Cumartesi, Haziran 6, 2020

Asyl Süreci

18 Ay Kampta Kalma Zorunluluğu

"İlk kabul merkezinde yerinde 18 aya kadar ikamet zorunluluğu"   Sığınma Yasası (AufnG)'nda yapılan ve 23 Şubat 2019'da yürürlüğe giren değişiklikle ilgili önemli bir bilgi; Federal Göç ve Mülteciler Bakanlığı'nın iltica başvurusuyla ilgili kararına kadar ve başvurunun açıkça nedensiz olarak reddedilmesi veya...

İltica Hukukunun Tarihsel Süreçte Gelişimi

İltica Hukukunun Tarihsel Süreçte Gelişimi Mülteci hukukunun gelişim sürecine bakıldığında, konuyla ilgili ilk çalışmaların, 1920’lı yıllardan itibaren, Milletler Cemiyeti (MC) çerçevesinde, iki ya da daha fazla devletin taraf olduğu, mültecilerin hukuki statüsünü tanımlamak amacıyla yapılan sözleşmelerden ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Sözleşmelere,...

Ülkeye Giris, Sınırdan Geri Cevirme Hakkinda

Kısım 2 Ülkeye Giris Madde 13 Sınırdan Geçis (1) Baska yasal düzenlemelere veya devletlerarası anlasmalara istinaden istisnalar yapılmasının mümkün olmadıgı hallerde, Federal Almanya’ya giris ve F. Almanya’dan çıkıs sadece izin verilmis sınır geçis kapılarından ve belirlenmis geçis saatleri içinde yapılır. Yabancılar, ülkeye giris ve ülkeden...

Vasıflı Yabancılar için Çalısma Amaçlı Oturma izni

AufenthG Madde 18a Müsamahalı ikamet Eden Vasıflı Yabancılar için Çalısma Amaçlı Oturma izni (1) Federal is Ajansı’nın 39’uncu maddeye göre muvafakat vermis olması ve yabancının 1. Federal Almanya’da a) devletçe tanınmıs veya bu durumla kıyaslanabilecek bir meslek dalında nitelikli meslek egitimi edinmis veya yüksek...

Mülteci Yardım Yasası; AsylbLG Türkce

Mülteci Yardım Yasası (AsylbLG) AsylbLG Düzenleme tarihi: 30.06.1993 Tam alıntı: “En son 17 Temmuz 2017 tarihinde yasanın 4. Maddesiyle değiştirilen Mülteci Yardım Yasası 5 Ağustos 1997 (BGBI. I. S. 2022) çerçevede.” Durum: Bek. v. 5.8.1997 I 2022; yeni basım, En son Madde 4 G v....

AB hukuku Uyarınca geri Göndermede Risk Degerlendirilmesi

AB hukuku uyarınca riskin doğası AB hukuku kapsamında, Vasıflandırma Yönetmeliği geri göndermeye karşı koruma sağlamaktadır. 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 1A maddesinde ifade edilen zulüm şeklinde bir muameleye maruz kalan kişiler mülteci statüsü için uygundurlar (bkz. statü ve ilgili belgeleme hakkında 2. bölüm). Vasıflandırma Yönetmeliği‘nin...

Sığınma Hakkı ve geri Gönderilmeme Ilkesi

Sığınma hakkı ve geri gönderilmeme ilkesi 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 33 (1). maddesinde şu ifade yer almaktadır: “Hiçbir taraf devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tâbiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin...

Basvuru Kararlariyla ilgili Bazi Temel Noktalar

Temel noktalar • Gerekli belgelere sahip olma, vatandaş olmayanların iş gücü pazarına, özel hizmetlere ve kamu hizmetlerine erişimini sağlamaktadır; ayrıca yetkili makamlarla sorun yaşanmasını engellemektedir. • AB Temel Haklar Şartı açık ve net şekilde sığınma hakkını garanti etmektedir. AİHS sığınma elde etme hakkını garanti...

Vatansız Kişiler ve Vatandaşlığın Kaybedilmesi

Vatansız kişiler ve vatandaşlığın veya vatandaşlığı ispatlayan belgelerin kaybedilmesi Vatandaşlık kazanma konusu, ne AB hukuku ne de AİHS kapsamında yer almaktadır. Bu yetki ulusal boyutta ilgili ülkeye aittir. Bununla beraber, vatandaşlığın kaybedilmesine ilişkin ulusal eylemle ilgili bazı sınırlamalar mevcuttur. AB hukuku kapsamında, AB...

Avrupa Ekonomik Alani veya İsviçre vatandaşlarının aile fertleri

AEA veya İsviçre vatandaşlarının aile fertleri olan üçüncü ülke vatandaşları AB hukuku kapsamında, hangi ulustan olursa olsun, AEA veya İsviçre vatandaşlarının aile fertleri ile serbest dolaşım hakkından faydalanan AB vatandaşlarının aile fertleri, belirli koşullar altında, AEA, İsviçre ve AB vatandaşına eşlik etmek...
- Advertisement -

Latest News

Yunanistan Gülenistler İçin Güvenli Mi ?

Yunanistan Gülenistler İçin Güvenli Mi ? Son zamanlarda birkaç ülkeden Gülenistlerin iltica başvurularına Ret kararları geldiğini ve başvuru yapan kişilerin...
- Advertisement -

Ret Alanlar ve BAMF Kararı Bekleyenler İçin Bilgilendirme

İLTİCA SÜRECİ VE SONRASI İLE İLGİLİ HUKUKİ BİLGİLENDİRME RET ALANLAR VE BAMF KARARI BEKLEYENLER İÇİN 1- İltica eden kişinin Türkiye'deki dosyası kovuşturma aşamasında ise (iddianame kabul...

KHK ile Belgeleri İptal Edilenlerin Önemle Dikkatine

KHK’lar ile lisans belgeleri, pasaportları ve silah ruhsatı iptal edilenlerin ve rütbeleri alınanların dikkatine. Anayasa Mahkemesi 10 Mart 2020 tarihli kararında "8 Mart 2018 tarihli...

İkinci veya Çifte Pasaport Nedir Nasıl Alınır ?

Çift Pasaport Nedir ? Bir kişinin sahip olduğu, aynı anda ikisinin de geçerliliği olup kullanılabilen pasaportlardır. Çift Pasaport Niçin Gereklidir ? Farklı ülkelerce...

Okuduğunuz kuranları mevlaya uğurlarken, bu elim süreçte rahmeti rahmana uğurladığımız kardeşlerimizin ruhlarına da hediye etmek isterseniz, o kutlu isimleri burada paylaşıyoruz

Yaşadığımız elim ve şiddetli süreçte, Mevla'dan başka sığınacak hiçbir kimsemizin kalmadığını hissettiğimiz, vicdanların sükut ettiği, insafın adaletin unutulduğu bu ezici fırtınada, inançlarında, inandıkları değerlerde...