Cuma, Aralık 4, 2020

Dublin 3 Avrupa Birliği Kapsamdaki konular

Göz atınız!

Avusturya’nın Mültecilere Sağladığı Sosyal Yardımlar

1- İlk iltica müracaatında toplama kampında kalan herkese aylık 40 Euro nakit veriyor. Giyim ve yiyecek, barınma, sabun, diş macunu...

BAMF Kararına İtiraz ve Şikayet Dilekçesi

Bu yazıda Almanya’da ilticaya başvurmuş bir takipçimizin, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin verdiği red kararıyla ilgili itiraz ve şikayet...

Beyaz sandalyelerde ölüme “Artık yeter!” diyoruz

Berlin, Paris, Zürih, Malmö ve Bükreş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde dün "Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemleri düzenlendi. Adalet ve Kalkınma...

HABER ANALİZ: ALMANYA’NIN AZERBAYCAN’DAKİ HİZMET HAREKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasından Hizmet Hareketi’ni sorumlu tutması ve Hizmet Hareketi’ni yok edilmesi gereken bir düşman...

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade...
- Advertisement -


Bu bölüm, Bir Avrupa devletinin topraklarına giriş yapmak isteyenler için geçerli olan
rejimlere genel bir bakış sunmaktadır. Ayrıca, devletlerin topraklarına giriş koşullarını
uygularken veya sınır yönetimi faaliyetlerini yürütürken AİHS ve AB kanunu uyarınca
uymaları gereken temel kriterleri belirtmektedir.
Genel bir kural olarak, devletler, vatandaşları olmayan kişilerin kendi topraklarına girişlerini
ve topraklarında sürekli bulunma hallerini kontrol etmede egemenlik hakkına
sahiptir. Hem AB kanunu hem AİHS, bu egemenliğin uygulanmasına bazı sınırlamalar
getirmektedir. Vatandaşlar kendi ülkelerine giriş yapma hakkına, AB vatandaşları da
AB hukuku uyarınca diğer AB üyesi devletlere giriş yapma genel hakkına sahiptir. Buna
ek olarak, aşağıdaki paragraflarda açıklandığı üzere, hem AB hukuku hem AİHS, zulüm
görme veya diğer bir şekilde ciddi zarar görme riski altında olan kişilerin sınırlarda reddedilmesini
yasaklamaktadır (geri göndermeme ilkesi).
AB hukuku kapsamında, kısa süreli vize verme ve sınır kontrolü ve sınır denetimi faaliyetlerini
gerçekleştirme ile ilgili olarak AB üye ülkelerinin uyması gereken geçerli ortak
kurallar mevcuttur. AB ayrıca düzensiz girişleri engellemek için kurallar koymuştur.
Ülke topraklarına giriş ve ilgili prosedüre erişim.
Avrupa dış sınırlarının yönetiminde AB üye ülkelerine destek olmak için 2004 yılında AB
ajansı Frontex kuruldu.16 Ajans ayrıca kara, hava ve deniz sınırlarında ortak operasyonlar
yoluyla işlevsel destek sağlamaktadır. Belirli koşullar altında, AB üye ülkeleri Frontex’in
RABIT olarak bilinen hızlı müdahale sistemini harekete geçirmesini talep edebilirler17.
Frontex ya da RABIT operasyonu bağlamında hareket ederken, AB üye ülkelerinin kendi
eylemleri ve ihmalleri nedeniyle sorumlulukları devam eder. 2011 Ekim ayında, Frontex’i
kuran (EC) 2007/2004 sayılı Tüzük’te değişiklik yapan (EU) 1168/2011 sayılı Tüzük, Frontex’in
sorumlu olduğu temel haklara ilişkin yükümlülükleri güçlendirmiştir. 2013 yılında,
Eurosur Tüzüğü ((EU) 1052/2013 sayılı Tüzük) ile Avrupa sınır gözetim sistemi
oluşturuldu.
Şekil 1’de gösterildiği üzere, Schengen müktesebatı AB üye ülkelerinin çoğunda eksiksiz
şekilde uygulanmaktadır. Dış sınır kontrolleri yapmak için birleşik bir sistem sunmakta ve
bireylerin Schengen bölgesi içindeki sınırlar arasında özgürce seyahat etmesine olanak
vermektedir. AB üye ülkelerinin tümü Schengen bölgesine taraf değildir ve Schengen
sistemi AB sınırlarını aşarak İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre’yi de içine almaktadır.
Schengen Sınırları Kanunu ((EC) 562/2006 sayılı Tüzük)’nun 6. maddesi, bu kanunun
geri göndermeye veya yasalara aykırı şekilde ayrımcılık yapmaya varan biçimde uygulanmasını
yasaklamaktadır.
AİHS kapsamında, devletler iyice yerleşmiş uluslararası hukuk gereği ve taraf oldukları
antlaşmaların yükümlülüklerine bağlı olarak (AİHS’den doğanlar dâhil), kendi vatandaşı
olmayan kişilerin ülke topraklarına girişlerini ve orada ikâmet etmelerini kontrol etme ve
onları sınır dışı etme hakkına sahiptirler. Vatandaş olmayanların ülke topraklarına girişi
AİHS’de açık şekilde düzenlenmemiştir ve kimin vize alması gerektiği belirtilmemektedir.
AİHM içtihadı devletlerin bir kişiyi sınırdan geri çevirme hakkına, örneğin bu geri gönderme
anlamına geliyorsa, belirli sınırlamalar getirmektedir. İçtihat, belirli koşullar altında,
kişinin başta aile hayatına saygı hakkı olmak üzere Sözleşme’nin tanıdığı belli haklarını
kullanabilmesi için ön koşul olması halinde, devletlerin bir bireyin o ülke topraklarına girişine
izin vermelerini talep etmektedir.18
16 (EC) 2007/2004 sayılı Tüzük, 26 Ekim 2004, OJ 2004 L 349/1; (EU) 1168/2011 sayılı Tüzük,
25 Ekim 2011, OJ 2011 L 304/1.
17 (EC) 863/2007 sayılı Tüzük, 11 Temmuz 2007, OJ 2007 L 199/30.
18 Daha fazla bilgi için, bkz. AİHM, Abdulaziz, Cabales ve Balkandali / Birleşik Krallık, no. 9214/80, 9473/81
ve 9474/81, 28 Mayıs 1985, para. 82–83.

- Advertisement -

1 Yorum

  1. Selam. Kanadaya iltica ettm Kabul aldim . Ancak belcikaya gitmek istiyorum . Su an kalici oturumu bekliyorum . Belcikaya abd veya kanadadan dosyasini tasiyan oldumu . Cok onemli

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -

Son Eklenenler

Avusturya’nın Mültecilere Sağladığı Sosyal Yardımlar

1- İlk iltica müracaatında toplama kampında kalan herkese aylık 40 Euro nakit veriyor. Giyim ve yiyecek, barınma, sabun, diş macunu...

BAMF Kararına İtiraz ve Şikayet Dilekçesi

Bu yazıda Almanya’da ilticaya başvurmuş bir takipçimizin, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin verdiği red kararıyla ilgili itiraz ve şikayet dilekçesi yer almaktadır. Takipçimiz ekte...

Beyaz sandalyelerde ölüme “Artık yeter!” diyoruz

Berlin, Paris, Zürih, Malmö ve Bükreş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde dün "Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemleri düzenlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının Kanun Hükmünde...

HABER ANALİZ: ALMANYA’NIN AZERBAYCAN’DAKİ HİZMET HAREKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasından Hizmet Hareketi’ni sorumlu tutması ve Hizmet Hareketi’ni yok edilmesi gereken bir düşman ilan etmesinden sonra, hem Türkiye’de...

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade etmektedirler. Ancak bununla ilgili herhangi...
- Advertisement -

Daha faza içerik