Gündem Kanunlar

Diger Avrupa Birligi Ülkelerinde Uzun Süreli ikamet Hakkı Hamilleri için ikamet izni

Madde 38a
Diger Avrupa Birligi Ülkelerinde Uzun Süreli
ikamet Hakkı Hamilleri için ikamet izni
(1) Diger Avrupa Birligi ülkelerinden birinde uzun süreli ikamet hakkı hukuksal statüsüne
sahip bir yabancıya, Federal Almanya’da 3 aydan fazla ikamet etmek istemesi halinde oturma
izni verilir. 8’inci maddenin 2’nci fıkrası uygulanmaz.
(2) 1’inci fıkra,
1. hizmet sunan bir firma tarafından sınır ötesi bir hizmet sunumu çerçevesinde gönderilen,
2. sair sınırötesi hizmetler sunmak isteyen veya
3. mevsimlik isçi olarak Federal Almanya’da çalısmak veya Federal Almanya’da sınır isçisi
olarak çalısmak isteyen
yabancılara uygulanmaz.
(3) 1’inci fıkra uyarınca verilen oturma izni, yalnız 18’inci maddenin 2’nci fıkrasında,
19’uncu, 20’nci veya 21’inci maddelerinde zikredilen sartların yerine getirilmis olması
halinde bir iste çalısma hakkı tanır. 1’inci fıkra hükmüne göre oturma izninin bir yüksek
ögrenim veya sair egitim amacı için verildigi hallerde, 16’ncı ve 17’nci madde aynen
uygulanır. 17’nci maddede belirtilen hallerde oturma izni Federal s Ajansı’nın muvafakatı
olmaksızın verilir.
(4) 1’inci fıkra uyarınca verilmis bir oturma iznine 39’uncu maddenin 4’üncü fıkrasına göre
yalnız asgari 12 ay boyunca bir tali sınırlama getirilebilir. 1’inci cümlede zikredilen süre,
1’inci fıkraya göre oturma izni verilmesinde ilk defa çalısma izni tanzim edilmesiyle baslar.
Bu sürenin dolmasıyla oturma izni bir iste çalısma hakkı tanır.

Benzer İçerikler

BMMYK refakatsiz çocuk mültecilerin ailelerini bulmalari için neler yapmaktadır?

admin

Dublin-III ve Uygulama Şartları

Editör

Almanya’ya İltica Etmek İçin Kılavuz

admin

YORUM YAP