Cuma, Aralık 4, 2020

Giriş yasakları ve Schengen ikazları

Göz atınız!

Avusturya’nın Mültecilere Sağladığı Sosyal Yardımlar

1- İlk iltica müracaatında toplama kampında kalan herkese aylık 40 Euro nakit veriyor. Giyim ve yiyecek, barınma, sabun, diş macunu...

BAMF Kararına İtiraz ve Şikayet Dilekçesi

Bu yazıda Almanya’da ilticaya başvurmuş bir takipçimizin, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin verdiği red kararıyla ilgili itiraz ve şikayet...

Beyaz sandalyelerde ölüme “Artık yeter!” diyoruz

Berlin, Paris, Zürih, Malmö ve Bükreş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde dün "Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemleri düzenlendi. Adalet ve Kalkınma...

HABER ANALİZ: ALMANYA’NIN AZERBAYCAN’DAKİ HİZMET HAREKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasından Hizmet Hareketi’ni sorumlu tutması ve Hizmet Hareketi’ni yok edilmesi gereken bir düşman...

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade...
- Advertisement -

Giriş yasakları ve Schengen ikazları
Giriş yasağı, kişileri sınır dışı edildikleri bir ülkeye giriş yapmaktan men eder. Yasak genel-likle belirli bir süre için geçerlidir ve tehlikeli kabul edilen kişilere vize verilmemesini veya diğer bir şekilde ülke topraklarına girişinin kabul edilmemesini sağlamaktadır.
AB hukuku kapsamında, giriş yasakları, Schengen Anlaşması’na taraf olan diğer ülke yetkililerinin erişip danışabileceği, Schengen Bilgi Sistemi (SIS) olarak adlandırılan veri tabanına kaydedilir. Uygulamada, bu yasak, bu giriş yasağını koyan devletin, yasaklı üçüncü ülke vatandaşının, Schengen bölgesindeki bir diğer AB üye ülkesi üzerinden kendi ülke topraklarına geri dönmesini ve sınır kontrolüne tabi olmadan serbest şekilde dolaşmasını engellemenin tek yoludur. Schengen Bilgi Sisteminin yerini, 9 Nisan 2013 tarihinde hayata geçirilen ikinci nesil Schengen Bilgi Sistemi (SIS II) almıştır. Yasal dayanakları SIS II Tüzüğü ve SIS II Kararı olan SIS II, sistemin çok daha gelişmiş bir halidir ve sorgu yaparken biyometrikler ve gelişmiş olanaklar kullanma gibi daha üstün fonksiyon¬lar içermektedir. Giriş yasaklarına itiraz edilebilir.

Örnek: M. et Mme Forabosco davasında, Fransız danıştayı (Conseil d’État), Alman¬ya’daki sığınma talebinin reddedilmesine bağlı olarak Alman makamlarınca SIS veri tababına eklenmesinden dolayı M. Forabosco’nun eşine vize verilmemesine ilişkin kararı bozdu. Danıştay, olumsuz sığınma kararı nedeniyle SIS veri tabanında oluş¬turulan giriş yasağının, uzun süreli fransız vizesi talebini reddetmek için yetersiz bir neden olduğuna karar verdi.

Örnek: M. Hicham B davasında, Fransız danıştayı, SIS veri tabanında listelenmiş olan bir yabancı uyruklunun sınır dışı edilme kararının geçici olarak askıya alınmasına karar verdi. Yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edilmesi kararında, SIS listesinden bahsedilmiş ancak SIS listesindeki girişin hangi ülke tarafından yapıldığı belirtilmemişti. Sınır dışı kararlarının hukuka ve gerçeğe dayalı olması gerektiğinden, sınır dışı edilme kararı kanuna aykırı kabul edilmiştir.

Geri Dönüş Yönetmeliği (Yönetmelik 2008/115/EC) uyarınca, iade emri bağlamında hakkında giriş yasağı bulunan bireyler için, yasak normalde beş yılı geçmemelidir. Normalde yasağın beraberinde bir SIS ikazı olacak ve bu kişilerin tüm Schengen bölgesine girişleri engellenecektir. Başka bir AB üye ülkesinin kişiye vize veya giriş izni verebilmesi için, giriş yasağını koyan AB üye ülkesinin yasağı kaldırması gereklidir. Yasak sadece yasağı koyan ülkeye özel bir durumdan kaynaklanabileceği için, Schengen genelinde böyle bir yasağın, özellikle aile fertlerinin biraraya gelmesi gibi temel hakları etkileyen durumlarda, ne denli orantılı olduğuna ilişkin soru işaretleri belirmektedir.
Geri Dönüş Yönetmeliği kapsamı dışında verilen giriş yasakları, resmi olarak diğer devletlerin Schengen bölgesine girişe izin vermesine engel teşkil etmez. Bununla beraber, diğer devletler vize veya giriş izni verme kararında giriş yasaklarını dikkate alabilirler. Bu nedenle yasaklar, her ne kadar bir bireyi, örneğin politik istikrarını sağlamak gerekçesiyle, istenmeyen kişi olarak ilan eden bir ülkeyi ilgilendiriyor olsa bile, Schengen bölgesi genelinde etkilidirler: bir AB üye ülkesinin bir Rus politikacı için verdiği SIS ikazı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)’nin bir üyesinin Fransa’daki meclis oturumlarına katılmasını engellemiştir. Bu durum AKPM’nin Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi’nin 2011 Ekim ayında yapılan toplantısında detaylı şekilde tartışılmış ve sonucunda politik pozisyonlara karşı ceza olarak hareket özgürlüğünün kısıtlanması hakkında bir rapor hazırlanmıştır.
AİHS kapsamında, bir kişiyi SIS veri tabanına kaydetmek, AB hukuku kapsamında hareket eden bir üye ülkenin yaptığı münferit bir harekettir. Bu itibarla, söz konusu devletin bir kişiyi listeye koyarak ya da listede tutarak AİHS’yi ihlal ettiğini iddia ederek AİHM’ye şikayette bulunulabilir.

Örnek: Dalea / Fransa davasında, Romanya AB’ye katılmadan önce ismi Fransa tarafından SIS veri tabanına kaydedilmiş bir Romanya vatandaşı, hiçbir Schengen ülkesine hizmet verememekte veya bu ülkelerden hizmet alamamakta ve işini yürütememekte idi. Bunun profesyonel faaliyetlerini gerçekleştirme hakkına (AİHS’nin özel yaşama ve aile yaşamına saygı hakkına ilişkin 8. maddesi uyarınca koruma altındadır) müdahale niteliğinde olduğunu ve kabul edilemez olduğunu ifade ederek şikayette bulundu. SIS veri tabanına kayıt ve bunun etkileri hakkında verdiği
Avrupa Konseyi, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi (2012), Politik görüşler nedeniyle ceza olarak hareket özgürlüğünün kısıtlanmasının kabul edilemezliği, 1 Haziran 2012 ve Karar no. 1894 (geçici versiyon), kabul tarihi 29 Haziran 2012.32 Ülke topraklarına giriş ve ilgili prosedüre erişim ilk kararında Mahkeme, devletin, kendi topraklarına giriş konusunda verilen keyfi kararlara karşı kişilere nasıl güvenceler sağlanacağı konusunda sahip olduğu takdir yetkisinin, sınır dışı etme durumuna nazaran daha geniş olduğuna karar vermiştir.34
AİHM ayrıca, bireyin BM’nin hazırladığı ve aynı zamanda yerel veya yabancı göç kanunlarının ihlal edilmesini önlemek için tasarlanmış terörist şüphelileri listesinde yer alması nedeniyle uygulanan seyahat yasağının etkilerini ele almak durumunda kalmıştır.

Örnek: Nada / İsviçre davası35, BM Güvenlik Konseyi terör karşıtı yaptırımlarını uygulayan İsviçreli yetkililer tarafından “Federal Taliban Kararnamesi”ne kaydedil¬miş ve Campione d’Italia (İsviçre’de bir İtalyan toprağı)’da yaşayan bir İtalyan-Mısır vatandaşı hakkındadır. Listede yer alması, başvuru sahibinin Campione d’Italia’dan ayrılmasını engellemekte olup, adının listeden çıkarılmasına yönelik teşebbüsleri de reddedilmiştir. AİHM, İsviçre makamlarının BM Güvenlik Konseyi terör karşıtı yaptırımlarını uygularken belirli bir takdir yetkisine sahip olduğunu not ettimiştir. Ancak, Mahkeme, İsviçre’nin, başvuru sahibinin AİHS’nin 8. maddesi kapsamındaki haklarını, bir yandan, İtalya’yı veya BM bünyesindeki Yaptırımlar Komitesi’ni hızlı bir şekilde, başvuru sahibi hakkında hiçbir makul şüphe bulunmadığı konusunda haber¬dar etmediği, diğer yandan da, yaptırımlar rejiminin etkilerini başvurucunun kişisel durumuna uyarlamadığı için ihlal ettiğine karar vermiştir. Ayrıca, başvuru sahibinin adının listeden çıkarılması için herhangi etkili bir yolun bulunmaması nedeniyle, İsviçre’nin AİHS’nin 8. maddesi ile bağlantılı olarak 13. maddesini ihlal ettiğine karar verilmiştir.

Örnek: Stamose / Bulgaristan davası36, ABD göç kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bulgar makamlarının hakkında iki yıl seyahat yasağı kararı verdiği bir Bulgaristan vatandaşı ile ilgilidir. Yerel veya yabancı göç yasalarının ihlal edilmesini önlemek için seyahat yasağı konulmasının AİHS’ye ek 4 no’lu Protokol’ün 2. maddesine uygun olup olmadığını ilk kez değerlendiren AİHM, başvuru sahibinin tek bir ülkenin göç kanununu ihlal etmesi nedeniyle tüm yabancı ülkelere girişini engelleyen genel ve ayrım yapmayan bir tedbirin, orantılı olmadığına karar vermiştir.

- Advertisement -

51 YORUMLAR

 1. Merhaba.efendimben fransa vizesiyle almanya dusseldorfa giderek cok büyük bir hata yaptim neticede polisler sorguya cektiler beni tr geri gönderceklerdi fakat ticari gittigimden dolayi araya bizi dawwt eden firma girdi bizi kurtardi.fakat ne yazikki sicilime islemisler bunu (AZR) BUNU NASIL KALDIRA BİLİRİM 6. maddeden red yedim bugun ne yapmam gerekir .SAYGILARIMLA

  • İltica mı etmek istiyorsunuz, maddeyi mi kaldırmak istiyorsunuz tam anlaşılamıyor.
   maddeyi kaldırmak istiyorsanız avukat yardımı almanızı öneririz.

 2. Merhaba;
  Ben 2011 yılında bulgaristan dan yasak yedim fakat yasak kaç yıl tam olarak bilmiyorum.Şimdi almanya ya aile birleşimi yapacağim bu bir sorun teşkil edermi?Aynı yasak 2009 yılında almanya dan da vardı ama o 5 yıldı.İlğiniz için teşekkür ederim

  • Sorunuzda değindiğiniz gibi Bulgaristan’daki yasak süresini bilmediğimiz için yorum yapamayız. Bulgaristan’daki yasağınızı bir avukat vasıtasıyla öğrenmeye çalışınız.

   • merhaba tekrardan yasak süresi 10 yıl diye biliyorum. Fakat pasaportuma herangi bir damga vurulmadı ve pasaportumda bir işlem yok.
    İlginiz için teşekkür ederim

    • Merhaba
     Yunanistana sahte evrakla vize basvurusundan dolayi konulan 5. Madde sis yasagi var.. bir sekilde yunanistana kacak gidip iltica edilince bir sorun olurmu ? Turkiyeye iade yada hapis olurmu? Iltica gerekceleri var. Tek sorun ve korkum gidince orada ne muamele gorecegim.

     • Merhabalar, iltica ettikten sonra avukat tutararak bu yasağınızın kaldırılması konusunda talepte bulunabilirsiniz

      https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

    • Merhabalar, İtalya konsolosluğu ile görüşerek durumunuzu teyit edebilir gerekirse sonrasında italyadan bir avukat tutarak dava açabilirsiniz.

     https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

   • Mrb hollanda da cezaevine girdim 3 yıl verdiler 1.5 yıl cezaevinde kaldım 5 yıl schengen ülkelerine giremeyeceğim diye anlaştık türkiye Ye geldim şimdi öğrendim ki 10 yıl vermişler 5 yıl geçti aradan bugün tekrar gitmek istesem sorun olur mu yasağı kaldırma imkanım var mı tşkler

 3. Merhabalar
  Ben Fransız vatandaşı ile evliyim 3 yıldır fransada evlendik tabi zamanında vizesiz ğittiğim için Fransa’ya evlilikten sonra Türkiye den aile Birleşimi vizesi almam söylendi eşimle beraber gelip eksiksiz dosyamızı Fransa konsolosluğuna sunduk fakat RED verdiler sonrasında bir aracı firma ile vize alabileceğim söylendi aracı firmanın bana yapmış olduğu sahte vize beni Slovakya da Avrupa ülkelerine yasak koyulmasına neden oldu SIS verilerine yüklendi ne yapmam gerekiyor Fransa konsolosluğu bu kararı bozabilirmi?

 4. 5 mart 3019 almanya icin aile birlesim vizesine basvurdum, dün almanyadaki yabancilar subesindeki gorevli benim adima yunanistan tarafindan koyulmus giris yasagi var demis eşime, vizem bu yuzden onaylanmadi hala. Ben hayatimda hic yurtdisina gitmedim, yunanistanlada hic bir isim olmadi bu yasak nasil koyuldu bu iste bir yanlislik var anlam veremiyorum nasil bana yasak koyulduguna. Ben bunu nasil duzelttirebilirim ne yapmam lazim?

  • Eğer yunanistan üzerinden Alnamya’ya geldiyseniz hakkınızda çıkış yasağı konulmuş olabilir. örnekleri var. Almanya’ya gelmeden önce yunanistan’da bulunmadıysanız sorun isim benzerliğinden kaynaklanıyor olabilir. İsim benzerliği nedeniyle yunanistanda benzer sıkıntılar yaşandığı biliniyor. Yunanistanda bir avukat yardımı almanızı gerekir.

  • Merhaba
   5 yil malta da vizesiz yasadiktan sonra geri dondum turkiyeye pasaportuma deport vurmasdilar ancak yazili bir kagit verdiler bu kagittada avrupa ulkelerine 5 yil giris yasagi oldugunu ancak bu yasagin sildirebilmek Ve ya 2 sene ye indirme sansim oldugunu bildirdiler bana bu konuda yardimci olabilme Sansiniz var mi ?
   Tesekkurler

 5. İyi günler bundan 2 sene önce Ukrayna’dan Polonya’ya kaçak giriş yaptım ve yakalandım beni 2 gün tuttuktan sonra Ukrayna’ya teslim ettiler ama parmak izlerimi de aldılar şimdi ben evlendim 3 ay sonra vize baş vurusu yapacağım aile birleşimi için bu konu hakkında bilgilenditebilirmisiniz beni nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden cok teşekkürler

 6. İyi akşamlar.
  Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğuna 01.02.2019’da biten 1 yıllık vizemi yenilemek için 2019 Şubat ayında vizeye başvurdum. Evraklarıma kapattığım işyerine ait evrak koyduğum için, vize isteğim reddedildi ve ayrıca SIS sistemine 5. madde üzerinden kayıt girmişler. ( 5.Madde, Schengen Bilgi Sistemine (SIS)______________(üye Devlet adı belirtiniz)YUNANİSTAN tarafında sizinle ilgili giriş yasağı kaydı girilmiş.5.Madde ise yurt dışı yasağı olan kişileri kapsayan bir maddedir.Kişi herhangi bir ülke veya Schengen ülkesi tarafından halk dili ile (kırmızı damga) ve yurt dışı yasağı var ise bu madde karşılığında vize başvurunuza red gelmiş olabilir.)Eşim Romanya vatandaşı yani ben bir AB vatandaşı ile 3.5 yıldır evliyim.Geçen sene Letonya’dan ev aldık eşimin üzerine. Bu sene yazz için eve tatile gitmek istedik . 2019 Mayıs ayında Letonya Fahri konsolosluğuna Özel durumdan (aile ziyareti) vize için başvurdum. Red ettik dediler, sebebini sordum. Bana yunanistan’ın 5.madde kaydı sistemde kayıtlı, o kaydı sildirin vizenizi verelim dediler.Bende Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğuna, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sitesine ve AB portalına durumumu anlatan mail attım.Eşim şuan Almanya’da çalışıyor ve yaşıyor. Vize almak için veya SIS kaydını kaldırmak için Türkiye’de başka ne yapabilirim ? Cevap için şimdiden teşekkürler

 7. İyi akşamlar.
  Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğuna 01.02.2019’da biten 1 yıllık vizemi yenilemek için 2019 Şubat ayında vizeye başvurdum. Evraklarıma kapattığım iş yerine ait evrak koyduğum için, vize isteğim reddedildi ve ayrıca (Schengen Bilgi Sistemi) SIS sistemine 5. madde üzerinden kayıt girmişler. ( 5.Madde, Schengen Bilgi Sistemine (SIS) YUNANİSTAN tarafında sizinle ilgili giriş yasağı kaydı girilmiş.5.Madde ise yurt dışı yasağı olan kişileri kapsayan bir maddedir.Kişi herhangi bir ülke veya Schengen ülkesi tarafından halk dili ile (kırmızı damga) ve yurt dışı yasağı var demek. Bu nedenle k vize başvurunuza red gelmiş olabilir.)Eşim Romanya vatandaşı yani ben bir AB vatandaşı ile 3.5 yıldır evliyim.Geçen sene Letonya’dan ev aldık eşimin üzerine. Bu sene yaz için eve tatile gitmek istedik . 2019 Mayıs ayında Letonya Fahri konsolosluğuna Özel durumdan (aile ziyareti) vize için başvurdum. Red ettik dediler, sebebini sordum. Bana Yunanistan’ın 5.madde ile ilgili kaydı SIS sistemide kayıtlı, o kaydı sildirin vizenizi verelim dediler.Bende Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğuna, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sitesine ve AB portalına durumumu anlatan mail attım.Eşim şuan Almanya’da çalışıyor ve yaşıyor. Vize almak için veya SIS kaydını kaldırmak için Türkiye’de başka ne yapabilirim ? Cevap için şimdiden teşekkürler.

 8. Merhaba ben25.11.2017 yilinda yunanistana vize basvurusunda bulundum vize evraklarimi hazirlayan arkadaslar evraklarimdan bir tanesini sahte yapmislar.
  Vize ye basvurduk ve ret yedik daha sonra sahte evraktan ret yedigimizi ogrendik.
  4 ay sonra macaristandan vize basvurusu yaptik vize icin gerekli olan butun evraklarimizi eksiksiz ve original haliyle verdik orada 5 inci madde den red yedigimizi ogrendik yunanistan sis sistemine kaydetmis tabi bu sirada bir siru kisi vize alabileceklerini soyledi ama sonu da alamadik ve bir bucuk sene oldu hala vize alamadik bize yardimci olurmusunu?

  • MErhabalar, süreci bir avukat ile yürütebilirsiniz. Twitter hesabımızdan olayı detaylı anlatıesanız yardımcı olmaya çalışabiliriz.

   https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.
   Site üzerinden aylık olarak sorulara cevap vermekteyiz. Twitter ve youtube üzerinden günlük cevap verilmektedir.

 9. Merhaba. Türk pasaportumla vr fransa vizem ile hollanda plakalı tır da kaçak şoför olarak çalışmaktayken Almanyada uakalandım ve üç yıllık yasak aldım bu yasak diğer schengen ülkelerine girişimi engellermi.? Teşekkürler.

 10. 27 martta fransadan geldim valilik hakkımda giriş yasağı ve hapis cezası istedi oradaki mahkeme tüm bunları iptal etti. Fransız yetkililer sistem den kaldırmamış yasagim görünüyor. Almanya vize basvurum red edildi bu yüzden elimde mahkeme kararı var? Ne yapmalıyım.

 11. Mrb hollanda da cezaevine girdim 3 yıl verdiler 1.5 yıl cezaevinde kaldım 5 yıl schengen ülkelerine giremeyeceğim diye anlaştık türkiye Ye geldim şimdi öğrendim ki 10 yıl vermişler 5 yıl geçti aradan bugün tekrar gitmek istesem sorun olur mu yasağı kaldırma imkanım var mı tşkler

  • Merhabalar, ne yazık ki bilgi alanımıza girmemektedir. Bu konuyu profesyonel bir avukat ile görüşmeniz daha uygun olacaktır.

   https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

 12. Merhaba ben 2013 yılında almanyada işledigim suc icin ceza geldi ben de yatmamak için türkiyeye dödüm ailem orda geri dönmek icin 1 2 kere başvuru yaptım red geldi 7 sene oldu ordaki cezalarım zaman aşımına ugramişmıdır ne yapmam gerekli dönmem için tsk burda askerligimi yaptım ve sicilim temiz

  • MErhabalar, bu konuyu Alman bir avukat ile görüşmeniz daha ıuygun oalcaktır konunuzun iltica ile alkası bulunmamkatadır.

   https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

 13. Merhabalar kaçak yolla Almanyaya giderken Slovenya’da yakalandım 1yıl şengen ülkelerine giriş yasagı verdiler yasak bitmeden vizeli gidebilirmiyim veya yasagımı kaldırabilme şansım varmıdır yardımcı olursanız sevinirim

  • Merhabalar, yasak kalkmadan vize almanız çok zor bu durumu bir avukat ile görüşerek konsolosluklardan detaylı bilgi alıp yasağın kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

   • Yani avukat yardımıyla kaldirabrlm
    Slovenya sengen yasagi verebilirmiki
    Slovenyaya girisi yasak lasa tmm diye cem ama sengen yasağını verme yetkisini anlamıyorum

 14. Merhaba
  İltica dan vazgeçince Avrupanın başka ülkelerine vize alamazsınız diyorlar. Parmak izi verdiğimiz görünümüş bize kimse yasak koymadı. schengen sisteminde görünür mü parmak isimiz ve ilticamız?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -

Son Eklenenler

Avusturya’nın Mültecilere Sağladığı Sosyal Yardımlar

1- İlk iltica müracaatında toplama kampında kalan herkese aylık 40 Euro nakit veriyor. Giyim ve yiyecek, barınma, sabun, diş macunu...

BAMF Kararına İtiraz ve Şikayet Dilekçesi

Bu yazıda Almanya’da ilticaya başvurmuş bir takipçimizin, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin verdiği red kararıyla ilgili itiraz ve şikayet dilekçesi yer almaktadır. Takipçimiz ekte...

Beyaz sandalyelerde ölüme “Artık yeter!” diyoruz

Berlin, Paris, Zürih, Malmö ve Bükreş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde dün "Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemleri düzenlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının Kanun Hükmünde...

HABER ANALİZ: ALMANYA’NIN AZERBAYCAN’DAKİ HİZMET HAREKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasından Hizmet Hareketi’ni sorumlu tutması ve Hizmet Hareketi’ni yok edilmesi gereken bir düşman ilan etmesinden sonra, hem Türkiye’de...

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade etmektedirler. Ancak bununla ilgili herhangi...
- Advertisement -

Daha faza içerik