Asyl Süreci Avrupa Kıtası Gündem İsviçre

Avrupa Ekonomik Alani veya İsviçre vatandaşlarının aile fertleri

AEA veya İsviçre vatandaşlarının aile fertleri olan üçüncü ülke vatandaşları
AB hukuku kapsamında, hangi ulustan olursa olsun, AEA veya İsviçre vatandaşlarının
aile fertleri ile serbest dolaşım hakkından faydalanan AB vatandaşlarının aile fertleri,
belirli koşullar altında, AEA, İsviçre ve AB vatandaşına eşlik etmek veya katılmak amacıyla AB üye ülkesinin topraklarına giriş yapma ve ikamet etme hakkına sahiptir.

Bu hak yalnızca kamu politikası, kamu güvenliği veya kamu sağlığı nedenleriyle
reddedilebilir.

Bu hak aynı zamanda, statülerin kanıtı olarak ikamet belgeleri alma hakkı vermektedir.
Serbest Dolaşım Yönetmeliği (2004/38/EC)’nın 10 (1). maddesi uyarınca, üçüncü
ülke vatandaşı aile fertlerinin ikamet kartları, başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay
içinde verilmeli ve derhal ikamet kartı için başvuru yapıldığını teyit eden bir sertifika
sağlanmalıdır.

AİHS kapsamında, AB hukuku uyarınca zorunlu olan bu ikamet izninin üçüncü ülke
vatandaşına verilmemesi, AİHS’nin 8. maddesi kapsamında sorun yaratabilir.
Örnek: Aristimuño Mendizabal / Fransa davasında,85 AİHM, Fransız yetkililerin başvuru
sahibine ikamet izni vermek için 14 yılı aşkın bir süre beklemiş olmalarının, kişinin
AİHS’nin 8. maddesi kapsamındaki haklarını ihlal ettiğine karar vermiştir. AİHM,
başvuru sahibinin hem AB hem Fransız hukuku gereğince bu izne hak kazanmış
olduğunu belirtmiştir.

Benzer İçerikler

İllegal geçiş veya İllegal Evrak Kullanımının Kanuni Yaptırımı

admin

Calisma Izni Hakkinda

Editör

İltica İşlemlerinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Önemi

admin

YORUM YAP