Almanya Aile Almanya Dublin Almanya Mevzuat Gündem Kanunlar

Geçici Himaye Amacıyla ikamet izni Verilmesi

Madde 24
Geçici Himaye Amacıyla ikamet izni Verilmesi
(1) Avrupa Birligi Konseyi’nin 2001/55/EG sayılı Direktifi uyarınca geçici himaye saglanan
ve Federal Almanya’ya kabul edilmeye hazır oldugunu beyan eden bir yabancıya, Direktifin
4’üncü ve 6’ncı maddelerine göre belirlenen geçici himaye süresi için oturma izni verilir.
(2) ltica slemleri Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının veya 60’ıncı maddenin
8’inci fıkrasındaki sartlardan birinin mevcudiyeti halinde geçici himaye saglanması mümkün
degildir; bu durumda oturma izni talebi reddedilir.
(3) 1’inci fıkra hükmüne göre alınan bir karara istinaden ülkeye kabul edilen yabancılar
eyaletlere dagıtılır. Eyaletler, geçici himaye saglamak üzere yabancı kabulünde ve bunların
dagıtılmasında kontenjanlar belirleyebilirler. Eyaletlere dagıtım, Federal Göç ve Mülteciler
Dairesince gerçeklestirilir. Eyaletler, dagıtım için kendi aralarında farklı bir dagıtım sistemi
belirlemedikleri sürece iltica talebinde bulunanların dagıtımı için tespit edilmis olan sistem
uygulanır.
(4) En yüksek eyalet mercii veya bu merci tarafından görevlendirilen makam, ikamet yerinin
belirlenmesine iliskin bir tahsis kararı çıkarır. Eyalet hükümetlerine, eyaletler arasındaki
dagıtımı bir Kanun Hükmünde Kararname ile belirleme yetkisi verilir. Eyaletler, kendilerine
verilen bu yetkiyi baska makamlara devredebilir. kamet yerinin belirlenmesine iliskin Karara
karsı itiraz edilmez; ltica slemleri Kanunu’nun 50’nci maddesinin 4’üncü fıkrası aynen
uygulanır. Dava açılması, yürütmeyi durdurmaz.
(5) Yabancı, belli bir eyalette veya belli bir yerde ikamet için tercih hakkına sahip degildir.
Yabancının konutunun ve mutat ikametinin, 3’üncü ve 4’üncü fıkra hükümlerine göre
belirlenen yerde olması zorunludur.
(6) Yabancının bagımsız bir iste çalısması yasaklanamaz. Çalısma izni için 4’üncü maddenin
2’nci fıkrası hükmü geçerlidir.
(7) Yabancı, geçici himayeye iliskin hak ve yükümlülükler konusunda yazılı olarak
anlayabilecegi bir dilde bilgilendirilir.

Benzer İçerikler

İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye ek 7 Numaralı Protokol

admin

Çocukların Getirilmesi

Editör

Mahkeme Uygulamaları

admin

1 yorum

umut Ekim 27, 2018 at 6:33 pm

lutfen admin aciill?
ben alman vizesiyle kolnde indikten sonra isvece geldim iltica kampinda parmak izi verdim sindi psikiyatri hastanedehyim. 6 ay gecse dublin duserkmi?

Cevapla

YORUM YAP