Almanya Avrupa Kıtası Gündem Kanunlar

AyslG §34 Sınır Dışı Edilme Ihtarı

Madde 34 Sınır dışı edilme ihtarı
(1) Federal Büro, İkamet Kanunun 59 ve 60/10 maddesi uyarınca, aşağıdaki durumlarda, yazılı olarak sınır dışı edilme ihtarında bulunur:
1. Yabancı, sığınmacı olarak kabul edilmemiştir,
2. Yabancı, mülteci statüsü verilmemiştir,
2a. Yabancıya ek koruma verilmemiştir,
3. İkamet Kanununun 60/5/7 maddesinin şartları yerine getirilmemiş veya İkamet Kanunun 60/7 (1) maddesinin şartlarına rağmen, istisnai olarak sınır dışı edilmesine izin verilmiştir ve
4. Yabancının oturma izni yoktur.
Yabancıların sınır dışı edilmeden önce, ifadesi alınmasına gerek görülmemiştir. Diğer tüm konularda, Göçmenlik Bürosu, İkamet Kanunun 59/1 (4) maddesi ve 6. paragrafına göre alınan kararlarda, yetkilidir.

(2) Sınır dışı etme ihtarı, sığınma başvurusu ile ilgili karara bağlanır. Yargılama için herhangi bir yetkili temsilci atanmamışsa, sınır dışı etme tehdidinin karar alma formülü ve ihtiyati tedbir kararı, yabancıya, bilgisi doğrultusunda, makul olarak kabul edilebilecek bir dilde tercüme edilir.

Benzer İçerikler

AufenthG §5 İkamet İzni Verilmesine İlişkin Genel Şartlar

Editör

AsylG §47 Kabul Merkezinde Konaklama

Editör

Dublin’de Resit olmayan kücükler

Editör

YORUM YAP