Almanya Dublin Almanya Mevzuat Gündem Kanunlar

İkamet izni Verilmesine iliskin Genel Sartlar

Madde 5
ikamet izni Verilmesine iliskin Genel Sartlar
(1) ikamet izni verilmesi için
geçimin saglanmıs olması,
1a. kimligin ve yabancının bir baska ülkeye geri dönüs hakkının bulunmaması halinde,
tabiiyetin açıklıga kavusturulmus olması,
2. bir sınırdısı edilme nedeninin mevcut olmaması ve
ikamet izni verilmesine iliskin bir talep hakkının mevcut olmaması halinde yabancının
ikametinin, sair bir nedenden ötürü Almanya Federal Cumhuriyeti’nin çıkarlarına halel
getirmemesi veya bu çıkarları tehlikeye düsürmemesi,
3’üncü maddede öngörülen pasaport yükümlülügü sartlarının yerine getirilmesi gerekir.
(2) Ayrıca, bir oturma izni, yerlesme izni veya Avrupa Birligi sürekli ikamet izni verilmesi
yabancının
1. Almanya’ya gerekli vize ile girmis olması ve
2. talep ettigi iznin verilebilmesi için gerekli olan bilgileri vize talep dilekçesinde beyan etmis
olması sartlarına baglıdır.
Bu hükmün uygulanmasından, ikamet izni talep hakkı sartlarının yerine getirilmis olması
veya münferit vak’anın özelligi itibarıyla talep sahibinden, vize prosedürünü sonradan yerine
getirmesinin beklenememesi halinde sarfınazar edilebilir.

(3) Bu Kanunun 24’üncü maddesi, 25’inci maddesinin 1’den 3’üncü fıkraları ile 26’ncı
maddesinin 3’üncü fıkrasına göre ikamet izni verilmesine iliskin vak’alarda, 1’inci ve 2’nci
fıkra hükümleri uygulanmaz; 2’nci bölüm, 5’inci kısım hükümlerine göre ikamet izni
verilmesine iliskin diger vak’alarda, 1’inci ve 2’nci fıkra hükümlerinin uygulanmasından
sarfınazar edilebilir. 1’nci fıkranın 2 nolu hükmünün uygulamasından sarfınazar edilen
vak’alarda, Yabancılar Dairesi sınırdısı isleminin henüz sonuçlandırılmamıs olan bir ceza
veya baska bir uygulamanın konusu olan sınırdısı nedenlerinden olabilecegini açıklayabilir.

(4) Ikamet izni talebi, 54’üncü maddenin 5’inci veya 5a bendine göre sınırdısı etme
nedenlerinden birinin mevcudiyeti halinde reddedilir. Gerekçeli münferit vak’alarda,
yabancının, yetkili dairelere samimi itirafta bulunması ve güvenligi tehlikeye düsüren
eylemlerinden vazgeçtigini inanılır bir sekilde ortaya koyması halinde 1’inci cümle
hükmünün uygulanmasında istisnalar yapılabilir. Federal içisleri Bakanlıgı veya bu
Bakanlıkça görevlendirilen bir merci, yabancının Almanya’ya girisinden önceki gerekçeli
münferit vak’alarda, sınır geçisi ve müteakiben Almanya’da 6 aya kadar ikamet için 1’inci
cümle hükmünün uygulanmasında istisnalar yapabilir.

Benzer İçerikler

Sığınma talebinde bulunan kaçak yolcular veya denizde kurtarılmış kişilerle ilgili yol gösterici bilgiler var mı?

admin

AGG / Esit Davranma Yasasi- Almanca

Editör

Peker’den Soylu’ya: Namusun varsa Korkmaz Karaca’yı da gözaltına aldırsana

admin

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757