Pazartesi, Temmuz 6, 2020

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Mart

Must Read

AIDA Yunanistan 2019 Raporu (İltica Prosedürü)- “İltica Prosedürüne erişim” ve “Bölgeye erişim ve geri itmeler”

Bundan sonraki konularda sayfaların hepsini değil, içerikler seçilerek çevrilmiştir. Bölüm İltica Prosedürü başlığı altında "İltica Prosedürüne erişim" ve "Bölgeye erişim...

AIDA Yunanistan 2019 Raporu (Genel Bakış)

Son günlerde Almanya'daki sığınma başvurucularına gönderilen Dublin kararlarında Yunanistan'ın güvenli bir ülke olduğunu belirtmek amacıyla sıklıkla atıfta bulunulan AIDA...

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, ÜLKE RAPORU YUNANİSTAN -2019

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, ÜLKE RAPORU YUNANİSTAN -2019 Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2019 yılı için...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Mart

Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2020 yılının Mart ayında hazırladığı rapordaki verilere ulaşabilirsiniz.

Living conditions for the 5,250 asylum-seeking children who have arrived alone in  Greece are trying. Only one in four has a place in an appropriate shelter (EKKA data  as of April).

UNHCR is concerned that hundreds of unaccompanied children in Greece – already experiencing hardship – are exposed to greater risks after a guardianship programme, supported by UNHCR with the Ministry of Labour and NGO METAdrasi, ended at the start of this year but has not been replaced yet by a planned Governmental scheme. (UNHCR 2020 March Fact Sheet, Page 4)

Yunanistan’a yalnız gelen 5.250 sığınmacı çocuğun yaşam koşulları deniyor. Dört kişiden sadece birinin uygun bir sığınma evinde yeri vardır (Nisan ayı itibarıyla EKKA verileri).

BMMYK, Yunanistan’da -zaten sıkıntı yaşıyan- yüzlerce refakatsiz çocuğun çok büyük risk altın olduğunu düşünüyor – BMMYK tarafından Çalışma Bakanlığı ve STK METAdrasi ile desteklenen bir vesayet programının ardından bu yılın başında sona erdiğini ancak planlanan bir hükümet programı ile henüz değiştirilmediğinden. (UNHCR 2020 Mart Fact Sheet, Sayfa 4)

With 5,100 children alone in Greece, only one in four has a place in an appropriate  shelter (EKKA data as of April). As a result, their well-being and safety are at-risk,  especially on the islands where living conditions are trying. This month, serious violent incidents involving children took place, including the fatal stabbing of an unaccompanied boy in Moria on Lesvos. (UNHCR 2020 March Fact Sheet, Page 4)

Yunanistan’da yalnız 5.100 çocuğu olan dört kişiden sadece birinin uygun bir sığınakta yeri vardır (EKKA verileri Mart ayından itibaren). Sonuç olarak, özellikle yaşam koşullarının denediği adalarda, refahları ve güvenlikleri risk altındadır. Bu ay, Lesia’da Moria’da refakatsiz bir çocuğun ölümcül bıçaklanması da dahil olmak üzere çocukları içeren ciddi şiddet olayları meydana geldi. (UNHCR 2020 Mart Fact Sheet, Sayfa 4)

Lack of privacy, inadequate lighting and long distance to toilets and showers foster  risks of sexual and gender-based violence (SGBV) in the sites. (UNHCR 2020 March Fact Sheet, Page 4)

Mahremiyet eksikliği, yetersiz aydınlatma ve tuvaletlere ve duşlara uzak mesafe, sitelerde cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) risklerini teşvik etmektedir. (UNHCR 2020 Mart Fact Sheet, Sayfa 4)

In the current school year, 81% of recognised refugee children in ESTIA accommodation are enrolled into public schools alongside their Greek peers. UNHCR estimates that 10,600 school-aged children (4-17) are on the Aegean islands, while only a handful attend public schools. (UNHCR 2020 March Fact Sheet, Page 4)

Mevcut öğretim yılında, ESTIA konaklama yerlerinde tanınan mülteci çocukların% 81’i Yunan akranlarının yanında devlet okullarına kayıtlıdır. BMMYK, 10,600 okul yaşındaki çocuğun (4-17) Ege adalarında olduğunu, ancak bir avuç kadarının devlet okuluna devam ettiğini tahmin ediyor. (UNHCR 2020 Mart Fact Sheet, Sayfa 4)

Τhe issuance of a new temporary health number (PAAYPA), which replaces the older AMKA social security number for asylum-seekers, largely allows asylum-seekers to obtain free healthcare. However, due to technical complications this measure is not implemented in practice; medical care services and free medicine are still largely unavailable to asylum-seekers apart from critical urgent cases. (UNHCR 2020 March Fact Sheet, Page 5)

Sığınmacılar için eski AMKA sosyal güvenlik numarasının yerini alan yeni bir geçici sağlık numarası (PAAYPA) verilmesi, sığınmacıların ücretsiz sağlık hizmeti almasına büyük ölçüde izin vermektedir. Ancak, teknik komplikasyonlar nedeniyle bu önlem uygulamada uygulanmıyor; Tıbbi bakım hizmetleri ve ücretsiz tıp, kritik acil durumlar dışında sığınmacılar için hala büyük ölçüde kullanılamamaktadır. (UNHCR 2020 Mart Fact Sheet, Sayfa 5)

Raporu indirmek için tıklayınız:

https://drive.google.com/file/d/1kvb_pLjFwFHAcdhIHUVxhmlwm1I6dari/view?usp=sharing

 

- Advertisement -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -

Son Eklenenler

AIDA Yunanistan 2019 Raporu (İltica Prosedürü)- “İltica Prosedürüne erişim” ve “Bölgeye erişim ve geri itmeler”

Bundan sonraki konularda sayfaların hepsini değil, içerikler seçilerek çevrilmiştir. Bölüm İltica Prosedürü başlığı altında "İltica Prosedürüne erişim" ve "Bölgeye erişim...

AIDA Yunanistan 2019 Raporu (Genel Bakış)

Son günlerde Almanya'daki sığınma başvurucularına gönderilen Dublin kararlarında Yunanistan'ın güvenli bir ülke olduğunu belirtmek amacıyla sıklıkla atıfta bulunulan AIDA Yunanistan 2019 yılı raporu bu...

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, ÜLKE RAPORU YUNANİSTAN -2019

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, ÜLKE RAPORU YUNANİSTAN -2019 Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2019 yılı için hazırladığı Kurumlar Arası Katılımcı Değerlendirme...

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Şubat

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Şubat Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2020 yılın Şubat ayında hazırladığı rapordaki verilere ulaşabilirsiniz. Conditions on...

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Ocak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2020 Ocak Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2020 yılın Ocak ayında hazırladığı rapordaki verilere ulaşabilirsiniz. Perils are...
- Advertisement -

Daha faza içerik