Almanya Dublin Gündem

Dublin’de Geri Kabul Isteğini Cevaplama

Madde 22
Geri kabul isteğini cevaplama
1. Talep edilen Üye Devlet gerekli kontrolleri yapar ve talebin alınmasından sonra iki ay içerisinde başvurucunun sorumluluğunu üstlenmeyi isteme ilişkin kararını verir.
2. Üye devletin belirlenmesi prosedüründe, kanıtlardan sorumlu unsurlar ve ikinci derece detaylara haiz veriler kullanılır.
3. Komisyon, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterlere uygun olarak, ispat ve koşullu delillerin ilgili unsurlarını belirten iki listeyi periyodik olarak uygulayan eylemleri düzenler ve tespit eder. Bu uygulama eylemleri Madde 44 (2) ‘de belirtilen inceleme prosedürüne uygun olarak belirlenir.
a) Kanıt:
i) Bu, aksine delil olarak reddedilmediği sürece, bu Tüzüğe göre sorumluluğu belirleyen resmi bir delil anlamına gelir;
ii) Üye Devletler, 44. Maddede öngörülen Komiteyi, resmi ispatlar listesinde yer alan tipolojiye uygun olarak, farklı tipteki idari belgelerin modelleri ile sağlayacaktır;
b) İkinci derece kanıt
i) Bu, belirli durumlarda, kendilerine atfedilen kanıtsal değere göre, refakat edilebilir iken yeterli olabilecek gösterge unsurlarına atıfta bulunur;
ii) Uluslararası koruma başvurusunu inceleme sorumluluğuyla ilgili kanıt değerleri, duruma göre değerlendirilecektir.
4. Kanıt gereği, bu Tüzüğün düzgün bir şekilde uygulanması için gerekli olanı aşmamalıdır.
5. Resmi bir kanıt yoksa, talep edilen Üye Devlet, sorumlu kanıtlar tutarlı, doğrulanabilir ve sorumluluğu oluşturmak için yeterince ayrıntılı bir şekilde açıklanırsa, kendi sorumluluğunu kabul eder.
6. Talepte bulunan Üye Devletin, Madde 21 (2) hükümlerine uygun bir şekilde aciliyetini savunduğu hallerde, talep edilen Üye Ülke talep edilen zaman sınırına uymak için her türlü çabayı gösterecektir. İstisnai durumlarda, bir başvurucunun görevlendirilmesi talebinin incelenmesinin özellikle karmaşık olduğu durumlarda, talep edilen Üye Devlet, istediği zaman sınırından sonra, ancak bir ay içinde her halükarda cevabını verebilir. Bu gibi durumlarda, talepte bulunulan Üye Devlet, talep edilen Üye Devlete, başlangıçta talep edilen zaman sınırı içinde bir cevap erteleme kararını bildirmelidir.
7. Paragraf 1’de belirtilen iki aylık süre içerisinde ve paragraf 6’da belirtilen bir aylık süre içerisinde harekete geçilmemesi, talebi kabul etmekle eşdeğerdir ve uygun düzenlemeleri sağlama yükümlülüğü de dahil olmak üzere, kişinin sorumluluğunu alma yükümlülüğünü gerektirir.

Benzer İçerikler

Oturum Aldıktan Sonra Almanya Dışında Çalışma Hakkı

admin

Fransa İltica Prosedürü

admin

-İngiltere iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757