Pazartesi, Temmuz 13, 2020

Kanunlar

Ülkeye Giris, Sınırdan Geri Cevirme Hakkinda

Kısım 2 Ülkeye Giris Madde 13 Sınırdan Geçis (1) Baska yasal düzenlemelere veya devletlerarası anlasmalara istinaden istisnalar yapılmasının mümkün olmadıgı hallerde, Federal Almanya’ya giris ve F. Almanya’dan çıkıs sadece izin verilmis sınır geçis kapılarından ve belirlenmis geçis saatleri içinde yapılır. Yabancılar, ülkeye giris ve ülkeden...

Mülteci Yardım Yasası; AsylbLG Türkce

Mülteci Yardım Yasası (AsylbLG) AsylbLG Düzenleme tarihi: 30.06.1993 Tam alıntı: “En son 17 Temmuz 2017 tarihinde yasanın 4. Maddesiyle değiştirilen Mülteci Yardım Yasası 5 Ağustos 1997 (BGBI. I. S. 2022) çerçevede.” Durum: Bek. v. 5.8.1997 I 2022; yeni basım, En son Madde 4 G v....

Dublin-III Madde 3-4

Madde 3 Uluslararası koruma başvurusunu inceleme prosedürüne giriş 1. Üye Devletler sınırdan veya transit bölgeler dahil olmak üzere herhangi birinin topraklarında başvuran üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız bir kişi tarafından yapilan uluslararası koruma başvurularını incelemekle sorumludur. Başvuru, Bölüm III’te belirtilen kriterlere...

AsylG §55 Oturma İzni

Madde 55 Oturma izni (1) İltica talebinde bulunmus bir yabancıya, iltica prosedürünü yürütmek için § 63a (1) (ikamet izni) uyarınca varış kanıtının verilmesi sırasında Federal topraklarda kalmasına izin verilir. Belirli bir ülkede ya da belli bir yerde kalmayi secme hakkına sahip...

AsylG §53 Müşterek Merkezlere Yerleştirme

Madde 53 Müşterek merkezlere yerleştirme (1) Sığınma başvurusunda bulunan ve artık kabul merkezinde kalmayan veya artık kalmak zorunda olmayan yabancılar, prensipte, müşterek merkezlere yerleştirilmelidir. Bu durumda kamu menfaatleri hem de yabancının menfaatleri dikkate alınır. (2) Müşterek merkezlerde kalma zorunluluğu, yabancı, Federal...

AsylG §51 Uluslararası Dağıtım

Madde 51 Uluslararası dağıtım (1) Bir yabanci 26/1- 3 maddesi manasındaki aile bireylerinin birligi acisindan veya benzer ağırlıktaki diğer insani gerekceler varsa kabul merkezinde kalmaya mecbur degildir; bu gerekceler uluslar arası dağıtımda dikkatte alınacaktır. (2) 1. Paragrafa kapsamındaki dağılım, yabancının talebi...

AsylG §50 Ülke Dahilinde Dağılım Yapılması

Madde 50 Ülke dahilinde dağılım yapılması (1) Federal Büro, Devlet Otoritesine 1. Sığınma başvurusunun kabul edilemeyeceği ve bariz şekilde gerekçesiz olduğu hususunda ve İkamet Kanunun 60/5 veya 7 maddesi koşullarının, 26/1-3 maddesi manasında, yabancıda veya aile bireylerinde şahsen olup olmadığı hususunda...

AsylG §49 Kabul Merkezinden Çıkartılma

(1) Kabul merkezinde yaşama yükümlülüğü, sınır dışı edilmeye karar verilmis olmasi ve bunun kısa süre içerisinde gerceklesmesi olmadığında ya da yabancıya İkamet Kanunun 24. maddesine göre oturma izni belgesi verilecek ise, sona ermektedir. (2) Yükümlülük kamu sağlığı, kamu güvenliği ya...

AsylG §48 Kabul Merkezinde Kalma Yükümlülüğünün Sona Ermesi

Madde 48 Kabul merkezinde kalma yükümlülüğünün sona ermesi Yabancının, bir kabul merkezinde kalma zorunluluğu, aşağıda belirtilen koşullar altında, altı ay dolmadan önce, sona erer 1. Başka bir bölgede veya başka bir yerde ikamet etmek zorunda ise, 2. Sığınma hakkı tanınmış veya Madde...

AsylG §46 Yetkili bir Kabul Merkezinin (Barınma) Belirlenmesi

Madde 46 Yetkili bir kabul merkezinin (Barınma) belirlenmesi (1) Madde 30a/1 maddesindeki şartları sağlayan bir yabancının kabulünden, 45. maddeye göre konulan kota çerçevesinde, boş bir barındırma yerine sahip olan ve Federal Büronun şubesinde, bu yabancının menşei ülkesinden gelen sığınma başvurularını...
- Advertisement -

Latest News

AIDA Yunanistan 2019 Raporu (İltica Prosedürü)- “İltica Prosedürüne erişim” ve “Bölgeye erişim ve geri itmeler”

Bundan sonraki konularda sayfaların hepsini değil, içerikler seçilerek çevrilmiştir. Bölüm İltica Prosedürü başlığı altında "İltica Prosedürüne erişim" ve "Bölgeye erişim...
- Advertisement -

AIDA Yunanistan 2019 Raporu (Genel Bakış)

Son günlerde Almanya'daki sığınma başvurucularına gönderilen Dublin kararlarında Yunanistan'ın güvenli bir ülke olduğunu belirtmek amacıyla sıklıkla atıfta bulunulan AIDA Yunanistan 2019 yılı raporu bu...

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, ÜLKE RAPORU YUNANİSTAN -2019

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, ÜLKE RAPORU YUNANİSTAN -2019 Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2019 yılı için hazırladığı Kurumlar Arası Katılımcı Değerlendirme...

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Şubat

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Şubat Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2020 yılın Şubat ayında hazırladığı rapordaki verilere ulaşabilirsiniz. Conditions on...

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Ocak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Ocak Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2020 yılın Ocak ayında hazırladığı rapordaki verilere ulaşabilirsiniz. Perils are...