Almanya Dublin Gündem

Dublin Prosedürünün Başlangıcı

Madde 20
Prosedürün Başlangıcı
1. Sorumlu devletin karar verme süreci üye devletlerin birinde uluslararası koruma için bir başvuru yapılmasıyla başlar.
2. Uluslararası koruma için yapılan bir başvuru, başvurucu tarafından bir formun veya yetkililer tarafından hazırlanan bir raporun konuyla ilgili mercilere ulaştırılmasıyla gerçekleşmiş sayılır. Başvurunun yazılı olarak yapılmadığı durumlarda, niyet beyanı ile raporun hazırlanması arasında geçen süre mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
3. Bu regulasyon çerçevesinde başvurucuya eşlik eden ve aile üyesi şartlarını sağlayan küçük başvurucu aile bireyinden ayrı tutulamaz ve sorumlu üye devletin uluslar arası koruma başvurusu incelemesinde küçük bireysel olarak başvurucu olmasa bile dikkate alınacaktır. Bu hususta küçüğün küçüğü en üst düzeyde menfaatine olacak yöntem esas alınacaktır. Aynı usul çocuk üye devlet topraklarına geldikten sonra doğduğunda da geçerlidir. Üye devlet tarafından sorumluluklarını üstlenmek için yeni bir prosedüre ihtiyaç duyulmayacaktır.
4. Uluslar arası koruma için bir üye devletin yetkili makamları nezdinde başka üye devletin sınırların içindeki bir başvurucu tarafından yapılan bir başvuruda hangi üye devletin sorumlu olacağına başvurucunun mevcut bulunduğu üye devlet karar verecektir.
Başvuruyu kabul eden üye devlet, gecikmeksizin diğer devleti konu hakkında bilgilendirecek ve bu regulasyon metninde uluslar arası koruma için başvurulan üye devlet olarak adlandırılacaktır.
Başvurucu yazılı olarak karar verici üye ülke ve bu kararın geçerlilik tarihi hakkında bilgilendirilecektir.
5. Başka bir üye devlette oturum belgesi olmaksızın bulunan veya başka bir üye ülkedeki ilk başvurusunu sorumlu devletin belirlenmesi aşamasındayken geri çekerek başvuru yapan başvurucu madde 23, 24,25 ve 29’da belirtilen şartlarda sorumlu üye ülkenin belirlenmesi sürecinin tamamlanması amacıyla uluslar arası koruma başvurusunun ilk kez yapıldığı üye ülke tarafından geri alınacaktır.
Sorumlu üye ülkenin belirlenmesi sürecini tamamlaması talep edilen üye ülke, başvurucunun bu zaman zarfında üye ülkelerin sınırlarını en az 3 ay süreyle terk ettiğini veya başka bir üye ülkeden koruma belgesi temin ettiğini ispatlaması halinde bu yükümlülük sona erecektir.
İkinci alt paragrafta belirtilen yokluk süresinin ardında yapılan bir başvuru yeni bir başvuru olarak değerlendirilecektir ve sorumlu üye devletin belirlenmesi için yeni bir prosedürüne sebebiyet verir.

Benzer İçerikler

Hangi ülkeler yerlestirme kotası uygulamaktadır?

admin

Dublin’de Resit olmayan kücükler

Editör

-Kıbrıs iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

YORUM YAP