Almanya İltica Almanya Mevzuat Amerika Birleşik Devletleri Avusturya Basvuru Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Gündem Haberler Hırvatistan Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya İzlanda Japonya Kanada Kıbrıs Letonya Liechtenstein Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Mülakat Norveç Polonya Portekiz Romanya Slovakya Slovenya Yunanistan

Ana Mülakat Değerlendirme Kriterleri- (Her Ülke için ortalama kriter)

I. Genel Bilgilendirme

Ana mülakat (2.Mülakat) sürecinde raportör öncelikle tekrar Dublin ile alakalı sorular yöneltecek ve sizin ile alakalı genel kişisel ve durum tespiti yapacak. Bunların akabinde bu mülakatın en kritik 2 kısmına geçilecektir. İlk kısım; mağduriyetinize neden olan irtibat, iltisak, mensubiyet veya bağlantınızı ispat etmeniz gerekecektir. Bu kısımda sözlü veya eğer mümkün ise belgeli olarak ispat etmeniz önem arz edecektir. Ama şunu unutmayın ki, görüşme esnasında vermiş olduğunuz beyanınız sizler için çok önemlidir. Sempatizanlık aidiyet anlamına gelmediği için bu durum sizin red almanıza sebep olabilir. Kurum/ kuruluşların ortağı veya sahibi, ya da kendinize ait şirketiniz olabilir. Devlet tarafından suçlanan kurum ve/ veya kuruluşlar ile iş yapıyordum demek, aidiyet veya bağlantınız manasına gelmemekte olup, red almanıza sebep olabilir. Örneğin; “ben mali muşavirdim müşterilerim çoğu devlet tarafından suçlanan kurum ve kuruluşlardır” gibi ifadeler redde neden olacaktır. Çünkü bu mağduriyet veya aidiyet size ait değil, suçlanan kurum ve kuruluşlara aittir.  İkinci kısımda ise; mağduriyetlerinizi de 2 ana soru üzerinden anlamaya çalışacaktır. Raportör de bu soruların cevaplarına göre sizleri değerlendirecektir:

 • Buraya (Almanya, Hollanda, İngiltere, Kanada, Belçika vb.) neden geldiniz?
 • Kendi ülkenize yada geldiğiniz ülkeye geri dönerseniz başınıza ne gelmesini umuyorsunuz?

Ana mülakat sonunda raportör ve ilgili kişi/kurumların değerlendirmeleri sonucu elde edeceğiniz /edemeyeceğiniz statüler şu şekildedir:

Sığınmacı : Hukuki mağduriyetlerinizi belgeleri ile birlikte sunduğunuz zaman alabilirsiniz. Uygulama da ülkelere göre değişmekte olup 3-5-10 yıllık oturumlar verilecektir. 3-5-10 yıl sonunda dil şartını ve vb. durumları yerine getirdiğiniz takdirde süresiz oturum hakkınız olacaktır. Vatandaşlık hakkı elde edip, başvuru yapabileceksiniz.

Mülteci      : İnsani mağduriyetlerinizi ifade edip ve gerektiği belgeler ile sunabildiğiniz durumda alabilirsiniz. İlk aşamada 3-5 yıllık oturum verilecektir. 5 yıllık sürenin sonunda, devletin zorunlu kıldığı – dil şartı, kendi başınıza maddi olarak ayakta durma vb.- sağladığınız takdirde ise süresiz oturum alabileceksiniz ve vatandaşlık hakkınıza başvuru yapabileceksiniz.

İkincil Koruma: Geldiğiniz ülkede yaşamış olduğunuz, çok ciddi tehlike altında iseniz, işkence görme, savaş durumu kaynaklı yaşamış olduğunuz mağduriyetleriniz neticesinde bu şekilde bir statü sahibi olabilirsiniz. Bunun diğer statülerden farkı ise, her yıl size oturum güncellenecek ve sene sonunda ülkenizdeki duruma göre oturumunuz uzatıp uzatılmayacağına karar verilecektir. 5 yılın sonunda ise, devletin belirlediği dil şartı, maddi özgürlük vb. kriterleri sağladığınız takdirde, süresiz oturumunuz olacaktır. Bu şekilde vatandaşlık başvurusu yapabileceksiniz.

Red : Tüm değerlendirmeler sonucunda ise, raportör ve ilgili makam sizin mağdur olmadığınızı tespit ederse, size red verebilirler. Red kısmından sonraki süreci itiraz ve mahkeme süreci ile başlayıp devam etmektedir. Red alındıktan sonra yaklaşık olarak bu süreç 30 aya kadar sürmektedir. İltisak veya aidiyet, mağduriyetlerinizi belgeler ile sunabilirseniz, mahkeme sürecinde olumlu sonuçlandırabilirsiniz.

*Değerlendirme sonucu her statüyü ayrı da kazanabilirsiniz, veyahut birlikte de kazanabilirsiniz. (Mülteci + Sığınmacı gibi)

II. Mağduriyetler

Ana mülakatın ikinci kısmı, yukarıda belirtmiş olduğumuz 2 temel soru üzerinden mağduriyetinizi sözlü olarak ve belge ile ispat etmeye çalışmanız gerekmektedir. Bunu yaparken aşağıda belirtmiş olduğumuz maddeler üzerinden anlatırsanız, sizin mülakatınız ve raportörün değerlendirmesi olumlu yönde olacaktır. Bu maddeler, raportör ve ilgili makamların değerlendirme kriterleridir.   İltica etmeyi düşünen kişiler iltica etmeden önce aşağıdaki kriterlere göre iltica dosyasını hazırlayabilirler.

** İltisak, irtibat, mensubiyet veya aidiyet iltica etmeniz için yeterli bir sebeptir. İlticanızın kabul olması veya statü kazanabilmeniz için mağduriyetinizin haklı, somut gerekçelere dayalı ve mülakat esnasında güzel bir sunumla, raportöre kendinizi iyi bir şekilde ifade etmeniz yeterli olacaktır.

Raportör sizleri mülakat esnasında dinlerken, vermiş olduğunuz bilgi, belge ve ifadelerinizi aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak değerlendirecektir. Mülakatınız esnasında vermiş olduğunu ifadelerde ve belgelerde aşağıdaki cümleler, kelimeler ve ifadeler ile örtüşüyor ise, raportör ve ilgili kişi/kurumun değerlendirmesi olumlu yönde ilerlemesine destek olur.

*** İfadelerin içerisinde geçmesi gereken kelime ve grupları : İhbar, fişleme, tutuklama, iddianame, takip, işkence, tehdit, tehlike, korku, itibarsızlaştırma, yakalama, kovuşturma, psikolojik ve fiziksel işkence, zalimane uygulamalar, ötekileştirme, terörist iddiası vb.

 

A. Hukuki Mağduriyet

 1. Kendi ülkesinde ve/veya yaşadığı ülkede devlet, partiler, toplumun belli kesimleri tarafından siyasi nedenlerden dolayı -aşağılayıcı hukuksuz ve cezai işlemler, vb.- kovuşturulanlar, sığınma hakkına sahiptir.

Açıklama: Adli, idari ve kolluk kuvvetlerin yapmış olduğu işlemlerin tamamı siyasi kovuşturma          işlemidir. Polis tutanağı, savcılık soruşturması, gözaltı kararı, iddianame, yakalama, tutuklama kararı vb.                                 belgeler          siyasi kovuşturma belgeleri ve hukuki mağduriyet belgeleridir.

Örnekler:  KHK ile işten atılmanız, belli bir tarihten sonra bir bankaya destek amaçlı para yatırmanız,  kapatılmış kurum, dernek, vakıf, üniversite vb. yerlerde yönetici, çalışan, üye veya gönüllü üye olmak, devletin                  veya toplumun hedef aldığı grupların içerisinde olduğunuzun aidiyetidir. Bu aidiyetlerden dolayı, hakkınızda açılan fişleme, soruşturma, kovuşturma, yakalama, tutuklama, gözaltı vb durumlardan dolayı                  yaşadığınız mağduriyetler siyasi sığınmanıza olanak sağlayacaktır.

 1.    Belirli bir sosyal gruba aidiyet veya politik düşüncesi nedeniyle; devlet, devlet kurumları tarafından, partiler ve toplumun belli kesimleri tarafından TAKİBE maruz kalıyorsanız, yaşadığınız hukuki bir mağduriyettir.

 Açıklama: Adli, idari ve kolluk kuvvetleri tarafından sürekli sizleri yakalamak üzere fiziki, dijital ve  sanal dünyada takibe maruz kalma durumudur. Devletin takibe karşı sizi koruyamaması, korumaması, korumak                     istememesi nedeniyle; devlete olan güveninizin olmaması, devlet ve devlet kurumlarına gittiğiniz takdirde hakkınızdaki işlemlerden dolayı sizi yakalayıp hapse atma ve işkence görme nedenleri ile devletle muhatap                       olmama hali, takipte olduğunuzun çok açık bir göstergesidir.

Örnekler:  Adli kontrol şartı ile serbest kalmak ve sürekli imza için devlet kurumuna gitmek, HTS (şahsınıza ait telefon, internet) kayıtlarınızın sanal ortamda sizden herhangi bir izin almadan takip edilmesi, sosyal                    medya (Twitter, Facebook,Instagram vb) kayıtlarınızın devlet eliyle takip edilmesi, devlet eli veya toplumun bir kesimi tarafından fiziksel olarak takip edilmesi, takipten tutuklamaya kadar olan süreçte sizin hakkınızda               sürekli işlem yapılması – savcılık soruşturma açması ve akabinde polisin eve gelmesi, ardından size yakalama, iddianame ve tutuklama şeklinde mağdur edilme – , hukuki takip mağduriyetidir.

 

 !!! Mülakat esnasında mağdurlar, mağduriyetlerini anlatırken, konu içerisinde konuya girdiğinden dolayı, raportör de çelişki uyandırmaktadır. Sürecin kronolojik takip içerisinde                            anlaşılmaz bir şekilde anlatılması çelişkiye neden olmaktadır. Tutarsızlık nedeniyle de red verilmektedir !!!

!!! “Evime Polis geldi, komşumdan duydum…” gibi belgesiz genelgeçer ifadeler, raportörde inandırıcılık uyandırmamaktadır. Ya polis tutanağını almalısınız, ya da komşudan şahitlik                        belgesi almanız gerekmektedir !!!

!!! “Notere gittim vekalet veremedim…” yada “ 4-5 defa pasaport çıkarmaya gittim ama çıkaramadım…” deyip bu mağduriyetleri dile getiriyorsunuz. Sonra bu işlemleri yaptırdığınız anda               polis hakkınızda işlem yapmıyor bunu da aslında mülakatta bir diğer açıdan anlatmış oluyorsunuz. Polisin sizi burada takip etmediğini de göstermiş oluyorsunuz. Burada raportör                            kanadına çelişkiye düşüyorsunuz. Bu tutarsız anlatım mülakatınızın inandırıcılığını yitirmesine sebep oluyor, dolayısıyla reddine sebep oluyor!!!

 !!! “İçeri girdim, çıktım. 1,5 sene içeride yattım. Karar verilmesi için Adli kontrol şartı ile serbest kaldım.” şeklindeki ifadelerde raportöre hukuk işledi ve çıktım havasından ziyade,                            Yargıtay tarafından cezanız onanmasına kadar adli kontrol şartı ile serbest kaldığınızı ve takip işleminin devam ettiğini güçlü bir şekilde ifade etmeniz gerekmektedir.!!!

 

 1.   Bir yabancı; ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri nedeniyle hayatının veya özgürlüğünün tehdit altında bulunduğu bir devlete geri gönderilemez. Aynı zamanda, güvenli bir ülkede yaşayan ve kendi ülkesine gittiğinde özgürlüğü veya yaşamı tehdit ve tehlike altında olan kişiler içinde geçerlidir.

Açıklama: Tutuklanma ve hapse atılmanızla ilgili belgeler, işkence görme ile ilgili emsal kararlar, vatandaşlıktan çıkarılma, KHK 696 /madde 121 (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi katliam olayı), yaşadığınız                                ülkede                     Türkiye’ye gitmeyin uyarıları (Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarı), Lemonde gazetesinde “Yunanistan Türkler için güvenli değildir!” haberi, 18 ülkeden 80’e yakın insan                          kaçırma ve iade haberleri geri gönderilmeme şartlarını sağlayan bazı durumlardır.

Örnekler:  Belçika’da yaşayan bir Türk vatandaşı, eğer Türkiye’ye gittiğinde tutuklanıp hapse atılacak ise, Belçika’da sığınabilir ve Türkiye’ye geri gönderilemez. Kendi ülkeniz ile yaşadığınız ülke arasında iade anlaşması var ise, iltica ettiğiniz ülkeden daha önce yaşamış olduğunuz ülkeye gönderilemezsiniz. İltica etmeden önce yaşadığınız ülkede veya kendi ülkenizde hakkınızda yakalama veya tutuklama var ise, geri gönderilemezsiniz. Medya ve sosyal medya gibi yerlerde hakkınızda ihbarlar, tehdit ve tehlikeler ilticadan önce yaşadığınız ülke ve kendi ülkenizde size mağduriyet yaşatacak ise, geri gönderilemezsiniz.

 

Yukarıda bahsedilen hukuki mağduriyetlerden bir ya da birden fazlası sizde olabilir. Eğer bu mağduriyetleri bilgi ve belgeler eşliğinde düzgün bir sunum ve ifade ile size siyasi sığınma hakkı kazandıracaktır. Ancak, bu bilgi ve belgelerden hiçbiri sizlerde yok ise, hukuki mağduriyetleriniz zayıf olduğundan dolayı siyasi sığınma hakkı kazanamayacaksınız.

 

“Avukat tutup, hakkımdaki hukuki mağduriyetlerimi tespit edecek imkanım olmadığından dolayı, hukuki mağduriyetleri ifade edecek imkanlarım bulunmamaktadır. Fakat hergün tehlike gün be gün bana doğru yaklaşmakta idi.” diyerek güçlü olacağınız alan aşağıda bahsedeceğimiz insani mağduriyetler üzerinde durmanızı tavsiye ederiz.

B. İnsani Mağduriyet

İnsan hayatın her aşamasında mağduriyet yaşayabilir. Mağduriyetin hukuki veya insani olması iltica kabulüne yönelik işlemlerde sadece statü için kategorize edilmiştir. Bu sebeple ilticayı düşünen kişi elindeki en güçlü mağduriyetten en zayıf mağduriyete doğru sıralayarak anlatmalıdır. Bu makalede de genel itibari ile bunu gözetmekteyiz.

 1. Somut Gerekçelere Dayalı Korkular :Irkı, dini, uyruğu, siyasi (muhalif olma) düşünceleri ve belirli bir sosyal gruba mensubiyeti yüzünden vatandaşı olduğu ülkede zulme uğrayacağına dair haklı nedenlere dayalı korkularının bulunması,

Açıklama: Vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanamaması veya yararlanmak  istememesine yol açan korkular taşıması, bu korkularından dolayı vatandaşlığını taşıdığı ve önceden ikamet ettiği ülkesinin dışında halen vatansız kimse olarak yaşıyor olması,  bahse konu korkuları nedeniyle vatandaşı olduğu ülkesine dönememesi, dönmek istememesi nedeniyle vatandaşı olduğu ülke dışında ikamet ediyor olması,somut gerekçelere dayalı korkuların bazılarıdır.

Örnekler: Yaşadığınız ülkede, kendi ülkeniz ile iade anlaşmasının olması ve yaşadığınız ülkeden insan kaçırma olaylarının olması; yakalanma korkusu ile sürekli ülke değiştirip izini kaybettirmeye çalışmak (bunu bahsederken turistik gezi gibi anlatmamalısınız, mağduriyetleri – korku ve endişeleri bilgi ve belgeler şeklinde anlatmalısınız);

!!! Somut Gerekçelere dayalı korkularınızdan dayalı, ülkeniz veya yaşadığınız ülkeden başka bir ülkeye geçiyorsunuz. Yeni bulunmuş olduğunuz ülke de 3 ay ve üzeri oturum aldığınız takdirde güvenli bir ülkede yaşıyorsunuz anlamına gelmektedir. Bundan dolayı ilticanız reddedilebilir. Bu neden ile 3 aydan fazla oturumunuzun olduğu ülkede neden kalamadığınızı, somut gerekçelere dayalı olarak sunmak gerekmektedir. Örn: Kaçırılma hadiseleri, Konsoloslukların sizin hakkınızda kendi websitesinde, sosyal medyalarında vb ortamlarda sizleri fişlemesi ve ihbar etmesi, sosyal grup ve politik düşüncelerinizden dolayı ve sizle aynı düşüncede ve doğrultuda olan kurum ve kuruluşların kapatılması/ tehlike altında olması. !!!

 1. Zalimce Eylemlere Maruz Kalma:  Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 15. Maddesinin 2. fıkrasıyla güvence altına alınan haklar olmak üzere temel insan haklarını şiddetli bir şekilde; devlet, devlet kurumları, partiler ve toplumun belli kesimi tarafından ihlal edilmesi  zalime bir uygulamadır. Bu kişinin yaşam, özgürlük ve can güvenliğinin ciddi tehdit ve tehlike altında olduğunun açık bir göstergesidir.

Açıklama: Ayrımcı nitelikte olan veya ayrımcı bir şekilde uygulanan yasal, idari, kolluk veya  yargısal önlemler; orantısız veya ayrımcı nitelikte adli kovuşturma veya cezalandırmalar; orantısız ve ayrımcı nitelikte cezalandırmaya neden olan adli temyiz hakkının engellenmesi; vicdan-i red; cinsel şiddet de dahil olmak üzere fiziksel ve psikolojik şiddet içeren eylemler; belirli bir cinsel gruba veya çocuklara yönelik eylemler bunlar başlıca zalimane eylemlerdir.

Örnekler:

Örn 1: 17-25 ve 15 Temmuz öncesinde devlet ve toplum tarafından takdir edilen insanlardan birisiydiniz. Ancak yaşanan olaylardan sonra itibarsızlaştırıldınız, ötekileştirildiniz. 15 Temmuz’dan sonra da vatan haini ve terörist ilan edilmiş olabilirsiniz. Bu da sizi sokağa ve insan içine çıkamaz hale getirmiş olabilir. Bundan dolayı da yaşadığınız toplumda onuru kırılmış, saygınlığı yitirilmiş ve psikolojik travma geçiren bir insan olmuş olabilirsiniz. Örneğin KHK ile işten atıldığınızdan dolayı, isminiz tüm medya organlarında ifşa edilmiş olması, “wanted” olarak aranıyor gibi hissedebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden şahsına yönelik küfür, hareket ve itibarsızlık çalışmaları yaşamış olabilirsiniz. – AİHS İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü Maddesi İhlali

Örn 2: Kimsenin hayatına kasten son verilemez. 696 sayılı KHK’nın 121. maddesinde kolluk kuvvetlerinin dışında sivillerde 15 Temmuz ve devamı niteliğindeki olaylarda bir insanı öldürdüğü takdirde; darbe bahanesini ilişkilendirdiği takdirde sivil dahi olsa yargılanamaz, şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Bu  durum idamdan daha beter bir şekil almaktadır. Canı isteyen herhangi birini öldürebilir. Bunu da darbe bahanesi gösterip ve devlet kendi eliyle yayınlamış olduğu KHK ile yargılanmaktan kurtulabilir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4-5 tane akademisyeni öldüren kişinin yargılanmaması durumu; Sedat Peker’in bir insana işkence etmesi ve gene aynı bahane ile yargılanmaması durumu.. – AİHS Yaşam Hakkı Maddesi İhlali –

Örn 3: Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz. Aksi her durum – AİHS İşkence Yasağı Maddesi İhlali-dir.

Örn 4: Kişinin gözaltında normal sürenin çok üstünde tutulması, temyiz hakkının verilmemesi, tutuklama aşamasında kendisinin ne ile suçlandığını bilmemesi ve yüzüne karşı suçlamanın bildirilmemesi, kişinin kanunsuz bir şekilde içeride tutulması, kişinin yargılanma sürecinde serbest kalma hakkının elinden alınması, devletin mağduru korumaması ve korumak istememesi, mağdurun kendini güvende hissetmemesi; – AİHS Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Maddesi & Adil Yargılanma Hakkı Maddesi İhlali

Örn 5: Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Banka’da hesapta para bulundurmak 15 Temmuz’a kadar devlet denetimde olan ve kanunlara uygun halde çalışırken, bir anda KHK ile kanunsuz bir suç ilan edildi. – AİHS Kanunsuz Ceza Olmaz Maddesi İhlali

Örn 6: Kanunsuz bir şekilde kapıların kırılması ve içeri girilip kanunsuz bir şekilde eşinin yerine çocuğunun veya eşinin rehin alınması- AİHS Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı Maddesi İhlali

Örn 7: Politik düşüncesini veya muhalif davranışlarınızı, sosyal gruba aidiyetinizden dolayı duygu ve düşüncelerinizin açıkca ifade edilmesinin engellenmesi – AİHS Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü Maddesi İhlali

Örn 8: Fikir hürriyeti haber alma ve haber verme hürriyeti, herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu durumun aksi durum – AİHS İfade Özgürlüğü Maddesi ihlali-dir. Kişilerin sosyal medya üzerinden vb yerlerde kendini ifade etmesinin engellenmesidir. Abonesi olduğunuz dergi ve gazetelerin kapatılması, haber alma ya da verme hakkının elinden alınması. (667 KHK). Muhalif seslerin kapatılmasından dolayı, tek taraflı bir medyanın oluşması.

Örn 9: Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak, çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkını da içerir. Örgütlenme hakkınızın şiddet yoluyla engellenmesi ve KHK’lar ile kapatılması (667 sayılı KHK), Dernekler, sendikalar, yardım kuruluşları belgelerinizi, yaptığınız aktiviteler ve bundan dolayı suç sayılması. – AİHS Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü Maddesi İhlali

Örn 10: Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır. Devlet ve toplum tarafından görmüş olduğunuz ayrımcı uygulamalar, kapatılan bir kurumda çalıştığınızdan dolayı devletin kurumsal ve sosyal olanaklardan yararlanamamanız,         – AİHS Ayrımcılık Yasağı Maddesi İhlali

Örn 11: Bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, bir devlete, topluluğa veya kişiye, Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesi veya bunların Sözleşme’de öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde sınırlandırılmalarını amaçlayan bir etkinliğe girişme ya da eylemde bulunma hakkı verdiği biçiminde yorumlanamaz.  – AİHS Hakları Kötüye Kullanma Yasağı Maddesi İhlali-

!!!Yukarıda bahsedilen zalimce eylem sebepleri ve bundan dolayı devlet tarafından korunmadığınızla ilgili ilişkiyi belgeleriyle birlikte sunmanız gerekmektedir.!!!

!!!Zalimce eylemleri devlet veya kurumları, partiler, çevre ve aile, toplum ve terör örgütleri  gibi yapılar işleyebilir. Başvuru sahibine dair haklı nedenlere dayalı korkularının bulunup bulunmadığı değerlendirilirken başvuranın gerçekten ırksal, dini, milliyet, sosyal veya siyasi karakteristik özellikleri bulunup bulunmadığına bakılmaz. Zulüm eylemini işleyenlerin algılamaları ve başvuru sahiplerine atfettikleri özellikler esas alınır!!!                                                                                                                     

!!! Devlet dışı kuruluşlar; kamu otoritesini kullanan bir devletin varlığından bağımsız olarak eğer uluslararası kuruluşlar da dahil olmak zulümden korumuyor veya koruyamıyorsa devlet dışı kuruluşların zulmü söz konusu olur !!!

!!!Zulme karşı koruma etkili olmalı ve geçici olmamalıdır. Koruma genellikle yukarıda değinilen organların zulmü engellemeye yönelik yasal düzenlemelerini harekete geçirerek zulme neden olan eylemlerin araştırılması, takibatı ve cezalandırılması suretiyle zulüm veya üst düzey zararın önlenmesi böylece başvuru sahibinin koruma yollarına ulaşması suretiyle olur.Zulme etkili ve sürekli koruma sağlanmadığı için zulüm devam ediyor demektir!!!

 

Yukarıda bahsedilen kriterler ışığında bilgi ve belgeler ile sunumuzu tamamladıktan sonra, raportör size vatandaşı olduğunuz ülkenize veya yaşadığınız ülkeye neden geri dönemezsiniz, geri dönerseniz başına ne geleceğini umursuyorsunuz? sorusuyla mülakatı sizden gelecek cevaba göre tamamlayacaktır. Sizinde bu soruya aşağıdaki kriterlere göre cevap vermeniz uygun olacaktır.

 1. Ciddi Tehlikeye Maruz Kalma Nedeniyle İkincil Koruma: Geri gönderildiği takdirde menşe ülkesinde ciddi tehlikelere maruz kalacağına dair kuvvetli emareler sunan bir yabancı ikincil koruma hakkından yararlanabilir. Ciddi tehlikeler:

Açıklama: Ölüm cezasına mahkûm olmak veya ölüm cezasının infaz edilecek olma riski; İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalma riski, Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşma risklerin içerir.

Örnekler: “Ülkeme döndüğüm takdirde hapse atılacağım, işkence göreceğim. Uzun tutukluluk süresinden dolayı yaşam özgürlüğüm ve canım tehdit ve tehlike altında olacaktır. Bu nedenle kendi ülkeme geri dönemem.” gibi ifadeler ile belgeler eşliğinde sunum yapılmalıdır.

 

 1. Bir yabancı; ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri nedeniyle hayatının veya özgürlüğünün tehdit altında bulunduğu bir devlete geri gönderilemez. Aynı zamanda, güvenli bir ülkede yaşayan ve kendi ülkesine gittiğinde özgürlüğü veya yaşamı tehdit ve tehlike altında olan kişiler içinde geçerlidir.

 

Açıklama: Tutuklanma ve hapse atılmanızla ilgili belgeler, işkence görme ile ilgili emsal kararlar, vatandaşlıktan çıkarılma, KHK 696 /madde 121 (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi katliam olayı), yaşadığınız ülkede Türkiye’ye gitmeyin uyarıları (Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarı), Lemonde gazetesinde “Yunanistan Türkler için güvenli değildir!” haberi, 18 ülkeden 80’e yakın insan kaçırma ve iade haberleri geri gönderilmeme şartlarını sağlayan bazı durumlardır.

 

Örnekler:  Belçika’da yaşayan bir Türk vatandaşı, eğer Türkiye’ye gittiğinde tutuklanıp hapse atılacak ise, Belçika’da sığınabilir ve Türkiye’ye geri gönderilemez. Kendi ülkeniz ile yaşadığınız ülke arasında iade anlaşması var ise, iltica ettiğiniz ülkeden daha önce yaşamış olduğunuz ülkeye gönderilemezsiniz. İltica etmeden önce yaşadığınız ülkede veya kendi ülkenizde hakkınızda yakalama veya tutuklama var ise, geri gönderilemezsiniz. Medya ve sosyal medya gibi yerlerde hakkınızda ihbarlar, tehdit ve tehlikeler ilticadan önce yaşadığınız ülke ve kendi ülkenizde size mağduriyet yaşatacak ise, geri gönderilemezsiniz.

Bu kriterler ışığında aidiyet ve mağduriyet delillerinizi dosyalamasını, buradaki sıralamaya dikkat ederek yapmanızı yine buradaki sıralamaya göre anlatmanızı tavsiye ederiz.

Not: Kendi hikayenizin dışında çalıştığınız kurum, arkadaş, akraba çevresi gibi olayları anlatırken raportörün bunlar benimde başıma gelir diye anlamasını beklemeyin bu örnekleri anlatırken aynı tehtilerin sizin içinde olacağanı net olarak belge ve bilgiler ışığında ifade edin.

!!! Bu bir bilgilendirme makalesidir. Her mağdur kendi durumuna göre, kendini değerlendirebilir. Fakat hayatınız için önemli olan böyle bir konuda her zaman konunun uzmanı olan bir avukata danışmanız önem ile tavsiye edilir. !!!

 

III. Kaynaklar

 • 1948 İnsan Hakları Beyannamesi
 • 4 Kasım 1951 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 • 28 Temmuz 1951 BM Mülteci Hakları Sözleşmesi
 • Almanya Anayasası 16/a Maddesi
 • Almanya Oturum Kanunu Madde 60
 • Almanya İltica Kanunu 3,4,26. Maddeleri
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 5. ve 15. Maddeler

 

 

Benzer İçerikler

Hizmet Hareketi’nin ‘Samsunlu Hoca’sı Mehmet Ali Şengül, Rahmet-i Rahman’a uğurlandı

admin

5 şehir hastanesi Danimarkalı şirkete satıldı

admin

Demirtaş: Sedat Peker’in ifşa ettikleri buzdağının görünen yüzü

admin

111 yorumlar

Mustafa Haziran 28, 2018 at 10:21 am

Merhaba arkadaşlar. Ben fransaya iltica talebinde bulundum. Mahkeme ye gireli yaklaşık 11 ay oldu. Bana olumlu yada olumsuz herhangi bir dönüş olmadı. Bazı arkadaşlara 6 mahkemeye girdikden altı ay sonra dosyanız değerlendirmede diye mektup gelmiş. Bana öyle bir mektup gelmedi. Acaba bir bilgisi olan var mı? Ne yapmam gerekiyor? Merci

Cevapla
admin Haziran 28, 2018 at 12:49 pm

Merhaba,
Bağlı bulunduğunuz iltica dairesine ‘şu tarihte birinci şu tarihte ikinci mülakatı oldum. Güncel ve aktüel durumla alakalı bilgilendirme yapabilir misiniz’ gibi mail veya posta yolu ile bilgi talebinde bulunmanızı tavsiye ederiz. Muhtemelen yakalama tutuklama olduğuna dair bilgi vermişsinizdir fakat belge vermemiş olabilirsiniz diye tahmin ediyoruz. Evraklarınız Fransız dış işlerinden Türkiye’deki Fransız Büyük Elçiliğinden bilgi talebinde bulunmuş olabilir. Türkiye’deki Fransız Büyük Elçiliği anlaşmalı olduğu avukatları vasıtası ile bilgileri teyit etmeye çalışıyor olabilir. Ancak buda 5-6 aylık bir süreçtir. Bir tahmin olarak değerlendirmenizi rica ederiz. Mülakat sırasında veremediğiniz evraklar varsa bir dilekçe ile vermenizi tavsiye ederiz.

Cevapla
Ferhan Temmuz 19, 2018 at 2:49 pm

Merhabalar; durumum şu şekilde hali hazirda soruşturma yakalama aramam yok by kullandım hakkımda 1 beyan var teşhis şeklinde ogrenciligim sırasında hadiseler gerçekleştiği için sigorta Vs gibi kurum kayitlarim yok gönüllü gidip gelmelerim mevcut ispat noktası muglak haliyle iltica etmek istiyorum fakat benim durumuma uygun yer neresi tam emin değilim yardımcı olabilir misiniz mailimi yazdım irtibat olarak dönüş yapabilirseniz sevinirim

Cevapla
Editör Temmuz 22, 2018 at 1:44 am

kosullariniz kabul icin yeterli yeter ki mülakata iyi hazirlanin ve hukuki olarak kendiniz Dogru ifade edin; ülke tavsiye etmiyoruz; kendiniz icin en uygun yeri kendiniz belirleyiniz.

Cevapla
Srden Ağustos 16, 2018 at 10:51 pm

Merhaba bir soru sormak istiyorum..Benim yakalama ,tutuklama ve sorusturma yok..Yani ben goremiyorum..Gizli olabileceğini dusunuyorlar…Yanliz 4 kisinin dosyasinda by lock kullanicisi olarak ismim geçiyor ve konusma iceriklerim mevcut fazla sayida hemde…ve hakkimda 3 tane itirafçı olduğunu yani uc kisinin ifadesinde beni verdigini ogrendim…elimde bu by lock raporlari var.( 4 dosyadan alınmış) ve itirafcilarin ifadeleri var..ama yakalama ve tutklama soruşturma yok….iltica islemi için yeterli mi sizce..mevcut bir tehlike olarak gorulebilir mi

Cevapla
Editör Eylül 8, 2018 at 3:54 am

Her detayi ispatlamaniz gerekmez önemli olan öncelikle iltca yasasiyla hikayenizin %100 örtüsmesi, sonrasinda inandriciligniz yani celiskilerinizin olmamasi. Ifadelerinizin önü ortasi sonu sürekli celiski testlerine kendiniz soknun yanlis anlasilabilecek ifadeler kurmayin. Dil farkini ve cevirideki anlam kaybolmalarini dikkate aliniz.

Cevapla
Magdur Ağustos 24, 2018 at 2:11 am

Üzerime atılan iftiralar ve kanıtlayıcı mahkeme kararları var Asya bank para yatırmıştım bunun icin terörist ilan edildim mahkemedeki hakim ve savcılar içeride kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdilerdi yeniden dava açtılar şu an Hollandayım iltica etmem icin gerekli belgeler mevcut herhangi Red olma olasılığı varmıdır..

Cevapla
Editör Eylül 5, 2018 at 1:54 am

Dosyanizin icerigine bagli anlattiklariniz iltica yasasiyla uyusmali ve celiskiler olmamali.

Cevapla
mehmet Eylül 4, 2018 at 12:00 pm

merhaba 672 ile ihraç öğretmenim hakkımda herhangi bir yakalama, tutuklama vs yok sendika banka(BES Bireysel emeklilik) var kimse yokmu üyeliği ve öğretmen dernek üyeliği var ama bunları ispatlayamıyorum çünkü dernek aidat makbuz vs lerini yok ettim malum korkudan sendika üyelik kartımda aynı şekilde 2. mülakatta bunları nasıl izah etmeliyim

Cevapla
Editör Eylül 5, 2018 at 1:33 am

Bu dediklerinizi degil korkunuzu ispat ettiginizde size kabul vermeleri gerekir. Belgeler sadece hikayenizin inandiriciligini tamamlamak icin ki belgelerinizi bir sekilde tamamlayabilirsiniz. Bu durumu nasil izah edebilirsiniz? Ayni bu anlattiginzi sekilde; Korkunuzdan dolayi. Ülkesinde yasamsal somut Korku duymak iltica icin kabul sebebidir zaten.

Cevapla
Abdullah Eylül 4, 2018 at 9:23 pm

Merhaba benim esim almanyada oturumlu bende buraya turis vizesiyle geldimm ve gunum bitti ben simdi iltica yapsam ne gibi zorluklarla karsilasirim burda kalmak istiyorumm ailemin yaninda iltica yapsam oturum alma olasiligim nekadar bizz 10 senedir evliyiz ama buraya normal olarak gelemedim suan turist vizesiyle geldim vee iltica yapmak istiyorumm beni bilgilendirirseniz sevinirimm

Cevapla
Editör Eylül 5, 2018 at 1:41 am

Esiniz iltica ile mi Oturum Aldi yoksa normal yolla mi? Iltica ile oturum aldiysa
a-zaten aile birlesimi hakkiniz var,
b-sizi de onun dosyasina eklerler ve kabul verirler.

ancak esiniz normal yollarla oturum aldiysa size oturum kanununa göre maddi kosullar sunacaklardir.

Cevapla
Abdullah Eylül 5, 2018 at 10:28 am

Zaten esimm almanya dogumlu ama turk vatandasi suresiz oturumu var biz daha once aile birlesimi basvurusu yaptik ama maass yetmezliginden red geldi bizde gelemedikk simdide turis olarak geldimm ve gunum bitii sim di burda kalmak icin nasil bir yol denemeliyim iltica yapsam almanyada bana burda oturum verirlermii bana poliss cikis kagidi verecekmis kacak oldugum icin siginmaya girsrm burda nekadar siginma da kalirim esimin evi var cocuklar burda cocuklar alman vatandssi ama benden degil benim ikinci evliligim bu bana nekadar fayda getirir cocuklarin alman vatan dasi olmasi fayda getirirmi acaba ben gitmek istemiyorumm burda kalmak icin esimle kalmam icin ne yapmam lazim esimin suresiz oturumu varr almanyada polis bize genede cikis verirmi acabazaten turis olarak geldigim icin cikis veriyorlar kacak durumdayim suann vizemin 1afta gunu gectii benimm esimm jop centirdan yardim aliyorr ben bunu almayacaklarini garitisini polise nadil verebilirimm almayacaklarina dair ben geldim ve burda oturum alip aileme bakmak istiyorum desem faydasi olurmu acaba bilgilendiriseniz sevinirimm tsk

Cevapla
Abdullah Eylül 5, 2018 at 10:37 am

Ve sizin cevabiniza cevap vermek istiyorum normsl kosullarda oturumu var suresizx birde maddi kosularr nadil oluyor pekii nereye basvurursam benim burdz esimle kslmsmi saglar oo madfi kosullari yerine getirirsem nasil vee nereye basvurmaliyim bilgilendirirseniz tsk ederim

Cevapla
Abdullah Eylül 5, 2018 at 10:47 am

Ve sizin cevabiniza cevap vermek istiyorum normsl kosullarda oturumu var suresizx birde maddi kosularr nadil oluyor pekii nereye basvurursam benim burdz esimle kslmsmi saglar oo madfi kosullari yerine getirirsem nasil vee nereye basvurmaliyim bilgilendirirseniz tsk ederim bu iltica basvurusu hemen mi yoksa beli bir sure gecmesi gerekiyormu avukatin nekadar faydasi olur bana tutmus olsamm

Cevapla
Ada Eylül 6, 2018 at 9:33 pm

Merhaba boşanma eşden şiddet görme polis mahkeme savcılik kararları ve halen devam eden mahkeme ve hakimin kadıni ve ćocuklarını yaşamında zor durumda birakıci kararlar aası ve eşin yurtdışına çocukları kullanarak izin vermemesi ve eşin ve akrabaları târafından tehtit edilmesi bürün bunları ıspatlayıcı belgelerin olması yeterli neden olur mu

Cevapla
Editör Eylül 9, 2018 at 2:26 am

Evet bunlardan bazilari iltica gerekceleridir;
– eşden şiddet görme
– kadin haklarinin mahkemelerce ve Devlet tarafindan korunmamasi
– kadıni ve cocuklarını yaşamında zor durumda birakma
– eşin ve akrabaları târafından tehtit edilmesi

Cevapla
Hakan Eylül 9, 2018 at 4:06 pm

Merhabalar khk ile ihraç oldum. Adli kontrol ile imzam devam ediyor. Soruşturma devam ediyor. Ohal komisyonu red verdi gerekçe kurum kanaati ve bylck. Hakkımda biri beyanda bulunmuş beni şuraya çağırdı diye. İhraç olduktan sonra yarı kamu niteliğinde bir sınavı kazandım stajımı khklı olduğum gerekçesiyle reddettiler. Tüm bu belgeler elimde mevcut. Kabul almak için bunlar yeterli midir? Ayrınlatır mısınız çok önemli?

Cevapla
Editör Eylül 11, 2018 at 12:34 am

yeterlidir ancak asagidaki kosullarda varsa ve bunlari ispatlayabiliyorsaniz.
Eger ihrac olmussaniz
1-Fislenmissiniz demektir; fisleme iltica icin bir gerekcedir. Takip edilmissiniz ve sizin hakkinizda hukuka aykiri veri toplanmis demektir.
2-Fislenmis ve atilmissaniz; ve toplum icinde hedef gösterilmisseniz bunun sonucu olarak sürekli toplusal baski altindaysaniz bu da iltica sebebidir. Toplumsal baski= Mobbing, asagilama, hakaret, tehdit, ifade hürriyetinin elinden alinmasi, is vermeme, mal ve alacaklarina el koyma, mirastan yoksun birakma, akrabaliktan red etme vb. gibi olaylar
3-Hakknizda tutuklanma, hapsedilme, özgürlünün kisitlanmamasi, kacirilma, darp, iskence vb. olaylar yasanmissa veya yasanmasina dair somut tehlileker varsa.
4-Bylock demek yasal dayanagi olmayan bir suclamaya demektir ve beraberinde tabi adil yargilan ilkesinin ihlalini de birlikte getirir.
5-Tüm bunlarla beraber anlattiklarinizda celiskiler olursa inandiricilik eksikliginde red verilebilir. Örnegin bu sürec icinde bir dönem Devlette calismis olmaya devam etmek vb. Cünkü ayni dönemde hem baski altinda olup hem de memuriyet hakki kazanmis olamazisniz.

Temel olarak bu vb. olaylar nedeniyle ülkenizde normal bir yasam hakki elinizden alinmissa sizin ilticaniza kabul verilir. Isten atilmak tek basina bir iltica gerekcesi degildir.

Cevapla
Hakan Eylül 9, 2018 at 4:08 pm

Merhabalar khk ile ihraç oldum. Adli kontrol ile imzam devam ediyor. Soruşturma devam ediyor. Ohal komisyonu red verdi gerekçe kurum kanaati ve bylck. Hakkımda biri beyanda bulunmuş beni şuraya çağırdı diye. İhraç olduktan sonra yarı kamu niteliğinde bir sınavı kazandım stajımı khklı olduğum gerekçesiyle reddettiler. Tüm bu belgeler elimde mevcut. Kabul almak için bunlar yeterli midir?

Cevapla
Editör Eylül 11, 2018 at 12:00 am

yeterlidir ancak asagidaki kosullarda varsa ve bunlari ispatlayabiliyorsaniz.

Eger ihrac olmussaniz
1-Fislenmissiniz demektir; fisleme iltica icin bir gerekcedir. Takip edilmissiniz ve sizin hakkinizda hukuka aykiri veri toplanmis demektir.
2-Fislenmis ve atilmissaniz; ve toplum icinde hedef gösterilmisseniz bunun sonucu olarak sürekli toplusal baski altindaysaniz bu da iltica sebebidir. Toplumsal baski= Mobbing, asagilama, hakaret, tehdit, ifade hürriyetinin elinden alinmasi, is vermeme, mal ve alacaklarina el koyma, mirastan yoksun birakma, akrabaliktan red etme vb. gibi olaylar
3-Hakknizda tutuklanma, hapsedilme, özgürlünün kisitlanmamasi, kacirilma, darp, iskence vb. olaylar yasanmissa veya yasanmasina dair somut tehlileker varsa.
4-Bylock demek yasal dayanagi olmayan bir suclamaya demektir ve beraberinde tabi adil yargilan ilkesinin ihlalini de birlikte getirir.
5-Tüm bunlarla beraber anlattiklarinizda celiskiler olursa inandiricilik eksikliginde red verilebilir. Örnegin bu sürec icinde bir dönem Devlette calismis olmaya devam etmek vb. Cünkü ayni dönemde hem baski altinda olup hem de memuriyet hakki kazanmis olamazisniz.

Temel olarak bu vb. olaylar nedeniyle ülkenizde normal bir yasam hakki elinizden alinmissa sizin ilticaniza kabul verilir. Isten atilmak tek basina bir iltica gerekcesi degildir.

Cevapla
emine keser Aralık 19, 2019 at 1:26 pm

Mrb bn ce esim 2015 de kcarak evlndik ve d.bakirda yasiyorz silemzden thdt aliyorz bu ytrli olurmu iltica etmk icn iki cocugumuz var . Srkli adres degistiriyoruz

Cevapla
admin Ocak 7, 2020 at 7:51 pm

Merhabalar, zayıf gerekçelere girmektedir, daha somut delillere ihtiyacınız bulunmaktadır.

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Cevapla
Ogretmen Eylül 9, 2018 at 9:39 pm

Merhaba yalnizca memurluktan ihrac iltica sebebi olabilir mi hic bir adlı durum yokken

Cevapla
Editör Eylül 10, 2018 at 11:54 pm

Tek basina hayir. Eger ihrac olmussaniz
1-Fislenmissiniz demektir; fisleme iltica icin bir gerekcedir. Takip edilmissiniz ve sizin hakkinizda hukuka aykiri veri toplanmis demektir.
2-Fislenmis ve atilmissaniz; ve toplum icinde hedef gösterilmisseniz bunun sonucu olarak sürekli toplusal baski altindaysaniz bu da iltica sebebidir. Toplumsal baski= Mobbing, asagilama, hakaret, tehdit, ifade hürriyetinin elinden alinmasi, is vermeme, mal ve alacaklarina el koyma, mirastan yoksun birakma, akrabaliktan red etme vb. gibi olaylar

3-Hakknizda tutuklanma, hapsedilme, özgürlünün kisitlanmamasi, kacirilma, darp, iskence vb. olaylar yasanmissa veya yasanmasina dair somut tehlileker varsa.

Temel olarak bu vb. olaylar nedeniyle ülkenizde normal bir yasam hakki elinizden alinmissa sizin ilticaniza kabul verilir. Isten atilmak tek basina bir iltica gerekcesi degildir.

Cevapla
Ugur Eylül 12, 2018 at 1:19 pm

Merhaba ben yuksek lisans yaparken ifadeye cagrilip 4 gün gozaltinda tutuldum daha sonra 6 bucuk ay hapis yattim haziranda beraat verildi fakat bunlari yasadigimdan is bulamıyorum. Beraat etmem ilticayi reddetmelerine sebep olur mu?

Cevapla
Editör Eylül 16, 2018 at 3:01 am

Rahata erip hicbir sorununuz kalmadiysa; günlük yasaminiza eskisi gibi devam edebiliyorsaniz evet.
Hala kendinizi takipaltinda hissediyorsaniz, toplumsal baski mobinge maruz kaliyorsaniz; günlük hayatinizda ciddi zorluklar yasiyorsaniz hayir.
Belirleyici nokta üzerinizdeki baski, tehdit, takip, mobing vb. durumu bitti mi bitmedi mi; bittiyse normal hayata döndüyseniz Red; hala ciddi sorunlariniz varsa ilticaniz kabul potansiyelindedir.

Cevapla
Ali rahmi Eylül 13, 2018 at 9:35 pm

İyi günler admin.ben Yunanistan’da oturum aldim ve çocuklarıma verdiler.esime red verdiler ve benim oturum üzerinden oturum verecekler. Eşim başka Avrupa ülkesinde iltica edebilir mi burda sığınmacı yada mülteci statüsünde değil. Bizi bu konuda aydınlatır mısınız.

Cevapla
Reşat Nuri Eylül 16, 2018 at 11:29 am

667 khk ile kapatılan özel okullardan birinde öğretmendik. Çalışma lisanslarımız iptal edildi, herhangi bir devlet yada özel okulda öğretmenlik yapamıyoruz. Ancak orda burda asgari ücretli, vasıfsız eleman olarak çalışabiliyorum. Bu durum iltica kabulü için yeterli midir.

Cevapla
Editör Eylül 19, 2018 at 1:41 am

Is konusuna hic girmeyin!! Is bulamamak iltica sebebi degildir ancak kimliginden dolayi isten atilma ve yine kimliginden dolayi is verilmemesi, ayrimciliga maruz kalmak gerekcedir. Zaten ihrac edilmisseniz Devlet tarafindan fislenmissiniz demektir, fislenmis olmak, Devlet tarafindan takip edilmek bir iltica sebebidir. Toplum tarafindan baski ve Mobing görüyorsaniz bu da ayri bir gerekcedir. Yalniz bu durumlari ispatlamaniz, inandirici bir sekilde aciklamaniz gerekir.

Cevapla
KeremAli Eylül 18, 2018 at 12:52 pm

Merhaba cinsel tercihim sebebi ile ailem ve beraber çalıştığım insanlar sürekli olarak asagilayip hakaret ediyor ve beni kabul etmiyorlar bu sadece bulunduğum yerde değil daha önce çalıştığım yaşadığım yerlerde de bu şekilde oldu bu durumda İngiltere’ye sığınma başvurusu yapabilir miyim.bu başvurum kabul edilir mi. Lütfen bana yardımcı olun bunalıma girmiş durumdayım yıllardır bu işin içinden çıkamıyorum artık kurtuluşu buralardan kacmakta arıyorum

Cevapla
Editör Eylül 19, 2018 at 1:10 am

Yazdiklariniza göre siz iltica kabul durumundasiniz ancak sizin durumunuzda inandiricilik genelde sorun oluyor, aidiyetinizle ilgili bir Dernek ya da cati Dernekte üyeliginiz olmasi gerekir. Sanirim Türkiye’de böyle Dernekler var, onlara bir danissaniz.

Cevapla
Sverige Eylül 20, 2018 at 9:10 pm

Size yorum kısmında önemli bir soru sordum . Cevap ı nerede görebileceğim. Hangi başlık altına sorduğumu bile unuttum . Yardımcı olur musunuz. Sizlere ileti geliyor mu biz yorum yapınca ?

Cevapla
Editör Eylül 22, 2018 at 1:37 am

cevap verildi

Cevapla
Hasan Eylül 21, 2018 at 5:42 pm

KHK ile kapatılan okullardan ihraç edildim. Daha önce 10 yıl yurt dışında okullarda çalıştım . Bank asya hesabım vardı.henüz bir koğuşturma yok ama her an tetikteyiz .mağduriyet anlamında kayınpederim sahip cıktı bize onunla birlikte oturuyoruz . onu cok tehdit edenler var .onun itibarından dolayı bulunduğumuz yerde kimse ilişemiyor ama o zor durumda kalıyor. iltica etmeyi düşünüyorum. magduriyetimizi ifade adına etkili olacak nasıl deliller getirebilirim. cok değer verdiğimiz bir velim beni iş yerinin kapısından kovaladı .Buna benzer olaylar yaşadık ama kayıt altına almadık. Sosyal medyadan bahsediyorsunuz. oralarda fikir paylaşmak ne mümkün. adamı linç ederler.

Cevapla
Editör Eylül 22, 2018 at 2:13 am

a- Devlet kurum ve yetkilileri tarinfansize karsi yapilan tüm hak ihlallerini yazin
b- Toplum (aile, is, okul vb) tarafindan size karsi yapilan tüm hak ihlallerini yazin
c- bunlardan ispatlayabileceklerinizle alakali delilleri toplayin ve sanal bir ortama yükleyin; mail vb.

Devlet ve Toplum tarafindan yapilan hak ihlallerine örnekler;

kisinin sahip oldugu kimlik aidiyeti (Irk, Din, Mezhep, Cemaat, Ideoloji, Sosyal Grup, Cinsiyet) veya Siyasi Görüsleri nedeniyle (Politikaci, Gazeteci, Yazar, Aktivist, Kanaat Önderi)
*Arama emri,
*Eve baskin,
*Aileye kötü muamele, Mobbing
*Yakalama emri,
*Tutuklama emri
*Hapsetme
*Tehdit/Korkutma
*Hareket/Seyahat Özgürlügünün kisitlanmasi
*Güvenlik görevlileri tarafindan Darp edilme
*Güvenlik görevlileri tarafindan Iskence yapilmasi
*Adil yargilanma hakkindan mahrumiyet
*Kanunsuz ceza uygulanmaz ihlali- Bylock
*Fisleme,
*Hedef gösterme
*Takip ettirme
*Kacirma veya kacirma girisimi
*Asagilama, Mobing, Hakaret
*isten atma, is vermeme/calismasina engel olma
*İfade özgürlüğü hakkinin elinden alinmasi
*Toplantı ve dernek kurma özgürlüğünün elinden alinmasi
*Ayrımcılık yasağınin ihlali
*Mülkiyetin korunması hakkinin ihlali
*Eğitim hakkınin elinden alinmasi, okuldan atma.
*Serbest seçim ve secilme hakkınin elinden alinmasi
*vb. vb.

Toplum tarafindan yapilan hak ihlallerine örnekler;
kisinin sahip oldugu kimlik aidiyeti (Irk, Din, Mezhep, Cemaat, Ideoloji, Sosyal Grup, Cinsiyet) veya Siyasi Görüsleri nedeniyle (Politikaci, Gazeteci, Yazar, Aktivist, Kanaat Önderi)
*Tehdit, Korkutma
*Darp
*Iskence
*Asagilama, Hakaret
*Mobbing
*Ihbar
*Akrabaligi kesme, dislama
*Özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlali
*Hedef gösterme
*isten atma, is vermeme/calismasina engel olma
*Mali haklarini gasp etme
*Borclarini ödememe
*Mirastan yoksun birakma
*Mirasina ya da Mülküne el koyma
*Is yerinde Mobbing
*Mahalle ve Sosyal ortamlarda Mobbing
*Ifade Hürriyetinden yoksun birakma
*Seyahat Hürriyetinden yoksun birakma / Eve hapis
*Zorla Evlendirme
*vb. vb.

Cevapla
Sadiş Eylül 24, 2018 at 10:48 pm

Merhaba ben şuan 27 yaşındayım 17 yaşımda akrabamın tacizinden dolayı hakaret ettim onlarda bana dava açtı bende onlara dava açtım ve mahkemeye çıktım onlar mahkemede şikayetlerini geri aldılar 2yıl 15 gün hapis cezası aldı ama 5yıl içerisinde suç işlerse yatacak sizce bu ugradıgım psikolojik şiddet degilmidir iltica sebebi olabilirmi

Cevapla
Editör Eylül 27, 2018 at 12:01 am

Anlatmis oldugunuz kimliginizde dolayi yasadigiiz bir magduriyet degil ki kadin haklari ihlaliyle ilgili olarak o kisi zaten ceza almis.

Kadin haklarindan dolayi iltica edilebilir ancak siz durumu tam yazmamissiniz kisaca aciklamaya calisacagim;

a-sizi tacizde bulunan kisi hala sizi tehdit ediyor, can güvenliginiz yoksa;
b-o kisinin akrabalari da size karsi, tehdit, tahkir, asagilama, korkutma eylemlerinde bulunuyorsa
c-devlet birimlerine basvurmaniza ragmen sizi bu kisilerin saldiri ve tehditlerine karsi korumuyorlarsa
d-yasamis oldugunuz olaylar nedeniyle saglik sorunlariniz olustuysa ve tedaviye muhtac durumdaysaniz.

ancak bu durumlarin var olmasi kosulunda iltica icin gerekcenizin gecerliligi olabilir lakin bir problem var!! Bu olay 10 sene önce olmus mu yoksa yazim hatasi mi var?? Anlam net degil.

Cevapla
Sadiş Ekim 29, 2018 at 8:32 pm

Evet yaklaşık okadar oldu biraz süslesem hala tehtit alıyorum gibi bs bilmiyorum bunu degiştirerek anlatsam kurallara uygun şekilde olmazmı

Cevapla
1903 Eylül 30, 2018 at 8:19 pm

Öncelikle merhaba editör, Ben daha önce askeriyede çalıştım sözleşme yenilemedim bıraktım. Ve bıraktığım tarih de 15 temmuz darbe sinden 5 ay sonra gerçekleşti. Şuan devlet kurumlarına giremiyorum bana fetöcü gözüyle bakıyorlar, ve etrafımdaki herkez o gözle bakıyor. belediye başkanı bizzat ağzından dile getirdi belediyede çalışan askerlikten gelenleri dahi çıkartmak için uğrasıyoruz diye fakat elimde yazılı kanıt yok. Onun üzerine terör ve operasyon bölgelerinde görev aldım sürekli ve görevden kendi isteğim ile ayrıldım , devlet koruması altına girmek için tekrar başvurdum göreve dönebilmek için ama red oldum daha önce tsk da çalışıp bıraktıgımdan dolayı. başka kuruma girdim kolluk kuvvetlerinden ordanda red aldım. onun üzerine kendi öz babam mirasından menetmeye çalıştı ve üzerine sözlü tacizler küfürler hakaretler ve tehditler içerikli smsler var telefonumda. tek delil olarak bu var. Ve ben hayatımı idame edemiyorum evliyim 2 cocugum var . hem piskolojik hem maddi yöndende eksiğim bunları iltica basvurusunda sözlü ve yazılı olarak beğan eder isem olumlu olma şansı varmıdır? Kanada için.

Cevapla
Editör Ekim 5, 2018 at 12:54 am

Yazdiklariniz iltica gerekceleridir ancak eksik olan yönlerini ben yazayim, siz degerlendirin;
a-Hizmet hareketi ile iltisakinizi ispatlar nitelikle belgeler, tanikliklar vb. !! Bu en önemlisi.
b-Hizmet hareketi aidiyetinizden dolayi size Toplum tarafindan Mobing, Asagilama, Ayrimcilik, Siddet, Hakaret, Tehdit vb. insan haklarina aykiri uygulamalarin tekrarli olarak uygulaniyor olup olmadigini aciklamaniz.
c-yazdiklarinizda bazi celiskiler var; bunlari gidermeniz gerekir.
1-Sizi Hizmet hareketinden oldugunuz icin fisleyip attilarsa nasil tekrardan belediye’de ise girdiniz??
2-Kolluk kuvvetleriyle iltisakiniz kesildikten sonra neden yine Kolluk kuvvetlerine basvuru yaptiniz? Sizin durumunuzdaki birisi bunu yapamaz.
d-Hayatinizi idame edip edememeniz iltica kapsaminin tamamen disindadir. Yasa insan haklari ihlallerinin sürekli olarak var mi yok mu ona bakar.
e-Yasadiklarinizdan ötürü Psikolijik sagliginizda bozulma olduysa bunu Doktor raporlariyla belgelemeniz ilticanizin kabulü adina önemlidir.

Iltica icin gerekceleriniz var ancak celiskilerden dolayi red alabilirsiniz.

Cevapla
adalet delete Ekim 13, 2018 at 10:24 pm

admin merhaba. cevapların için şimdiden teşekkür ederim 4 sorum olacak size zahmet yardımcı olur musunuz?
1- Türkiyede devlet memuruyum ekonomi durumum iyi fakat almanyaya gelip iltica etmek istiyorum sorunlarım var kendime göre. iltica edersem kız arkadaşımı ne zaman yanıma alabilirim ve mahkeme kararı ne zaman açıklanıyor.
2-mahkeme kararı diyelim red oldu orada kalma şansımız devam ediyor mu iş bulup çalışmak ve sertifika alıp çalışmamız mümkün mü? red adan kişi sosyal yardım alacak mı?
3- başvurum kabul olursa şayet annemi kız arkadaşımı yanıma alabilir miyim bu süre ne kadar zamanımı alır .
4- mülteci statüsünde olacağım için ben ne zaman türkiyeye ailemi görmek için geri dönebilirim 1 haftalık yani gelebilir miyim gelemezsem eğer ne zaman gelebilirim.
teşekkürler admin ve son birşey soracağım size oraya gelip sizle yada bu iltica konularında deneyimli dernek avukat vs kimle görüşebilirim. dosyamı çok iyi hazırlamak istiyorum.

Cevapla
Editör Kasım 2, 2018 at 5:08 am

1- Size kabul verilirse bu tarihten itibare 4 ay icinde aile birlesimi bitiyor anca evli degilseniz 3. bir ülkede nikah kiymaniz gerekir.
2- Red alan kisi mahkeme kesin karari verinceye kadar kalir. Ortalama 6 ay icinde veya sonra bir belediye’ye gönderilir ve sosyal haklardan yararlanma hakki vardir.
3- Annenizi ve Kiz kardesinizi aile birlesimi ile yaniniza alamazsiniz.
4- Kabul verilen kisi ilk 3 sen ülkesine gidemez. Arama, yakalamasi varsa sonra bu karar kalkana kadar da gidemez.
5- Halihazirda Devlet memuruysaniz basvuru yapmanizi tavsiye etmem zira muhtemelen Red edeceklerdir. Gerekceleriniz yoksa basvuru yapmayin.

Cevapla
murat Ekim 17, 2018 at 8:36 am

merhabalar. khklıyım ve 2,5 yıl olacak imza atıyorum adli kontrol kararı elimde mevcut. ohal komisyonu kurum kanaati ve bylock gerekçesiyle red verdi sonuç elimde mevcut. soruşturmam devam ediyor imzanın kalkması için dilekçe verdim red edildi elimde mevcut. ayrıca itirafçının biri ismimi vermiş. bunun tutanağı elimde mevcut. yarı kamu niteliğinde bir sınavı kazandım ama üst kuruluş stajımı başlatmadı bunun red dilekçesi de elimde mevcut. bu belge ve olaylar ışığında kabul alma durumum nedir?

Cevapla
Editör Kasım 2, 2018 at 4:42 am

Iltica basvurusu ucun gerekceleriniz var. Durumunuzu yasalara uygun sekilde Dogru bir sunumla anlatirsaniz kabul vermeleri gerekir.
Asagidaki linkte ilticaya gerekce teskil eden maddeleri aciklayan bir link var; bir check ederseniz.
https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf

Cevapla
hakan Ekim 17, 2018 at 8:43 am

hapsedilme durumum var. aile ilişkilerim bozuldu.herkes gibi ciddi anlamda baskı altındayım. baskı var özelde bile iş vermeme var insanlar terörist gözüyle bakıyor

Cevapla
İLTİCA DEĞERLENDİRME KRİTER LİSTESİ – İltica Haberleri Ekim 25, 2018 at 1:08 am

[…] Ana Mülakat Değerlendirme Kriterleri- (Her Ülke için ortalama kriter) […]

Cevapla
rumuz gizli Ekim 25, 2018 at 7:28 pm

yorum yaptım uzun süredir hala çıkmadı mailde attım cevap vermediniz lütfen yardımcı olurmusunuz acil bekliyorum lütfen

Cevapla
Editör Kasım 1, 2018 at 1:40 am

Sorunuzu bulamadim, sorulari burdan cevapliyoruz. Tekrar yazarsaniz yardimci olmaya calisirim.

Cevapla
Hasan Hüseyin Aralık 5, 2019 at 8:00 am

Sayın editör bende 2 defa yorum yaptım . henüz cevap vermediniz. sizler cevap verdiğğinizde mail olarak bize bildirim geliyor mu ?

Cevapla
admin Ocak 7, 2020 at 10:13 pm

Merhabalar, cevap verdiğimiz zaman tarafınıza mail gelecektir.

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Cevapla
Ramazan Ekim 30, 2018 at 5:07 pm

Norvecten reddim geldi 20 aydir bekledim. Temyize basvururken nelere dikkat etmeliyiz?

Cevapla
fehim Kasım 1, 2018 at 7:49 pm

Mahkemede son sozum soruldugunda….,

-Verdigim bilgiler ve belgelere inanmaya bilirsiniz;ancak ben hepsinin arkasindayim tum belgelerimin ve verdigim bilgilerin

roportor: net olarak
-“Ben sana inaniyorum”

demesi sizce olumlu bir ifade algilanma midir? Siz bir avukat bu islerde tecrubeli biri olarak ne dusunursunuz

Cevapla
Editör Kasım 2, 2018 at 3:26 am

Bilemiyorum ancak olumlu bir ifade. En azindan inandiricilik eksikliginden red verilmeyecegini söyleyebilir. Kabul etmeleri daha muhtemeldir ancak meselenin detaylarini bilmedigim icin kesin birsey diyemem.

Cevapla
rumuz35 Kasım 9, 2018 at 11:17 pm

Merhabalar, iltica başvuru sürecinde, başvuruda bulunulan ülkeden maddi destek sağlanıyor mu? Sağlanıyorsa ne kadar olduğu ile ilgili bir bilginiz var mı? Çok teşekkürler.

Cevapla
admin Aralık 6, 2018 at 1:49 pm

Merhabalar,
İskandinav ülkeleri, Hollanda, Belçika, Almanya , Avusturya ,İspanya, Fransa… bunlar ortalama ailenin yasayabilecegi sosyal destekler vermektedir. Linki inceleyiniz..

https://ilticahaberleri.com/sgb-ii-sosyal-haklar-yasasi-ceviri/

Cevapla
Faik ataman Kasım 19, 2018 at 6:46 am

Iyi gunler.
Calistigim okul kapandi. Yurtdisina bir afrika ulkesine gittim.Belli bir sure sonra okulda ki ogretmenlere eş zamanli operasyon duzenlendi.Benim icin ailemin evine geldiler. Herhangi bir tutanak vs yok ailemin elinde.Bunu nasil ispatlayabilirim.Ailemin yazili sehadeti yeterli mi?
Bir diger sorum cocugum bulundugum ulkede doğdu.Nufus cuzdani aldim ancak 2 defa gitmeme ragmen elcilik tr de ki sikintimdan dolayi pasaport veremeyecegini söyledi.
Bunu nasil delillendirebilirim.Telefon konusmasini delil olarak sunmam işe yarar mi?

Cevapla
Editör Kasım 27, 2018 at 3:04 am

Evet ailenizi durumu anlatan yazili bir belge ciksin size, fax vb. ile olabilir. Sözlü ifade etmeniz yeterli, verirlerse buna ilsikin bir belge alabilirsiniz. Sizde kayitliysa yarar.

Cevapla
Suna Aralık 29, 2019 at 10:01 pm

Eşim ve ben özel okulda çalışıyorduk khk ile lisansımız iptal edildi.lisansın iadesi için baş vuruda bulunduk red kararı geldi.2 defa ifadeye çağrıldık .Eşim fabrikada asgari ücretle çalısıyordu ordan çıkardılar çalışma iznı verildi bir özel okula başladı orasında fetocu diye çıkarıldı.uzun süre işsiz kaldı tekrar fabrikaya girdi bakalım burdan nezaman çıkacak.vatan hayiniyiz diye iş vermiyorlar.Akrabalar ona keza bizi dışlıyorlar.Kızımın öğretmeni bile bize cephe aldı ve notlarını düşük verdi.Bunlar iltica için yeterlimi

Cevapla
admin Ocak 7, 2020 at 8:54 pm

MErhabalar, somut belgeleriniz ne yazık ki zayıf kalıyor şansınızı deneyebilirsinz ancak iltica süreci ne yazık ki bir macera değil ciddi kararlar veilecek girilebilecek bir yoldur. Sizin için aşağı bir örnek mülakat videosu ekliyorum fikir edinmenizi sağlayacaktır.

https://www.youtube.com/watch?v=hv4Nh2V8lvQ

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Cevapla
Hakan Kasım 21, 2018 at 10:49 pm

Selamlar,

Benim hikayem yukarıda okuduklarımdan biraz daha farklı, kabul/red olasılığımız hakkında yorumunuzu rica ederim.

Teşekkürler.

Ben ve sevgilim gay bir çift olarak başvuruya hazırlanıyoruz. Türkiye’de idarecilerin LGBTİ bireylere bakışı ve son yıllardaki artarak hissedilen baskıcı tutumu malum, buna bir de meraklı ve tacizkar çevre ile her bekarı evlendirmeyi görev edinmiş aile büyüklerini eklediğimizde ( elbette daha rahat ortamda olan, umursamayan kişiler olacaktır ) kendimizi köşeye sıkışmış hissediyoruz. Ailelerin öğrenmeleri ihtimalinden bahsetmiyorum bile, o zaten adli bir olayla son bulur..

Belgelendirme kısmında ise durumumuz şöyle;

– Sürekli bir maske ile yaşayan insanlar olarak belgeleyebileceğimiz şeyler sınırlı.
– Polis ile yaşadığımız birkaç olay var ancak çevremize yansıtmamak adına yaşandıkları dönemde bunların üstünü biz kapattık, ne şikayet var ne de darp raporumuz.
– Yaklaşık 2 yıllık lgbti dernek üyeliğimiz ve bunu gösteren belgelerimiz mevcut
– İlişkimizin delili olabilecek birkaç yıllık fotoğraf arşivimiz elimizde ayrıca birlikte gidilen tatil kayıtları vb birkaç şey var.
– Ülkedeki genel tabloyu resmedecek yerli ve yabancı haber kayıtları vb bilgiler

Cevapla
Editör Kasım 23, 2018 at 3:18 am

LGBT bireyler icin önemli olan gecmise dönük olarak kimliklerini ispat etmeleri. Bu nedenle bulundugu ülkede faaliyet gösteren bir Dernege üye olunmasini tavsiye ederim. Sorun olan bu oluyor genelde. Üyelikle kisinin kimligi ile ilgili inandiricilik eksikligi kismen kalkmis oluyor.

Cevapla
Cenk Kasım 27, 2018 at 9:31 pm

Merhaba lütfen sorumu cevaplayın
Ben mahkemelik olmadan önce 6 aylık vize almıştım.mahkemem sürüyor ve avukatım ceza alabilirsin diyor.resmi bi şekilde vizeyle gelip iltica açsam bu resmi gelişim belli olur mu mahkemede.belli olursa olumsuz anlamda benim ilticalık durumumu etkiler mi Acaba?

Cevapla
Ugur Aralık 13, 2018 at 6:18 pm

Merhaba,

Almanya’ya iltica edeceğim. 6 aylık vize bitiş tarihini bekliyorum. (Dublin antlaşmasını atlatmak için) Schengen vizem Hollanda’dan. Almanya için başvuruyu yaptıktan sonra, mecburi olarak kampta kalmak zorunda mıyım? Eşim Almanya’da yüksek lisans öğrencisi. Ona ev tuttuk, resmi olarak kayıtlı. Bu adreste kalabilir miyim? Nasıl bir yol izlemem lazım. Aylarca kampta kalma gibi bir durumum olsun istemiyorum.

Teşekkürler.

Cevapla
admin Aralık 28, 2018 at 10:50 am

Merhabalar,
Legal bir şekilde 6 ay geçirdiyseniz evde kalabilirsiniz. Normal şartlarda da mülakatlar tamamlandıktan sonra eşinizin yanına vereceklerdir sizi.

Cevapla
Kemal Ocak 3, 2019 at 2:39 pm

Merhaba siyasi tercihlerim ve hükümeti hükümeti eleştiren sosyal medyadaydı video ve yazılarım nedeni ile tehditler alıyorum bu sebeple iltica etmek istiyorum Almanya’ya iltica için geçerli sebepler mi öğrenebilirmiyim

Cevapla
ökkeş Aralık 26, 2018 at 1:46 pm

iyi gunler ben üniversiteden mezun olur olmaz gözaltına alındım ve 20 ay cezaevinde kaldım kpss sınavına girmeme ragmen tercih dönemimde icerde oldugumdan tercih yapamadım ve sonraki sınava da giremedim ıkı kişinin beyanı ve bylock iddiası var ve mahkemem hala devam ediyor.bu sartlar da tercih yapsam da guvenlik sorusturmasından gecemem.yurt dışı yasagımda var bekarım.iltica işlemleri benim için nasıl işler bu yurt dışı yasagıyla basvuru yapabilir miyim ve yasadığım mağduriyetler kabul edilir mi iltica için tesekkürler.

Cevapla
Editör Şubat 19, 2019 at 11:51 pm

https://ilticahaberleri.com/mulakata-nasil-hazirlanabilirsiniz/
Yukaridaki makaleyi inceleyebilirsiniz. Iltica gerekcleriniz var ancak bunlari Dogru sekilde sunmaniz gerekir sitedeki mülakat kategorisindeki makalelere bakabilirisniz.

Cevapla
Yasin Erdoğan Ocak 3, 2019 at 12:41 pm

Merhaba benim anlamadığım şu iltica başvurduğumuz yerde kuruluşlara resmi dilleri ile mı yoksa kendi ana dilimiz ile mı hitap etmeliyiz… Bize bir tercüman atiyorlar mı ? Ve ayrıca vize alıp havalimanına varınca mı hemen iltica talebinde bulunmalıyız yoksa vize sonuna doğru mu bunu yapmalıyız…

Cevapla
Editör Şubat 20, 2019 at 2:24 am

Kendi dilinizde ifade ediyorsunuz tercüman anlattiklarinizi ceviriyor. Bence havalaninda iltica etmeyin, Transit bölgede indiyseniz o ayri tabi.

Cevapla
Kemal Ocak 3, 2019 at 2:32 pm

Merhaba Facebook’ta paylaştığım hükümeti eleştiren video ve yazı paylaşımlarından dolayı yani siyasi tercihlerim nedeni ile tehditler alıyorum ve bu sebeple iltica etmek istiyorum iltica için geçerli bir sebep mi yardımcı olurmusunuz

Cevapla
Kemal Ocak 3, 2019 at 2:36 pm

Merhaba siyasi tercihlerim ve hükümeti hükümeti eleştiren sosyal medyadaydı video ve yazılarım nedeni ile tehditler alıyorum bu sebeple iltica etmek istiyorum Almanya’ya iltica için geçerli sebepler mi öğrenebilirmiyim

Cevapla
kadir Ocak 23, 2019 at 2:01 am

Merhaba… Bir çok soruyu ve yorumu okumaya gayret ettim. Ancak arkadaşlardan farklı bir mağduriyetim var. O da şu ki, ben ve eşim siyasi görüşlerimizden ve dini farklılığımızdan (ateist olmamızdan kaynaklı) sürekli tehdit alan bir çift idik. Ancak biz tehditleri hiç umursamadık. Ben uzun yıllar yurtdışında ikamet ettim, eşimle yurtdışında tanıştık. Sonra beraber Türkiye’ye döndük. Eşim Türkiye’de 2015 yılında bir şirket açtı (Kasım 2015) bize bir kaç adam geldi, Bank Asya ile çalışmamızı teklif ettiler. Biz de düşünürüz dedik ama hesap falan açmadık.

Akabinde farklı adamlar gelip ofiste ben yokken eşimi tehdit etmişler. İleri geri konuşup, sizi burada yaşatmayız falan demişler. Eşim çekinmiş ve bana bir süre söylemedi.Bu adamların öncekilerle alakalı olup olmadığını bilmiyoruz. Yanımızda çalışanlar anlattı. Biz bu tehditlere çok aldırmadık. Zira bu ve benzer tehditleri zaten çok sık olmasa da duyuyorduk. Polise gittik şikayetçi olmak için, polis delil olmadığı için dikkate almadı. Bir süre sonra, mal sahibimiz dükkana geldi, hakkımızda şikayet olduğunu ifade etti. Hatta burada kadın satıldığı hakkında söylentiler var diye bize çıkıştı. Biz de kendisine böyle bir şey olamayacağını anlattık. Kimin şikayet ettiğini sorduk söylemedi. Son derece rahatsız olmuştuk. Hemen ofisimizi taşımaya karar verdik. Eşyalarımızın bir kısmını taşımıştık.

Akabinde çalıştığımız ofise polisler geldiler, ben yurtdışındaydım. Eşimi ve çalışanlarımızı tutukladılar. Bu sefer şikayet kumar oynatmakmış. 6 çalışanımızı ve eşimi ifadeye aldılar, iki gün gözaltında kaldılar. (Ben olayları Türkiye’ye gelince öğrendim.) Yanımızda çalışan arkadaşlarımıza ve eşime gözdağı vermek istemişler. Çok büyük ceza alacaksınız deyip işkence yapmışlar. Kimse olayın farkında olmadığı için menfi ifade vermemiş. Çocuklara zorla kumar oynandığına dair ifade vermeleri istenmiş ancak çocuklar bizim bilgimiz yok diye ifade vermişler. Hatta çete kurmak vs suçlamalar da var demişler. Bizi neyle suçlayacaklarını da bilemediler bir süre.

Hakkımızda hiçbir delil, hiçbir şikayet, kumar oynandığına ya da oynatıldığına dair hiçbir ifade olmadığı için rahat davrandık. Tutuklanan arkadaşlarımız ve eşim salıverildi. Ancak mahkeme devam etti. Bu sürede cezaevinde yer olmadığı için salıverildiklerini ve hergün imza atmak zorunda kaldıklarını öğrendik. Sonra mahkeme sonuçlandı. Arkadaşlar beraat etti ama ben ve eşim cezaya çarptırıldık. 2 yıl 6 ay kesinleşen cezamız var. Hakkımızda hiçbir delil olmamasına rağmen ceza aldık. Avukatlarımızın hepsi ceza almamıza şaşırdılar.

Cezaya itiraz ettik. İstinaf mahkemesinden kararın iptal edilmesini umarak bekliyoruz. Ancak bu arada tehditler almaya devam ediyoruz. Sizi yaşatmayacağız diye telefonlar aldık. Bursa’daki ikametimizden ayrılıp İzmir’e eşimin ailesinin yanına geçtik. Ama orada da bizi buldular. Oradan Ayvalık’a oradan da başka bir arkadaşımızın ikametini adres göstererek resmi olmayan bir şekilde ailemin yanına sığındık. Adres olarak da bir arkadaşın evini adres gösterdik. Biz tehditleri ispatlayamayız. Zaten iltica etmeyi aklımıza getirmediğimiz için de bunları biriktirmedik. Şimdi evden dışarı çıkamıyoruz. Ben üzerime telefon alamıyorum. Eşimin şirketi itibarsızlaştırıldığı için vekaletlerle iş görmeye ayakta kalmaya çalışıyoruz.

Ancak artık ayakta duracak halimiz kalmadı. Büyük ihtimalle hakkımızda ceza onanacak ve tutuklanacağız. Bu arada hakkımızda asılsız suç duyuruları ve haksız iddialar da oluştu. Mahkeme süreçleri sanırım bizi asılsız başka delillere gidinceye kadar kovalayacak. Korkuyoruz ve ülkeden gitmek istiyoruz. Ben ve eşim ekonomik olarak her yerde çalışıp para kazanabiliriz. İltica etmeyi düşünmüyorduk. Ancak iltica etsek kabul edilir mi? Lütfen cevap verir misiniz?

Cevapla
Editör Mart 5, 2019 at 4:30 am

Iltica gerekceleriniz var ancak yasadiklarinizi detaylandirip, delillendireniz gerekli. Asagidaki makaleyi okuyarak iltica gerekcelerinizi cikarabilirisniz.

https://ilticahaberleri.com/mulakata-nasil-hazirlanabilirsiniz/

Cevapla
Yavuz Şubat 11, 2019 at 9:44 pm

Merhabalar,

Ingilterden yaziyorum,Esim yillardir gulen cemeati grubunda ogretmenlik yapti.Turkiyede kendisi hakinda daha bi sorusturma yok ama kiz kardesinin bir tanesinin davasi devam etmekte,diger kardesi ise kocasi arandigindan dolayi sakli yasamaktadirlar.Bu sebebler esimin basvurusunun kabulunu saglar mi?Benim her hangi sorunum yok ve 1 yillik vizem var.Red alma durumunda benim vizeme tekrar baglabilir mi?

Tesekkurler

Cevapla
Editör Mart 14, 2019 at 3:11 am

Kardeslerinin durumlarinin esinizin iltica gerekcleriyle dogrudan ilgisi yok; sadece kendisiyle alakali zulme ugrayacagina dair somut tehlikeyi destekeleyici ek deliller olmasi acisindan anlamli bunlar. Esas olarak somut tehlikelerin dogrudan esiniz icin gecerli olmasi gerekiyor. Red almasi durumunda sizin sartlarinizi etkilemez; eger esiniz hakkinda Devlet takibi vb. bir karar cikmazsa.

Cevapla
Furkan Şubat 20, 2019 at 6:04 pm

Merhaba türkiyede 2defa ben ve arksdaşlarım eşcinsel oldugumuz için polis şiddetine maruz kaldık(medyada haberleri var)… Askerlik erteleme raporum var raporda eşcinselligi hastalık ve psikolojik bozukluk olarak belirtmişler… kendi durumumu. Ve eşcinsel oldugum için ailemden ölüm tehditleri alıyorum iltica etmeyi düşünüyorum sizce olumlu olur mu

Cevapla
admin Mart 29, 2019 at 3:21 pm

Aidiyetinizi ve mağduriyetinizi belgelendirdiğiniz müddetçe olumlu değerlendirilebilrisiniz. Aidiyet için LGBTI dernek üyeliği aranabilmektedir.

Cevapla
Cemal Şubat 21, 2019 at 6:52 pm

Ben Türkiyeden Cemal
Yıllardır kürt olduğumuz için dışlandık ve çeşitli hakaretlere maruz kaldık.

Toplum içinde kürt olduğumuz için işsiz brakıldık çoğu zaman

Sürekli 2 cil. olarak yaşadık

darp edildik. telefonla kürtçe konuşurken 3 4 kişi tarafından darp edildim
darp ve hastane raporum var.

evimizi siyasi soruşturmalardan askerler baskın yaptı.
babamı 2 ay nezarette tutup şartlı serbest bırakıldı.
2 yıl imzaya tabi tutuldu.

piskolojik durumumuz korku içerisinde

ve ben Bütün olanlar yüzünden Türkiyeden soğudum

Fransaya iltica edeceğim

Sayın Admin. Sizce

İlticam nasıl sonuçlanır görüşünüz ve yorumunuz benim için çok önemlidir.

Okuyan tüm kardeşlerime Saygılarımla.

Cevapla
ihtiyar Şubat 25, 2019 at 12:35 pm

Faz-ı muhal af tasarısı yasalaştı bu durumda oturum ve iltica hakkımız nasıl öngörülebilir? açıkçası iade durumu söz konusu mu? Konuya açıklık getirebilir misiniz. Emsal hadiseler var mı ? Biliyorum ki mesele hakkında bilgi bekleyen aynı düşünceyi paylaşan kişilere duyarsız kalmayalım hadise hakkında açıklık getirebilir misiniz. Teşekkürler

Cevapla
admin Mart 29, 2019 at 3:04 pm

Af çıksa bile mevcut şartlar tehdit ve tehlikeler bireysel olarak devaem ettiği müddetçe iadeniz söz konusu olmaz. Hem EU, BM ülke raporlarında hem de Almanay gibi AB lokomotif ülkelerinde OHAL kalktı ama OHAL kuralları mevcut kanunlarla işletilmekte değerlendirmeleri söz konusu iken af çıksa dahi mevcut şartlar devam ediyor olacaktır.

Cevapla
cihan.p Haziran 5, 2019 at 7:06 am

Benzer bir soruyu Türkiye de olup çıkmaya çalışanlar adına sormuş olayım , bir taraftan insanların özgürlüğüne kavuşması en büyük temennimiz ama hükümetin göstermelik af tasarısı mağduriyetleri sebebiyle Türkiye den çıkacak insanları nasıl etkiler.

saygılarımla

Cevapla
tercan Mart 17, 2019 at 6:57 am

khk ile işten atıldım. bankadaki parama el konuldu verilmiyor. gözaltına alındım . mahkemeye verildim bu şartlarda iltica etsem kabul olur mu.malum sebeplerden .CEVABINIZI BURDA GÖRSEM

Cevapla
admin Mart 28, 2019 at 5:35 pm

Merhabalar,
“Hukuk işledi serbest kaldım” havasını işlemezseniz, devlet ve toplum takibini anlatabilirseniz ilticanız değerlendirmeye alınır.
https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Cevapla
ERKAN Nisan 2, 2019 at 4:52 pm

merhaba Admin…
benim durumumda her hangi bir soru ve yorum göremediğim için yazıyorum. inşallah yardımcı olursunuz..
türkiyedeki malum kriz yüzünden ticari hayatım bitti ve alacaklarımı alamadığım için çeklerim karşılıksız çıktı ve bunlarla ilgili ceza davaları açıldı akabinde hapis cezası aldım ayrıca günü gelmeyen davalardanda kuvvetle muhtemel ceza alacam. 09 şubat 2019 da türkiyeden kaçarak (temmuz 2018 de montenegroda şirket kurarak 1 yıllık oturum almıştım) montenegroya geldim. 20 martta italya vizesi aldım (35 günlük multi ) italyaya giriş ve çıkış yaptım halen montenegrodayım. aldığımız cezalar Avrupa insan hakları sözleşmesi 4. protokol madde 1’e aykırı (Hiç kimse, yalnızca Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.)
isviçrede görüştüğüm bir avukat buraya kesinlikle kaçak gelmelisin ve başka yerde parmak izi vermemelisin vizen bittikten sonra 6 ay sorumluluk var dedi ayrıca vize tarihin bittiğinde montenegroda olduğunu ispatlayan fatura vb. bir evrak üstünde olsun dedi.isviçreye iltica etmeyi düşünüyorum eşim ve 2 çocuğum türkiyeden italyaya vize ile gelse birlikte iltica etsek olurmu şansım ne olur? ne yapmalıyım? cevaplarsanız çok sevinirim teşekkür ederim…

Cevapla
admin Nisan 3, 2019 at 4:51 pm

Yeni yazdığımız ilgili makaleyi okumanızı tavsiye ederim. Sorularınıza orda cevap bulabilirsiniz.
https://ilticahaberleri.com/6-ay-meselesi-ve-dublin/

Cevapla
ERKAN Nisan 4, 2019 at 4:43 pm

Selam Admin
karşılıksız çeklerden dolayı aldığım hapis cezaları Avrupa insan hakları sözleşmesi 4. protokol madde 1’e aykırı olduğunu düşündüğüm için iltica talebinde bulunabilirmiyim? zira isviçre göç idaresindeki bir avukatla görüştüğümde bu argümanın iltica için yeterli olmadığını siyasi bir konudan iltica etmem gerektiğini söyledi.sizce ne yapmalıyım?

Cevapla
admin Nisan 4, 2019 at 5:21 pm

ekonomik sebebler iltica gerekçesi olarak değerlendirmeye alınmamaktadır.
din dil ırk cinsiyet, sosyal gruba aidiyet veya politik düşünce nedeniyle baskı, zulüm, ayrımcılık, kanunsuz ceza, insanlık dışı uygulamalar gibi mağduriyetler iltica sebebi sayılmaktadır.

Cevapla
İltica Mülakat Stratejileri – İltica Haberleri Nisan 12, 2019 at 6:04 pm

[…] Ana Mülakat Değerlendirme Kriterleri- (Her Ülke için ortalama kriter) […]

Cevapla
İSİMSİZ Nisan 18, 2019 at 11:01 am

merhaba öncelikle iyi günler dilerim. ben evli ve iki çocuklu, alevi-bektaşi kökenli sosyalist biriyim. Kamu personeliyim. Herkesin yaşadığı benzer sıkıntılara ek olarak, görevde iken katıldığım eylemden dolayı ihraç cezasının bir altı derecede olan kademe durdurma cezası aldım. Evim işaretlendi ve son olarak yine bir eyleme katılmamdan dolayı gözaltına alındım. Gözaltında iken türlü hakaret ve tehditlere maruz kaldım. Ailemin geleceğinden ciddi endişeliyim. Bu sebepten dolayı isviçreye iltica etmek istiyorum. Kabul şansım nedir? İkinci bir sorum ise biliyorsunuz bu yolculuk esnasındaki harcanan para. Birikimim olmadığı için kredi çekmeyi düşünüyorum. Böyle bir kredi borcu iltica başvurusu yapılan ülke tarafından görülüp, olumsuz değerlendirilir mi?

Cevapla
editor_dr Nisan 19, 2019 at 9:11 am

Merhaba,
dininizden, dilinizden, ırkınızdan, cinsiyetinizden, politik düşüncenizden ya da sosyal bir gruba aidiyetinizden dolayı devlet ya da devlet dışı kurumlar ve toplumun belli kesimleri tarafından ayrımcılığa, baskıya, ötekileştirmeye, itibarsızlaştırmaya, zulme, insanlık dışı uygulamalara, takibe alınıyorsanız ve hakkınızda siyasi koğuşturmalar yapılıyorsa ve bu sebeple zalimane uygulamalarla karşı karşıyaysanız, somut gerekçelere dayanan korkularınız bulunuyorsa ve bu sebeplerden dolayı yaşam, özgürlük ve can güvenliğiniz tehdit,tehlike ve risk altındaysa iltica etme hakkınız bulunmaktadır.
Yasadiginiz tehdit ve tehlikeleri belgeler ve bilgiler isiginda somut gerekcelerle anlatabilirseniz basvurunuz olumlu degerlendirilebilir.
Ekonomik nedenler (ekonomik zorluk yasamak, borcunu odeyememek) iltica gerekceleri arasinda yer almaz. Aksine iltica etme motivasyonununuzun ekonomik nedenler oldugu algisi red sebebi yapilabilir.
Asagidaki linkteki makaleleri okumanizi oneririm.

https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

https://ilticahaberleri.com/hazirlanmasi-gereken-bilgi-ve-belgeler/

Cevapla
İSİMSİZ Nisan 19, 2019 at 10:54 am

öncelikle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. son sormak istediğimi tam ifade edemedim ya da cevabınızı tam anlayamadım özür dilerim. şunu sormak istiyorum, herkes gibi bende kredi kartı kullanıyorum ve kredi ödemem var. böylece bırakıp gidersem eğer, mağduriyetimi araştıracak olan heyet, ülkemdeki herhangi bir ödememi (kredi kartı ve kredi bilgilerimi) görebilir mi, görüyorsa şayet olumsuz etkisi olur mu? anlayacağınız illa ki borçsuz mu gitmem lazım.

Cevapla
editor_dr Nisan 20, 2019 at 10:04 pm

Hayir, borcsuz olmaniz gerekiyor gibi bir onerme yok. Demek istedigim borcunuzun olup olmamasi iltica degerlendirmesi konusu disinda bir husustur. Yeter ki siz borcum var odeyemiyorum gibi ekonomik bir gerekceyi iltica basvurunuza sebep olarak gostermeyin.

Cevapla
Hakan Nisan 19, 2019 at 1:38 pm

Merhaba¨¨
Hakkinda dava olmayip sadece bir dini grupla irtisakabi olan kisiler iltica komisyonunu ikna etmek adina kamuoyunda F*t* davalari operasyonlari adiyla anilan sureclerde kisilerin dersaneye gitmesi bir bankayi kullanmasi vs. vs..gibi nedenlerle g. altina alinmasi tutuklanmasi vs….
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1484286-fetoden-tutuklananlar-ve-gozaltina-alinanlar-5-mayis-2017
gibi haberleri kendi durumlarinin ayni oldugunu ve geri donersek ayni akibete ugrayacagini bu ve benzeri haberlerle kanitlamasi kanit olarak surmesi
sizce analitik bir savunma midir? Iltica komisyaonunu ikna edici degerlendimesine katkida bulunucu bir durum mudur.????..bir uzman olarak sizin yorumunuz nedir.

Ornegin: su su okullara gittim vakti zamaninda su su bankalari kullandim iste belgeleri dokumanlari…hakkimda dava mava yok 15 temmuzdan hemen sonra normal yollarla vize pasportla y.disina ciktim ama geri donersem goruldugu gibi bu ve benzeri ( https://www.haberturk.com/gundem/haber/1484286-fetoden-tutuklananlar-ve-gozaltina-alinanlar-5-mayis-2017) haber sitelerindeki gozalti tutuklanma ve bu surec icerisinde iskence vs…ugrayabilirim. Cunku haberde yazilan kisilerle ayni banka ve okullara gittim bir gruba ait……turunden bir savunma sizce nasildir…Haber kupurlerini vermek boyle bir durumda savunmada guclu bir savunma midir iltica sureci icinde

Cevapla
editor_dr Nisan 23, 2019 at 5:43 pm

Ülkenizden çıkmanıza neden somut gerekçenizi, hikayenizi, korkularınızı, yaşayacağınız tehdit ve tehlike somut gerekçelerle ifade edilebilirseniz olumlu sonuç alabilirsiniz, aksi takdirde normal yollarla ülkeden çıktığınız için hakkınızda devlet takibi olmadığı gerekçesiyle red alabilirsiniz. Genel hikayelerden ziyade şahsi tehlike ve tehditinizi ifade etmeniz istenecektir. Ülkeden gerçekçi bir çıkış hikayeniz varsa olumlu olabilir ancak çıkış hikayenizi ve somut tehdit ve tehlikeyi ifade edemezseniz, yasal yollarla çıktığınız için red gerekçesi olabilir.

Cevapla
sinan Nisan 23, 2019 at 10:57 pm

Merhabalar, pasaportum iptal edilmiş durumda. Yurtdışına çıkış yasağım kaldırıldı ama KHK’lılara yeni pasaport verilmediği söyleniyor. Bu durumda yurtdışına çıkış için pasaportsuz çıkıştan başka yol kalmıyor. Peki herhangi bir ülkeye geçerli bir pasaport olmadan giriş yapmak çok tehlikeli değil midir; her ne sebep olursa olsun sizi hapse atmazlar mı? İltica eden bunca insanın pasaportu var mı? Pasaportları varsa iltica başvurusu yapılan ülke “pasaport alabiliyorsan ülkende senin açından bir tehlike gözükmüyor” demez mi, ve bu da ret sebebi olmaz mı?

Cevapla
editor_dr Nisan 24, 2019 at 5:28 am

BM Cenevre sözlesmesi;
“31. Madde
1. Taraf Devletler, hayatlarının veya özgürluklerinin, madde 1’de gosterilen
şekilde tehdit altında bulunduğu bir ülkeden doğruca gelerek izinsizce kendi
topraklarına giren veya bu topraklarda bulunan mültecilere, gecikmeden yetkili
makamlara başvurarak yasadışı girişlerinin veya bulunuşlarının gecerli nedenlerini
gostermeleri koşuluyla, yasadışı yollardan girişleri veya bulunuşlarından dolayı
ceza vermeyeceklerdir.”
Geregi ilticaya basvurmak istedigini beyan eden kisiye ceza veremezler.

Cevapla
sinan Nisan 24, 2019 at 9:20 am

Çok teşekkür ederim. Peki diğer sorumu tekrar edeyim: Tamamen yasal yollarla ülkeye giriş yapıp iltica başvurusunda bulunmak yeterince inandırıcı oluyor mu?

Cevapla
ali Mayıs 2, 2019 at 4:40 pm

merhabalar, bir haftadır yunanistandayım. buraya kaçak geldim. izin belgesi bekliyorum onunla ingiltereye iltica etmek istiyorum. tamamen etnik kimliğimden ve azınlık durumumdan dolayı kabul görürmüyüm. siyasi anlamda bir kovuşturmam yok.nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkürler..

Cevapla
editor_dr Mayıs 2, 2019 at 6:36 pm

Merhaba,
etnik kimliğinizden dolayı yaşadığınız mağduriyetleri anlatabilirseniz olumlu sonuç alabilirisiniz. Ayrıca ülkenizden şu anda çıkmanızı gerektiren aktüel olay nedir ve ülkeye dönünce başınıza ne gibi tehdit tehlike gelecek sorusuna cevap vermeniz istenecektir.

okuyunuz lütfen
https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/

Cevapla
Zamansiz Mayıs 21, 2019 at 10:26 am

Merhaba, 7 senelik evliyim ama esim bosanmak istiyor. Esim AB vatandasi ve 3 sene once isi dolayisiyla Belcika’ya tasinmistik. Oturumumu aile birlesimi yaparak almistim, 5 senelik vizem var. Ama bosanma durumunda bu ulkede yasama hakkim yok. Kizim hem AB hem Turk vatandasi (3 yasinda). Bosanma durumunda gidip iltica etmek istiyorum kizimla. Sebep olarak da ailemin kabul etmemesi, eve kapatma ve fiziksel/psikolojik siddete maruz kalmayi gostersem iltica talebim olumlu yanit alir mi? Bu arada ben ayni zamanda bir universitede Master ogrencisiyim ama bosanma durumunda issiz de oldugum icin uni parasini odeyemem gelecek sene icin. Fakat duydugum kadariyla belirli bir saat belcika unilerinde egitim aldiysam oturum/vatandaslik anlaminda kolaylik saglandigini duymustum entegrasyon bakimindan. Ayrica burada yasadigim muddetce gonullu calismalarim oldu kutuphane ve derneklerde. Lutfen yardimci olun, cok zor durumdayim…

Cevapla
editor_dr Mayıs 22, 2019 at 4:08 pm

Çocuğun velayeti sizin üzerinizde olduğunda çocuk üzerinden oturum alıp ülkede kalma hakkınız bulunmaktadır.
Çocuğunuz AB vatandaşı olduğu için iltica etmesi söz konusu olamaz, çünkü zaten AB vatandaşı.
Boşanma kağıtlarını imzalarken dikkatli olunuz. Eğer eşiniz size “boşanırken eşimden elde ettiğim oturumun da iptalini onaylıyorum” şeklinde bir metin imzalatmak isterse bunu reddedin. Böyle bir talebi imzalamazsanız sahip olduğunuz 5 yıllık oturumunuz devam edecektir. Daha sonra çocuğunuzdan dolayı oturumunuz uzatılır. ve 5 yıl sonunda vatandaşlık başvurusu da yapabilirsiniz.

Cevapla
Kaan Yıldıran Ekim 23, 2019 at 12:44 pm

Merhaba. 21 yaşında bir gencim ve resmi olarak da Hristiyanlık inancına mensubum. Şöyle bir sorunum var. Ben hangi iş yerine gidersem gideyim, ilk önce konuşma ve anlaşma faslı sorunsuz ilerliyor. Daha sonra form, evraklar ve kimlik fotokopileri kısmına gelince hem vukuatlı nüfus kayıt örneğimde, hem de kimliğimin arkasında “Hristiyan” yazıyor. Bu nedenden ötürü sürekli her fabrika veya işyeri “haber geldi, işçi alımı bitmiş, evraklarınız bizde. gerek olursa size haber vereceğiz” diye iş başvurularımı reddediyor.

Ayrıca açıköğretim lisesinden de eğitimime devam ediyorum ve her yıl ders seçiminde din dersini görmek zorunda kalıyorum. Resmi makamlarda “Hristiyan” inancı mensubu bir vatandaş olmama rağmen, hala İslami dersler bana zorla dayatılmış oluyor. Din dersinden muaf olmak istediğimi söylediğim zaman da “Ankara’ya dilekçe yazmam gerektiği ama muaf olmanın garanti olmadığı” söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hristiyan öğrenciler için hazırladığı din dersi ve kitabı da sürekli erteleniyor ve internette bu konu hakkında saygın gazetelerce haberleri yapıldı. Ayrıca siyasilerin sürekli Hristiyanları kötülediği ve aşağıladığı videolar var. Yasal olarak Diyanet işlerine kilise talebi dilekçem olmuştu ve reddedilmişti. Bu dilekçeye gelen red kağıdı hala elimde.

Bu durumda Almanya’ya iltica etme hakkım var mıdır? Daha doğrusu bu gazete küpürlerini ve siyasi kişilerin videolarını, kilise talebimize gelen red cevap kağıdını ve Hristiyan azınlığı hedef göstermelerini kanıt olarak sunabilir miyim? Çünkü kimse bana “Hristiyan olduğun için işe alınmadın” diye bir kağıt vermiyor. Bunu kanıtlamam çok mümkün görünmüyor ama kendilerinin de Türkiye’deki durumdan bihaber olduklarını sanmıyorum. Kabul edilme oranım hakkında bir tahmin verebilir misiniz? Vereceğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim.

Cevapla
admin Ocak 15, 2020 at 2:38 pm

MErhabalar, Türkiye’de bir çok hristiyanlık inancına mensup insan bulunmaktadır ve ekonomik gerekçeler ilticaya sebep gösterilemez. Ancak yine de youtube kanalıızdan 2. mülakat soruları ve cevaplarını izleyerek daha detayulı bilgi alabilirsiniiz.

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Cevapla
Hasan Hüseyin Aralık 5, 2019 at 6:13 am

Merhaba Admin ;
benim sorunum aile ve mahlle baskısı.. ben aleviyim eşimsünni kürt.. ebn eve eşim kendi ailelerimizden baskı görüyoruz.
bu baskı 21 yıldır sürüyor. çocuklşarımın pisikolojisi bozuldu. kendi mahllemdeakrabalarımdan dayakyedim. 2002 – 2010 yıllarında başka şeghre göç ettim ancak orada da rahat brakmadılar. iki taraf ta boşanmamızı ve çocukalrı istiyorlar. ben eşimden boşanmaya karar verdim birlikte anlaşarakaslında rtesmiyette boşanacağız.ama gerçekte birbrimizi bırakmayacağız. çocuklarımın yaşları 20 – 14- ve 5 yaşında 20 yaşında olan kendi hayaıtnı kurdu istanbul a gitti hukuk fakültesinde okuyor. ama geride kalan iki oğlum ve bizler zor durumdayız. poliste vs herhangi bi kayt yok sebebei hep tetiid .. 1 kişi değiller ki polis birini alsa onun amca oğlu teyze oğlu vs.. o daha da azgınlaşacak. zaten tehtidler hep bu yönde polise git beni yakalat ama abim seni vurur .. abimi yakaltsan amca oğlum vurur.vs..
demem o ki
1- bu olanları bazı bizden yana olan akrabalarım yazıya dökse ispat niteliği taşır mı ?
2- bu olanlar iltica sebebi olabilir mi ?
3- iltica sebebi ise ben başvuru yaptığım zaman eşimi ve çocuklarımı süreç devem ederken getirtebilir miyim. Yoksa süreç bitmeden getirtemiyormuym ?(çocukların okulları vs var)
artık huzur istiyoruz. bunu Hollanda da yapmayı düşünüyoruz. eşime de anlattım artık gözümü karartıp Hollanda ya iltica etmeyi planlıyoruz.. bu mümkün olabilir mi ? şimdiden teşekkür ederim.

Cevapla
admin Ocak 7, 2020 at 10:28 pm

Merhabalar, mesajınızı okudum, zayıf iltica gerekçeleri grubuna girmektedir. İlk akla gelen soru 20 yaşında çocuğunuz olması ve ailenizin bu durumu hala şiddete geçirmemiş olması (çok şükür) bu nedenle böyle bir maceraya atıldığınız takdirde gerekçeleriniz zayıf kalabilir.

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Cevapla
Ahmet ÖZGÜ Ocak 6, 2020 at 7:31 am

Ahmet(mobbing mağduru)
Merhaba, ben 2018 Haziran ayında Almanya’ya iltica ettim. 16 sene boyunca  2 kere istek dışı il dışı tayin(sürülme), sayısız kere kurum dışı görevlendirmeler, ilk görev yerinde ve isteğim dışı gönderildiğim yerlerde de olmak üzere meslekten tart etme maksatlı idari olarak zorla akıl sağlığı ile ilgili rapor aldırmak amaçlı hastaneye gönderilme, kademe durdurma, sayısız maaş kesimi, defalarca uyarı kınama cezaları aldım. İşyerinde şahsıma fiziksel saldırıya karşılık vermek zorunda kaldığım için suç üzerime bırakılarak verilen adli ceza, hakkımda dedikodu, işyerinde söz kesme, ben yokmuş gibi davranma, yalnız çalıştırılmak,işle İlgili gelişmeler ve haberlerden mahrum bırakılmak, bilgi belge saklamak, kalabalıkta azarlanma, bağırılma, evraklarımın kaybolması veya karıştırılması, yerlere saçılması, çöp kutusuna atılması, toplantı ve aktivitelerden uzak tutulmak, içeriye girdiğimde susulması ve konunun değiştirilmesi, arkamdan kıyafetiyle, davranış ve hareketlerimle, dış görünümümle alay edilmek (normal, genetik ve erkeksi olmayan full saç dökülmesi gibi nedenlerden vb.), eleştirilere hedef olmak, bütün personelin iş dayanışmasını, selamı kesmesi, bütün işlerimin ve davranışlarımın gözlenmesi, kusur bulunmaya çalışılması, kazancımın düşürülmesi veya kesilmesi,üniversite tahsili gerektiren mesleğimle alakasız veya daha alt düzeyli ve çok zor işler verilmesi gibi burada sayılamayacak kadar çok olan kasıtlı ve  sarmal bir şekilde incitici hakir davranışlara ve uygulamalara maruz kaldım. Sonradan medyadan öğrendim ki, bu baskının Mobbing(literatürde psikolojik terör) olduğunun farkına vardım. Yaşadıklarımı bu konuda çalışan bir STKya başvurduğumda ise, bana mobbing raporu verdiler.En son da bu hukuk dışı baskıların sona erdirilmesi,  sebebini öğrenmek, olayların araştırılması için müfettiş gönderilmesi amacıyla çalıştığım kuruma, kaymakamlıklara, valiliklere, bakanlığa, başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına 2 hatta 3 seneyi bulan sayısız kere (35’i bulmuştur) yaptığım dilekçeli ve online başvurularımın çoğuna cevap bile verilmedi, verildi ise de etkin ve etkili bir araştırma yapmadan, kayıtsız kalarak, konu dışına çıkarak, çarpıtılarak çözüm odaklı olmayan gelişigüzel cevaplar verildi. En son dilekçemin akıbetini öğrenmek istediğimde ise, telefona çıkan görevli bana, “sana cevap verilmiş, bundan sonra dilekçe gönderme veya bize başvurma, cevaplamayız ve hakkında adli ve idari kovuşturma yapmak zorunda kalırız gibi tehditvari, gözdağı verici şekilde konuştuğunda ben de sabırla 45 dakikayı bulan konuşmada şahsıma doğru dürüst cevaplar verilmediği ve olayların araştırmasının  yapılmadığı müddetçe başvurmak zorunda kalacağımı söylediğimde, bana ” o zaman biz de yeni bir dilekçenizi ve başvurunuzu kabul edemeyiz dedi ve ben de kendisine böyle yaparsanız kişilerin anayasal hakkı olan dilekçe verme hakkının engellenmesi anlamına geleceği ve dilekçe reddinin Türk Ceza Kanununda bunun net bir şekilde 6,5 ay hapis cezası olduğunu hatırlattığımda ise, birkaç kere telefonu yüzüme kapattı. Ve ben tekrar kendilerini aradığımda bana aynı tavrı göstermekte ısrar edip verilen yetersiz ve çözüm üretmeyen gelişigüzel verilen cevapla yetinmemi, yeni bir dilekçe daha kabul etmeyeceklerini tekrarladığında ben de sinirlenerek dilekçe hakkının gasp edilemeyeceğini, kendisinin suç işlediğine dair uyarılarda bulunurken yine reddedici uzlaşmaz bir tavırla meydan okuyucu, tehditvari, gözdağı verecek bir  iki söylem de bulununca en son, ben de kendisine karşılık vermek zorunda kaldım, sinirlendim ve istem dışı ağzımdan bazı sözler  çıktı. O sözlerimi kendilerine hakaret ve küfür saydıkları için, telefon kayıtlarından konuşmanın bütününü değil de sadece benim söylediklerimi kanıt göstererek   4 tane birden bana kamu davası ve tazminat davası açıldı Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, yüksek yargı başkanı tarafından. Yıllar boyunca  kendimi zaten işyerindeki suçlama ve baskı kaynaklı tarafıma yapılan idari işlem ve davalar için  mesleğimi ve kendimi savunma yapmak amacıyla zaten avukat ve para bulmada çok zorluk içindeyken ülkedeki yargının durumu ve hukuksuzluk, keyfi uygulamalar, adamına göre muamelelerin ne denli büyük boyutlarda olduğunu iyi bilen küçük bir memur olarak mevcut davaların üstüne binen bu büyük makamların bana açtığı kişisel ve kamu davalarında da, bütün herşeyin kontrolünün ve yönlerdirmelerinin  kendilerinde  olduğunu bildiğim için, ülkemizdeki yaşanan birçok hukuksuz ve acımasız  örneklerden yola çıkarak
gücümün hiçbir şekilde yetmeyeceğini, kendimi ifade etmek istesem bile edemeyeceğimi zaten içinde bulunduğum maddi ve manevi çöküntünün içindeyken hukuksuzluklara keyfi muamelelere artık daha fazla göğüs germe gücüm ve umudum kalmadığı için çok büyük ihtimalle  hapis, meslekten atılma, yurtdışı yasağı gibi daha fazla bir mağduriyet yaşayacağımı iyi bildiğim için baskı sürecinin son demlerine geldiğimi hissettiğim ve gördüğüm için  elimdeki yeşil pasaport imkanı varken, herhangi bir iptal veya kısıtlanma konmadan uzun uzun düşünüp bir çıkış noktası bulamadığım için son çare olarak gördüğüm  ilticaya başvurmak zorunda kaldım.  Yaşadıklarımla ilgili getirebildiğim belgeyi yanımda getirdim. Fakat hepsi Türkçe ve bunların hepsini Almanca’ya çevirmeye kalksam karşıma çok yüksek bir yekün çıkar ki, şu anda burada Asyl olmamdan dolayı sıfır noktasında  olduğum için maddi gücüm çok çok kısıtlı ve çevirilerini yaptırmam mümkün değil  ve imkansız yaptıramam. İlk mülakatımda  bana en son ne oldu da buraya gelmek zorunda kaldın, bize on, yirmi yıllık kağıtları gösterme, bize Türkiye’yi anlatma biz çok iyi biliyoruz gibi katı davranışlar karşısında da afallayarak mülakata yanımda götürdüğüm 16 yıl boyunca yapılan baskıyı kanıtlayacak belgeleri de göstermeme izin vermediler ve  Türkiye’dekinden  daha makul bir ortam umarken görevlilerin soğuk, aceleci ve kısıtlayıcı tavırlarıyla zaten gerginken daha çok gerildiğim bir ortamda (mülakatta), Türkiye’de şahsıma karşı yürütülen 16 yıllık baskı (mobbing) özet olarak nasıl anlatılır bilemediğim ve hukuki olarak kendimi ifade edemediğim için 3 ay sonra şimşek hızıyla Red aldım. (kamplarda yapılan mülakatların yüzde 90’nın Red verildiğini duyuyorum ve bununla kendimi avutmaya çalışıyorum ama ne kadar doğru bilemiyorum tabii.) itiraz ettim avukat aracılığıyla fakat yine jet hızıyla mahkeme belli oldu ve bazı gelişmelerden dolayı Türkiye’de  hakkımda açılan davalar için burada adli olay olarak bakıldığına dair  bazı emareler var. 16 sene boyunca  gördüğüm baskıyı bir çırpıda anlatamıyorum bu imkansız. Avukatım Alman olduğu için de kuvvetli bir iletişim sorunu yaşıyorum. Tercümanım da var ama yetersiz, işini tam yapamıyor. Sizce durumum nasıl, ne tavsiye edersiniz? Elinizde mobbingi kapsayan Alman Ulusal Mahkeme kararları veya Almanya’yı da kapsayan mobbingle ilgili AHİM gibi uluslararası yüksek yargının mahkeme kararları var mı elinizde, benimle paylaşabilir misiniz acaba? Literatürde ve internetten mobbing  kelimesi terör kelimesiyle bile eşleştiriliyor ve kişisel olduğu, ağır baskı, horlama, ayrımcılık, dışlama olduğu ve birçok örnek yaşandığı gibi kişileri intihara bile götürebilecek  yazıyor. Sizce Mobbing bir iltica mıdır? Sizce durumum nedir? İletişim kurabilir misiniz acaba?Siz beni bir kendinizi tanıtmak için beni bir kere kısa süreliğine aramanız yeterli. Ondan sonra ben sizi arayabilirim. Aşağıda e-maili de var ama e-mailinizi belki kaçırabilirim diye telefon numaramı da veriyorum. Siz beni  bir kere kendinizi tanıtmak için kısa süreliğine aramanız yeterli. Ondan sonra ben sizi arayacağım daha uzun bir konuşma için gerekiyorsa.
Şiddetle iltica konusunu bilen bir kişi olarak fikirlerinizi ve yönlendirmelerinizi öğrenmek isterim.
Telefon numaram +491573 5168983.
Ad:Ahmet ÖZGÜ
E-mail:aaozgu@gmail.com

Cevapla
admin Ocak 6, 2020 at 10:57 pm

Merhabalar, 16 yıl boyunca yaşadığınız mobbinge dayanabilmişsiniz, yani savaştasınız ölmemeişsiniz arabanız pert olmuş burnunuz bile kanamamış şeklinde rapörtörünüz sizi anlamış olabilir. İvedilikle yabancı dil öğrenip ausbildung yapmalısınız. Eğer bu işlemi hızlıca yapabiliriseniz depoertunuz durabilir.
https://www.youtube.com/watch?v=Yks1koDWruc videoyu izleyerek durumu daha iyi anlayabilirsiniz. Bundan sonraki sorulara youtube üzerinden ya da @ilticahaber twitter hesabından cevap vereceğiz.

Cevapla

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757