Almanya Mevzuat Gündem Kanunlar

Egitim Amacıyla ikamet izni

Kısım 3
Egitim Amacıyla ikamet izni
Madde 16
Yüksek Ögrenim; Dil Kursları; Okul Egitimi
(1) Bir yabancıya, devlete ait veya devletçe tanınan yüksek okullarda veya benzeri egitim
kurumlarında yüksek ögrenim amacıyla oturma izni verilebilir. Yüksek ögrenim amacı,
yüksek ögrenime hazırlayan dil kursları ile yüksek ögrenime hazırlayan programları da içerir.
Yüksek ögrenim amaçlı oturma izni, yalnız ögrenim kurumunun ögrenciyi kabul etmis olması
durumunda verilebilir; sartlı kabul de yeterlidir. Ögrencinin kabul islemi sırasında sahip
oldugu dil bilgisi göz önüne alındıgı veya yüksek ögrenime hazırlayan önlemler sayesinde dil
bilgisini elde edecegi hallerde, ögrenciden ögrenim dilini bildigini kanıtlaması istenmez.
Yüksek ögrenim amaçlı oturma izninin geçerlilik süresi, ilk verildiginde ve uzatıldıgında en
az 1 yıldır; ögrenim ve yüksek ögrenime hazırlayan önlemler sırasında süre 2 yılı
geçmemelidir; ikamet amacına henüz ulasılmamıs ve uygun bir süre içersinde de
ulasılabilecek ise süre uzatılabilir.
(1a) Bir yabancıya ögrenim basvurusu yapabilmesi için de oturma izni verilebilir. Ögrenim
basvurusu amaçlı ikamet en fazla 9 aydır.
(2) Yasal bir hak sahipliginin mevcut olmaması halinde, 1’inci fıkrada öngörülen ikamet
esnasında bir baska ikamet amacı için oturma izni verilmemeli veya uzatılmamalıdır. Bu fıkra
ile ilgili olarak 9’uncu madde hükmü uygulanmaz.
(3) Oturma izni, yılda toplam 90 tam günü veya 180 yarım günü geçmeyen isler ile
ögrencilere mahsus tali islerde çalısmaya hak tanır. Bu tatil süreleri ve 1a fıkrasına göre
ikamet süresi istisnai olmak üzere, ikametin birinci yılında yüksek ögrenime hazırlayan
önlemler sırasında geçerli degildir.
(4) Yüksek ögrenimin basarıyla tamamlanmasından sonra oturma izni, 18, 19, 21’inci
maddeler baglamında yabancılar tarafından icrasına izin verilen ve yapılan ögrenime uygun
bir is aranması amacıyla 1 yıla kadar uzatılabilir. 3’üncü fıkra aynen geçerlidir. Bu fıkra ile
ilgili olarak 9’uncu madde uygulanmaz.
(5) Bir yabancıya, yüksek ögrenime hazırlık amaçlı olmayan dil kurslarına katılmak üzere ve
istisnai durumlarda da okul ögrenimi için oturma izni verilebilir. Bu fıkra ile ilgili olarak 2’nci
fıkra hükmü uygulanır.
(6) Baska bir Avrupa Toplulugu üye ülkesi tarafından kendisine Avrupa Konseyinin 13 Aralık
2004 tarih ve 2004/114/EG sayılı Üçüncü Ülke Vatandaslarının Yüksek Ögrenime Kabul
Edilmelerine veya Ögrenci Mübadelesine ya da Ücretsiz Mesleki Egitime ya da Gönüllü
Hizmetlere Katılmalarına liskin Direktifinin (Avrupa Birligi Resmi Gazetesi Nr.L 375 Sayfa
12) uygulama alanına göre yüksek ögrenim amacıyla oturma izni verilmis yabancıya;
1. bulundugu ögrenim programı çerçevesine diger bir Avrupa Birligi üye ülkesinin bir egitim
kurumunda ögreniminin bir bölümünü yapmakla yükümlü oldugundan, ögreniminin bir
bölümünü Federal Almanya’da bulunan bir egitim kurumunda yapmak istediginde veya
2.1’inci fıkranın sartlarının yerine getirmesi ve diger üye ülkede baslanılan yüksek ögrenime
Federal Almanya’da devam etmek istemesi veya baska bir ek ögrenime baslamak istemesi
hallerinde ve
a) Avrupa Toplulugu üye ülkeleri arasında bir ögrenci mübadelesi programına veya bir
Avrupa Toplulugu ögrenci mübadele programına katılması ve
b) diger bir Avrupa Toplulugu üye ülkesinde asgari 2 yıllık bir yüksek ögrenime kabul
edilmesi hallerinde
yüksek ögrenim amaçlı oturma izni verilir.
1’inci cümlenin 2 no’lu hükmüne göre oturma izni basvurusunda bulunan bir yabancı,
akademik ögreniminin evveliyatına ve Almanya’da yapmak istedigi ögrenime iliskin belgeleri
yetkili mercie sunar. Bu madde ile ilgili olarak 9’uncu madde hükmü uygulanmaz.
(7) Yabancıların henüz 18 yasını doldurmadıgı hallerde, yabancının vesayetine sahip kisilerin
planlanan ikamet için onay vermeleri gerekir.

Benzer İçerikler

Reşit Olan Çocuklar için Aile Birleşimi Mümkün mü?

editor_dr

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi

Editör

-Fransa iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757