Almanya Aile Almanya Dublin Gündem Kanunlar

Çocukların Bagımsız ve Süresiz ikamet Hakkı

Madde 35
Çocukların Bagımsız ve Süresiz ikamet Hakkı
(1) Bu Kısımda yer alan hükümlere göre oturma izni sahibi, resit olmayan bir yabancıya; 16
yasını doldurdugu tarihte 5 yıldan beri oturma izni sahibi olması halinde 9’uncu maddenin
2’nci fıkrasından farklı olarak yerlesme izni verilir. Aynı durum, yabancının
1. resit ve 5 yıldan beri oturma izni sahibi olması,
2. yeterli derecede Almanca bilgisine sahip olması,
3. geçiminin güvence altına alınmıs olması veya resmen tanınan bir okul veya meslek
diploması edinilen bir ögrenim görmesi
hallerinde de geçerlidir.
(2) 1’inci fıkraya göre oturma izni alınması için gerekli görülen süreye, yabancının Federal
Almanya dısında okula devam ettigi süreler kaideten dahil edilmez.
(3) 1’inci fıkraya göre yerlesme izni verilmesi talep hakkı,
1. yabancının kendi davranısından kaynaklanan sınırdısı edilmesini gerektirecek bir nedenin
mevcut olması,
2. yabancının son 3 yıl içersinde kasten isledigi bir suç nedeniyle en az 6 aylık bir gençlik
veya hapis cezasına ya da en az 180 günlük hapis cezası karsılıgı para cezasına çarptırılmıs
olması veya gençlik cezası verilmesinin tecil edilmis olması veya
3. resmen tanınan bir okul veya meslek diploması edinilen bir ögrenim hali hariç olmak üzere,
geçimini Sosyal Kanunun 2’nci ve 12’nci Kitapları uyarınca sosyal yardım veya Sosyal
Kanun’un 8’inci Kitabı uyarınca gençlik yardımı almaksızın saglayamaması
hallerinde mevcut degildir.
1’inci cümlede belirtilen durumlarda yerlesme izni verilebilir veya oturma izni uzatılabilir.
1’inci cümlenin 2 nolu hükmünde belirtilen hallerde gençlik cezasının veya hapis cezasının
tecil edilmis olması veya gençlik cezası verilmesinin tecil edilmis olması halinde oturma izni,
kaideten tecil süresinin sonuna kadar uzatılır.
(4) Yabancının bedensel, zihinsel veya ruhsal bir hastalık veya özürlülük hali nedeniyle 1’inci
fıkranın 2 ve 3 nolu hükümleri ile 3’üncü fıkranın 1’inci cümlesinin 3 nolu hükmünde
belirtilen sartları yerine getirememesi halinde söz konusu sartlardan sarfı nazar edilir.

Benzer İçerikler

Çağdaş emirleri hatırlatma (1): Öldürmeyeceksin!

admin

Biden, Erdoğan’ı nasıl biliyor? Peker olmasa ne olurdu?

admin

İlticacının Aile Birleşimi Ve Almanya’da Yaşam Süreci

admin

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757