Perşembe, Eylül 24, 2020

Dublin 3 Avrupa Birliği Kapsamdaki konular

Göz atınız!

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade...

Bilgi Edinme Hakkı kimlere uygulanmaz?

Okuyucularımız, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde devletten bilgi talep ettiklerinde kendilerine bilgi verilmiyor ise; muhtemelen aşağıda bahsedilen gerekçelerle karşı karşıya...

Türkiye’de Savunma Hakkına Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, cemaat soruşturmaları sonucu mağdur olan insanları savunan avukatlara operasyon düzenledi. 11 Eylül...

Cumhurbaşkanı’na Hakaret Davaları

Günümüzde Cumhurbaşkanlığı ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri, hakaret davaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde sayıları giderek artan...

MİT’in fişlemeleri ve yapılan bu fişlemelerin kapsamının anlaşılması

Daha önce yayınlanmış olan yazımızda "Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ilin terör ve istihbarat müdürlüklerine gönderdiği ‘gizli’ damgalı yazıya göre...
- Advertisement -


Bu bölüm, Bir Avrupa devletinin topraklarına giriş yapmak isteyenler için geçerli olan
rejimlere genel bir bakış sunmaktadır. Ayrıca, devletlerin topraklarına giriş koşullarını
uygularken veya sınır yönetimi faaliyetlerini yürütürken AİHS ve AB kanunu uyarınca
uymaları gereken temel kriterleri belirtmektedir.
Genel bir kural olarak, devletler, vatandaşları olmayan kişilerin kendi topraklarına girişlerini
ve topraklarında sürekli bulunma hallerini kontrol etmede egemenlik hakkına
sahiptir. Hem AB kanunu hem AİHS, bu egemenliğin uygulanmasına bazı sınırlamalar
getirmektedir. Vatandaşlar kendi ülkelerine giriş yapma hakkına, AB vatandaşları da
AB hukuku uyarınca diğer AB üyesi devletlere giriş yapma genel hakkına sahiptir. Buna
ek olarak, aşağıdaki paragraflarda açıklandığı üzere, hem AB hukuku hem AİHS, zulüm
görme veya diğer bir şekilde ciddi zarar görme riski altında olan kişilerin sınırlarda reddedilmesini
yasaklamaktadır (geri göndermeme ilkesi).
AB hukuku kapsamında, kısa süreli vize verme ve sınır kontrolü ve sınır denetimi faaliyetlerini
gerçekleştirme ile ilgili olarak AB üye ülkelerinin uyması gereken geçerli ortak
kurallar mevcuttur. AB ayrıca düzensiz girişleri engellemek için kurallar koymuştur.
Ülke topraklarına giriş ve ilgili prosedüre erişim.
Avrupa dış sınırlarının yönetiminde AB üye ülkelerine destek olmak için 2004 yılında AB
ajansı Frontex kuruldu.16 Ajans ayrıca kara, hava ve deniz sınırlarında ortak operasyonlar
yoluyla işlevsel destek sağlamaktadır. Belirli koşullar altında, AB üye ülkeleri Frontex’in
RABIT olarak bilinen hızlı müdahale sistemini harekete geçirmesini talep edebilirler17.
Frontex ya da RABIT operasyonu bağlamında hareket ederken, AB üye ülkelerinin kendi
eylemleri ve ihmalleri nedeniyle sorumlulukları devam eder. 2011 Ekim ayında, Frontex’i
kuran (EC) 2007/2004 sayılı Tüzük’te değişiklik yapan (EU) 1168/2011 sayılı Tüzük, Frontex’in
sorumlu olduğu temel haklara ilişkin yükümlülükleri güçlendirmiştir. 2013 yılında,
Eurosur Tüzüğü ((EU) 1052/2013 sayılı Tüzük) ile Avrupa sınır gözetim sistemi
oluşturuldu.
Şekil 1’de gösterildiği üzere, Schengen müktesebatı AB üye ülkelerinin çoğunda eksiksiz
şekilde uygulanmaktadır. Dış sınır kontrolleri yapmak için birleşik bir sistem sunmakta ve
bireylerin Schengen bölgesi içindeki sınırlar arasında özgürce seyahat etmesine olanak
vermektedir. AB üye ülkelerinin tümü Schengen bölgesine taraf değildir ve Schengen
sistemi AB sınırlarını aşarak İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre’yi de içine almaktadır.
Schengen Sınırları Kanunu ((EC) 562/2006 sayılı Tüzük)’nun 6. maddesi, bu kanunun
geri göndermeye veya yasalara aykırı şekilde ayrımcılık yapmaya varan biçimde uygulanmasını
yasaklamaktadır.
AİHS kapsamında, devletler iyice yerleşmiş uluslararası hukuk gereği ve taraf oldukları
antlaşmaların yükümlülüklerine bağlı olarak (AİHS’den doğanlar dâhil), kendi vatandaşı
olmayan kişilerin ülke topraklarına girişlerini ve orada ikâmet etmelerini kontrol etme ve
onları sınır dışı etme hakkına sahiptirler. Vatandaş olmayanların ülke topraklarına girişi
AİHS’de açık şekilde düzenlenmemiştir ve kimin vize alması gerektiği belirtilmemektedir.
AİHM içtihadı devletlerin bir kişiyi sınırdan geri çevirme hakkına, örneğin bu geri gönderme
anlamına geliyorsa, belirli sınırlamalar getirmektedir. İçtihat, belirli koşullar altında,
kişinin başta aile hayatına saygı hakkı olmak üzere Sözleşme’nin tanıdığı belli haklarını
kullanabilmesi için ön koşul olması halinde, devletlerin bir bireyin o ülke topraklarına girişine
izin vermelerini talep etmektedir.18
16 (EC) 2007/2004 sayılı Tüzük, 26 Ekim 2004, OJ 2004 L 349/1; (EU) 1168/2011 sayılı Tüzük,
25 Ekim 2011, OJ 2011 L 304/1.
17 (EC) 863/2007 sayılı Tüzük, 11 Temmuz 2007, OJ 2007 L 199/30.
18 Daha fazla bilgi için, bkz. AİHM, Abdulaziz, Cabales ve Balkandali / Birleşik Krallık, no. 9214/80, 9473/81
ve 9474/81, 28 Mayıs 1985, para. 82–83.

- Advertisement -

1 Yorum

  1. Selam. Kanadaya iltica ettm Kabul aldim . Ancak belcikaya gitmek istiyorum . Su an kalici oturumu bekliyorum . Belcikaya abd veya kanadadan dosyasini tasiyan oldumu . Cok onemli

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -

Son Eklenenler

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade...

Bilgi Edinme Hakkı kimlere uygulanmaz?

Okuyucularımız, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde devletten bilgi talep ettiklerinde kendilerine bilgi verilmiyor ise; muhtemelen aşağıda bahsedilen gerekçelerle karşı karşıya kaldığından dolayı olabilir.   Başbakanlık Bilgi Edinme...

Türkiye’de Savunma Hakkına Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, cemaat soruşturmaları sonucu mağdur olan insanları savunan avukatlara operasyon düzenledi. 11 Eylül Cuma günü, 48 avukat, 7...

Cumhurbaşkanı’na Hakaret Davaları

Günümüzde Cumhurbaşkanlığı ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri, hakaret davaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde sayıları giderek artan davalar 5237 sayılı Türk Ceza...

MİT’in fişlemeleri ve yapılan bu fişlemelerin kapsamının anlaşılması

Daha önce yayınlanmış olan yazımızda "Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ilin terör ve istihbarat müdürlüklerine gönderdiği ‘gizli’ damgalı yazıya göre Türkiye’den çıkmış kişileri fişlenmiş olduğu...
- Advertisement -

Daha faza içerik