Perşembe, Eylül 24, 2020

Asyl Süreci

18 Ay Kampta Kalma Zorunluluğu

"İlk kabul merkezinde yerinde 18 aya kadar ikamet zorunluluğu"   Sığınma Yasası (AufnG)'nda yapılan ve 23 Şubat 2019'da yürürlüğe giren değişiklikle ilgili önemli bir bilgi; Federal Göç ve Mülteciler Bakanlığı'nın iltica başvurusuyla ilgili kararına kadar ve başvurunun açıkça nedensiz olarak reddedilmesi veya...

İltica Hukukunun Tarihsel Süreçte Gelişimi

İltica Hukukunun Tarihsel Süreçte Gelişimi Mülteci hukukunun gelişim sürecine bakıldığında, konuyla ilgili ilk çalışmaların, 1920’lı yıllardan itibaren, Milletler Cemiyeti (MC) çerçevesinde, iki ya da daha fazla devletin taraf olduğu, mültecilerin hukuki statüsünü tanımlamak amacıyla yapılan sözleşmelerden ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Sözleşmelere,...

Ülkeye Giris, Sınırdan Geri Cevirme Hakkinda

Kısım 2 Ülkeye Giris Madde 13 Sınırdan Geçis (1) Baska yasal düzenlemelere veya devletlerarası anlasmalara istinaden istisnalar yapılmasının mümkün olmadıgı hallerde, Federal Almanya’ya giris ve F. Almanya’dan çıkıs sadece izin verilmis sınır geçis kapılarından ve belirlenmis geçis saatleri içinde yapılır. Yabancılar, ülkeye giris ve ülkeden...

Vasıflı Yabancılar için Çalısma Amaçlı Oturma izni

AufenthG Madde 18a Müsamahalı ikamet Eden Vasıflı Yabancılar için Çalısma Amaçlı Oturma izni (1) Federal is Ajansı’nın 39’uncu maddeye göre muvafakat vermis olması ve yabancının 1. Federal Almanya’da a) devletçe tanınmıs veya bu durumla kıyaslanabilecek bir meslek dalında nitelikli meslek egitimi edinmis veya yüksek...

Mülteci Yardım Yasası; AsylbLG Türkce

Mülteci Yardım Yasası (AsylbLG) AsylbLG Düzenleme tarihi: 30.06.1993 Tam alıntı: “En son 17 Temmuz 2017 tarihinde yasanın 4. Maddesiyle değiştirilen Mülteci Yardım Yasası 5 Ağustos 1997 (BGBI. I. S. 2022) çerçevede.” Durum: Bek. v. 5.8.1997 I 2022; yeni basım, En son Madde 4 G v....

AB hukuku Uyarınca geri Göndermede Risk Degerlendirilmesi

AB hukuku uyarınca riskin doğası AB hukuku kapsamında, Vasıflandırma Yönetmeliği geri göndermeye karşı koruma sağlamaktadır. 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 1A maddesinde ifade edilen zulüm şeklinde bir muameleye maruz kalan kişiler mülteci statüsü için uygundurlar (bkz. statü ve ilgili belgeleme hakkında 2. bölüm). Vasıflandırma Yönetmeliği‘nin...

Sığınma Hakkı ve geri Gönderilmeme Ilkesi

Sığınma hakkı ve geri gönderilmeme ilkesi 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 33 (1). maddesinde şu ifade yer almaktadır: “Hiçbir taraf devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tâbiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin...

Basvuru Kararlariyla ilgili Bazi Temel Noktalar

Temel noktalar • Gerekli belgelere sahip olma, vatandaş olmayanların iş gücü pazarına, özel hizmetlere ve kamu hizmetlerine erişimini sağlamaktadır; ayrıca yetkili makamlarla sorun yaşanmasını engellemektedir. • AB Temel Haklar Şartı açık ve net şekilde sığınma hakkını garanti etmektedir. AİHS sığınma elde etme hakkını garanti...

Vatansız Kişiler ve Vatandaşlığın Kaybedilmesi

Vatansız kişiler ve vatandaşlığın veya vatandaşlığı ispatlayan belgelerin kaybedilmesi Vatandaşlık kazanma konusu, ne AB hukuku ne de AİHS kapsamında yer almaktadır. Bu yetki ulusal boyutta ilgili ülkeye aittir. Bununla beraber, vatandaşlığın kaybedilmesine ilişkin ulusal eylemle ilgili bazı sınırlamalar mevcuttur. AB hukuku kapsamında, AB...

Avrupa Ekonomik Alani veya İsviçre vatandaşlarının aile fertleri

AEA veya İsviçre vatandaşlarının aile fertleri olan üçüncü ülke vatandaşları AB hukuku kapsamında, hangi ulustan olursa olsun, AEA veya İsviçre vatandaşlarının aile fertleri ile serbest dolaşım hakkından faydalanan AB vatandaşlarının aile fertleri, belirli koşullar altında, AEA, İsviçre ve AB vatandaşına eşlik etmek...
- Advertisement -

Latest News

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade...
- Advertisement -

Bilgi Edinme Hakkı kimlere uygulanmaz?

Okuyucularımız, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde devletten bilgi talep ettiklerinde kendilerine bilgi verilmiyor ise; muhtemelen aşağıda bahsedilen gerekçelerle karşı karşıya kaldığından dolayı olabilir.   Başbakanlık Bilgi Edinme...

Türkiye’de Savunma Hakkına Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, cemaat soruşturmaları sonucu mağdur olan insanları savunan avukatlara operasyon düzenledi. 11 Eylül Cuma günü, 48 avukat, 7...

Cumhurbaşkanı’na Hakaret Davaları

Günümüzde Cumhurbaşkanlığı ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri, hakaret davaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde sayıları giderek artan davalar 5237 sayılı Türk Ceza...

MİT’in fişlemeleri ve yapılan bu fişlemelerin kapsamının anlaşılması

Daha önce yayınlanmış olan yazımızda "Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ilin terör ve istihbarat müdürlüklerine gönderdiği ‘gizli’ damgalı yazıya göre Türkiye’den çıkmış kişileri fişlenmiş olduğu...