Birleşmiş Milletler Gündem

AsylG §9 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

Madde 9 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(1) Yabancı kişi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile irtibata geçebilir. Münferit durumlarda, ikincisi Federal Bürodan önceki davalarda değerlendirmeye alınabilir. Gözaltında ya da bir havalimanının transit alanında olsalar bile BMMYK’ne başvurabilir.

(2) Federal Büro, mültecilerin statüsüne ilişkin sözleşmenin 35. maddesi kapsamındaki görevlerinin yerine getirilmesi için, gerekli olan bilgiler için, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne talepte bulunur.

(3) Sığınma başvurularının ve diğer bilgiler ile ilgili kararlar, özellikle ileri sürülen zulüm nedenleri, yabancı kişi, şahsen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine şahsen başvurduğu veya yabancı kişinin, muvafakati farklı şekilde tespit edildiği takdirde, anonim şekilde iletilebilir.

(4) Veriler sadece iletildiği amaç için kullanılabilir.

(5) 1’den 4’e kadar olan paragraflar, Federal Almanya Federal Cumhuriyeti ile bir anlaşma temelinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği adına hareket eden kuruluşlar için geçerlidir.

Benzer İçerikler

Transit Vize Hakkinda Genel Bilgiler

Editör

Ana Mülakat Değerlendirme Kriterleri- (Her Ülke için ortalama kriter)

admin

-Portekiz iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

YORUM YAP