Cuma, Aralık 4, 2020

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Şubat

Göz atınız!

Avusturya’nın Mültecilere Sağladığı Sosyal Yardımlar

1- İlk iltica müracaatında toplama kampında kalan herkese aylık 40 Euro nakit veriyor. Giyim ve yiyecek, barınma, sabun, diş macunu...

BAMF Kararına İtiraz ve Şikayet Dilekçesi

Bu yazıda Almanya’da ilticaya başvurmuş bir takipçimizin, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin verdiği red kararıyla ilgili itiraz ve şikayet...

Beyaz sandalyelerde ölüme “Artık yeter!” diyoruz

Berlin, Paris, Zürih, Malmö ve Bükreş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde dün "Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemleri düzenlendi. Adalet ve Kalkınma...

HABER ANALİZ: ALMANYA’NIN AZERBAYCAN’DAKİ HİZMET HAREKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasından Hizmet Hareketi’ni sorumlu tutması ve Hizmet Hareketi’ni yok edilmesi gereken bir düşman...

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade...
- Advertisement -

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Şubat

Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2020 yılın Şubat ayında hazırladığı rapordaki verilere ulaşabilirsiniz.

Conditions on the islands remain  alarming for thousands living there.  Hygiene and sanitation are poor,  while health problems are on the  rise. The High Commissioner urged  for action to address the desperate  situation, as UNHCR remains  ready to assist both short-term with  transfers and quick solutions to  increase shelter, and long-term  with support in relocation  schemes for the most vulnerable. (UNHCR 2020 February Fact Sheet, Page 1)

Adalardaki koşullar, orada yaşayan binlerce kişi için endişe verici olmaya devam ediyor. Hijyen ve sağlık koşulları zayıf, sağlık sorunları artıyor. Yüksek Komiser, UNHCR hem barınma için kısa vadeli transferlere hem de sığınma evini artırmak için hızlı çözümlere ve en savunmasız olanlar için yeniden yerleştirme planlarında destek ile uzun vadeli yardım etmeye hazır olduğu için umutsuz durumun ele alınması için harekete geçmeye çağırdı. (UNHCR 2020 Şubat Fact Sheet, Sayfa 1)

Housing options and services to cater for the present population are scarce countrywide. Violent protests, self-community patrols and clashes between different groups fuelled tensions at border locations this month.

Living conditions remained dangerous on the islands and thousands of women, men, and children who live in small tents are exposed to cold and rain with little or no access to heating, electricity or hot water. (UNHCR 2020 February Fact Sheet, Page 2)

Mevcut nüfusa hizmet verecek konaklama seçenekleri ve hizmetleri ülke çapında azdır. Şiddetli protestolar, topluluklar arası devriyeler ve farklı gruplar arasındaki çatışmalar bu ay sınır noktalarındaki gerilimleri artırdı.

Adalarda yaşam koşulları tehlikeli kaldı ve küçük çadırlarda yaşayan binlerce kadın, erkek ve çocuk, ısıtma, elektrik veya sıcak suya çok az veya hiç erişim olmadan soğuk ve yağmura maruz kalıyor. (UNHCR 2020 Şubat Fact Sheet, Sayfa 2)

Living conditions for the 5,400 children who have arrived alone in Greece are critical  as only one in five has a place in an appropriate shelter (EKKA data as of February).

UNHCR is concerned that hundreds of unaccompanied children in Greece – already  experiencing hardship – will be exposed to greater risks after a guardianship  programme, supported by UNHCR with the Ministry of Labour and NGO METAdrasi,  ended at the start of this year but has not been replaced yet by a planned  Governmental scheme. (UNHCR 2020 February Fact Sheet, Page 3)

Yunanistan’a yalnız gelen 5.400 çocuğun yaşam koşulları kritiktir, çünkü her beş kişiden sadece biri uygun bir sığınma evinde yer almaktadır (Şubat ayı itibarıyla EKKA verileri).

 

BMMYK, Yunanistan’da zaten sıkıntı yaşayan yüzlerce refakatsiz çocuğun BMMYK tarafından Çalışma Bakanlığı ve STK METAdrasi ile desteklenen bir vesayet programının ardından daha büyük maruz kalacağından girmesinden endişe etmektedir. Bu yılın başında planlı bir Hükümet programı sona erdi ancak değiştirilmedi. (UNHCR 2020 Şubat Fact Sheet, Sayfa 3)

Lack of privacy, inadequate lighting and long distance to toilets and showers foster risks of sexual and gender-based violence (SGBV) in the sites. In urban areas, based on a report of UNHCR’s partner Diotima, 73% of the survivors are homeless and one out of three claim to have been raped while being homeless. They are often single mothers, have been tortured or have serious medical problems. (UNHCR 2020 February Fact Sheet, Page 3)

Mahremiyet eksikliği, yetersiz aydınlatma ve tuvalet ve duşlara uzak mesafe, sitelerde cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) risklerini arttırmaktadır. Kentsel alanlarda, BMMYK’nin ortağı Diotima’nın bir raporuna dayanarak, hayatta kalanların% 73’ü evsiz ve her üç kişiden biri evsizken tecavüze uğradığını iddia ediyor. Bunlar genellikle, işkence görmüş veya ciddi tıbbi sorunları olan bekar annelerdir. (UNHCR 2020 Şubat Fact Sheet, Sayfa 3)

UNHCR with UNICEF and other actors support the Ministry of Education to include  and prepare refugee boys and girls for public school. In the current school year, 74%  of asylum-seeker and recognised refugee children in ESTIA accommodation are  enrolled into public schools alongside their Greek peers. UNHCR estimates that  11,100 school-aged children (4-17) are on the Aegean islands, but less than three  per cent attend schooling. (UNHCR 2020 February Fact Sheet, Page 4)

UNICEF ve diğer aktörlerle birlikte BMMYK, Mülteci erkek ve kızları devlet okuluna dahil etmek ve hazırlamak için Eğitim Bakanlığı’nı desteklemektedir. Mevcut öğretim yılında, ESTIA konaklama yerlerinde sığınmacı ve tanınmış mülteci çocukların% 74’ü Yunan akranlarıyla birlikte devlet okullarına kayıtlıdır. BMMYK, 11.100 okul yaşındaki çocuğun (4-17) Ege adalarında olduğunu, ancak yüzde üçünden daha azının okula gittiğini tahmin ediyor. (UNHCR 2020 Şubat Fact Sheet, Sayfa 4)

Asylum-seekers and refugees in the islands reception centres struggle to access healthcare as available services are negligible with few doctors at the reception centres and the public hospitals.

Τhe issuance of a new temporary health number (PAAYPA), which replaces the older AMKA social security number for asylum-seekers, largely allows asylum-seekers to obtain free healthcare. However, due to technical complications this measure is not  implemented in practice; medical care services and free medicine are still unavailable to asylum-seekers apart from critical urgent cases.  (UNHCR 2020 February Fact Sheet, Page 4)

Ada kabul merkezlerindeki sığınmacılar ve mülteciler, mevcut hizmetler kabul merkezlerindeki ve devlet hastanelerindeki az sayıda doktorla kayda değer olmadığı için sağlık hizmetlerine erişim konusunda mücadele etmektedir. (UNHCR 2020 Şubat Fact Sheet, Sayfa 4)

 

Sığınmacılar için eski AMKA sosyal güvenlik numarasının yerini alan yeni bir geçici sağlık numarası (PAAYPA) verilmesi, sığınmacıların ücretsiz sağlık hizmeti almasına büyük ölçüde izin vermektedir. Ancak, teknik komplikasyonlar nedeniyle bu önlem uygulamada uygulanmaz; tıbbi bakım hizmetleri ve ücretsiz tıp, kritik acil durumlar dışında sığınmacılar için hala kullanılamamaktadır. (UNHCR 2020 Şubat Fact Sheet, Sayfa 4)

Raporu indirmek için tıklayınız:

https://drive.google.com/file/d/15BuqxBJgom0FQbqB9Cl-CNIu5i-3Jka4/view?usp=sharing

- Advertisement -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -

Son Eklenenler

Avusturya’nın Mültecilere Sağladığı Sosyal Yardımlar

1- İlk iltica müracaatında toplama kampında kalan herkese aylık 40 Euro nakit veriyor. Giyim ve yiyecek, barınma, sabun, diş macunu...

BAMF Kararına İtiraz ve Şikayet Dilekçesi

Bu yazıda Almanya’da ilticaya başvurmuş bir takipçimizin, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin verdiği red kararıyla ilgili itiraz ve şikayet dilekçesi yer almaktadır. Takipçimiz ekte...

Beyaz sandalyelerde ölüme “Artık yeter!” diyoruz

Berlin, Paris, Zürih, Malmö ve Bükreş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde dün "Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemleri düzenlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının Kanun Hükmünde...

HABER ANALİZ: ALMANYA’NIN AZERBAYCAN’DAKİ HİZMET HAREKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasından Hizmet Hareketi’ni sorumlu tutması ve Hizmet Hareketi’ni yok edilmesi gereken bir düşman ilan etmesinden sonra, hem Türkiye’de...

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade etmektedirler. Ancak bununla ilgili herhangi...
- Advertisement -

Daha faza içerik