundugum K ulkesindeki yerel polis kapima geldi tutanak gosterdi 1 yil boyunca bu kisilere “selam vs” bile yazma dedi soz aldi!!!!!…ben ve bu kisiler avrupadayiz! ben avrupada K ulkesindeyim bu kisiler C ulkesinde….arada kmler var sinirkomsusu falan degil vs yok ben polise durumu izah ettim ben seyaheta edemem ilticaciyim ama onlar seyahat edip beni kolaylikla bulabilir kiz ve erkek arkadasi anlattim neyse tutanagi imzaladim el sikisip gittiler

Acaba bu durum iltica surecime akseder mi bunu cok merak ediyorum.?????? bir de gecenlerde 1 ay once bulundugum iltica ettigim ulkede tam apartmanima girerken bizdeki GBT tarzi kontrolle polisler beni tuttu kimlik tespiti kimlik kartimi vs gostermeme ragmen chech in icin gocmenlik burosunu aradilar gocmen burosuda ilticaci oldugumu surecin devam ettigini kimlik bilgilerimle ilgili bilgi verdi bu sivil gbtci polislere neyse…. kimlik gostermeme ragmen evimi adresini kapi numaramim kimligimin fotografini cektiler sonra el sikisip cektiler

bu iki olay birbirinden bagimsiz!ama iltica surecime etki eder mi diye de korkmuyorum degil! Siz ne dusunuyorsunuz lutfen hukukcu birileri istiare edip yazarsaniz sevinirim!!

saygilar

Cevapla
Editör Nisan 19, 2018 at 10:19 pm

Hayir aksetmez, etse de pozitif karar vermelerine yönelik eder. Sizi tehdit ediyorlarsa bunlari belgeleyin telefon, sms vb. ciddi tehditler almaniz durumunda bunlari digital deliller olarak dosyaniza ekletebilirsiniz. Güvenlik riskinizin oldugundan endise ediyorsaniz, bu konuda politen yardim isteyebilir, polisin durum raporuyla yer degisikligi isteyebilirsiniz. Sizi evinizin önünde kontrol eden kisilerin polis oldugundan emin olun, bunu polise sorabilirsiniz. Polise durumunuzu inceletebilir, polisten rapor alip yer degisikligi isteyebilirsiniz.

Cevapla
Ragip Turan Nisan 17, 2018 at 8:35 pm

Son ab raporu iltica kabulllerinde sizce artis getirir mi tecrubenize gore olumlu etki yaratir mi iltica kabullerinde ????

rapor şu ana kadar Türkiye hakkında hazırlanmış eleştiri düzeyi en yüksek belge…..

Cevapla
Editör Mayıs 26, 2018 at 1:24 am

Ülkelerle ilgi durumlar zaten biliniyor mesele bu durumun sizinle olan ilgisi, sizin hayatiniza etkisi nedir, bunu ortaya koymaniz.

Cevapla
ali Nisan 20, 2018 at 8:58 pm

arkadaşlar en kolay nerden yunanistana geçerim veya her han gibi bir avrupa ülkesine lütfen yardım edin vize alamıyorum kaçak geçis yapmak istiyorum

Cevapla
ali Nisan 26, 2018 at 4:09 pm

abim isviçrede eşim norveçde iltica edersem beni hangisinin yanına yollarlar? ilticayı yunanıstandan yapsam

Cevapla
Editör Mayıs 26, 2018 at 1:26 am

Yasa da bagli; 18 yasindan büyükler sadece eslerinin yanina gidebilir dolayisiyla esinizin yanina gönderirler.

Cevapla
Ercan Mayıs 26, 2018 at 12:43 am

en önemli konu vize konusu. bu konuda yapılacak şeyler, yöntemler, kolaylıklar nedir? oraya gittikten sonra iltica aşamaları zaten belli prosedürlere göre uygulanacak elbette ama almanya vize olayı nasıl çözülecek? kusura bakmayın ama esas nokta burada. bu konuda yardımcı olabilecek kimse yok mu? yurtdışı yasağım yok ama vize sorununu hala halledemedim. önerisi olan yok mu arkadaşlar? ortak kaderde çözüm de ortak olmalı diyerek kalın sağlıcakla diyorum

Cevapla
Editör Haziran 1, 2018 at 5:08 am

Baska bir ülkeden vize alin Dublini düsürün istedigniz ülkeye basvurun. Tabi gerekceleriniz saglamsa.

Cevapla
Ragip Turan Mayıs 27, 2018 at 10:49 am

secim hasebiyle takdir edersiniz ki Turkiyede politik bir belirsizlik soz konusu. Dahasi bu referandum oncesinde de iltica surecleri icin belirleyici olmustu. Gerek cemaat gerek kurt hareketine bagli medyalarda o donem referandum oncesi iltica sureclerinin aksadigini referandumdan sonra kararlarin aciklanmasinin beklendigi yonunde saglam kaynaklardan edinilen bilgiler gelmisti.
Dahasi cok saglam kaynaklardan gocmenlik dairelerinden referandumdan sonra iltica kararlarinin aciklanacgi bilgileri edinilmisti ki gerceklesti. Zaten referandumdan sonra iltica basvurulari, iltica kabul oranlari ve cok uzun suredir bekleyenlerin haber almasi geometrik olarak artis yasandi.

Sizce bu secim sureci iltica sureclerini etkiler mi? cok uzun suredir bekleyenlerin sonuclari biraz da bunun icin bekletiliyor olabilir mi?

Cevapla
Hatice Haziran 28, 2018 at 9:49 pm

Merhaba ben khk ile kapatilan bir kurumda 2014 2015 yillarinda 7 ay kadar sigortali olarak calistm.esim sıkıntılı yurt dışına cikarken sorun yasarmiyim bu kinuda bildiginiz bir örnek var mi..

Cevapla
Editör Haziran 30, 2018 at 11:46 pm

Muhtemelen evet ama Yurtdisi yasagi olup olmadigini vizesiz gidilen bir ülkeye birkac günlük gidip gelerek test edebilirsiniz.

Cevapla
Hatice Haziran 28, 2018 at 10:13 pm

Merhaba

Cevapla
müff Temmuz 18, 2018 at 1:25 pm

merhaba editör bey; forklift operatörü belgem var. ingilizce biliyorum belgem var. gayrimenkul değerleme sertifikam var. yaşım 35. (1983) Almanya’ya gelmek istiyorum. burada açlığa ve ölüme terk edildik. mail adresinizi verebilir misiniz? twitter kullanmıyorum. nasıl haberleşebiliriz? (eski müffettiş)

Cevapla
admin Temmuz 18, 2018 at 4:15 pm

İltica işlemleri linkteki gibi değerlendirilmektedir: https://ilticahaberleri.com/iltica-ana-mulakat-degerlendirme-kriterleri/

Cevapla
müff Temmuz 18, 2018 at 1:35 pm

merhaba editör bey; forklift operatörü belgem var. ingilizce biliyorum belgem var. gayrimenkul değerleme sertifikam var. yaşım 35. (1983) Almanya’ya gelmek istiyorum. burada açlığa ve ölüme terk edildik. mail adresinizi verebilir misiniz? twitter kullanmıyorum. nasıl haberleşebiliriz? (eski müffettiş)

Cevapla
admin Temmuz 18, 2018 at 4:13 pm

Mail adresimiz ilticahaberleri@gmail.com . İssiz kalmak, is bulamamak, ise girememek iltica kabul sebebi icin yeterli ve gecerli bir magduriyet sebebi degildir.

Cevapla
abdu Temmuz 23, 2018 at 1:38 am

Yunanistan a kaçak geçip ordan almanya ya nasil iltica ederim?

Cevapla
Editör Ağustos 4, 2018 at 1:38 am

Bu tür sorulara kesinlikle cevap vermiyoruz.!!

Cevapla
Damla Ocak 21, 2019 at 11:16 am

Merhaba verdiginiz bilgler icin oncelikle tesekkur ederim umarim bana da yardmci olursunuz. Evliyim 1 cocugum var.esim ve cocugumla Almanya ya iltica etmek istiyoruz.1. Sorum shengen vizesi alip ucakla gitmek sorun olur mu? Gittgmizde pasaportlari yirtmamiz m gerekir 2.sorum dini gorusumuz farkli oldugu icin esimin ailesi tarafndan dislaniyoryz yasamimizi ve cocugumu benden almakla tehdit ediliyorum esim de is yernde sıkınti yasiyor ve buyuk ihtimalle isten cikartilacak bu durumda ilticamiz kabul edilir mi? 3.sorum ise turkiye ye ailemn yanina en erken ne zaman gelebilirim ve hastalik vs durumu etkler mi? Simdiden tesekkur ederm.

Cevapla
Editör Şubat 11, 2019 at 5:03 am

1-Sorun olmaz ama hakkimda Devlet takibi, yakalama vardi derseniz ilticaniza red verirler. Pasaportlarinizi yirtmayin neden yirtiyorsunuz ki?
2-esinizle dini inanclariniz farkliysa esiniz neden is yerinde sorun yasiyor? Is konulari iltica kapsaminin disindadir.
3-ilticaniza kabul verildikten 3 sene sonra.

Cevapla
Enes Muhittin Temmuz 25, 2018 at 3:30 pm

Selamun Aleykum dostlar,

Ben Norvece gecen sene 2017 Mayis ayinda iltica basvurusu yapmistim. Gectigimiz hafta iltica sonucu olarak RED geldi. Acikcasi karar metnini okudugumda pasaportumda Kanada vizesi oldugu bundan oturu RED edildigi yaziyor. Kanadanin da guvenlikli ulke olduguna oraya gidebilecegime iltica edebilecegime dair ifadeler Norveci secme nedenimle ilgili Ekonomik kaygilarin olduguna hukmetmisler.

Acikcasi bu asamada kafam cok karisik Red kararina itiraz etmeyi dusunsem de UNE adli Gocmenlik burosuna bagli formalite mahkeme iltica davalari ile ilgili soyle yaziyor : “in the majority of asylum cases we process, we uphold UDI’s decision. In 2016 UNE granted a permit in 8 % of the cases. Many cases are rejected because we do not believe in the asylum seeker’s statement, other cases are rejected because we believe it will not be dangerous to return to the home country.” KAYNAK:https://www.une.no/en/case-types-and-countries/asylumprotection/

Turkce aciklamasi ise su ” İşlediğimiz iltica davalarının çoğunda, UDI’nin kararını destekliyoruz. 2016 yılında UNE, davaların% 8’inde bir izin verdi. Birçok dava reddedildi çünkü biz sığınmacıların ifadesine inanmıyoruz, diğer davalar reddediliyor çünkü ülkeye dönmek tehlikeli olmayacağına inanıyoruz.”

Kisaca tarafli on yargili bana gore de formalite tiyatro mahkeme UNE!. Mahkemenin sayfasinda boyle yazilar varsa gerisini siz dusunun

Bu durumda bana ne tavsiye edersiniz?

1) Hemen hemen 1.5 yil bekledim Norvecte daha ne kadar surecegi belli olmayan ne zaman sonuclanacagi hic belli olamayan hukuki surece dahil olup bu tarafli on yargili mahkemeye mi basvurayim itiraz icin? Son Norvec makamlarinin Turkiyeli ilticacilarla ilgili arastirma sureyi uzun tutma sureci durdurma karari da takdir edersiniz ki ortada…..
2)Elimdeki Pasaportumla Kanada vizemle Kanadaya gidip orada mi iltica edeyim? Mevcut vizem ve pasaportum hali hazirda gecerli!
3)Yok hayir Nasil olsa RED aldim; Baska Avrupa ulkesine kacak yollardan gidip ki Almanya ve Iltica sureci cok kisa olan Belcikayi dusunuyorum. Oralara mi gideyim ? Belcikada mesela 25 gunde en fazla 2 ayda iltica alan Hizmet hareketi insanlari ve arkadaslarim var.

Lutfen bana yardimci olun! Tukendim daha fazla beklmeye tahammulum kalmadi artik. Benim gibi bir cok insan var elinde baska guvenli ulkelere ait vize veya oturum olup da bir umut neticesinde Norvecte Aylarca yillarca iltica bekleyen ve sonunda da red yiyen.Onlar adina da soruyorum bu soruyu. Belki ornek olur yardimci olur caresizliklerine

Cevapla
admin Temmuz 27, 2018 at 10:53 am

merhabala ekonomik sebepler iltica için yeterli ve geçerli sebepler değildir okullum kapatıldı işsiz kaldım khk ile işten atıldım baika bir i,şe giremedim başka işe giremedim iş bulamdım gibi ifadeler iltica için önemli değildir ve mağdurşyet değildir bunu gerekçeli gösteren mülteciler genellikle ret almalıdır çünkü işsiz kalmakla can korkusu bulunmamaktadaır
fakat; ssk dökümünde işten çıkarılma nedeni kısmın da kod 17-36 gibi gerekçeler yazmaktadır bu koddan dolayı devlet tarafından fizşlendiğinden dolayı devlet olanaklarınddan ve sosyal yardımdan faydalanmadığım için yaşam ve çözgürlüğüm tehdir altındadır. gibi ifadeler dah ayararlı olacakgtır
yine de uzman bir avukata danıuşınız

Cevapla
Kenan sorgun Temmuz 30, 2018 at 12:24 pm

Merhaba,

Norvecten Olumsuz yanit aldim. Mahkemeye basvurup zaman kazanip sonra iltica davami cekip baska ulkede iltica etme sansim var midir dubline takilmadan?
Yukaridaki arkadasa katilmamak mumkun degil. Norvecte sistem maalesef gecmisi yuzyillara uzanan bir dayanaga sahip degil. Bir Almanya Belcika degil adalet sistemi vs falan. Mahkeme tarafli….

Cevapla
Editör Ağustos 4, 2018 at 1:25 am

Norvec ilticaniza red vermemis sizi mesul olan ülkeye yani Italyaya göndermis bu durumda Italya red verirse Norvec ilticanizdan mesul olan ülke olur.

Cevapla
Başak Ağustos 9, 2018 at 10:17 pm

Merhaba
Bazı sorularım var .yardımcı olursanız çok sevinirim.
1.Yunanistan’a kaçak yollarla girip, TR de iptal olan yeşil Pasaportla direk , beklemeden Almanya’ya gidilir mi?
2. Kırmızı pasaportla girdiğin Avrupa ülkesinden, yeşille başka ülkeye geçebilir misin

Cevapla
admin Ağustos 12, 2018 at 8:42 pm

Merhabalar site olarak geçiş işlemlerine bakmamaktayız insani yardım çerçevesinde ülkelere iltica ettikten sonra resmi prosedürlere yardımcı olmaya çalışmaktayız pasaportunuz resmi ve illegal bir pasaporta yeşil bir pasaportun Schengen ülkelerine vizesiz uçmak olduğundan dolayı Yunana geçtikten sonra Schengen içerisinde rahatlıkla uçuş yapabilmek desiniz teşekkürler

Cevapla
Hakan Ağustos 12, 2018 at 6:42 am

Khk ile işten atıldım polistim yargılandım beraat ettim ama mesleğe dönemiyorum iltica için yeterli debep mi acaba şansımızı denemelimiyiz yoksa rred almamız daha mı olası

Cevapla
admin Ağustos 12, 2018 at 8:26 pm

Merhabalar iltica değerlendirme kriteri makalemizi okumanızı tavsiye ederiz hukuki olarak hapiste yattığınızdan dolayı ve adalet iştemiş hukuk yerini bulmuş dışarı çıkmışsınız gibi bir algı oluşuyor genelde buna bir cevap bulabildiniz taktirde iltica ettiğinizde iki canınızın olumlu olacağını düşünmekteyim İngiltere Amerika Kanada Almanya Fransa İtalya İspanya Porto Portekiz Hollanda Belçika lüksemburg İsveç İsviçre Finlandiya Norveç ihtiyaca edebileceğiniz ülkelerdir teşekkürler

Cevapla
Musab Ağustos 16, 2018 at 4:07 pm

Merhaba ben evliyim ve yakinda bir kızım dünyaya gelecek inşallah. Şuan iltica sürecimiz devam ediyor. Çocuğum açısından iltica süreci nasıl işleyecek bunu merak ediyorum ne yapmam gerekiyor. Teşekkürler

Cevapla
Editör Eylül 8, 2018 at 3:39 am

Dogumdan sonra sadeece kaydini bildiriyorsunuz yabancilar dairesine.

Cevapla
Aras Ağustos 16, 2018 at 10:37 pm

Iyı günler admin. Bız yunanıstandan oturum aldık.esım red aldı.ve benım oturum uzerınden oturum aldı.fınlandıya iltica edebılırmıyız dubline takılırmıyız.cocuklarım bırı 3 bırı 1 yasında.calısma ıznında cok problem cıkar mı.işsiz gucsuzuz. İngiltere vizesı alabılır mıyız simdiden tesekurler

Cevapla
Editör Eylül 8, 2018 at 3:48 am

sonuc olarak oturum almissiniz. Oturum Dublinde cok kuvvetli bir delildir Dubline etkisi otrumun bittigi tarihten 2 senen sonra bile gecerlidir. Oturumu olan kislerin AB ici degisikligini kullanmaniz gerekli; is bularak istediginiz bir AB ülkesine gitmeniz mümkün. Oturum kanununuinceleyebilirsiniz.

https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/IKAMET-KANUNU-YASASI-Türkce.pdf

Cevapla
Bora Ağustos 24, 2018 at 12:31 pm

Merhabalar ticaret yaparken verdiğim çeklerden dolayı hakkımda dava açıldı karşılıksız çek verme suçu mahkemenin vermiş olduğu para cezasını ödemezsen doğrudan hapis ve ertelenmiyor ve benim ödeme durumum yok ekonomik gerekçelerle hapis cezası verilmesi insan hakkarına aykırı bu durum iltica hakkı doğurur mu

Cevapla
Editör Eylül 5, 2018 at 1:55 am

Dogrudur, bu durum da iltica sebebidir ancak anlattiklarinizi ispatlamaniz lazim.

Cevapla
... Ocak 17, 2019 at 5:58 pm

Mrb lar ticaretle ugrasiyordum 15 temmizdan sonra islerim kotu gitti ve ceklerim karsiliksiz cikti odeyemedim karsi fir.a mahkeme verdi ve mahkeme once adli para cezasi odenmezse hapis cezasi verdi ekonomik sebeplerden dolayi hapise atilmak insan haklarina aykiri iltica etsem kabul olirmu dava ile ilgili evraklar elimde mevcut ama gerekceli karar metni elimde yok ama istenilen suc dava durusmalarinda mevcut bilgi verirseniz

Cevapla
Editör Mart 5, 2019 at 4:21 am

Borcunuzu ödeyemeyecek durumda olmadiginiz halde size hapis cezasi verilmesi insan haklari ihlaline girer ama anlattiklariniz net delilleri olmasi gerkir ve mahkeme sürecinde kararin ya belli olmus olmasi ya da hapis cikacagina dair emareler olmasi gerekir. Yani hukuken hapis cezasi tehlikesini gördügünüzden, hukuk yolunu denemis olarak basvurmaniz gerekli.

Cevapla
İbrahim Ağustos 24, 2018 at 9:47 pm

Merhabalar.
Şuan bir özel okulda çalışıyorum.
Daha önceki yıllarda 2007 – 2016 arasında kapatılan kurumlarda çalıştım.
Şuan için hakkımda bir arama veya tutuklama talebi bulunmuyor.
Ama hergun bir endişe ile yaşıyorum.
Şuan ki çalıştığım kurumdan ayrılan biri seni ihbar edeceğim diyerek tehditlerde bulunuyor.
Uzun zamandir Almanya ya iltica etmek istiyordum.
Bu tehdit hızlandırmış oldu.
Yazıları okudum ama benim durumumdaki biri için kabul olasılığı nedir.
Teşekkürler

Cevapla
Editör Eylül 6, 2018 at 1:36 am

Yazdiklarinizi ispat etmeneiz durumunda kabul verilir. Iltica yasasinin iki ana ayagi var ya Devleti yöneten bir grup ya da gruplarca takip, baski, Mobbing altinda oldugunuzda ya da toplumun ciddi bir kesimi tarafindan hayatinizi normal akisinda yasayamayacak düzeyde baski, siddet, Mobbing altinda olmaniz durumunda kabul verilir. Yalniz anlattiklarinizi delillendirmeniz gerekir; inandiricilik eksik olursa; ya da anlattiklariniz celiskili olursa basvurunuza kabul verilmez.

Cevapla
İbrahim. Ağustos 24, 2018 at 9:49 pm

Merhabalar.
Şuan bir özel okulda çalışıyorum.
Daha önceki yıllarda 2007 – 2016 arasında kapatılan kurumlarda çalıştım.
Şuan için hakkımda bir arama veya tutuklama talebi bulunmuyor.
Ama hergun bir endişe ile yaşıyorum.
Şuan ki çalıştığım kurumdan ayrılan biri seni ihbar edeceğim diyerek tehditlerde bulunuyor.
Uzun zamandir Almanya ya iltica etmek istiyordum.
Bu tehdit hızlandırmış oldu.
Yazıları okudum ama benim durumumdaki biri için kabul olasılığı nedir.
Teşekkürler

Cevapla
Editör Eylül 6, 2018 at 1:37 am

Yazdiklarinizi ispat etmeneiz durumunda kabul verilir. Iltica yasasinin iki ana ayagi var ya Devleti yöneten bir grup ya da gruplarca takip, baski, Mobbing altinda oldugunuzda ya da toplumun ciddi bir kesimi tarafindan hayatinizi normal akisinda yasayamayacak düzeyde baski, siddet, Mobbing altinda olmaniz durumunda kabul verilir. Yalniz anlattiklarinizi delillendirmeniz gerekir; inandiricilik eksik olursa; ya da anlattiklariniz celiskili olursa basvurunuza kabul verilmez.

Cevapla
yorgun Eylül 3, 2018 at 9:05 pm

davetiyeyle almanya geldim iltica ettim. peki davetiye gönderen kişi etkilenir mi bu durumdan masraflari ona yükleye bilirler mi. böle bi durumda ne yapmalıyız acil cvp beklyrm. tsk

Cevapla
Editör Eylül 5, 2018 at 1:23 am

Hayir etkilenmez eger Kefalet vermediyse. Kefalet verse dahi sinirli bir etkilenme olur.

Cevapla
Fırat Eylül 25, 2018 at 10:48 am

Daveti ile gittin için resmi yoldan iltica actiginda şansın nasıl sordun mu benim duyduğum resmi geliyorsun iltica ediyorsun şansın çok az red verirler diyorlar doğru mu bende evliyom öyle yapmayı düşünüyorum ne diyorsun

Cevapla
Eren gök Eylül 7, 2018 at 12:19 am

Merhaba ben Avrupa Birliğine üye olan bir ülkede iltica ettim neyse mhkmeye grdim başimdan geçenleri anlattim tercümanin bir iki kere yanliş söylediğini fark ettim yanlişlari düzelttim mhkeme bitti hizli tekrar geçti ordada bitane yakaladim onuda flaşch diski takti düzeltti snra eve gldim tarihi 2011 yapacağina 2012 demiş tabi kağitlari imzaladim 3 gün snra gideceğim bnden bir belge istediler onu gtrecem 2 gündür girmişim yani gdeceğim gün 1 hftayi geçmemiş oluyor mhkmenin iptalinde bulunsam yaparlarmi

Cevapla
Editör Eylül 9, 2018 at 2:34 am

Tercümana Düzeltme dilekcesi hazirlatip hatali yerleri düzelttirebilirsiniz.

Cevapla
Kenan sorgun Eylül 8, 2018 at 3:32 pm

Cok afedersiniz sizden cok kisa bir ricam olacak bizi aydinlatirsaniz cok sevinirim. Kiymetli vaktinizi calarak soruyorum.Ben Yunanistandayim

Bir kac arkadasim Yunanistan uzerinden Finlandiyaya gitti. Dublinlerinin de hizli bir sekilde dustugunu ve kabul aldigini ogreniyorum. Sizce Finlandiya hem yasam olarak hem de iltica olarak tavsiye edebileceginiz bir ulke midir?
Malum bazi ulkeler ayrintili arastirma ile sureci uzun tutuyorlar Norvece giden bir cok arkadasim yillardir karar bekliyor bir cogunun da Dublini aylardir dusmedi.Her sey cok yavasmis.Ayrica Norvecte Aile Birlesimi ucreti de 1150 euro kadar ve bir cok arkadas magdur. Finlandiya sanki daha avantajli gibi siz ne tavsiyede bulunursunuz bize?

Cevapla
tasfiyeli Eylül 8, 2018 at 8:08 pm

iyi akşamlar.Öncelikle yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.
Askeri öğrenciydim.Devrelerim,üst devrelerim adli işlem geçiriyorlar.Ve yeni adli işlem başlatılan çok arkadaşım var.Ama hala ben de herhangi bir şey ( yurt dışı yasağı da) bu durumda devrelerimin medyadaki haberlerini gösterip,ve bazılarının iddianamesini sunup iltica yapsam kabul olur mu?

Cevapla
Editör Eylül 9, 2018 at 3:06 am

Baskalarinin bilgi ve durumlari ancak dogrudan size emsal olmasi halinde etkilidir ki bu da zayif bir etki yani bu kisi hakkinda ”somut tehlike var” sartini ortaya koymak adina. Tamamiyle kendi durumunuzu aciklamaniz önemlidir. Farkinda olmayabilirsiniz ancak zaten kendinizle ilgili yeterince hak ihlali var zaten, bunlari öncelikle tesbit edip not almanizi tavsiye ederim. Asagidaki linkte ilticaya gerekce teskil eden ihlalleri aciklayan yasa maddeleri var her birini sizde var mi yok mu diye cek edin; olanlari isaretleyin, olmayanlari da o konuda somut bir tehlike var mi yok mu diye isaretleyin. Zaten ihrac edildiginize göre bir kere fislenmissiniz bu bile iltica gerekcesidir. iltica gerekcelerini bu sekilde alt alta yazin kendi durumunu herektiginde ispatlayarak, celiskiye düsmeden aciklayin. Gecmis olsun.

https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf

Cevapla
Mehmet Haziran 5, 2019 at 12:55 am

Merhaba, italyada iltica ettim mahkemeye 15 gün önce girdim, babamın gazeteye bağış yaptığını dağıtımda yardımcı olduğunu belirttim ve bu yüzden cezaevinde olduğunu söyledim benimde hem askerligim hemde babam gibi hapise atılma riskini olduğunu söyledim fislenmis aile olduğumuz için askerde hayatı tehlikem olduğunuda belirttim fakat belge sunamadm hic cunku o kadar dar bı alana sıkıştısmistimki belge bile toplayacak ozgurlugum kalmadığını açıklarım raportöre, 14 gün için kararım çıkmış cuma günü gidip alacağım kararimi çok merak ediyorum fikriniz nedir red yemiş olabilir miyim? Tanıdıklarım burda 2 aydır karar beklerken benimki böyle hızlı sonuçlandı..

Cevapla
editor_dr Haziran 6, 2019 at 7:46 pm

eğer diğer okuyucularımıza faydası olacağını düşünüyorsanız bizi de haberdar edin sonuçtan.

Cevapla
Başdemir Eylül 19, 2018 at 2:15 pm

Merhabalar
Esim ve ben 2012 yilinda kurumlarda goreve basladik kurumumuz 2016 yilinda khk ile kapatildi daha sonra referans ile bir is yerinde calismaya basladim firma sahibi kanadaya iltica etti ve firma iflas etti issiz kaldık 8 aydir is bulamiyoruz 2 cocugum var yurt disi yasagi vb olumsuz bir durum bulunmuyor almanya ya ulasip iltica etsek sonuc olumlu olur mu

Cevapla
Editör Eylül 21, 2018 at 10:14 pm

Merhaba öncelikle gecmis olsun.

iltica yasasina göre issiz kalmak bir iltica gerekcesi degildir meselenizi asla bu yönden anlatmayiniz. Size Devlet ve Toplum-Aile tarafindan varsa eger yapilmis insan haklari ihlallerini baz alirlar ilticanizin kabulü icin. Eger ülkenizde toplum tarafindan ya da devlet tarafindan yasam alaniniz ve özgürlükleriniz kisitlanmis ise hayatinizi normal akisinda yasayamiyorsaniz ilticaya basvurun yoksa ”Baska bir yerde is bulabilirsiniz ve buldugunuz an hicbir sorununuz kalmaz” denilere basvurunuza red verilir. Sorununuzun is bulmakla gitmeyecek bir sorun olmasi lazim, yukarida tanimladigim gibi.

Bunun disinda yazdigim sartlar sizde varsa hangi ülkeye gitseniz size kabul verirler yasa geregi, ülke olarak Hollanda, Belcika, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Isvec, Isvicre, Avusturya da olabilir, bu ülkeler de olabilir.

Cevapla
Cafer cafer Eylül 19, 2018 at 9:16 pm

Merhaba ben 6 aylık Alman vizesi aldım. Türkiye’de sıkıntılarımdan dolayı. Almanyaya direk bilet alamadım param yetmedi aktarmalı İsviçre gidip aynı gün içinde Almanyaya trenle geçtim. Almanya’da iltica edecem. Acaba beni tekrar iltica için İsviçre ye geri yollarlar mı? Orda sadece pasaport kontrolünden geçtim. Beni bilgilendirirmisiniz. Teşekkür ederim.

Cevapla
Editör Eylül 22, 2018 at 12:13 am

Keske direkt Almanya’ya bilet alsaydiniz. Her iki ülkenin mesuliyetine dair elde deliller var. Bu durumda deliller siralamasina göre vize daha Güclü bir mesuliyet verdiginden vizeyi veren ülke mesul olur ancak yine de Isvicre’ye Dublin talebi gönderebilirler ancak düsük bir ihtimal.

Cevapla
Celal Aralık 8, 2018 at 12:08 am

Admin cevapla lütfen

Bende arkadaş gibi 6 aylık vize aldım.Almanya vizesi.almanya ya iltica açmayı düşünüyorum.direkt mi gitsem uçakla yoksa ülke ülke kara yoluyla mı gitsem daha iyi olur.bazilari kara yoluyla gitsen mahkemede belli olmaz diyorlar?

Cevapla
Hamdullah Eylül 24, 2018 at 10:44 pm

Merhabalar khk ile ihraç edilen eğitimsen üyesi öğretmenim. Din, dil ve ırk durumumdan dolayı ülke içerisinde baskı ve ayrımcılığa maruz kalıyorum. Üstüne khk ile ihraç edilince tamamen ötekilerştirildim. Almanya veya başka bir Avrupa ülkesine iltice eder ve olumlu yanıt alırsam Türkiyeye geçici olarak gelip geri dönme durumum ne olur ? Kız arkadaşım var bir şekilde ilerleyen zamanlarda onu da yanıma alabilir miyim?

Cevapla
Editör Eylül 26, 2018 at 11:45 pm

Iltica ederseniz ve basvurunuz kabul edilirse 3 sene ülkenize dönemezsiniz. Not-Ülkenin insan haklari ihlallerindeki pozisyonu kisa vadede degisir, düzelirse ayri.-

Kabul alirsaniz nisanlinizi yaniniza alabilirsiniz.

Cevapla
Fırat Eylül 25, 2018 at 10:51 am

Selam ben davetiye ile gidip iltica edrsem sansim nasil olur ayrica evliyim oneriniz nedir admin

Cevapla
Editör Eylül 27, 2018 at 12:30 am

iltica basvurunuzun kabul dosyanizin icerigine yani gerekcelerinizn iltica yasasinda tanimlanmis kosullarla uyumlu olup olmamasina bagli. Asagidaki linte iltica icin gerekce teskil eden sebepler aciklamistir; maddeleri tek tek kendiniz icin kontrol etmeniz lazim.

Cevapla
tatar Eylül 25, 2018 at 5:56 pm

bir şekilde italyaya ulaşsak oradan almanya ya da diğer bir ab ülkesine gitmemiz zor olur mu sınırlarda çok kontrol var mı cevap verebilirseniz sevinirim

Cevapla
Editör Eylül 27, 2018 at 12:32 am

Yol sorularina cevap vermiyoruz.

Cevapla
Tutuklu Eylül 27, 2018 at 6:12 pm

Merhaba. Ben şu anda Yunanistan dayım. Kaçak giriş yaptim ne pasatortum var ne de başka bir şey. Almanya’ya bu durumda nasıl iltica edebilirim?

Cevapla
Editör Eylül 29, 2018 at 1:10 am

Yol sorularina cevap vermiyoruz; Almanya sorumluluk alanina girebilirseniz basvuru yapabilirsiniz.

Cevapla
Garip Aralık 23, 2018 at 8:33 am

Merhaba sizinle nasıl görüşebiliriz.

Cevapla
Editör Ocak 10, 2019 at 12:38 am

burdan ya da @ilticayorumlari veya @ilticahaber adli Twitter hesaplarina yazarak.

Cevapla
Özkan Eylül 30, 2018 at 5:28 pm

Khk ile hiç bir suçum olmamasına rağmen ihraç edildim. Savcılık hakkımda takipsizlik kararı verdi. Bu süreçte evim arandı, eşyalarıma el konuldu. Toplum içerisinde ötekileştirildim. Kimse beni işe almıyor ve herkes terörist gözü ile bakıyor. Ev sahibim bile beni evinden çıkarmak istiyor. Yaşam alanım kısıtlanıyor. Ben de avrupa ülkelerinde iltica etmek istiyorum. İki abim Avusturyada vatandaş, bir abim Hollanda da vatandaş. Ben ne şekilde yurt dışına çıkabilirim? Abimin davetiye göndermesi ile vizeli gitsem iltica başvurusunu yapsam bir zararı olur mu? 1 aylık vizeli gittiğimi düşünürsek gittiğim gibi başvuru yapsam 1 ay sonunda vizem bitse nasıl olur. Tavsiyelerinizi bekliyorum

Cevapla
Editör Ekim 5, 2018 at 1:42 am

Yol sorularina cevap vermiyoruz. Anlattiklariniza göre iltica gerekceleriniz var ancak kendinizi daha Dogru ifade etmeniz icin sitedeki makaleleri okuyunuz.

Cevapla
resit Ekim 17, 2018 at 9:50 pm

Syn editor yorumlarim cikmiyor bi cevap.

Cevapla
Editör Kasım 2, 2018 at 4:27 am

Tekrar yazin lütfen. Gördügüm sorulari cevapliyorum.

Cevapla
Ersin şahin Mayıs 27, 2019 at 3:35 pm

Ya seni yarada Gurban olayım sen nasıl bir kralsın içime serin su serptin ne güzel yazmıs çizmiş anlatmışın eline diline yüreğine sağlık..
bir yardımına ihtiyacım var essende nerede baş vuru yapabılırim varmı başvuru merkezi Eren.efe@windowslive.com buradan da yardımcı olabilirsin saygılarımla

Cevapla
editor_dr Mayıs 29, 2019 at 1:15 pm

NRW eyaletinde tek başvuru merkezi var o da Bochum’da

Cevapla
cinar Ekim 3, 2018 at 8:12 pm

Merhaba ben khk liyim esim de cesitli ozel kurumlarda calisti 3simin hakkinda arama karari var ama elimizde bir belge de yok. Ayrica esimin akp ye uyeligi e devlette gorunuyor. Siyasi parti uyeligi red almaya neden olur mu.

Cevapla
Editör Ekim 24, 2018 at 11:25 pm

Bu durumu sorarlarsa!!! detayli aciklayin. Esinizin hakkinda dava olduguna dair ya avukat mektubu ya da bir cikti / delil bulmaya calisin yoksa ”biz ulasamiyoruz ama oldugundan eminiz” deyin kendileri arastirirlar zaten.

Cevapla
İbrahim Ekim 7, 2018 at 12:38 pm

Merhabalar.
Almanya ya iltica ettigimizde oturum kabul edilir ise ne kadar süre maddi yardım ediliyor ve maddi yardım miktarı ne kadardır.
Evli ve 2 çocuklu kişi için.
Teşekkürler

Cevapla
Editör Ekim 25, 2018 at 12:16 am

Belediye’ye aktarildiniz andan itibaren; özetle basvuru yaptiginiz tatihten itibaren yaklasik 6-7 ay sonra. Sitede bu konuyla ilgili bilgiler var. Gündem klasörünün altinda tüm yazilar var.

Cevapla
Serkan Ekim 10, 2018 at 9:31 am

Merhaba
Yunanistana iltica talebinde bulundum. Şu an süreç hala devam etmekte. Burada işsizlik sorunları ve problemli süreçten kaynaklı türkiyeye dönme kararı aldım. Türkiyede hukuki sorunum kalmadı. İlticadan vazgeçip türkiyeye dönersem ne gibi bir sorunla karşılaşırım? Ve döndükten sonra ğasaport alıp yurtdışı seyahati yapabilir miyim?
Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevapla
Editör Ekim 25, 2018 at 12:48 am

Türkiye’deki durumunuzu bilemem, risk varsa gitmeyin derim. Ya da emin olun.

Cevapla
ferhat rıfat Ekim 14, 2018 at 7:02 am

iyi günler, almanyadan 6 aylık turist vizesi aldım ve ek olarak kanadaya turist vizesine basvurmustum online olarak ona da 1 yıllık verildi aralık ayında kanadaya gidip iltica basvurusunda bulunacagım beni almanyaya gönderirler mi vizem oldugu için ?

Cevapla
Editör Kasım 23, 2018 at 1:48 am

Hayir birbiriyle alakasiz.

Cevapla
Sinan Ekim 16, 2018 at 11:15 pm

Admin merhaba
Ben siyasi ve ırk farkılılığından dolayı okulumda coğu kez sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldım.okulumu yarıda bırakmak zoru da kalıp iş hayatına atıldım orda da yine aynı baskı ana dilimden şarkı söylediğim için yada siyasi görüşümden dolayı yine aynı saldırılara maruz kahkmakla birlikte işimden cıkarıldım sizce bu iltica için geceli bir sebep olur mu

Cevapla
Editör Kasım 2, 2018 at 4:44 am

Anlattiklariniza göre iltica gerekceleriniz var.
Asagidaki linkte ilticaya gerekce teskil eden maddeleri aciklayan bir link var; bir check ederseniz.
https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf

Cevapla
resit Ekim 17, 2018 at 9:48 pm

parti uyeligi ilticaya engel midir.

Cevapla
Editör Kasım 2, 2018 at 4:29 am

Üyelik tarihine bagli bir de size karsi yapilmis insan haklari ihlalleri olup olmamasina. Detaylica incelenmesi normaldir.

Cevapla
Mcan Ekim 29, 2018 at 12:35 am

Merhaba;
Şuanda yunanistandayım ve buraya iltica başvurusunda bulundum ailem güney afrikada yaşıyor 2 yıl önce gittiler ve benim yurt dışı yasağım ve ayda 2 imza durumum vardı bu nedenle ülkemi terkettim daha kötü bir durumla karşılaşmamak için.Yunanistandan sahte kimlik yolu ile Almanya’ya ulaşırsam havalimanında bir kontrolde yakalanırsam göz altı durumu yaşarmıyım?? Veya yakalanmadan ülkeye giriş yapabilirsem iltica başvurusunda başvurduğum süreçte kampta kalmak zorundamıyım yoksa kendi tutacağım (1+1 gibi) bir evde yaşayıp süreci geçirebilirmiyim ?? Veya bir tanıdığımın yanında kalıp adres beyanı ile o evde süreci geçirebilirmiyim ?? Cevaplarsanız çok sevinirim teşekkür ederim.

Cevapla
Editör Kasım 1, 2018 at 1:10 am

Yol sorularina cevap vermiyoruz. Almanya’da Kamplarda ortalama 6 ay kadar kaliniyor sonrasinda Belediyelere devrediliyorsunuz. Kamplarda 72 saatte bir orada kalma zorunlulugu var. Izin alarak, adres bildirilerek 3 gün disarida 1 gün Kampta seklinde kalmak mümkün.

Cevapla
Ekin Ekim 30, 2018 at 8:44 pm

Merhaba Admin;
Ağır ceza mahkemesinde devam eden bir davam var. 667 khk 5.maddesine istinaden pasaport yasağım ve yurtdışına çıkış yasağım var. Iltica sürecim ve sonucundaki başarı oranı hakkında bir cevap alabilirmiyim. Teşekkürler

Cevapla
Editör Kasım 1, 2018 at 12:14 am

Iltica yasasi kimliginizden dolayi toplumdan ve Devlet tarafindan insan haklari ihlaline maruz kalip kalmadigniza bakar. Asagidaki linkte iltica kriterleri listesi var ordankendi durumunu cek edebilirsiniz;
https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf
sizin icin de gecerli olan maddeleri isaretleyin eger bunlari ispatlarsaniz ilticaniza kabul verirler; ispatlayamazsaniz red. Gerekceleri bu maddelere göre bakin degerlendirin.

Cevapla
Damla Kasım 10, 2018 at 10:37 pm

Merhaba 18 yaşın altındayım ve sigara içi yorum ilticada sıkıntı olurmu ?

Cevapla
admin Aralık 6, 2018 at 1:30 pm

Merhabalar,

Yaşam,özgürlük ve can güvenliğiniz tehdit,tehlike ve risk altındaysa iltica etme hakkınız bulunmaktadır. Sigara ile ilgili herhangibir alakası yoktur.

Saygılarımızla..

Cevapla
mahmut Aralık 15, 2018 at 6:31 pm

öncelikle merhaba ben turkiyede yasıyorum abim ihrac edilmiş bir subay ve mahkemesi hala suruyor bende askeri ögrenciydim ama okulumuz kapatıldı ve iltica etmek istiyorum bu durumda vize ile almanyaya gelerek iltica başvurusunda bulunursam ankesorlü olayı ile hakkımda dosya açılam ihtimalini öne sürsem oturma izni almamda yeterli olurmu? böyle durumlar için en ideal ülke hangisidir şansım hangi ülkede daha yüksek olur? teşekkür ederim.

Cevapla
Editör Ocak 10, 2019 at 12:30 am

Hollanda-Belcika-Almanya’yi tavsiye ederim iltica gerekceleriniz var görünüyor ancak bununla ilgili sitenin ana menüsündeki yazilara bakabilirsiniz. Iltica gerekcelerinizi yasayla uyumlu olarak hazirlayip sunmaniz önemlidir.

Cevapla
Hakan Kasım 19, 2018 at 11:13 pm

Merhabalar.
Ben gazeteci olarak Almanya’ya iltica başvurusunda bulundum, hakkımda Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı dava açıldı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldım. Tüm bunları ispat etmeme rağmen yaklaşık 9 aydır hakkımda verilecek kararı bekliyorum. Ailem Türkiye’de, sürecin yani bana verilecek cevabın 3 yıla kadar uzayabileceğini söyledi avukatım, 3 yıl ilk cevap için uzun değil mi? Bana ne önerirsiniz, kendimi aldatılmış ve çareiz hissediyorum.

Cevapla
Editör Kasım 27, 2018 at 2:51 am

Size red mi verdiler? Normalde en fazla 1 seneye karar cikar cok özel durumlar yoksa. Sabirli olun belli bir zaman sonra belediye’ye devredileceksiniz disarida gezilecek yerlere gidin, stres atin. Arkadaslarinizla kaliteli zaman gecirmenizi tavsiye ederim, yakinda size cevapvereceklerdir. Eger Red almamissaniz.

Cevapla
Hakan Mayıs 20, 2019 at 1:45 am

Merhabalar Sayın Editör.
Öncelikle aylar önce bana verdiğiniz moral ve destek için size çok teşekkür ederim.
Maalesef yakın bir zamanda red aldım. Avukatım BAMF’ın kararına karşın, BAMF Genel Merkezi’ne itirazda bulundu ve benim için yeni bir süreç başladı. Avukatımın verdiği bilgiye göre BAMF Genel Merkezi’nin, bir BAMF şubesinin verdiği kararı düzeltmesi çok düşük bir olasılık, sanırım Avukatım prosedür gereği bu itirazda bulundu. Birkaç ay içerisinde cevap yine olumsuz olursa ki büyük ihtimalle öyle olacak, o zaman mahkemeye itirazda bulunacağız ve yeni bir süreç daha başlayacak.
BAMF, hapis cezamın para cezasına çevrildiğini, parayı ödeyince serbest kalabileceğimi, Türkiye’deki mahkemem devam ederken yurt dışı yasağımın kaldırılmasını, yasal vizeyle Almanya’ya gelmemi, sadece politik değil, pek çok farklı dallarda gazetecilik yapıyor oluşumu, Türkiye’de maddi durumumun iyi olmasını gerekçe göstermiş.
BAMF gerekçesinde Türkiye’deki Alevi sorununa, Kürt sorununa, Gülen cemaati ile ilgili sorunlara sayfalarca yer verirken, gazetecilerin sorunlarına, Türkiye’nin basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 157’nci sırada olmasına, en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye’de olmasına, işkence ve kötü muamelelere, Erdoğan rejiminin anti-demokratik ve faşizan yònetimine, hukuk ihlallerine hiç değinmemiş, gözaltında kaldığım gece belirttiğim kötü muamele ve işkence görmezden gelinmiş, AKP’nin kuruluşundan bugüne kadar kazandığı seçimler bile anlatılmış ama antidemokratik eylemlerine, Avrupa Birliği ülkeleri ve kurumlarının tepkilerine tek kelime dahi yer verilmemiş.
Bu önyargı ile alındığı açıkça belli olan gerekçe uydurulmaya çalışılan karar beni şoke etmiş durumda.
Bu arada maalesef ailemi halen yanıma alamadım. Eşimin ve çocuklarımın özlemi, psikolojik olarak beni günden güne çökertiyor.
Burada devlet dairelerinde zaman zaman karşılaştığım ayrımcılık, bir ilticacı olarak iş ararken 3’ncü sınıf isçi olarak görülmek, diploma denkliğimi çıkarmak için uğraşırken karşılaştığım muamele, tüm girişimlerime rağmen elimden alınan AOK kartımın (Sağlık sigortası kartı) aylardır tarafıma gönderilmemesi, praktikum yapmak için başvurduğum şirketlerin sığınmacı kimliğimi gördüklerinde geri adım atmaları gibi durumlar yüreğimi acıtıyor. Adı Almanya bile olsa, ilticacıysanız 3’ncü sınıf insan olduğunuzu iyiden iyiye hissediyorsunuz, hissettiriyorlar.
Yine de burada da gazetecilik yaparak Almanya’ya entegre olmaya, ayakta kalmaya, kendimi zihinsel olarak diri tutmaya çalışıyorum ama inanın çok zor, hele ki her günün sonunda gecenin karanlığı ile gelen karamsarlık ve düşünce hali iliklerime kadar işliyor.
Bir yandan aile özlemi, bir yandan Alman makamları tarafından aldatılmışlık duygusu ve önümde duran kocaman bir belirsizlik.
Sanki bir ilticacı olarak devamlı takip ediliyor ve sürekli herşeyin en zoru çıkarılıyor karşıma.
Bilinçli ve sistematik bir yıldırma politikasının göbeğinde hissediyorum kendimi.
Hayatımda hiç bu kadar intiharı düşündüğüm olmamıştı.
Saygı ve sevgilerimle.

Cevapla
Hakan Mayıs 20, 2019 at 12:28 pm

Hakaret davasi para cezasina cevrilmis Turkiyedeki maddi durumunuz iyi oldugu ve bu para cezasini odeyebileceginiz mal mulk bankada para varsa bunlari kullanabilerek odeyip serbest kalabileceginiz dususnulmus bu vesile ile ve dahasi bir aidiyet olmamasina da dayanarak daha da onemlisi Turkiyedeki mahkeme ve/veya soructurma sureciniz devam ederken pasaport yasagi olmadan ya da daha sonra kaldirilmis oldugundan Turkiyeden elinizi kolunuzu sallayarak pasaport vize ile gelmeniz suphe uyandirmis. Kisaca hem baski var sorusturma var mahkeme var ama elimi kolumu sallaya salllaya Almanyaya pasaportla geliyorum dusuncesi hakim BAMFda.
BAMF hapis cezanizin para cezasina cevirilip bunun mali kaynaklarini yani odeyip odeyemeceginizi malinizi mulkunuzle bunu da arastirip turkiyenin sizin icin tehlikeli olmadigini geri donebileceginizi orqda sikintisiz yasayabileceginizi dusunuyor.
KARAR bence son derece yerinde ve hakli bir karar.

Cevapla
Davut Mayıs 20, 2019 at 2:10 pm

Hakaret cezasi para cezasina donustuyse ve bunu odeyebilecek maddi durumunuz varsa.Ki BAMF onu soyluyor evinizi arabnizi satip Para cezasini odeyebilir serbest olursunuz. Ailenizle de Turkiyede yasayabilirsiniz tipki eski gunlerdeki gibi huzurlu guvenli bir sekilde bunda bir mahsur yok.
Turkiyeye donun.Fazla yipratmadan kendisinizi Turkiyeye ailenize yuvaniza donun

Cevapla
Davut Mayıs 20, 2019 at 3:53 pm

Maddi durumun iyi ise cezayi ode Turkiyeye don aileni de kendini de perisan etme kardesim.
Turkiye senin icin guvenli ulke

Cevapla
Davut Mayıs 21, 2019 at 10:40 am

Ulkenize donmenizde bir sikinti yok. Nereden geldiyseniz tipis tipis doneceksiniz. Cezanizi, malinizi mulkunuzu satip odeyip ozgurlugune Ulkenizde kaldiginiz yerden devam edeceksiniz.
Avrupada yabancilarin 2.-3. sinif olmasi pratikte normal bir olgudur. Suriyeliler nasil Turkiyede boyle goruluyorsa siz de oyle goruluyorsunuz. Bunda bir sikinti yok.
Diploma denkligi vs hikayedir. Turkiyede bilim egitim ve universite mi var da Avrupayla denkligi mi olacak. Avrupaya giden o kibar ellerini pisligin icine sokacak temizlik agir isler vsler yapilacak bu hayatin cilvesi kimse size turkiyedeyseniz o muameleyi burda gostermez. Is istir as astir. Once ise ihtiyaciniz varsa dilde bilmiyorsaniz Almanyada yasayan turklerin kebab dukkanlarini lokantalarini dugun solanlarini tercih edin oralarda hamala getir gotur iscilerine temizlikcilere ciraklara ihtiyac coktur. Saat ucretleri de fena degildir bahsislerle birlikte 8i bulur. Bazi yerler 5 euroya da calistiriyordu kacak. Her daim is vardir. 10 saat 12 saat ayakta calisacaksiniz aman belinizi incitmeyin. Avrupaya hos geldiniz.

Cevapla
Hakan Mayıs 21, 2019 at 4:24 pm

Sayın editör sizden yorumlarımı silmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim.

Twan Ocak 12, 2020 at 5:16 am

Bu ne siddet be ne celal yahu? Sanami soracak neyi nasil yapacagini? Adam bir soru sormus sizden bir medet bekleyerek, psikolojim bozulmus diyor ustelik, kalkmissin burada edebiyat yapiyorsun be kardesim! Ne varmis avrupanin egitim sisteminde? Ne buyutmussun gozunde yahu avrupa dedigin seyi! Ben Hollanda da savas veriyorum yillardir, ustelik bir cogunuz gibi iddialarla degil belgelerle kanitladigim bir savas, herseyin gercegi kanitlamasina ragmen 5 yildir icinde oldugum ve senin ove ove bitiremedigin zulmu bir ben bilirim bir Allah.. Her ne ise herkesin kendine gore bir sebebi ve bir secim hakki vardir, ayrica bu uluslararasi bir haktir , kimse kimseyi yaptigi secim icin sorgulamasin ve asagilamasin! Hepimiz insaniz ve hersey insan icin mumkun, tek bildiginiz insanlari yaftalamak fislemek! fislenmekten korktuklarini soyleyenler hala ilk ruh hallerine uygun hareket ediyorlar gorunen o ki ” Fislemeye Devam” ..
Hakan kardes yakin zamanda bir olay meydana geldi bun avukatinla gorus, Almanya makul ve mantikli bir ulkedir , makul bir gerekce ile kendilerini ikna etmem mumkun olabilir, bilhassa paylasacagim linkten faydalanman kosul ile. Allah yardimcin olsun kardesim , insallah diledigin huzura kavusursun.

https://www.nds-fluerat.org/41022/aktuelles/tuerkei-skandal-weitet-sich-aus-4000-personalakten-beschlagnahmt/

Cem Ocak 7, 2019 at 9:37 pm

Merhaba. Ben de devlet mağduruyum. İltica etmek için vizeyi bekliyorum. İltica şansını yükseltmek için hangi eyalet veya şehirde başvuru yapmayı tavsiye edersiniz?

Cevapla
modarator yorumlari Ocak 12, 2019 at 5:57 pm

Marahabalar,bu konuyu cevrenizdeki arkadaslarla gorusmenizi tavsiye ederiz.

Cevapla
Delil Kasım 20, 2018 at 4:30 pm

Merhaba ben siyasi Bir davada 7yil 6alti ay caza aldım ve bir mahkeme hala devam ediyor. Yurtdış ve pasaport almama yasağım var. Bu nedenle Yunanistan iltica yaptım Avrupa nin herhangi bir ülkesine tekrar iltica etmek şansım varmı bana 10 gün süre verdiler

Cevapla
Editör Kasım 27, 2018 at 2:45 am

Yakin tanidiginiz arkadaslariniza sorun bu soruyu, yol sorularina cevap veremeyiz.

Cevapla
Garip8802 Aralık 21, 2018 at 3:37 pm

merhaba. sizinle görülebilir miyiz.

Cevapla
admin Aralık 28, 2018 at 11:47 am

Merhabalar,
iletişim bilgilerinizi gönderin sizi arayalım. Yayınlanmayacaktır.

Cevapla
Tali Kasım 25, 2018 at 12:01 pm

Merhabalar Almanya’ya iltica ettikten sonra akraba yanında kalınabiliniyor mu yoksa eder etmez kampa mı sokuyorlar teşekkürler not:aile olarak

Cevapla
Editör Kasım 26, 2018 at 3:40 am

Belirtirseniz sizi oraya Yakin bir kampa verebilirler. 72 saatte bir gün Kampta kalmak sartiyla adres belirtmeniz halinde disarida da kalabilirsiniz.

Cevapla
Tanırdağlı Kasım 26, 2018 at 6:43 pm

Merhaba, shengen vizesi başvurusunda verdiğim Parmakizi vize reddettiğinide kaçak yollarla Avrupa’ya gelip ilticaya başvurduğumda bi sornu olurmu ? Dublin uygularlarmı ? Teşekkür ederim

Cevapla
Editör Kasım 27, 2018 at 2:16 am

Size Vize vermediyse o ülke mesul olmaz. Siniri yasal olmayan yollarla gecmeniz iltica gerekceleriniz var olmasi durumunda göz yumulur. Güvenli bir ülkede fake evrak düzenletmek disinda; bu suc ve para cezasi var.

Cevapla
Ahmet Aralık 1, 2018 at 11:03 pm

İltica işlerini turkiyeden başvuru yapa biliyormuyuz yolsa illaki almanya ya gitmemizmi getekiyor

Cevapla
admin Aralık 5, 2018 at 5:47 pm

Merhabalar,

Kanada ve Yeni Zelanda dışındaki ülkeler uzaktan iltica kabul etmemektedir..

Cevapla
Deniz Aralık 23, 2018 at 9:54 am

Belirttiğiniz ülkelere siyasi sığınma başvurusu yapmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim.?
Yardımcı olur musunuz?

Cevapla
Editör Ocak 10, 2019 at 1:06 am

Gitmek istediginiz ülkeye gidip ilgili iltica dairesine basvuru yapmaniz gerkiyor. Iltica gerekclerinzi yasaya uyumlu olarak hazirlamaniz önemli bununla ilgili sitede makaleler bulunmaktadir.

Cevapla
Irfan Aralık 6, 2018 at 3:43 pm

Merhaba Ben şengen vizesiye italyaya geldim aralik 2015 te hava alaninda indim parmak izim alindi.sonrada milanodan trenle parise geldim.ilticaya basvuracagim dublinde parmak izi vizeyle geldiğim çikarmi.4 senedir fransada yim hicbirsekilde yakalanmadim fransada.2015 aralikta geldim 6 ay Sonra burda yaşayan bir turkle konsoloslukta evlilik yaptim 3 sene evliligimiz surdu boşanma mahkemesi Devam ediyor.ilticaya başvurdum evlilik yaptim diye Engel olurmu.siyasi parti ‘ve kurt oldugum ozgurlugumuz kisitlaniyordu icin dislandigim icin geldim geldim birbirimizi sevdik evlendik.iltica da konsoloslukta evlilik yaptim diye sikinti çikarmi
Evlilik Engel oluyormu ilticada.ama geldiğim zaman iltica için baş vurmuştum randevu aldim evli oldugum karım iltica olmami istemiyordu sinir disi ederler diye korkuyordu.randevu sistemde kayitlidir.2016 yilinda.iltica olmayi dusunuyordum sinir işi ederler diye acikcasi bende korkuyordum.dublin e takilirimdiye.nasil bir yol izlemeliyim sizce.
Bana yardimci olurmusunuz siz daha deneyimlisiniz bu konularda nasil bir yol izlemeliyim karım iltica olmami Engel olup bana baski yapiyordu en sonundada boşanmasini verdi.bir sorun daha olacak vizeyle italyaya italya danda fransaya geldiğimi soylesem ne olur.sonuç
Cevaplariniz için şimdiden teşekkür ederim

Cevapla
Celal Aralık 8, 2018 at 12:22 am

Admin merhaba

6 aylik almanya vizem var.almanyaya iltica etmeyi düşünüyorum.acaba nasıl gitsem benim icin iyi olur?
1-direkt uçakla almanya ya gidip hemen mi iltica açsam.yoksa vizemin bitmesini mi bekliyeyim.
2-ya da kara yoluyla ülke ülkü gelip almanyaya iltica mı açsam daha iyi olur.bunu da böyle gelirsen resmi giriş yaptığın belli olmaz dedikleri icin sordum.boyle bişey var mi?

Cevapla
Kamil Aralık 9, 2018 at 11:13 pm

merhabalar , cevaplarsanız çok sevinirim ; Ticaret yaparken verdiğim çeklerden dolayı hakkımda davalar açıldı karşılıksız çek verme suçu, üzerimde oldukça fazla haciz dosyaları mevcut ve hiç ilgim alakam yokken adıma açılan dolaylı yoldan dolandırılıcık suçun’dan bulunduğum ilde 4. agır ceza mahkemesin’de yargılanmaktayım ilk etapta mahkeme beraatime karar versede dosya suan yargıtayda suçsuz yere hapis yatmak istemiyorum ve bu suçlamalardan dolayı toplum içerisinde ötekileştirilmeye başlandım iş bulamama, hayatımı idame edememe ve bu gibi daha çok problemlerle karsı karsıyayım hakkımda açılan çek davalarını ve haciz davalarını ödeme durumum yok ekonomik gerekçelerle hapis cezası verilmesi insan hakkarına aykırı bu içinde bulundugum durum iltica hakkı doğurur mu ? Kanadaya iltica etmek istiyorum. Sizce sonuc ne olabilir . yardımlarınızı bekliyorum.

Cevapla
Editör Aralık 16, 2018 at 4:10 am

Mali suclar iltica kapsami icinde degildir. iltica yasasinda buna yönelik bir madde yok sadece AIHS maddelerinde Bir kisinin borc nedeniyle özgürlügünden mahrum edilemeyecegi yazili ama iltica yasasinda buna bir atif yok. Sahsi yorumum tek basina yeterli degil ve sadece borctan dolayi mi hapis istemi var yoksa suc isnadi da var mi bunlar da önemli faktörler.

Cevapla
Irfan Aralık 12, 2018 at 9:50 am

Merhaba Dun parmak izi icin prefektore gittim.parmak izimi verdim parmak izim çikti vizeyle geldiğim anlaşildi.4 senedir fransada yim.vize bitiş tarihinden 6 ay Sonra dubline etkisi olmaz dediniz.4 senedir vizem bitmiş.nasil oldu anlamadim.beni italyaya gonderirlermi.3 buçuk senedir evliliyim fransada bir turkle.bana yardimci olun acil.vize bitiş tarihi dediginiz Kanu ne tam anlamadim.ilticaya bas vurduktan sonrami demek istiyorsunuz.dubline tatilsam kaç ay icinde italaya gonderirler

Cevapla
mahmutttt Aralık 15, 2018 at 6:38 pm

merhaba! abim ihraç edilmiş subay ve mahkemesi hala sürüyor ben okulu kapatılan askeri öğrenciyim ve hakkımda ankesörlü konuşması hakkında dosya acılabilir. vize alarak almanyaya gelip iltica başvurusunda bulunsam bu sebepler yeterli midir? yeterli değilse iltica etmek için en mantıklı ülke benim için hangisi olur?

Cevapla
Editör Ocak 10, 2019 at 12:30 am

Hollanda-Belcika-Almanya’yi tavsiye ederim iltica gerekceleriniz var görünüyor ancak bununla ilgili sitenin ana menüsündeki yazilara bakabilirsiniz. Iltica gerekcelerinizi yasayla uyumlu olarak hazirlayip sunmaniz önemlidir.

Cevapla
Erkan Aralık 17, 2018 at 2:34 pm

Abi merhabalar benim 15 yaşındaki kardesim Almanya’da iltacaya girdi bende 18 yasindayim ingiltereye gitsem iltica sürecine girsem kardeşimi benim yanima gönderirler mi ? Yoksa almanyada devam edermi sürece ?

Cevapla
admin Aralık 28, 2018 at 11:42 am

Merhabalar,
Dublin III anlaşmasının 6 ve 8. maddesine göre en yakın vasisine gönderirler.

Cevapla
Kenan Temmuz 26, 2019 at 8:41 pm

Merhaba acil dönüş yaparsanız sevinirim
Ben almanyaya iltica etmek istiyorum daha önce hollanda ya vize aldım ama ayak bile basmadim hiç gitmedim hiçbir schgen ülkesine gitmedim vizeninde süresi geçti. Almanyaya gelirken vizemi hiç kullanmadım(dediğim gibi süresi geçti, sadece aldım ama kullanmadım hiçbir zaman ) Buraya iltica etsem Dublin yermiyim bu şartlarda??

Cevapla
editor_dr Ağustos 8, 2019 at 2:53 pm

6 ay daha sorumluluk devam edecektir

Cevapla
Rezan Aralık 17, 2018 at 9:29 pm

Kampta hayat nasıl öğrenebilir miyim ve iltica kabul edildikten sonra çalışma hayatına başlayabilir miyiz orada. Teşekkürler…

Cevapla
Editör Ocak 10, 2019 at 12:17 am

Kampta kalmis arakadaslar cevap yazsalar daha iyi olur; buraya tecrübelerini yazarlar sanirim. Ilticaniz kabul edilirse secme ve secilme disinda vb. vatandaslik haklaric haric diger yabancilarin sahip oldugu her türlü haklariniz olur.

Cevapla
Ayşe Aralık 18, 2018 at 2:50 pm

Merhaba Hollandaya iltica edersek Turkiyeye bir daha ne zaman dönme hakkımız olur?

Cevapla
admin Aralık 28, 2018 at 11:55 am

Merhabalar,
En erken 5 sene sonra dönebilirisiniz..

Cevapla
Pınar Aralık 19, 2018 at 7:33 pm

Merhaba,
Yardımlarınız için minnettarız. Benim merak ettiğim, eşim iltica başvurusu yaparsa ben de eşim ile birlikte gidersem(ya da ilticası kabul edildikten sonra aile birleşimi talep edersek) eşim ülkeye geri dönemez. Ama ben arada dönebilir miyim? Ailede ağır hastam var da arada uğrarsam iyi olurdu.
Dönersem eşim yüzünden başım derde girer mi Türkiye’de?

Cevapla
Editör Ocak 9, 2019 at 11:54 pm

Esinizin sartlarini kabul etmezseniz sizin icin iltica gecerli olmaz aile birlesimi yoluyla size de oturum verilir. Türkiye’de sizin icin bir sorun yoksa giris-cikis yapabilirsiniz. Esinizin Türkiyedeki dava, dosya niteligine bagli; bunu bilemem. Iltica ettigini kendisi kimseye söylemezse Almanya iltica ile ilgili kisinin ülkesine bilgi vermiyor.

Cevapla
Garip Aralık 23, 2018 at 8:54 am

Yol ile ilgili yardımcı olabilecek kimde yok mu?

Cevapla
Editör Ocak 10, 2019 at 12:52 am

Yol sorularina cevap vermiyoruz.

Cevapla
Deniz Aralık 23, 2018 at 9:49 am

Merhaba. Siyasi görüşüm ve yaptığım eleştiri sebebiyle hakaret suçundan yargılanıyorum.
Yüksek ihtimalle tutuklanma ve sebepsiz yere yıllarca cezaevin de çürütülme riskim var.
Yurtdışına çıkış yasağım var fakat tutuksuz yargılanıyorum.
Hiç bir sabıkam yok. Üniversite son sınıf öğrencisiyim.
İltica etmek istiyorum. Siyasi sığınma talebimi hangi ülkeye yapmalıyım, nasıl bir yol izlemeliyim. Lütfen yardımcı olun

Cevapla
Editör Ocak 10, 2019 at 1:05 am

Yol konularinda yardimci olamayiz ancak iltica gerekceleriniz var. Iltica icin Belcika, Hollanda veya Almanya’yi öneririm. Detayli bilgiler sitedeki menülerde var, o makaleleri okuyabilirsiniz.

Cevapla
Ganime Ocak 20, 2019 at 6:02 am

Merhabalar.Iltica etmenin zararlari nelerdir?Iltica ettigin kendi ulkene bildiriliyormu?Iltica ettigin ulkenin (Kanada)vatandasligini aldiktan sonra ulkene girip cikabilirmisin?Kendi ulkendeki haklarindan muafmi oluyorsun?Mahkeme surecinde cok acil bir durumda (1.dereceden yakininin ölüm ,hastalık gibi)durumlarda izinli olarak ulkene kisa sureligine gidip geri donme hakkin varmi?Sorularim cok fazla ama cevaplarsaniz cok sevinirim.Tesekkur ederim

Cevapla
Editör Mart 14, 2019 at 1:28 am

Zararlari veya faydasi gibi bir konu degil iltica zaten mecbur olduguuz icin iltica edersiniz. Tercihli birsey degildir. Kendi ülkenize bilgi gitmiyor. Vatandas olduktan sonra yeni ülkenizin himayseinde olursunuz ama hakkinizda dava vb. devlet takibi varsa Türkiye`Ye gittiginizde yine de gözalti, tutuklama olabilir. Bunun disinda Devet takibi yoksa sorun olmaz. 3 yil boyunca ülkenize gidemezsiniz bu tarihten sonra eger ülkenizde sizin icin bir risk yoksa gidebilirsiniz, vatandaslik aldiktan sonra konsolosluktan mavi kart cikarabilirisniz.

Cevapla
kasim Ocak 20, 2019 at 10:20 am

merhaba yardimci olabilirseniz cok mutlu olurum. Almanyada 10 ay once iltica ettim henuz bir cevap yok surec cok uzayacaksa eger seceneklerim arasinda baska bir schengen ullkesine gecip yeniden iltica etmek var. bu mumkunmu yada bunun olabilmesi gereken sartlar nedir? selametle…

Cevapla
Editör Şubat 20, 2019 at 2:46 am

Dublin yersiniz, süreciniz karisir. Sonucunuzu bekleyin bence.

Cevapla
Suat Ocak 20, 2019 at 7:23 pm

Merhaba,
AİHM 4.protokol 1.madde “ Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılına yasağı

Hiç kimse, yalnızca akdi ilişkiden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. “

Bu maddeye göre iltica hakkı doğmaz mı ?

Cevapla
Editör Şubat 11, 2019 at 5:04 am

Evet dogar.

Cevapla
Ganime Ocak 21, 2019 at 3:52 pm

Merhabalar biraz sorum olacak.
Iltica etmenin ne gibi zararlari olabilir?
Iltica ettigin ulke senin kendi ulkene haber veriyormu?
Iltica ettigin zaman kendi ulkendeki haklarindan muafmi oluyorsun?
Iltica ettigin ulkenin (mesela kanada)vatandasligini aldigin zaman kendi ulkene giris cikis yapabilirmisin ve seneler sonra da olsun tekrardan kendi ulkende yasama hakkin olabilirmi?
Simdiden cok tesekkur ederim.

Cevapla
Editör Şubat 20, 2019 at 2:38 am

Kendi ülkenize haber vermiyor. Zarari yok ama 3 sene ülkenize gidemezsiniz. Hayir ülkenizdeki haklariniz sakli kaliyor, iltica ettiginiz ülkde size vatandaslik degil, oturum veriyorlar.

Cevapla
Mutsuz Ocak 27, 2019 at 11:26 pm

Merhaba,
Ben ve ailem mezhepsel kimliğimizden dolayı bakı görüyoruz. Şu ana kadar öne şehir değiştirdik sonra birkaç semt değiştirdik. Dışarıda ve işte baskıdan ve herhangi bir şiddet görebileceğimizden çekindiğimiz için hep rol yapıyoruz. Siyasi iklim ve ülke halkının yapısı ortada ve bu şekilde baskı ve ayrımcılık ile yaşamak istemiyoruz. Ben eşim ve 3 yaşındaki çocuğum ile iltica etmek istiyoruz. Sorum: mezhepsel baskı ve ayrımcılığı nasıl ispat edebiliriz? ikincisi bu durumda hangi ülkeyi önerirsiniz? Teşekkürler.

Cevapla
Editör Şubat 11, 2019 at 4:40 am

iltica gerekcelerini acikladigimiz asagidaki yazilari okuyabilirisniz.
https://ilticahaberleri.com/genel-olarak-iltica-gerekceleri-nelerdir/
https://ilticahaberleri.com/mulakata-nasil-hazirlanabilirsiniz/

Ülke olraka tavsiyem Belcika, Holanda, Almanya

Cevapla
Emine Ocak 29, 2019 at 7:38 am

Merhaba Admin,
Tüm sorulara dikkatle cevap vermissiniz teşekkür ederim.

1)Avrupa’dan bağımsız olarak sorum şudur.
Daha önce keyfi veya iş zorunluluguna bağlı olarak yapılan ülke seyahatleri iltica basvurumu engeller mi?
2) iltica başvurusu kabul olan ve vatandaşlık alan kuzenim var. Kendisi avustralyada. Ben kanada için başvuru yapmak istiyorum. Sunacağım nedenler aynı olacaktır. Bunun bana bir avantajı olur mu. Red alırsam kendisini one sürebilir miyim.
3) medium Sitesi yazarı Vancouver sınırında eşiniz var ise şayet sınırdan mülteci kartı kimliginizin olduğunu beyan ederse kendisinin de gecebilecegini belirtmiş. Böyle bir şey mümkün mü
Teşekkürler

Cevapla
Editör Şubat 11, 2019 at 4:25 am

1-Hangi tarihlerde yapildigina bagli bir de sizin ifadelerinizle celisip celismemesine bagli. Benim hakkimd aDevlet takibi vardi dediginiz dönemde Yurtdisina giris cikis yapmissaniz, basvurunuza red verirler.
2-Uzak akrabaniz oldugu icin hayir; ama kendinizle mukayse edilebilecek noktalar varsa ikincil detay olarak anlatabilirsiniz.
3-Net bilgim yok ama sanmiyorum. Ayaküstü islem yapmazlar bence.

Cevapla
Ersin şabin Mayıs 27, 2019 at 8:13 am

Sen nasıl bir kralsın editör çok güzel bir açıklamayla içime serin su serptin AMA TEK SORUM OLACAK BEN ESSENDE İLTİCA YAPACAM NEREDE YAPABİLİRİM KİME YAPABILIRIM BANA YARDIMCI OLURSAN DAHA ÇOK SEVİNİCEM Eren.efe@windowslive.com

Cevapla
editor_dr Mayıs 29, 2019 at 1:19 pm

NRW eyaletindeki tek başvuru merkezi BOCHUM şehrindedir.
Gersteinring 50A 44791 Bochum

Cevapla
Sena Şubat 2, 2019 at 9:07 pm

Iyi aksamlar! Bosanmis bir bayanim ve 6 yasimdaki kizimla luxemburga iltica etmek istiyorum.. Sizce bize iltica hakki tanirlarmi ve ordaki kamp durumlari nasil?

Cevapla
Editör Mart 14, 2019 at 2:17 am

iltica gerekceleriniz olup olmamasiyla alakali. Iltica gerekceleriniz yoksa basvurunuzu red ederler. Kamp sartlarti genellikle iyi ama bakimsiz yerler de var.

Cevapla
benbilmem Şubat 5, 2019 at 7:35 pm

Merhabalar.
1-Almanyaya gelip iltica sürecinde kampta kalmak zorunlu mu yoksa bu süreci akrabalarımın yanında geçirebilir miyiz?
2-başka ülkeler üzerinden gelsek bile mülakatta direk geldiğimizi söylesek sıkıntı olur mu.yani deniz üzerinden geldim vs. gibi? Teşekkürler.

Cevapla
Editör Mart 14, 2019 at 1:46 am

1- Maximum ilk 6 ay zorunlu eger birinci dereceden anne-baba-cocuk akrabaniz Almanya`da ikanet ediyorsa onun yaninda kalabilirsiniz. Anca yine de bell ibir süre kampta kalmaniz istenir.
2- Eger güzergainiza dair bilgi edinebiliyorsa problem olur, yalan beyandan dolayi red verebilirler.

Cevapla
mert Şubat 7, 2019 at 4:14 am

İltica için işlemleri başlattıktan sonra akrabalarımızda kalabiliyor muyuz sürekli kamptA kalmak zorunda mıyız?

Cevapla
Editör Şubat 11, 2019 at 2:56 am

Eyaletten eyalete degismekle beraber 72 saatte bir gün Heim’da kalmak sartiyla disarida kalabiliyorsunuz. Eyalet sinirlari icinde.!!

Cevapla
Ofelyaa Şubat 10, 2019 at 8:20 am

Merhaba sizinle nasıl iletişime geçebiliriz ? Ciddi anlamda danışmanlığınıza ihtiyacım var yok tarifi vs değil lütfen dönül yapabilir misiniz?

Cevapla
Editör Şubat 11, 2019 at 2:30 am

@ilticayorumlari DM’den soru sorabilirisiniz.

Cevapla
Ofelyaa Şubat 10, 2019 at 8:28 am

Size nasıl ulaşabilirim ? Önemli yol tarifi vs değil.

Cevapla
Editör Şubat 11, 2019 at 2:29 am

Twitter’da @ilticayorumlari adli hesaba Dm’dan soru yazabilirsiniz.

Cevapla
Elif Şubat 10, 2019 at 9:23 am

Sizinle iletişime geçebilmemiz mümkün mü?

Cevapla
Editör Şubat 11, 2019 at 2:28 am

Twitter’dan @ilticayorumlari hesabina DM atabilirsiniz.

Cevapla
Hakan Şubat 18, 2019 at 10:45 am

Merhaba. Ben turkiyede belediye baskan yardimciligim sirasinda khk ile gorevden alindim. Alinma sebebim pkk. Kck baglantisi hdp uyeligi ve adini bile bilmedigim bazi orgutlerde faaliyet gostermekmis. Ama oyle bisey yoktu. Bende gorevden alinmak benim icin okadar onemli degil diyip normal hayatima devam ettim. Ancak 1 ay sonra tem ekiplerince gozaltina alinip ayni konuyla ilgili 5in uzerinde suclamayla mahkemeye ciktim. Tabi ayni gun butun yerel ve ulusal gazetelerde gozaltina alindigimi gosteren fotograflarla birlikte pkkli baskan tutuklandi diye yazan adimi soyadimi ve bulundugum yere kadar soyleyen haberler cikti. Bu gazeteleri ve internet gazetelerinin toplami yaklasik 130 ve hepsinde resmim adim soyadim ve baslik olarak pkkli baskan tutuklandi yaziyor. Sonrada denetimli serbestlikle birakildim. Ancak herkes bana yakalanan pkkli sen degilmisin demeye basladi. tabi herkes beni pkkli olarak tanidi. Bende mecburen almanyaya geldim. Burada avukatimin ben universidedeyken pkk genclik kollarinda faaliyet gosterdim gibi bana ait olmayan bi kelime soylemis olmasi nedeniyle ilticam madem pkklisin turkiyenin seni yargilamaya hakki var gibi kabul edilebilir bir gerekceyle reddedildi. Bende iltica sonucuna itiraz edip avukati degistirdim. soz konusu kelimenin bana ait olmadigini iltica dairesenide kabul ettirdim.su anda itirazim nedeniyle yeniden mahkeme bekliyorum. Simdi bu durumla ilgili 3 sorum olacak 1. Sizce ilticam nasil sonuclanir. 2. Ilticamin reddedilmesi durumunda turkiyede neyle karsilasacagimi tahmin bile edemedigimden turkiyeye gidemem. Sizce ne yapmaliyim. 3 yaklasik 8 aydir itirazima cvp gelmedi sizce ne kadar daha beklerim. Simdiden cvbiniz icin tesekkurler

Cevapla
admin Mart 29, 2019 at 5:09 pm

lütfen ekteki makaleyi okuyunuz.
https://ilticahaberleri.com/red-alanlar-ne-yapmali/

Cevapla
Cinar Şubat 22, 2019 at 7:21 pm

Merhaba 1. yunanistana gecis yapip parmak izi vs verdikten sonra Almanya ya iltica sureci nasil isliyor.
2.Geri yunanistana gonderme hadisesi oluyor mu oldu mu.
3. Yoksa dublin e takilmamak icin yunanistan da yakalanmadan mi Almanya ya gitmek gerekiyor.

Cevapla
admin Mart 29, 2019 at 4:52 pm

Yunanistanda yakalandığınız halde 2. oturum mülakatını olmadıysanız yunanistana yönelik DUBLIN geri göndereme süreci genellikle işletilmiyor.
https://ilticahaberleri.com/6-ay-meselesi-ve-dublin/

Cevapla
can Şubat 22, 2019 at 10:47 pm

merhaba ben 10 gündür fransadayım eşim ve 4 çocuğum türkiyede iltica başvurusu yaptım eğer kabul edilirse çocuklarımı yanıma en erken nezaman alabilirim

Cevapla
admin Mart 29, 2019 at 4:50 pm

Kabul aldıktan sonra ortalama 6 hafta

Cevapla
Soleyman aoluy Mart 2, 2019 at 8:18 pm

Admin merhaba 4 aydır almanyadayım red yedim geçen ay alman vizesi ile gelmiştim. Türkiyeye kısa süreliğine de olsa gidemez miyiz

Cevapla
Editör Mart 5, 2019 at 2:55 am

Ülkenize gidebiliyorsaniz sizin icin bir tehdit yok demektir. Seyahat kayitlara girerse ilticaniz düser.

Cevapla
Ferhat balaban Mart 9, 2019 at 11:51 pm

Oncelikle iyi günler türkiyede basımdan gecen olayı anlatacağım izmir’de dogdum buyudum ama aslen mardinliyim yani kürdüm boyle dogduk sonuca hepimiz insanız onemli olanda bu fakat kürt oldugum için ülkemde cok sorun yasadım ozellikle de uversite Hayatımda ayrımcılığa ugradım sürekli saldırılar kavgalar ya bir türlü rahat bırakmadılar son zamanlar da olaylar daha da buyudu bu sefer toplu halde gelmeye basladı lar bu durumu okuldaki yetkililerle ve hocalarla konustum değişen bir şey olmadı ve sonunda okulu okumama izin vermediler okulu bırakmak zorunda kaldım evime dondum calısmak zorundaydım fakat iş yerlerinde de bu tür benzer sorunlar yasadım ve cok sıkıldım kaçtım italyaya geldim irtica ettim tüm evraklarını verdim gecici 6 aylık bir kagıt verdiler mahkemeye cıkana kadar bu kagıtla geziyom bana yardımcı olurmusunuz bu nedenlerden oturum alırmıyım bana yardımcı olurmusunuz birde mahkemede neler soyliyim bunlara ek olarak siz sonuca bilen bir insansınız rica etsem yardımcı olurmusunuz

Cevapla
admin Mart 28, 2019 at 6:19 pm Cevapla
Merve Mart 21, 2019 at 6:52 pm

Merhaba ben Almanya’ da iltica actim. Mülâkat biteli 10 ay oldu ama henüz cevap yollamadılar bana bunun icin beklemem mi gerekli yoksa neden cevap gelmediği icin ne tür bir dilekçe yazmam gerekiyor?

Cevapla
admin Mart 28, 2019 at 5:00 pm

Merhabalar, 15 aya kadar kanunen cevap vermeyebilirler. Ancak sizler “… tarihte başvuru yaptım. AZ kimlik numaram …. dur. DUrumumla ilgili aktuel bilgiyi rica ediyorum” şeklinde bir mail ya da 2. mülakatı olduğunuz BAMF’a gidip direkt sorabilirsiniz.

Cevapla
Ali Baba Mart 22, 2019 at 4:12 pm

Merhabalar !! Ben şuan güney koredeyim ! Burada bir nevi iltica anlamına gelen G1 vizesi diye bir vizeye başvurdum ve onaylandı !! Ben şimdi kanada, australia, almanya yada herhangi bir avrupa ülkesine bi şekilde gitsem ve orada iltica etmek istesem ne gibi sorunlarla karşılaşırım ? Çünkü koreye iltica etmiş bulunmaktayım!! Başka ülkeye iltica etme şansım nedir acaba ? Bilgilendirirseniz sevinirim

Cevapla
admin Mart 28, 2019 at 4:57 pm

Merhabalar,
G.Kore güvenli bir ülke olduğundan dolayı neden kore değil de başvurduğunuz ülkeyi seçtiniz sorusuna tatmin edici bir cevap vermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki linki okuyunuz
https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Cevapla
Ilyas Mart 28, 2019 at 1:52 pm

Slm abi bundan 20 ay once ingiltere’den sinirdisi edildim ilticam kabul olmadigi için Benim sorum 3ger ben simdi avrupa ulkelerine gidip iltica etsem ingiltere’de ki ilticam gorunurmu

Cevapla
admin Mart 28, 2019 at 4:26 pm

Merhabalar, Evet gözükür. Ancak başka bir Schengen ülkesine iltica edecekseniz yeni gerekçelr sunmanız gerekmektedir.

Cevapla
Resit Nisan 12, 2019 at 1:04 am

Esimin istegi disinda 2012 yilindan parti uyeligi gozukuyor. İltica mulakatinda parti uyeligine bilmiyorum yada yok dese sikinti olur mu. Ya da parti uyeligi var fakat istegim disinda uyeligim yapilmis demeli.

Cevapla
admin Nisan 12, 2019 at 1:41 pm

Partiye gidip üye olup imza atmış mı?
Açık kaynaklarda Parti etkinliklerde adı veya fotoğrafı mevcut mu?
Parti ile ilgili aidiyet gösterecek başkaca bir delil bulunmakta mıdır?
Eğer bunlar hayır ise zaten kendi dışında yapılmış ise zaten parti üyesi olmadığı anlamına gelir.
Ama tavsiyemiz, ilgili makamlara üyelikten çıkmayla alakalı dilekçe vermenizi.
İptal dilekçesi vememeniz zımmen üyeliği kabul etmeniz anlamına gelmesin.

Cevapla
Davut Mayıs 26, 2019 at 4:19 pm

Sayin Resit,
Ayni sey benim de basima geldi. Babam 2010da bizden habersiz kimlikle yapmis nedir ki is guc vs muhabbetine ki zaten kendisi de koyu AKPli…
Ben basvuruda soyledim olup olmadigini ama babamin boyle bir sey yaptigindan bahsettim. Onlarda +18 ustundesin nasil vs dediler poliste cevirmen de dahil:) dedim baba baskisi vs o yapmis vs dedim ne diyeyim yani ki gercek yalan degil bizden habersiz bunu yapmis iste…Admin sanirim bu turden ifadeyi anlatmaya calismis(Partiye gidip üye olup imza atmış mı?
Açık kaynaklarda Parti etkinliklerde adı veya fotoğrafı mevcut mu?
Parti ile ilgili aidiyet gösterecek başkaca bir delil bulunmakta mıdır?
Eğer bunlar hayır ise zaten kendi dışında yapılmış ise zaten parti üyesi olmadığı anlamına gelir.)

Her neyse Ana mulakata girdim o konudan soru vs gelmedi dahasi partiye fax cektim(online hello Fax) guzel bir dilekce yazdim savcilik web sitesinde ornegi var kendime uyarladim hatta bir cumlesinde Bana gore AKP resmi olarak AK parti ye babamin benden habersiz eliyle uye olmusum uyelikten cikarilmak istiyorum vs yazdim yolladim imzalayip, bu da sanirim adminin dedigi sey (Ama tavsiyemiz, ilgili makamlara üyelikten çıkmayla alakalı dilekçe vermenizi.
İptal dilekçesi vememeniz zımmen üyeliği kabul etmeniz anlamına gelmesin)

Cevapla
ALMANYA – İltica Rehberi – İltica Haberleri Nisan 12, 2019 at 6:02 pm

[…] İltica İşlemleri Süreci […]

Cevapla
LÜKSEMBURG – İltica Rehberi – İltica Haberleri Nisan 25, 2019 at 5:42 pm

[…] İltica İşlemleri Süreci […]

Cevapla
Emre Mayıs 11, 2019 at 10:21 am

Merhaba ben tr de 10 ay hapis yattim siyasi olaydan dolayi şimdi davam devam ediyor adil yargılama olmadigindan yunanistana gidip ordan bir avrupa ülkesine iltica edebikirmiyim?

Cevapla
editor_dr Mayıs 11, 2019 at 12:13 pm

istediğiniz ülkeye iltica edebilirsiniz. Ancak hukuk işlemiş serbest kalmışsınız havası estirmemelisiniz.
Çıkış hikayesine ihtiyacınız var. Yeni ne oldu da bugun çıktınız. neden ülkeye geri dönemezsiniz.

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Cevapla
Yılmaz Mayıs 22, 2019 at 3:45 pm

Merhaba,
Eşim ve ben KHK’lıyız. Örgüt Üyeliğinden devam eden mahkemem var. Yurtdışı çıkış yasağım mevcut. Bir itirafçının eşimin adını verdiği ifade tutanağı elimize geçti. Kalırsak ikimize de ceza vereceklerdir diye tahmin ediyorum.
Sorum şu: İptal edilen Yeşil Pasaportumda 2024’e kadar geçerli ABD vizesi vardı. Avrupa’yı düşünüyorum ama ABD vizesi bu süreçte artı ve eksi etkisi olur mu? Ya da ABD’ye iltica etmemde faydası olur mu?
Çok teşekkürler.

Cevapla
editor_dr Mayıs 22, 2019 at 3:57 pm

İltica etmek için İltica etmek istediğiniz ülkeye ulaşmanız gerekir. USA vizeniz iltica etmenizde bir fayda sağlamaz ancak ABD’ye ulaşmanızda elbette fayda sağlayabilir. Kendi ülkeniz dışında 2. bir ülkeden USA vizesi ile ABD’ye uçmanız mümkün olabilir.

Cevapla
Davut Mayıs 26, 2019 at 12:20 pm

Kendisi ricada bulundu kampta tanistigim bir arkadasim icin soruyorum.

Kendisi hizmet ile baglantili oldugunu ve belge kanitlariyla beyan etmis. Ancak kendisi mulakatta samimiyet ve gercegi soylemek babinda inanc kismina “deist” beyaninda bulunmus. Sorduklarinda isid akp vs yuzunden boyle hissetmeye basladigini falan soylemis yaradanin vicdanda oldugunu vs soylemis her neyse…

Bu arkadasa soylemedigi beyan etmedigi bir ifade uzerinden red mektubunda ateist denmis kendiis boyle bir sey soylemedim diyor mulaka tutanaginda da yazmiyor zaten. Bu arkadas inancli biri ama son donemlerde olan tartismalar muhafazakar genclerin deist olmasi vs surecine girmis anladigim kadariyla…kendisi reddi ceviremezse turkiyede basina ne gelecegi mechul bankasyasi var bylock vs de kullanmis soyledigine gore kanitlamista. Red mektubunda ayrica bankasya aidiyet ve dava gerekecesi bir durum degildir diyor

Bu arkadas icin ne yapmaliyiz ne tur bir yol izlemeli???…Kendisi sadece samimi davransmi yalan malan dolan soylememeis yalan mi soyleseydi ki?

Cevapla
editor_dr Mayıs 27, 2019 at 12:27 am

Mutlaka bir avukat yardımıyla ilgili mahkemeye itiraz etmesi gerekir.
Karar mahkemeden mutlaka dönecektir. Endişelenmeyin.

En son mart 2019 tarihli Düsseldorf idare mahkemesinin kararında ve yine Aachen ve benzer idare mahkemelerinin kararlarında mealen şu ifadeler yer almaktadır.
“devletin gülen hareketine mensup olduğu iddiasında bulunduğu kişiler -bu iddia doğru olsun yada olmasın- zulüm tehdidi altındadır. Bu zulüm tehditi için kişinin gülen hareketinin önde gelenlerinden olmasına da gerek yoktur.”

“Es ist davon auszugehen, dass Personen, die – zu Recht oder zu Unrecht – vom türkischen Staat der Gülen-Bewegung zugerechnet werden, in der Türkei mit asylerheblichen Verfolgungshandlungen rechnen müssen. Für das Vorliegen einer solchen Verfolgungsgefahr ist nicht erforderlich, dass es sich bei der Person um einen führenden Kopf der Bewegung handelt. Die derzeitige Situation in der Türkei mit ihrer alles beherrschenden nationalistischen Atmosphäre ist vielmehr gerade dadurch gekennzeichnet, dass bereits eine vermutete Gülen-Anhängerschaft dafür ausreicht, wegen Terrorverdachts inhaftiert zu werden.”

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_duesseldorf/j2019/26_K_7846_18_A_Urteil_20190301.html

“Zwar kann davon ausgegangen werden, dass Personen, die – zu Recht oder zu Unrecht – vom türkischen Staat der Gülen-Bewegung zugerechnet werden, in der Türkei mit asylerheblichen Verfolgungshandlungen rechnen müssen. Für das Vorliegen einer solchen Verfolgungsgefahr ist nicht erforderlich, dass es sich bei der Person um einen führenden Kopf der Bewegung handelt. Die derzeitige Situation in der Türkei mit ihrer alles beherrschenden nationalistischen Atmosphäre ist vielmehr gerade dadurch gekennzeichnet, dass bereits eine vermutete Gülen-Anhängerschaft dafür ausreicht, wegen Terrorverdachts inhaftiert zu werden.”

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_aachen/j2018/6_K_3554_17_A_Urteil_20180305.html

Aşağıdaki makaleyi okumanızı tavsiye ederiz.

https://ilticahaberleri.com/red-alanlar-ne-yapmali/

Cevapla
Davut Mayıs 27, 2019 at 7:10 pm

Tesekkur ederiz. Ben arkadasa acikladim yazdiginiz metni de gosterdim. Tartistik.
Arkadasimin maksad-i harbiyesi ve tek sucu samimi ve iicten olmak…Ne hissettiyse oyle soylemis yalan dolan numara vs soylememis. Istese deist demezdim diyor kimligimde zaten islam yaziyordu diyor ama sonucta dinden vs sogumus son donem muh. genclerin girdigi akima kapilmis ki bu da son derece normal ve guncel bir durum

Cevapla
Davut Mayıs 28, 2019 at 11:30 pm

Arkadasimin avukati yok! Ona atanan avukat onunla ilgiulenmemis ondan onay almadan bilgi evrak vs almadan davasini okumadan biseyler yazmis yollamis. Gocmen dairesi de tekrar itiraz edip mahkemeye sevk etmis.
Mahkeme tarafli oldugu soyleniyor arkadasim da bunun uzerine avukata mail cekerek ki avukat hic bir maile cevap bile yazmiyor. arkadasim avukata mail cekerek “siz farkli irktan ve kulturdensiniz beni savunmazsiniz bana kan bile vermezsiniz hasta olsam cunku farkli irktansiniz, davamla ilgilenmediniz benden bilgi ve onay almadan hala icerigini bilmedigim itiraz yazisini yolladiniz demis.” Suan arkadasimin davasi mahkemede mahkemde itiraz edecek avukati yok! Mahkemeye de inanmiyor avukatta istemiyor adalete inanci 0sifir intihardan bahsediyor.

Ne yapmamizi onerirsiniz…mahkemeye itibari yok mahkemenin de ilticacilara guvenmiyoruz ibaresi var web sitelerinde

Cevapla
Ayaz Mayıs 29, 2019 at 6:17 am

İyi günler ben 2 sene önce Ukrayna’dan Polonya’ya yasadışı yol ile girdim ve iltica etmek istediğimi belirttim herhangi bir tercüman ve bir bilgimize başvurmadan parmak izlerimizi alıp bazı yerlere imza atmamı söylediler bende atmak istemedim anlamadığım için önemsemediler fazla 1 gün sonra beni Ukrayna’ya teslim ettiler herhangi bir mahkemeye çıkarılmadım direk sınır birliklerinin insafınile ukraynadanda deport ile Türkiye’ye gönderildim şimdi aile birleşimi ile Almanya’ya yerleşmek istiyorum Polonya’dan herhangi bir deport durumu yasamısmıyım ne gibi sıkıntılar ve ne gibi çözümler önerebilirsiniz şimdiden cok teşekkürler

Cevapla
Davut Mayıs 30, 2019 at 10:30 am

Arkadasimin avukati yok! Ona atanan avukat onunla ilgiulenmemis ondan onay almadan bilgi evrak vs almadan davasini okumadan biseyler yazmis yollamis. Gocmen dairesi de tekrar itiraz edip mahkemeye sevk etmis.
Mahkeme tarafli oldugu soyleniyor arkadasim da bunun uzerine avukata mail cekerek ki avukat hic bir maile cevap bile yazmiyor. arkadasim avukata mail cekerek “siz farkli irktan ve kulturdensiniz beni savunmazsiniz bana kan bile vermezsiniz hasta olsam cunku farkli irktansiniz, davamla ilgilenmediniz benden bilgi ve onay almadan hala icerigini bilmedigim itiraz yazisini yolladiniz demis.” Suan arkadasimin davasi mahkemede mahkemde itiraz edecek avukati yok! Mahkemeye de inanmiyor avukatta istemiyor adalete inanci 0sifir intihardan bahsediyor.

Ne yapmamizi onerirsiniz…mahkemeye itibari yok mahkemenin de ilticacilara guvenmiyoruz ibaresi var web sitelerinde

Cevapla
Kâmil Haziran 2, 2019 at 3:37 pm

Davut bey merhaba nasılsınız Ben şu an amerikadayim vizeli geldim burdan kanadaya geçmek istiyorum iltica etmek için fakat kanada vizem yok nasıl ve hangi sınırdan yürüyerek geçebilirim kanada beni ABD ye geri gönderebilir mi sınırda lütfen bilgi almak istiyorum selamlar Not kanada ilgili detaylı bilgi almak istiyorum.

Cevapla
Burak Ağustos 6, 2019 at 3:36 pm

Şanş oyunları için birinden para almıştım çok iyi tüyom vardı kazansam baya bi para alıcaktım ve adamada parasını ödüyecektim kazandığım para ile ama kazanamadım ve adam şıkıştırıyo benim paramı geri vermezsen seni vururum diye tehtid ediyor sizce bu iltica sebemidir lütfen yardım edin yoksa bu adamdan kurtulamıcam

Cevapla
editor_dr Ağustos 8, 2019 at 1:39 pm

Bu tehditin varlığını mahkemeye şikayet yoluyla delillendirmeniz ve bu tehditten hukuk yoluyla kurtulmaya çalışmanız lazım.
İltica başvurusunda belgelendirmeniz istenecektir. Somut belge iltica başvurusu için elzemdir.

Cevapla
osman Eylül 24, 2019 at 8:40 am

merhaba ben by lock,bank asya ve tanık ifadesinde 5.5 ay cezaevinde kaldım. daha sonra 1 yıl 10 ay 15 gün ceza aldım ve hükmün açıklanması ertelendi. yurt doşı yasağım yok. şuan bir fabrikada sigortalı çalışıyorum. sahte almanya vizesi alip almanyaya gelme düşüncem var. ilticam kabul edlilir mi ?

Cevapla
sinan Eylül 24, 2019 at 8:50 am

Söylediklerinizi ispat edebilirseniz ve mağduriyetinizi anlatıp ikna ederseniz kabul olur diye düşünüyorum. Aşağıdaki makaleyi okuyup kendinizin durumunu daha iyi anlayabilirsiniz.
https://ilticahaberleri.com/iltica-ana-mulakat-degerlendirme-kriterleri/

Cevapla
metin Kasım 6, 2019 at 1:25 pm

selamlar
Almanyada kabulu 18 aya cikarmislardiye duydum ve bir yildan fazla oldu bazi arkadaslarin gideli henuz cevap almamislar.Son durumlar hakkinda bilgi verirmisiniz.surec cokmu uzadi

Cevapla
mm Kasım 6, 2019 at 1:25 pm

selamlar
Almanyada kabulu 18 aya cikarmislardiye duydum ve bir yildan fazla oldu bazi arkadaslarin gideli henuz cevap almamislar.Son durumlar hakkinda bilgi verirmisiniz.surec cokmu uzadi

Cevapla
Osman Kasım 28, 2019 at 3:51 pm

Merhabalar.
Eskiden aynı kurumlarda çalıştığım kişi beni ve 2 kişiyi ihbar etmiş. İhbar edilen 1 kişi ifadeye çağrılıp mahkemeye sevk etmişler. Ancak beni daha cagirmadilar. Ama tutanakta ismim geçiyor. Legal bir şekilde Almanya’ya geçmeye çalışacağım. Böyle bir durumda iltica kabulü mümkün mü. 10 yıl kurumlarda çalıştım. Ssk hizmet dökümünde görünüyor. Teşekkürler

Cevapla
Çağlar Aralık 29, 2019 at 1:59 pm

Merhabalar Erdoğan’a yaptığım eleştiriler bana ceza olarak geri döndü 2 yıl 4 ay ertelemesiz bir ceza kararı verdi mahkeme şuan istinaf mahkemesine itiraz ettim ve buradan da cezam onanırsa iltica etmeyi düşünüyorum yalnız merak ettiğim bir konu var daha önce uyuşturucu kullanımı ve basit yaralama suçlarından Türkiye’de hapis yattım iltica sürecini bu dava dosyaları etkiler mi nasıl bir süreç izlemeliyim evliyim 8 aylık çocuğumuz var onunda baskı altında yaşamasını istemiyorum ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler

Cevapla
admin Ocak 7, 2020 at 7:24 pm

MErhabalar, siyasi koğuşturmadan dolayı iltica talebiniz değerlendirmeye alınabilir. Sonrasında bu durumunuzu tespit ederler ise adli olaylardan dolayı 3 yıl ve üzeri cezaya sahip ,iseniz deport edilme riski bulunmakta ayrıca kendileride sizi yargılama durumu söz konusu olabilir.

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Cevapla
aykut Aralık 30, 2019 at 8:44 am

merhaba yurttdışı çıkış yasağı olan birisi, buna rağmen şengen vizesine başvurabilir mi? üçüncü bir ülkeden şengen bölgesine girebilmek için.. teşekkürler.

Cevapla
admin Ocak 7, 2020 at 7:30 pm

Merhabalar, pasaportunuz mevcut ise ve vize alma şartlarını yerine getirebiliyor iseniz herhangi bir sorun teşkil etmez başvuru yapabilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Cevapla

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757