Almanya Aile Almanya Dublin Almanya Mevzuat Gündem Kanunlar

Eslerin Bagımsız ikamet Hakkı

Madde 31
Eslerin Bagımsız ikamet Hakkı
(1) Evlilik birliginin ortadan kalkması durumunda esin oturma izni,
1. evlilik birliginin F.Almanya’da yasal olarak en az 2 yıldan beri sürmüs olması veya
2. evlilik birligi F.Almanya’da devam ederken yabancının vefat etmis ve kendisinden
kaynaklanmayan nedenlerle oturma izni uzatma basvurusunu zamanında yapmamıs olması
durumu hariç, yabancının ölüm tarihine kadar bir oturma izni, yerlesme izni veya Avrupa
Birligi sürekli oturma izni sahibi olması
hallerinde, aile birlesimi amacından bagımsız kendine ait bir ikamet hakkı olarak 1 yıl uzatılır.
Yabancının oturma izninin uzatılmasının veya yabancıya yerlesme izni veya Avrupa Birligi
sürekli oturma izni verilmesinin ikamet amacıyla ilgili bir yasal düzenleme veya 8’inci
maddenin 2’nci fıkrası geregi oturma iznine düsülmüs kayıt nedeniyle yasaklanmıs olması
halinde, 1’inci cümle hükmü uygulanmaz. Oturma izni, bir iste çalısmaya hak saglar.
(2) Yabancının oturma izninin uzatılmasının imkânsız olması durumu hariç olmak üzere, özel
bir magduriyetin önlenmesi amacıyla esin ikametinin devam ettirilmesinin gerekli olması
halinde, 1’inci fıkranın 1’inci bendine göre evlilik birliginin Federal Almanya’da yasal olarak
en az 2 yıl sürmüs olması sartından sarfı nazar edilir. Özel bir magduriyet hali, özellikle
evlilik birliginin sona ermesinden kaynaklanan geri dönüs yükümlülügü nedeniyle esin
korunmaya deger hakları için önemli ölçüde zedelenme tehlikesinin mevcut olması veya esin
korunmaya deger haklarının zedelenmesi nedeniyle evlilik birliginin devamının kendisinden
beklenememesi durumunda sözkonusu olur. Korunmaya deger haklara, es ile birlikte aile
birligi içerisinde yasayan çocugun esenligi ve gelecegi de dahildir. Oturma izninin uzatılması
talebi, suistimali önlemek amacıyla esin kendisinden kaynaklanan bir nedenle Sosyal
Kanun’un 2’nci ve 12’nci Kitapları geregi sosyal yardımlara muhtaç olması halinde
reddedilebilir.
(3) Evlilik birliginin sona ermesinden sonra esin geçiminin, yabancının kendi gelirlerinden
karsılanan nafaka ödemeleriyle saglanmıs olması ve yabancının yerlesme izni veya Avrupa
Birligi sürekli oturma izni sahibi olması halinde ese, 9’uncu maddenin 2’nci fıkrası 1’inci
cümlesinin 3, 5 ve 6 nolu hükümlerinden farklı olarak aynı sekilde yerlesme izni verilir.
(4) Sosyal Kanun’un 2’nci ve 12’nci Kitapları geregi sosyal yardım alınması, 2’nci fıkranın
3’üncü cümlesi hükmüne aykırı olmamak üzere oturma izninin uzatılmasına engel teskil
etmez. Bu hüküm geregince oturma izni, yerlesme izni veya Avrupa Birligi sürekli oturma
izni verilmesi için sartlar mevcut olmadıgı sürece uzatılabilir.

Benzer İçerikler

Bir asker mülteci olabilir mi?

admin

AsylG §9 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

Editör

Transit Vize Hakkinda Genel Bilgiler

Editör

YORUM YAP