Pazartesi, Temmuz 6, 2020

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Ocak

Must Read

AIDA Yunanistan 2019 Raporu (İltica Prosedürü)- “İltica Prosedürüne erişim” ve “Bölgeye erişim ve geri itmeler”

Bundan sonraki konularda sayfaların hepsini değil, içerikler seçilerek çevrilmiştir. Bölüm İltica Prosedürü başlığı altında "İltica Prosedürüne erişim" ve "Bölgeye erişim...

AIDA Yunanistan 2019 Raporu (Genel Bakış)

Son günlerde Almanya'daki sığınma başvurucularına gönderilen Dublin kararlarında Yunanistan'ın güvenli bir ülke olduğunu belirtmek amacıyla sıklıkla atıfta bulunulan AIDA...

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, ÜLKE RAPORU YUNANİSTAN -2019

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, ÜLKE RAPORU YUNANİSTAN -2019 Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2019 yılı için...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Ocak

Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2020 yılın Ocak ayında hazırladığı rapordaki verilere ulaşabilirsiniz.

Perils are grave for refugees and  staff working at the islands’  reception centres due to insecurity  and sub-standard conditions with  36,200 sharing a space for 5,400.

Among those most exposed to risks  are unaccompanied children  also due to the interruptions in  guardianship. UNHCR stands  ready to support the Government’s  solutions for the revival of the  programme. (UNHCR 2020 January Fact Sheet, Page 1)

Tehlikeler, normalde 5.400 kişi için olan ama 36.200 tarafından paylaşan güvensizlik ve alt standart koşulları nedeniyle adaların kabul merkezlerindeki mülteciler ve çalışan personel için mezar olmaktadır.

Risklere en fazla maruz kalanlar vasilik kesintileri nedeniyle refakatsiz çocuklardır. BMMYK, programın yeniden canlandırılması için Hükümetin çözümlerini desteklemeye hazırdır.. (UNHCR 2020 Ocak Fact Sheet, Sayfa 1)

Housing options and services to cater for the present population are limited  countrywide. Relations between the refugee and host community have become  tenuous with growing aggressive episodes and tension.

Living conditions remain dangerous on the islands, with congested spaces, substandard sanitation and serious incidents. More police officers, including women, are  needed as rampant insecurity is having an adverse impact on the well-being and  safety of refugees and staff working in the reception centres. Unaccompanied boys  and girls, single women and single-headed families are in particularly high risk. (UNHCR 2020 January Fact Sheet, Page 2)

Mevcut nüfusa hizmet verecek konaklama seçenekleri ve hizmetleri ülke çapında sınırlıdır. Mülteci ve ev sahibi topluluk arasındaki ilişkiler, artan saldırgan bölümler ve gerginlik ile yavaşladı.

Sıkışık alanlar, standart dışı sanitasyon ve ciddi olaylarla adalarda yaşam koşulları tehlikeli olmaya devam ediyor. Yaygın güvensizlik, kabul merkezlerinde çalışan mültecilerin ve personelin refahı ve güvenliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğundan, kadınlar da dahil olmak üzere daha fazla polis memuruna ihtiyaç vardır. Refakatsiz erkek ve kız çocukları, bekar kadınlar ve tek başlı aileler özellikle yüksek risk altındadır. (UNHCR 2020 Ocak Fact Sheet, Sayfa 2)

Living conditions for the 5,500 children who have arrived alone in Greece are critical  as only one in five has a place in an appropriate shelter (EKKA data as of February).

UNHCR is concerned that hundreds of unaccompanied children in Greece – already  experiencing hardship – will be exposed to greater risks after a guardianship  programme, supported by UNHCR with the Ministry of Labour and NGO METAdrasi,  ended at the start of this year but has not been replaced yet by a planned  Governmental scheme. (UNHCR 2020 Januart Fact Sheet, Page 3)

Yunanistan’a yalnız gelen 5.400 çocuğun yaşam koşulları kritiktir, çünkü her beş kişiden sadece biri uygun bir sığınma evinde yer almaktadır (Şubat ayı itibarıyla EKKA verileri).

BMMYK, Yunanistan’da zaten sıkıntı yaşayan yüzlerce refakatsiz çocuğun BMMYK tarafından Çalışma Bakanlığı ve STK METAdrasi ile desteklenen bir vesayet programının ardından daha büyük maruz kalacağından girmesinden endişe etmektedir. Bu yılın başında planlı bir Hükümet programı sona erdi ancak değiştirilmedi. (UNHCR 2020 Ocak Fact Sheet, Sayfa 3)

Lack of privacy, inadequate lighting and long distance to toilets and showers foster risks of sexual and gender-based violence (SGBV) in the sites. In urban areas, homeless SGBV survivors have increased in the last six months based on a report of UNHCR’s partner Diotima. One out of three survivors report to have been raped while being homeless, while attempting to find safety or in Greece. They are often single mothers, have been tortured or have serious medical problems. (UNHCR 2020 Januart Fact Sheet, Page 3-4)

Mahremiyet eksikliği, yetersiz aydınlatma ve tuvalet ve duşlara uzak mesafe, sitelerde cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) risklerini arttırmaktadır. Kentsel alanlarda, evsiz SGBV mağdurları UNHCR’nin ortağı Diotima’nın bir raporuna dayanarak son altı ayda arttı. Hayatta kalan üç kişiden biri evsizken, güvenlik bulmaya çalışırken ya da Yunanistan’da tecavüze uğradığını bildiriyor. Bunlar genellikle işkence görmüş veya ciddi tıbbi sorunları olan bekar annelerdir. (UNHCR 2020 Ocak Fact Sheet, Sayfa 3-4)

UNHCR with UNICEF and other actors support the Ministry of Education (MoE) to  include and prepare refugee boys and girls for public school. In the current school  year, 88% of recognised refugee children in ESTIA accommodation are enrolled  into public schools alongside their Greek peers. UNHCR estimates that 10,850  school-aged children (5-17) are on the Aegean islands, but less than three per  cent attend school. (UNHCR 2020 Januart Fact Sheet, Page 4)

UNICEF ve diğer aktörlerle birlikte BMMYK, Mülteci erkek ve kızları devlet okuluna dahil etmek ve hazırlamak için Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) desteklemektedir. Mevcut öğretim yılında, ESTIA konaklama yerlerinde tanınan mülteci çocukların% 88’i Yunan akranlarının yanında devlet okullarına kayıtlıdır. BMMYK 10.850 okul yaşındaki çocuğun (5-17) Ege adalarında olduğunu, ancak yüzde üçünden daha azının okula gittiğini tahmin ediyor. (UNHCR 2020 Ocak Fact Sheet, Sayfa 4)

Raporu indirmek için tıklayınız:

https://drive.google.com/file/d/1Fyg6H2XYrflKpFyBPWHw9sXcGyBBik3d/view?usp=sharing

- Advertisement -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -

Son Eklenenler

AIDA Yunanistan 2019 Raporu (İltica Prosedürü)- “İltica Prosedürüne erişim” ve “Bölgeye erişim ve geri itmeler”

Bundan sonraki konularda sayfaların hepsini değil, içerikler seçilerek çevrilmiştir. Bölüm İltica Prosedürü başlığı altında "İltica Prosedürüne erişim" ve "Bölgeye erişim...

AIDA Yunanistan 2019 Raporu (Genel Bakış)

Son günlerde Almanya'daki sığınma başvurucularına gönderilen Dublin kararlarında Yunanistan'ın güvenli bir ülke olduğunu belirtmek amacıyla sıklıkla atıfta bulunulan AIDA Yunanistan 2019 yılı raporu bu...

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, ÜLKE RAPORU YUNANİSTAN -2019

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, ÜLKE RAPORU YUNANİSTAN -2019 Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2019 yılı için hazırladığı Kurumlar Arası Katılımcı Değerlendirme...

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Şubat

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Şubat Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2020 yılın Şubat ayında hazırladığı rapordaki verilere ulaşabilirsiniz. Conditions on...

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Ocak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Ocak Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2020 yılın Ocak ayında hazırladığı rapordaki verilere ulaşabilirsiniz. Perils are...
- Advertisement -

Daha faza içerik