Cuma, Aralık 4, 2020

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, YUNANİSTAN RAPORU-2019 Aralık

Göz atınız!

Avusturya’nın Mültecilere Sağladığı Sosyal Yardımlar

1- İlk iltica müracaatında toplama kampında kalan herkese aylık 40 Euro nakit veriyor. Giyim ve yiyecek, barınma, sabun, diş macunu...

BAMF Kararına İtiraz ve Şikayet Dilekçesi

Bu yazıda Almanya’da ilticaya başvurmuş bir takipçimizin, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin verdiği red kararıyla ilgili itiraz ve şikayet...

Beyaz sandalyelerde ölüme “Artık yeter!” diyoruz

Berlin, Paris, Zürih, Malmö ve Bükreş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde dün "Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemleri düzenlendi. Adalet ve Kalkınma...

HABER ANALİZ: ALMANYA’NIN AZERBAYCAN’DAKİ HİZMET HAREKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasından Hizmet Hareketi’ni sorumlu tutması ve Hizmet Hareketi’ni yok edilmesi gereken bir düşman...

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade...
- Advertisement -

Bu yazıda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Yunanistan hakkında 2019 yılın Aralık ayında hazırladığı rapordaki bazı önemli verilere ulaşabilirsiniz.

In 2019 74,600 people arrived, 50 per cent more than last year. They are mostly families with children from Afghanistan and Syria. 59,700 arrived on the islands and 14,900 at the land border. Conditions in the islands’ reception centres are now dangerously overcrowded with 36,400 people sharing the space and services intended for 5,400. (UNHCR 2019 December Fact Sheet, Page 1)

2019 yılında, geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla, 74.600 kişi geldi. Çoğunlukla Afganistan ve Suriye’den çocuklu aileler. 59.700 kişi adalara, 14.900 kişi ise kara sınırına geldi. Adaların 5.400 için tasarlanmış ama 36.400 kişiyle paylaşılan kabul merkezlerindeki koşullar artık tehlikeli şekilde kalabalık. (UNHCR 2019 Aralık Fact Sheet, Sayfa 1)

Low temperatures and heavy rainfall had a serious impact on refugees. Mainland sites were overall better prepared, but in certain locations refugees did not have adequate heating. On the islands, thousands of people had to endure the extreme cold in tents and makeshift shelter with many lighting small fires to warm up in the persisting overcrowded reception centres. Tension remains heightened with sporadic security incidents, especially in the reception centres of Lesvos and Samos. There, nine and ten times more people live in centres than their available housing and services. (UNHCR 2019 December Fact Sheet, Page 2)

Düşük sıcaklıklar ve şiddetli yağışlar mülteciler üzerinde ciddi bir etkiye sahipti. Anakara siteleri genel olarak daha iyi hazırlanmıştı, ancak belirli yerlerde mültecilerin yeterli ısıtması yoktu. Adalarda, binlerce insan sürekli aşırı kalabalık resepsiyon merkezlerinde ısınmak için birçok aydınlatma küçük ateşle çadırlarda aşırı derecede soğuğa ve geçici barınaklara dayanmak zorunda kaldı. Özellikle Lesvos ve Samos’un kabul merkezlerinde aralıklı güvenlik olaylarıyla gerginlik artmaya devam ediyor. Oradaki merkezlerde mevcut konutlarından ve hizmetlerin kapasitesinden dokuz ve on kat daha fazla insan yaşıyor. (UNHCR 2019 Aralık Fact Sheet, Sayfa 2)

Living conditions for the 5,300 children who arrived alone in Greece are critical as only one in five has a place in an appropriate shelter (EKKA data as of December). In the reception centres, the 2,200 boys and girls who are unaccompanied face grave risks of exploitation and abuse. Their transfer to a shelter suitable for their age is lengthy adding to the hardship of fleeing conflict and persecution. In 2019, 3,500 unaccompanied children arrived, almost two times higher compared to last year. (UNHCR 2019 December Fact Sheet, Page 3)

Yunanistan’a yalnız gelen 5.300 çocuğun yaşam koşulları kritiktir, çünkü her beş kişiden sadece biri uygun bir sığınma evinde yer almaktadır (EKKA verileri Aralık itibariyle). Kabul merkezlerinde, refakatsiz olan 2.200 erkek ve kız çocuğu ağır sömürü ve istismar riskiyle karşı karşıyadır. Yaşlarına uygun bir sığınma evine nakledilmeleri, kaçan çatışma ve zulüm zorluklarına uzun zamandır ekleniyor. 2019 yılında, refakatsiz 3.500 çocuk, geçen yıla göre neredeyse iki kat daha yüksek geldi. (UNHCR 2019 Aralık Fact Sheet, Sayfa 3)

Prevention and response to incidents of sexual and gender-based violence (SGBV), including domestic violence, is increasingly challenging. With overfilled reception centres and many unlit areas around them, risks are prevalent, especially for single women as well as boys and girls who are unaccompanied. In the urban centres, there is a notable increase of survivors who are homeless risking further abuse and exploitation. (UNHCR 2019 December Fact Sheet, Page 4)

Aile içi şiddet de dahil olmak üzere cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet olaylarının (SGBV) önlenmesi ve müdahalesi giderek daha zorlayıcı hale gelmektedir. Aşırı doldurulmuş kabul merkezleri ve etraflarındaki pek çok aydınlık alan ile, özellikle bekar kadınlar ve refakatsiz erkek ve kızlar için riskler yaygındır. Kent merkezlerinde, evsiz kalan ve daha fazla istismar ve sömürü riski taşıyan hayatta kalanların dikkate değer bir artışı vardır. (UNHCR 2019 Aralık Fact Sheet, Sayfa 4)

UNHCR with UNICEF and other actors support the Ministry of Education (MoE) to include and prepare refugee boys and girls for public school. In the current school year, 88 per cent of refugee children in ESTIA accommodation were enrolled into public schools alongside their Greek peers. Nonetheless, not all have access to education, especially the 8,600 school-aged children who live now in the reception centres on the islands. (UNHCR 2019 December Fact Sheet, Page 4)

UNICEF ve diğer aktörlerle birlikte BMMYK, Mülteci erkek ve kızları devlet okuluna dahil etmek ve hazırlamak için Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) desteklemektedir. Mevcut öğretim yılında, ESTIA konaklama yerlerindeki mülteci çocukların yüzde 88’i Yunan akranlarının yanında devlet okullarına kaydedildi. Bununla birlikte, hepsinin eğitime erişimi yoktur, özellikle şu anda adalardaki kabul merkezlerinde yaşayan 8.600 okul yaşındaki çocuk. (UNHCR 2019 Aralık Fact Sheet, Sayfa 4)

Asylum-seekers may now have access to medical services with a new temporary health card, however full implementation of this provision falls short. EODY’s staffing capacity was overall reinforced with incoming staff, but the reception centres on the islands and Evros continue to lack doctors and interpreters – both a major obstacle to the provision of medical services and psychosocial support. (UNHCR 2019 December Fact Sheet, Page 4)

Sığınmacılar artık yeni bir geçici sağlık kartıyla tıbbi hizmetlere erişebilir, ancak bu hükmün tam olarak uygulanması yetersiz kalmaktadır. EODY’nin personel kapasitesi genel olarak gelen personel ile güçlendirildi, ancak adalar ve Evros’taki kabul merkezleri doktor ve tercümanlardan yoksun olmaya devam ediyor – hem tıbbi hizmetlerin sağlanması hem de psikososyal desteğin önünde büyük bir engel. (UNHCR 2019 Aralık Fact Sheet, Sayfa 4)

 

Raporu indirmek için tıklayınız:

https://drive.google.com/file/d/1yNHhZc_XMvH9eFvB4XdD2xCORwsIPrZ1/view?usp=sharing

- Advertisement -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisement -

Son Eklenenler

Avusturya’nın Mültecilere Sağladığı Sosyal Yardımlar

1- İlk iltica müracaatında toplama kampında kalan herkese aylık 40 Euro nakit veriyor. Giyim ve yiyecek, barınma, sabun, diş macunu...

BAMF Kararına İtiraz ve Şikayet Dilekçesi

Bu yazıda Almanya’da ilticaya başvurmuş bir takipçimizin, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin verdiği red kararıyla ilgili itiraz ve şikayet dilekçesi yer almaktadır. Takipçimiz ekte...

Beyaz sandalyelerde ölüme “Artık yeter!” diyoruz

Berlin, Paris, Zürih, Malmö ve Bükreş gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde dün "Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemleri düzenlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının Kanun Hükmünde...

HABER ANALİZ: ALMANYA’NIN AZERBAYCAN’DAKİ HİZMET HAREKETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Erdoğan’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasından Hizmet Hareketi’ni sorumlu tutması ve Hizmet Hareketi’ni yok edilmesi gereken bir düşman ilan etmesinden sonra, hem Türkiye’de...

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade etmektedirler. Ancak bununla ilgili herhangi...
- Advertisement -

Daha faza içerik