Almanya Avrupa Kıtası Gündem Kanunlar

AsylG §50 Ülke Dahilinde Dağılım Yapılması

Madde 50 Ülke dahilinde dağılım yapılması
(1) Federal Büro, Devlet Otoritesine
1. Sığınma başvurusunun kabul edilemeyeceği ve bariz şekilde gerekçesiz olduğu hususunda ve İkamet Kanunun 60/5 veya 7 maddesi koşullarının, 26/1-3 maddesi manasında, yabancıda veya aile bireylerinde şahsen olup olmadığı hususunda karar verememesi veya kısa sürede karar verememesi halinde, ya da
2. İdare Mahkemesi, davanın erteleyici etkisini, Federal Büronun kararına karşı düzenlendiği hususunda bilgi vermesi halinde, yabancılar, yetkili kabul merkezinden derhal çıkartılacak ve ülke dahilinde dağıtılacaktır.

Yabancı, başka sebeplerden dolayı, kabul merkezinde artık kalmak zorunda olmaması halinde de, ülke dahilinde dağılım gerçekleşebilir.

(2) Hükümeti veya onun tayin ettiği makam, Federal Yasa tarafından düzenlemediği takdirde, yönetmelik ile dağıtımı organize etmede yetkilidir.

(3) Yetkili ilçe makamı, üç iş günü içerisinde, yapılan dağıtımdan sonra, yabancının oturacağı Göçmenlik Bürosunun ilçesini, Federal Bürosuna bildirir.

(4) Yetkili ilçe makamı, dağıtım kararı alır. Dağılım kararı yazılı olarak yapılacak ve yasal yolla sağlanacaktır. Hiçbir gerekçe gerektirmez. Yabancının ifadesini alınmasını gerektirmez. Dağılım durumunda, 26/1- 3 maddesi manasındaki aile bireylerinin bütçe ihtiyacı ve benzer ağırlıktaki diğer insanı sebepler, dikkatte alınacaktır.

(5) Dağılım kararı, yabancıya bizzat tebliğ edilecektir. Yabancı, bir yetkili temsilci tarafından temsil ediliyor veya yetkili bir alıcının adını vermiş ise, dağıtım kararının bir örneği, bu kişilere de ulaştırılacaktır.

(6) Yabancı, dağılım kararında belirtilen yere derhal gitmek zorundadır.
Madde 51 Uluslararası dağılım
(1) Bir kabul merkezinde kalmıyor veya artık kalmak zorunda olmayan yabancı, 26/1- 3 maddesi manasındaki aile bireylerinin bütçe ihtiyacı ve benzer ağırlıktaki diğer insanı sebepler de, uluslar arası dağıtım ile dikkatte alınacaktır.

(2) 1. Paragrafa kapsamındaki dağılım, yabancının talebi üzerine yapılır. Başvuru ile ilgili karar, ikametgahın uzatılması talep edildiği ülkenin yetkili makamı tarafından verilir.
Madde 52 Kontenjan hesaplanması
45. maddeye göre, 14/2, cümle 1 (2) (3), 14a maddesi ayrıca 51 maddesi durumlardaki, sığınma talebinde bulunan kişilerin kabulünde, kontenjana üzerine hesaplanır.
Madde 53 Müşterek merkezlere yerleştirme
(1) Sığınma başvurusunda bulunan ve artık kabul merkezinde kalmayan veya artık kalmak zorunda olmayan yabancılar, prensipte, müşterek merkezlere yerleştirilmelidir. Bu durumda, hm kamu menfaatleri, hem de yabancının menfaatleri dikkate alınır.

(2) Müşterek merkezlerde kalma zorunluluğu, yabancı, Federal Büro tarafından sığınmacı olarak kabul edilmesi veya mahkeme tarafından, yasal yola başvurulmuş ise de, Federal Büronun kabul etmesini zorunlu kılması halinde, yabancı tarafından başka bir barınma şekli kanıtlanmış ve kamuya daha fazla masraf yüklenmediği takdirde, sona erer. Aynısı, Federal Büro veya mahkemenin, 1/1 (2) maddesi manasında uluslararası koruma sağladığında da, geçerlidir. 1. ve 2. Paragraf durumlarında, 26/1-3 maddesi manasında, yabancının aile bireyleri için de yükümlülük sona ermiş olur.

(3) Madde 44/3 geçerlidir.
Bölüm 54 Federal Büronun bilgilendirilmesi
Yabancının bulunması veya oturmak zorunda kaldığı bölgedeki Göçmenlik Bürosu, aşağıdaki hususları, hiç gecikmeden Federal Büroya bildirir
1. Yabancının celp adresi, 2. Adres soruşturması önerisi.
Bölüm 6
Sığınma işlemi devam ettiği sürece tanınan oturma izni
Madde 55 Oturma izni
(1) sığınma talep yabancıya, Madde 63a Paragraf 1 izin (oturum izni) uyarınca varış sorunu kanıtı sonra Almanya’da ikamet iltica prosedürü uyguluyor. Belirli bir ülkede ya da yerde olma hakkına sahip değildir. Varış belgesinin verilmediği durumlarda, ikamet izni iltica başvurusu durumundan kaynaklanmaktadır.

(2) sığınma uygulaması ile para. 3 ve bir ikamet için bir uygulamanın kalmak Yasası belirtilen etkilerin 4’e, en fazla altı ay olmak üzere toplam süresi olan bir ikamet şartı ve ortak bir parçadan yanı sıra Madde 81’de bir muafiyet söndürmek. İkametgah Yasası’nın 81 (4). Bölümü, altı aydan fazla toplam süre ile ikamet izni alması ve uzatılmasını talep etmesi halinde etkilenmez.
Federal topraklarında herhangi bir hak veya kalış süresine ayrıcalığı kazanılması veya egzersiz bağımlı ise yabancı Madde anlamı dahilinde iltica ya da onu uluslararası koruma altında olunduğu kabul edilmektedir (3), 1. fıkra uyarınca kalma süresi sadece sayılır 1 (1) (2).
Madde 56 Mekânsal kısıtlama (Sınırlama)
(1) Kalma izni, yabancının kabulünden sorumlu olan kabul merkezinin bulunduğu
Göçmenlik Bürosu ile sınırlıdır.

(2) Yabancının başka bir yabancı makamın bulunduğu bölgede kalması zorunluysa, Aufenthaltsgestattung mekânı ile mekânsal olarak sınırlıdır.

(3) (kaldırılmış)
Madde 57 Kabul merkezinden ayrılma
(1) Federal Büro, zorlayıcı sebepler gerektiriyorsa, ikamet izninin bölgesini geçici olarak terk etmek için bir kabul merkezinde yaşamak zorunda kalan bir yabancıya izin verebilir.

(2) Yetkili temsilcilere, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne ve mültecilerin bakımıyla ilgilenen kuruluşlara atamaların uygulanması için gecikme olmaksızın izin verilecektir.

(3) Yabancı, izinsiz kişisel görünümüne ihtiyaç duyan yetkililer ve mahkemelerle randevular yapabilir. Bu randevuları ev sahibi kurum ve Federal Büroya bildirmek zorunda.
Madde 58 Belirlenmiş bir ikamet bölgesinden ayrılmak
(1) Yabancılar Dairesi, yaşamak için olabilir, geçici ya da genel değilse veya artık bir kabul merkezinde gerekli olan bir yabancıya başka yabancılar otoritenin ilçesinde ikamet izni kapsamından uzaklaşmadan izin verir. Acil bir kamu yararı, zorlayıcı nedenler gerektiriyorsa veya izin reddi makul olmayan bir sıkıntıya yol açıyorsa izin verilmelidir. izin verilen istihdam biri göre Madde eğer izin genellikle 61 paragraf 2 icra edilecek, ya da verilir, bu bir devlet veya devlet tarafından tanınan üniversite veya benzeri eğitim kurumunda eğitim, mesleki eğitim veya öğrenim amacıyla gerekli olup olmadığını.

(2) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve mültecilerin bakımıyla ilgilenen kuruluşlar için yetkili temsilcilerin atanması için izin verilmelidir.

(3) Yabancı, izinsiz kişisel görünümüne ihtiyaç duyan yetkililer ve mahkemelerle randevular yapabilir.
Madde 1, paragraf 1 nokta 2 veya Madde 60 paragraf şartlarına tanımlanan

(4) Yabancı geçici bir mahkeme, iltica hakkı bir kişi olarak yabancı tanımak ona uluslararası koruma vermek için Federal Ofisi talimatı verdi, eğer izinsiz ikamet etme izni kapsamını bırakabilir Bu karar henüz kesinleşmemiş olsa dahi, İkamet Kanunu’nun 5 veya 7’si. Cümle 1, aile üyeleri için Madde 26 (1) – (3) ‘ün anlamında uygular.

(5) Bir ilçe veya ilçe bazlı bir belediyenin yabancılar otoritesi yabancıya, bölgenin tüm bölgesinde geçici olarak kalma izni verebilir.

(6) dikkate yerel koşullara için, eyalet hükümetleri kararname ile belirlenecek geçici olarak birkaç göçmenlik makamları geniş alanı, katılımcı il hükümetleri arasında anlaşma başka topraklarında, eğer ülkenin alanı veya ilçelerinde izinsiz olarak yabancıların Ülke durabilir.
Madde 59 Mekânsal kısıtlamanın uygulanması
(1) Bulunduğu yeri terk etme yükümlülüğü, İkamet Kanunun 12/3 maddesine göre, gerekli olduğu takdirde, doğrudan zorlama ile tehdit olmaksızın, uygulanabilir. Seyahat yolu ve ulaşım araçları daha önceden belirlenmelidir.

(2) Yabancı, bulunduğu yeri terk etme yükümlülüğünü kendi isteği doğrultusuna yerine getireceği ve 59a/2 maddesindeki durumlarında kesin olmadığı ve uygulanmanın çok fazla problem ve risk altına girmesinde, tutuklanarak, mahkeme emri üzerine, bulunduğu yeri terk etmesini sağlamak amacıyla, göz altına alınacaktır.
(3) Paragraf 1 ve 2’deki önlemlerden yetkili olan kişiler
1. Ülkelerin polisi,
2. Yabancının sığınma başvurusunda bulunduğu Sınır Otoritesi,
3. Yabancının bulunduğu bölgedeki Göçmenlik Bürosu,
4. Yabancının kayıt olduğu kabul merkezi ayrıca
5. Yabancıyı kabul eden kabul merkezi.
Madde 59a Mekânsal kısıtlamanın sona ermesi
(1) Yabancı, izinli veya kabul edilerek üç aydan beri Federal Bölgede bulunduğu takdirde, 56. maddeye göre, mekânsal kısıtlama iptal edilir. Mekânsal kısıtlama, 1. paragraftan farklı olarak, yabancının, kabulünden yetkili olan kabul merkezinde kalma yükümlülüğü devam ettiği sürece, iptal olmaz.

(2) Mekânsal kısıtlama, iptal edilene kadar, oturma izninin sona ermesiyle de, ancak en fazla 1. paragrafta belirtilen tarihe kadar olmak üzere, geçerliliği devam eder. Mekânsal kısıtlama, 1. paragraftan farklı olarak, ikametgâhın, İkamet Kanunun 25/1 (3) veya 25/2 (2) maddesine göre, müsaade verilmiş veya oturma izni belgesi tanzim edildiği takdirde, iptal olur.
Kısım 59b Mekânsal kısıtlamanın düzenlenmesi
(1) Oturma iznin mekânsal olarak kısıtlanması da, 59a /1 maddesinden bağımsız olarak, yetkili Göçmenlik Bürosu tarafından talep edilebilir, eğer
1. Yabancı, olayların, ancak yabancılar tarafından gerçekleştirilebilecek suçlar hariç olmak üzere, bir suçtan mahkûm edilmiş ise,
2. Olaylar, yabancının, Uyuşturucu Maddesi Yasasının hükümlerini ihlal ettiği sonucunu haklı çıkartır ise,
3. Yabancının oturma izninin iptal edilmesine dair somut önlemler planlanıyorsa veya
4. Yabancı, iç güvenliği veya üçüncü kişilerin bedensel ve hayati güvenliği için büyük bir tehlike oluşturuyorsa.
(2) Madde 56, 58, 59 ve 59a (2) geçerlidir.
Madde 60 Yükümlülük
(1) Kabul merkezinde kalmayan veya kalmak zorunda olmayan ve geçimi güvence altında olmayan yabancı (İkamet Kanunun 2/3 maddesi), 50/4 maddesine göre belirtilen bölgede ikamet etmekle yükümlüdür (İkamet yükümlülüğü). Madde 51 uyarınca, ülke dışı bir dağılım gerçekleşirse, ikamet yükümlülüğü, dağılıma göre olan müteakip bölgelere göre düzenlenir. Yabancı, ikamet yükümlülüğünde belirtilen bölgeyi, izin almaksızın, geçici olarak terk edebilir.

(2) Bir kabul merkezinde yaşamak zorunda olmayan ve geçimi güvence altında olmayan yabancı, (İkamet Kanunun 2/3 maddesi) şu hususlarda yükümlü kılınabilir: 1. Belirli bir toplumda, belirli bir dairede ya da barınma merkezinde yaşamak,
2. Belirli bir topluma, daireye veya barınma merkezine taşınmak veya
3. Aynı ülkenin başka bir Göçmenlik Şubesine ait bölgede, ikamet etme, daire kiralama veya barınması.

(3) 1/1 paragrafa göre alınacak önlemlerden, yetkili Devlet Otoritesi sorumludur. İkamet yükümlülüğü, 50. Maddeye göre, yerleşim kararı ile birleştirilecektir. 1(2) paragrafına göre alınan önlemlerde, 51/2 (2) maddesine göre sorumlu Devlet Otoritesi yetkilidir. İkamet yükümlülüğü, 51/2 (2) maddesine göre yapılan dağılım kararı ile birleştirilecektir.
2. Paragrafa göre alınan önlemlerden, yetkili Göçmenlik Bürosu sorumludur.
Madde 61 Çalışma
(1) Yabancı, bir kabul merkezinde kalma yükümlüğü süresi içerisinde, çalışmaz.

(2) Diğer taraftan, izin verilen Federal Bölgede üç aydan beri oturan, sığınma başvurusunda bulunan kişi, İkamet Kanunun 4/3 maddesinden farklı olarak, Federal İş Ajansı onay verdiği veya Federal Ajansın onayı olmadan, yasal düzenleme ile çalışmasına izin verildiği takdirde, çalışmasına izin verilebilir. Geçici ikamet durumu, 1. Paragrafa göre, bekleme süresine eklenir. İkamet Kanunun 39, 40 (1) (1) ve (2) ve 41 ve 42 maddeleri geçerlidir. 29a maddesi uyarınca, 31 Ağustos 2015 tarihinden sonra sığınma başvurusunda bulunan, güvenli bir menşei ülkeden gelen yabancıya, sığınmacı prosedürü devam ettiği sürece, çalışmasına izin verilmez.
Madde 62 Sağlık muayenesi
(1) Kabul merkezlerinde veya toplu konutlarda ikamet eden yabancılar, bulaşıcı hastalıklar üzerine doktor muayenesi yaptırmak, solunum organlarına ait röntgen filmi çektirmek zorundadır. Eyalet Yüksek Sağlık Kurumu veya buradan belirlenen kurum, muayenenin kapsamını ve muayeneyi yapan doktoru belirler.

(2) Muayene sonucu, barınmadan yetkili olan merkeze bildirilecektir. Yapılan muayene esnasında, Enfeksiyondan Korunma Yasasının 6. Maddesine göre bildirilmek zorunda olunan veya Enfeksiyondan Korunma Yasasının 7. Maddesine göre, virüs ile enfeksiyon tespit edildiği takdirde, muayene sonucu, Federal Büroya bildirilecektir.
Bölüm 63 Oturma izni belgesi
(1) Yabancı, oturma izni belgesine sahip değilse, sığınma başvurusunda bulunduktan üç iş günü içerisinde, kişiye ait bilgiler ve fotoğraflı, oturma izni belgesi düzenlenir. Yabancı, 3/3 maddesi durumunda, sığınma başvuru esnasında, 1. Paragrafta belirlenen süre içerisinde, yetkili Göçmenlik Bürosundan, belgenin düzenlemesini talep edebilir.

(2) Belge sınırlandırılacaktır. Yabancı bir kabul merkezinde yaşamak zorunda olduğu müddetçe, belge, en fazla üç ve diğer taraftan en fazla altı ay geçerlidir.

(3) Federal Büro, yabancının, kabul merkezinde yaşamak zorunda olduğu sürece, belgeyi vermekle yükümlüdür. Bunun dışında, oturma izninin kısıtlı olduğu veya yabancının oturması gerektiği bölgedeki Göçmenlik Şubesi yetkilidir. Mekânsal kısıtlamanın yükümlülükleri ve değişiklikler ayrıca düzenlemeler (Madde 59b), talimatı veren makam tarafından da belirtilebilir.

(4) Oturma izni süresi sona erdiğinde, belge geri alınır.

(5) Oturma izni belgesinde bulunması gerekenler bilgiler:
1. 63a/1- 2 (12) maddesine göre, ülkeye giriş yaptığına dair belgenin düzenleme tarihi
2. Sığınmacı olarak başvuru tarihi.
Diğer taratan, İkamet Kanunun 78a (5) maddesi geçerlidir.
Madde 63a Mülteci başvurusunda kayıt belgesi
(1) Sığınmacı olarak araştırma yapan ve iltica kanunun veya İkamet Kanunun hükümlerine göre, kimliği tespit etmek amacıyla işleme konulan, ancak henüz mülteci başvurusunda bulunmayan yabancıya, hiç gecikmeden, mülteci başvurusu ile ilgili kayıt belgesi (Ülkeye giriş belgesi) düzenlenecektir. Bu belgenin içermesi gereken bilgiler:
1. Soyadı ve adı,
2. Doğum soyadı,
3. Fotoğraf,
4. Doğum tarihi,
5. Doğum yeri,
6. Vatandaşlık kısaltması,
7. Cinsiyet,
8. Boy ve göz rengi,
9. Yetkili kabul merkezi,
10. Belge seri No. (AKN numarası),
11. Düzenleyen makam,
12. Düzenleme tarihi,
13. Belge sahibinin imzası,
14. Geçerlilik süresi,
15. Yenileme kaydı,
16. Sicil makamının referans numarası (Dosya sicil numarası),
17. Refakat eden reşit olmayan çocukların ve gençlerin soyadları ve adlarına dair not,
18. Bilgilerin, belge sahibi tarafından verilen bilgilere dayandığına dair not,
19. Yabancının bu belge ile pasaport ve kimlik yükümlüğünü yerine getirmediğine dair not,
20. Elektronik olarak okunabilir alan ve
21. Barkod.
Otomatik okuma alanı, 2. (1, 4, 6, 7, 10 ve 14’te) maddede bilgileri, “MED” kısaltmasını, rakamları ve boşlukları içerir. Otomatik oluşturulan barkod, 3. Maddede belirtilen bilgileri, dijital imzayı ve DOSYA SİCİL NUMARASINI içerir. Ülkeye giriş belgesinin düzenlenme tarihinde, on yaşını dolduran bir çocuk, belgeyi imzalayabilir.

(2) Paragraf (1)’e göre düzenlenen belge, en fazla altı ay ile sınırlandırılır. İstisnai olarak, her seferinde en fazla üç ay uzatılır, eğer
1. Yabancı, 1. Paragrafa göre verilen sürenin veya 1. paragrafa göre uzatılan sürenin dolmasına kadar, 23/1 maddesine göre Federal Büro şubesinde randevu almamış ise,
2. 23/1 maddesine göre belirtilen randevu tarihi, Federal Büro şubesinde, 1. Paragrafa göre sürenin haricinde veya 1. Paragrafa göre uzatılan süre sonrası verilmiş ise veya
3. Yabancı, gerekçelendiremediği sebeplerden dolayı, randevusuna gitmemiş ise.
(3) Paragraf 1 ‘e göre, yabancı ile ilgili belgenin düzenlenmesinden, adres değişikliğinden ve belge süresinin uzatılmasından, Federal Bürosuna tahsis edilen şube tarafından yabancının kimlik tespiti veya kişiye bağlı verileri işleme koymadığı takdirde, yabancının yönlendirildiği kabul merkezi yetkilidir. Yabancı, kabul merkezinde kalmakla artık yükümlü olmadığı takdirde, belge süresinin uzatılmasından, yabancının bulunması gerektiği veya ikamet etmesi gerektiği, bölgedeki Yabancılar Şubesi (Göçmenlik Bürosu) yetkilidir; böyle bir yükümlülük söz konusu değil ise, yabancının fiilen bulunduğu ilçedeki Yabancılar Şubesi (Göçmenlik Bürosu) yetkilidir.

(4) Belgenin geçerlilik süresi, 1. paragrafa göre, 63 maddesine göre oturma izni belgesinin düzenlenmesi veya 67. Maddeye göre, oturma izninin iptal edilmesi ile paragraf 2/1 veya sürenin sona ermesi ya da paragraf 2/2 göre uzatılan sürenin dolması ile sona erer. Oturma izni belgesi düzenlenirken, 1. Paragrafa göre olan belge dahil edilir. Belgenin dahil edilmesinden, oturma izni belgesini düzenleyen makam yetkilidir.
(5) Belge sahibi, yetkili kabul merkezine, Federal Büroya veya Yabancılar Şubesine (Göçmenlik Bürosu)
1. Yapılan kayıt hatalı ise, ülkeye giriş belgesini ibraz etmekle
2. Ülkeye giriş belgesinin talep edilmesi üzerine, yeni bir giriş belgesini veya oturma izni belgesini teslim etmekle,
3. Giriş belgesini kaybetmesi üzerine ihbar etme ve bulunması halinde, ibraz etmekle,
4. Belge sahibinin kimliği doğru şekilde tespit edilemediği veya izinsiz olarak uzatılmış ise, talep edilmesi üzerine teslim etmekle yükümlüdür.
Madde 64 Kimlik yükümlülüğü
(1) Yabancı, mülteci prosedürü süresince, oturma izni belgesi ile bir kimliğe sahip olmakla yükümlüdür.

(2) Belge, sınır geçme hakkı vermez.
Madde 65 Pasaport tahsis etme
(1) Mülteci başvurusunda bulunan yabancıya, mülteci prosedürünün devam etmesinde artık gerekli görülmediği ve yabancının oturma izni olduğu ya da Yabancılar Şubesi (Göçmenlik Bürosu) tarafından, diğer yasalardaki hükümlere göre, oturma izni belgesi verildiği takdirde, pasaportu veya seyahat belgesi, elden teslim edilecektir.

(2) Yabancının pasaportu veya seyahat belgesi, 58/1 maddesindeki durumlarda, seyahat veya geçerlilik süresinin uzatılması ya da yabancının, yurtdışına çıkış hazırlığı için gerekli olduğu takdirde, geçici olarak elden teslim edilebilir.
Madde 66 Adresin tespit edilmesi ile ilgili duyuru
(1) Yabancının adres bilgisi bilinmiyor ise, adres soruşturmasında, Merkezi Yabancılar Sicilinde ve polis tarafından yapılan araştırmalarda yardımcı olabilmek amacıyla, ilan yoluyla duyurulabilir ve
1. Bir hafta içinde, yönlendirildiği kabul merkezine ulaşmamış ise,
2. Kabul merkezinden ayrılmış ve bir hafta içerisinde geri dönmemiş ise,
3. Bir hafta içinde, 60/2 maddesi 1.cümleye göre, bir tahsis kararına veya ihtiyati tedbir kararına riayet etmediği veya
4. Kendisi tarafından belirtilen adreste veya ikamet etmek zorunda kaldığı yerin adresine ulaşılamıyor ise;
Yabancı, adresine yapılan tebliği, iki hafta içerisinde teslim almadığı takdirde, 4. maddede belirtilen koşullar vuku bulmaktadır.

(2) Yabancının bulunması veya ikamet etmesi gereken bölgedeki kabul merkezi, Yabancılar Şubesi (Göçmenlik Bürosu) ve Federal Büro duyuru yapmada yetkilidir. İlgili duyuru, sadece özel yetkili kişiler tarafından yapılabilir.
Madde 67 Oturma izninin sona ermesi
(1) Oturma izni süresinin sona erdiği durumlar,
1. Yabancı, madde 18/2/3’e göre reddedilir veya geri gönderilirse,
2. Yabancı, ülkeye giriş belgesi düzenlendikten iki hafta içerisinde sığınma başvurusunda bulunmamış ise,
3. Federal Büronun karar tebliği ile iltica başvurusunun geri çekilmesi halinde,
4. Bu Kanun kapsamında veya İkamet Kanunun 60/9 maddesine göre, sınır dışı edilme tehdidinin vuku bulması halinde,
5. 34a maddesine göre, sınır dışı edilme talimatının vuku bulması ile
5a.İkamet Kanununun 58a maddesine göre, sınır dışı edilme talimatının bildirilmesi ile
6. Diğer taraftan, Federal Büronun kararı tartışmasız hale geldiğinde.
23/1 madde durumlarında, yabancıya verilen randevu, 1 (2) paragrafından kaynaklanan süreye göre, Federal Kurumun şubesinde ise, oturma izni ancak, yabancının bu randevuya kadar, mülteci başvurusunda bulunmadığı takdirde, oturma izni iptal edilir.
(2) Oturma izninin yeniden yürürlüğe girdiği durumlar
1. 33/1 (5) maddesine göre, iptal edilen prosedür yeniden devam ederse
2. Yabancı, 1 (2) paragrafın ve paragraf 2’de belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, mülteci başvurusunda bulunursa.
Madde 68 (kaldırılmış) Madde 69 (kaldırılmış)
Bölüm 7
Müteakip dilekçe, ikinci dilekçe Madde 71 Müteakip dilekçe
(1) Yabancının, daha önceden yapılan mülteci başvurusunun geri alınması veya itiraz kabul etmeyen bir ret durumundan sonra, yeniden mülteci başvurusunda (Müteakip dilekçe) bulunması halinde, İdari Prosedür Yasasının 51/1-3 maddesindeki koşulların yerine getirilmesi halinde, başka bir mülteci prosedürü başlatılmalıdır; koşulların yerine getiril getirilmedi ile ilgili denetim ise, Federal Büroya bağlıdır. Aynı durum, 14a/3 maddesine göre, temsilci, iltica prosedürünün yapılmasından vazgeçtiği takdirde de, bir çocuğun iltica başvurusu için de geçerlidir.
(2) Yabancı, müteakip başvuruyu, bir önceki iltica prosedürü sırasında, yaşamakla zorunlu olduğu kabul merkezine tahsis edilen Federal Büronun şubesine bizzat yapacaktır. Yabancı, bu arada Federal bölgeden ayrılmış olsaydı, 47.’den- 67. Maddeye kadar geçerli olacaktır. 14/2, 1(2) maddesi durumlarında veya yabancı, bizzat gelmesi durumunda engelleniyor ise, müteakip dilekçe yazılı olarak yapılacaktır. Müteakip dilekçe, Federal Büronun Merkezine yazı olarak verilecektir, eğer

1. 1. paragrafa göre, yetkili şube artık yok ise,
2. Yabancı bir önceki sığınma prosedürü sırasında, bir kabul merkezinde kalma yükümlüğünde olmamış ise.
19/1 maddesi uygulanmaz.
(3) Yabancı, daha sonraki başvurularda, yabancının adresini ve İdari Usul Kanununun 51/1-3 maddesinin koşullarını teşkil eden delilleri ve delilleri belirtmelidir. Talep edilmesi üzerine, yabancı, bu bilgileri yazılı olarak vermelidir. Yabancının ifadesinin alınmasından feragat edilebilir. Madde 10 geçerlidir.

(4) İdari Usul Kanunu’nun 51/1-3 madde koşulları yerine getirilmemiş ise, 34, 35 ve 36. madde uygulanır; üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesi halinde (Madde 26a), 34a maddesi uygulanır.

(5) Yabancı, önceki mülteci başvurusunda sınır dışı edilme tehdidi veya talimatı vuku bulduktan sonra, başka bir prosedürün uygulanmasına sebep vermeyen, müteakip bir dilekçe verdiği takdirde, sınır dışı edilme ile ilgili durumunun yerine getirilmesi için, yeni bir süre belirlenmesine veya sınır dışı edilme tehdidi ya da talimatı gerekli kılmaz. Yabancı, güvenli bir üçüncü ülkeye sınır dışı edilmediğince, ancak, Federal Büro tarafından, İdari Usul Yasasının 51/1-3 koşullarının vuku bulmadığına dair yapılan bildirimden sonra, ülke dışı sınır edilebilir.

(6) Paragraf 5, yabancı, bu süre içerisinde, Federal Bölgeyi terk ettiğin de, geçerlidir. Güvenli üçüncü bir ülkeden (Madde 26a) izinsiz giriş yapılması durumunda, yabancı, Federal Büronun önceden bildirimi olmaksızın, İkamet Kanunun 57/1/2 maddesine göre, geldiği yere iade edilebilir.

(7) Aksi bir karar verilmediği takdirde, yabancının, önceki sığınma prosedürü sırasındaki ikameti, mekânsal olarak sınırlanmış ise, son mekânsal sınırlama aynen devam eder. 59a ve 59b maddesi aynen geçerlidir. Paragraf 5 ve 6 durumunda, yabancının bulunduğu ilçedeki Yabancılar Şubesi (Göçmenlik Bürosu) da yetkilidir.

(8) Başka bir iltica prosedürü uygulanmadıkça, müteakip başvuru, sınır dışı edilme halini engellemez.
Madde 71a İkinci başvuru
(1) Yabancı, mülteci prosedürlerinin uygulanmasında yetki hakkında Avrupa Topluluğu yasal mevzuatları için geçerli olan veya Federal Almanya Cumhuriyeti ile bu hususta uluslar arası bir sözleşme akdi yapılan güvenli bir üçüncü ülkede (Madde 26a), sığınma prosedürünün başarısız sonuçlanmasından sonra, Federal Bölgede mülteci başvurusunda bulunuyorsa (İkinci dilekçe), Federal Almanya Cumhuriyeti, mülteci prosedürünün uygulanmasında yetkili olduğu ve İdari Usul Kanunun 51/1-3 maddesindeki koşullar yerine getirilmiş ise, başka bir mülteci prosedürü uygulanacaktır; ilgili denetleme, Federal Büroya bağlıdır.

(2) Başka bir iltica prosedürünün uygulanıp uygulanmayacağının tespiti için yapılması gereken prosedürde, 12-25, 33,44-54 maddeleri geçerlidir. Başka bir mülteci prosedürünün tespit edilmesinde gerekli olmadığı takdirde, yabancının ifadesinin alınmasında feragat edilebilir. 71/8 maddesi geçerlidir.

(3) Yabancının ikameti uygun olarak kabul edilir. 56. – 67. madde geçerlidir. .

(4) Başka bir mülteci prosedürünün uygulanmaması halinde, 34. – 36., 42. ve 43. madde uygulanır.

(5) Yabancının, iltica başvurusunda bulunma veya geri dönüşü olmayan bir başvurunun reddedilmesinin ardından iltica başvurusu yaparsa, Madde 71 uygulanır.
Bölüm 8
Yasal durumun feshi
Madde 72 Feshetme
(1) Tanınan sığınma hakkı ve mülteci statüsünün feshedilme durumları
1. Yabancı, ulusal pasaportun yenilenmesini veya vatandaşı olduğu ilgili ülkenin yeniden korunması altına girerek,
1a. Zulüm gördüğü ülkeyi gönüllü olarak terk ettiğini veya zulüm korkusu yaşadığı ülkeden geri döndüğünü ve yerleştiğini,
2. Vatandaşlığını kaybettikten sonra, vatandaşlığı, gönüllü olarak yeniden aldığını,
3. Başvurusu üzerine, yeni bir vatandaşlık edindiğini ve vatandaşı olduğu ülkenin korunmasında yararlandığını veya
4. Vatandaşlıktan vazgeçerek, Federal Büro kararı kabul edilmeden önce, başvurusunu geri aldığını kabul ediyorsa.
(2) Yabancı, hiç gecikmeden, kabul edilme kararını ve seyahat belgesini, Yabancılar Şubesine (Göçmenlik Bürosuna), teslim edecektir.
Madde 73 Sığınmacı ve mülteci statüsünün iptali ve geri alınması
(1) Kabul edilen sığınma hakkı ve tanınan mülteci statüsü ile ilgili koşullar artık mevcut değilse, derhal iptal edilir. Bu durum, özellikle, sığınma hakkının kabul edilmesi ve mülteci statüsünün tanınmasını sağlayan durumlar giderildikten sonra, yabancının vatandaşı olduğu ülkenin korunması ret edemeyecek veya vatansız olarak, mutat ikametgâhının bulunduğu ülkeye geri dönme durumunda ise, geçerlidir. Cümle 2, eğer vatandaşı olduğu devlete dönüşü reddetmek ya da vatansız bir şahsiyet olarak yaşadığı ikametgâhı olduğu için, geçmiş zulme dayanan zorlayıcı nedenlere başvurabilirse uygulanamaz. Yabancının vatandaşı olduğu veya vatansız olarak, mutat ikametgâhının bulunduğu ülkeye geri dönmeyi reddi, zorunlu, önceden görmüş olduğu zulümlere dayanan gerekçeler sebebiyle ise, 2.paragraf geçerli değildir.

(2) Kabul edilen sığınma hakkı, yanlış bilgiler veya önemli gerçeklerin gizlenmesi sonucu verilmişse ve yabancı, başka nedenlerden dolayı da kabul edilemediğinde de, geri alınır.
1. paragraf, mülteci statüsü tanınması üzerinde uygulanır.

(2a) 1. paragrafa göre, iptal durumu veya 2. paragrafa göre, geri alma ile ilgili koşullar, kararın kesinleşmesinden en geç üç yıl sonra, denetlenecektir. İptal durumu veya geri alma ile ilgili koşullar yerine getirilmiş ise, Federal Bürosu tarafından, destekleyici kararın üç yıllık geçerliliği sonrasında, sonucu, bir ay içerisinde, Yabancılar Şubesine (Göçmenlik Büro) bildirir. Aksi takdirde, Göçmenlik Bürosuna bilgi verilmesi atlanabilir. Göçmenlik Bürosuna, 26. maddesine göre, hangi kişilerin, yabancılar için tanınan sığınmacı hakkından veya mülteci statüsünden farklı olduğunu ve 2b paragrafına göre, iptal koşulları mevcut olup olmadığını bildirecektir. Yapılan denetleme işleminden sonra, iptal veya geri alma vuku bulmamış ise, İkamet Kanunun 60/8 (1) veya 3/2 maddesi koşulları mevcut olduğundan ya da Federal Büro, İkamet Kanunun 60/8 (3) maddesine göre, İkamet Kanunun 60/1 maddesinin uygulanmasından vazgeçtiğinden dolayı, iptal veya geri alma durumu vuku bulmamış ise, ½ maddesine göre, daha sonra karar verme kanaatine bağlıdır.

(2b) 26/1-3 ve 5 maddesi durumunda, 26/4 (1) maddesi koşulları vuku bulması halinde, kabul edilen sığınma hakkı ve tanınan mülteci statüsü iptal edilir. Kabul edilen sığınma hakkı, sığınmacıya tanınan hak silinmiş, iptal veya geri alındığında ve başka sebeplerden dolayı, sığınmacı olarak kabul edilemediğinde de, iptal edilir. 26/5 durumunda, yabancının mülteci statüsü, mülteciye tanınan hak silinmiş, iptal veya geri alındığında ve başka sebeplerden dolayı, sığınmacı olarak kabul edilemediğinde de, iptal edilir. Madde 26/1 (2) uygulanır.

(2c) İptalin geçerliliğine veya geri alma durumuna kadar, vatandaşlığa geçiş işlemleri için, sığınmacı başvurusu hakkındaki karar bağlayıcı değildir.

(3) Kabul edilen sığınma hakkı ve tanınan mülteci statüsünün iptali veya geri alınması durumunda, ek koruma koşulları veya İkamet Kanunun 60/5 veya 7 maddesinin koşulları mevcut olup olmadığı hususunda karar verilir.

(4) Bu hüküm veya İdari Usul Yasasının 48. Maddesi uyarınca, iptal veya geri alma ile ilgili öngörülen karar, yabancıya yazılı olarak bildirilecek ve beyanda bulunma imkânı tanınacaktır. Bir ay içerisinde yazılı beyanda bulunması talep edilebilir. Yabancı, verilen bu süre içerisinde beyanda bulunmadığı takdirde, dosya durumuna göre hüküm verilir; yabancının, bu yasal sonuç hakkında bilgilendirilmesi gerekir.

(5) Federal Büronun son tarihli tebligatları ve kararları, yabancıya tebliğ edilecektir.

(6) Kabul edilen sığınma hakkı ve tanınan mülteci statüsü itiraz edilemez şekilde iptal edilmiş ve geri alınmış veya başka bir sebepten dolayı artık geçerli olmaması halinde, 72/2 maddesi geçerlidir.

(7) (kaldırılmış)
Madde 73a Yabancı mülteci olarak tanınma
(1) Yabancı, mültecilerin yasal statüsü hakkında yapılan anlaşma manasında, yabancı bir ülkeden mülteci olarak kabul edilmiş, seyahat belgesinin düzenleme sorumluluğu Federal Almanya Cumhuriyetine geçmiş ise, bu durumda, 72/1 maddesinde belirtilen koşullara dahil edildiğinde, Federal Almanya Cumhuriyetindeki mülteci yasal statüsü iptal edilir. Yabancı, seyahat belgesini derhal Göçmen Bürosuna teslim etmelidir.

(2) Mülteci statüsü verilmesi şartlarının yerine getirilmemesi ya da artık yerine getirilmemesi halinde, yabancının, Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki mülteci statüsü iptal edilir. Madde 73 uygulanır.
Madde 73b Ek korunmanın iptali ve geri alınması
(1) Ek korumanın kabul edilmesindeki şartlar artık mevcut değilse veya bu gibi bir korumanın artık gerekli görülmediği bir ölçüde değişmiş ise, ek koruma iptal edilir. Madde 73/1 (3) geçerlidir.

(2) 1. Paragrafın uygulanmasında, ek koruma tanınan yabancının, 4/1 maddesi manasında, fiilen ciddi bir zarar almayacağı şekilde, ilgili şartlarda çok fazla veya geçici olarak değişip değişmediği dikkatte alınacaktır.

(3) Yabancı, 4/2 maddesine göre, ek bir korumanın tanınmasından ihtimal dışı bırakılması gerektiğinde veya ihtimal dışı bırakılmış ise veya ek korumanın tanınmasında etkili olan yanlış bir görüntü veya gerçeklerin gizlenmesi ya da sahte belgelerin kullanılması durumunda, tanınan ek koruma iptal edilecektir.

(4) Madde73/2 (3) ve 2c- 6 paragrafı geçerlidir.

Madde 73c Sınır dışı edilme yasaklarının iptali ve geri alınması
(1) İkamet Kanunun 60/5 veya 7 madde koşulları ile ilgili yapılan tespit hatalı ise, geri alınır.

(2) İkamet Kanunun 60/5 veya 7 madde koşulları ile ilgili koşullar artık mevcut değilse, iptal edilir.

(3) Madde 73/ 2c- 6 geçerlidir.
Bölüm 9
Mahkeme Davası
Madde 74 Dava süresi, geç sunulan iddiaların ret edilmesi
(1) İşbu kanuna göre alınan kararlara karşı açılan dava, kararın tebliğ tarihinden itibaren, iki hafta içerisinde açılmalıdır; İdare Mahkemesinin 80/5 maddesi uyarınca, bir hafta içerisinde başvuru yapılması gerektiğinde (Madde 34a/2 (1ve 3), madde 36/3 (1 ve 10), dava da, bir hafta içerisinde açılacaktır.

(2) Davacı, kararın tebliğ tarihinden bir hafta içerisinde, gerekçesine dayandırılan gerçekleri ve delilleri ibraz edecektir. İdari Mahkeme Düzenlemesinin 87b/3 maddesi geçerlidir. Davacı, 1. Paragrafa göre olan yükümlülükleri ve verilen sürenin kaçırılması sonuçları hakkında bilgilendirilecektir. Bu durumda, yeni olguların ve delilerin sunulması bir etki yaratmaz.
Madde 75 Davanın ertelemedeki etkisi
(1) İşbu kanuna göre alınan kararlara karşı açılan dava, sadece 38/1 ayrıca 73, 73b ve 73c maddelerindeki durumlarda, erteleme etkisi bulunmaktadır.
(2) Kabul edilen sığınma hakkı ve tanınan mülteci statüsünün iptali veya geri alınmasıyla, Federal Büronun kararlarına karşı açılan davanın, aşağıda belirtilen durumlarda erteleyici etkisi yoktur:

1. İkamet Kanunun 60/8 (1) maddesinin veya 3 (2) maddesinin şartlarının vuku bulması nedeniyle, iptal veya geri alma durumunda,

2. İptal veya geri alma durumunda, Federal Büro, İkamet Kanunun 60/8 (3) maddesi uyarınca, İkamet Kanunun madde 60/1 uygulanmasını dikkatte almamıştır.
Aynı durum, 4/2 maddesindeki koşullarının vuku bulması sebebiyle, tanınan ek korumanın iptali veya geri alınmasına karşı açılan davalarda da geçerlidir. İdari Mahkeme Düzenlemesinin 80/2, 1(4) etkilenmez.
Madde 76 Tek yargıç
(1) Mahkeme, bu kanun kapsamında anlaşmazlıkları, mahkeme konusu, fiili veya yasal şekliyle özel sorunlar veya hukuk davası bir önem teşkil ettiğinde, karar çıkması amacıyla, üyelerinden birine tek yargıç vasfıyla devredecektir.

(2) Bu süre içerisinde geçici, kısmi veya ara karar verilmemiş ise, mahkeme tarafından daha önceden sözlü duruşma gerçekleştirildi takdirde, söz konusu dava, tek yargıca devredilemez.

(3) Yargıç, tarafları dinledikten sonra, dava durumundaki önemli değişiklikten dolayı, hukuki davanın önem teşkil ettiği kanaatine varılmış ise, davayı, mahkemeye geri iade edebilir. Davanın, ikinci kez yargıca devredilmesi mümkün değildir.

(4) Mahkeme üyesi, geçici yargılama işlemlerinde, yargıç olarak karar verir. Yargıç, hukuk davası önem teşkil ettiğinde veya mahkemenin içtihadından ayrılmak istediğinde, mahkemeye devreder.

(5) Deneme sürecinde olan hâkim, atanmasını takip eden ilk altı ay içerisinde, tek yargıç olamaz.

Madde 77 Mahkeme kararı

(1) Bu Kanun kapsamındaki anlaşmazlıklarda, sözlü olarak yapılan son mahkeme duruşmasındaki koşullar ve hukuki durumlara göre karar alır; karar, sözlü mahkeme duruşma yapılmadan verilmiş ise, kararın verildiği tarih geçerlidir. 74/2 (2) maddesi etkilenmez.

(2) Mahkeme, yapılan tespitlere ve ret edilen idari işlem gerekçesine uygun olduğu ve kararında belirler ya da ilgili kişiler, mutabık olarak bundan vazgeçtiği takdirde, gerçeklerin ve karar vermedeki gerekçelerin daha fazla sunulmasından vazgeçer.
Madde 78 Hukuki yol (Yasal Yol)
(1) Bu Yasanın öngördüğü davada açıkça kabul edilemez veya açıkça dayanaksız olan iddiayı reddeden, İdare Mahkemesinin hükmü iptal edilemez. Aynı durum, mülteci başvurusu hakkında verilen kabul edilemeyen ve gerekçe göstermeden verilen karara açılan bir dava olduğu takdirde de geçerlidir.

(2) Diğer durumlarda, ilgili kişilere, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde, İdare Mahkemesinin kararına karşı temyiz davası açma hakkı tanınmıştır.
(3) Temyiz davasının kabul edildiği durumlar
1. Dava önem teşkil ediyorsa veya
2. Karar, Yüksek İdare Mahkemesi, Federal İdare Mahkemesi, Federal Yüksek Mahkemesi veya Federal Anayasa Mahkemesinin ortak senato kararından farklı ise ve bu farklılığa dayanıyorsa ya da
3. İdari Mahkeme Düzenlemesinin 138. maddesinde belirtilen prosedürün eksik olduğu ileri sürülmüş veya vuku buluyorsa.

(4) Temyiz davası, işbu kararın verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde açılacaktır. İlgili başvuru, İdare Mahkemesine yapılacaktır. Temyiz edilen kararı belirtecektir. İlgili başvuruda, temyiz davasının açılmasını kabul eden, gerekçeler belirtilecektir. Başvurunun durumu, kararın hukuki geçerliliğini engeller.

(5) Yüksek İdare Mahkemesi, başvuruyu gerekçelendirmeden, karara bağlar. Başvurunun reddedilmesiyle, karar kesinleşir. Yüksek İdare Mahkemesi temyiz başvurusunda bulunursa, başvuru prosedürü, temyiz prosedürü olarak devam edecektir; Temyize gerek yoktur.

(6) İdare Mahkemesinin hükmü, 134/1 maddesine göre kesinleşmiş ise, İdare Mahkemesinin 134. Maddede yaptığı düzenleme uygulanmaz.

(7) İdare Mahkemesi yönetmeliğine göre, 84/2 maddesine göre, mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten iki hafta sonra, yasal yola başvurulur.
Madde 79 Temyiz davasında özel hükümler
(1) Başvuru Madde 74, paragraf. 2, cümle 1 döneminde olmadığına işaret tablolar ve kanıt ile ilgili gerçek (Yüksek İdare Mahkemesi) önce işlemleri, buna göre 128a yönetim prosedürü Madde.

(2) İdari Mahkeme Kurallarının 130 (2) ve (3) numaralı bölümleri geçerli olmayacaktır.
Madde 80 Şikâyetin ihtimal dışı bırakılması
Bu Kanun kapsamındaki davalardaki kararlar, İdari Usul Kanunu’nun 133 (1) numaralı fıkrasına tabi olmak üzere temyiz başvurusu ile itiraz edilemez.
Madde 80a Davaya ara verilmesi
(1) Madde 32a (1), talebe uygulayacaktır. Dinlenme, konaklama için zaman sınırlarının geçmesi veya temyiz nedenlerinin verilmesi ile ilgili değildir.

(2) iddia Başvuran dava devam etmek istediğini İkamet Kanunun madde 24 uyarınca ikamet izninin bitiminden itibaren bir ay içinde mahkemeye ifade etmiyorsa geri çekilmiş sayılır.

(3) Federal Ofis, ikamet tezkeresinin geçerlilik süresinin verilmesi ve süresinin sona ermesi ile ilgili olarak, Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine uygun olarak derhal mahkemeye bilgi verir.
Madde 81 Prosedürün işleyişi
Mahkemenin isteğine rağmen davacı, davayı bir aydan daha uzun bir süre takip etmezse, bu yasanın altında bir yargılama usulünde geri çekilir. Başvuranın masraflarını ödemesine karar verilmiştir. İstekte, başvuru sahibine, birinci ve ikinci cümlelerin sonuçları hakkında bilgi verilmelidir.
Madde 82 Geçici yasal koruma davasında dosya erişimi
Arabuluculuk işlemlerinde, mahkemenin bürosuna dosyaya erişim izni verilir. Dosyalar, işlemlerin erteleneceğine karar verilmesi durumunda ev ya da işyeri binalarına götürülmesi için yetkili avukata teslim edilebilir. Dosyaların iletimi için, cümle 2 buna göre uygulanır.
Madde 83 Özel vücut dilleri
(1) Bu Kanun kapsamındaki anlaşmazlıklar özel panellerde özetlenecektir.

(2) İl hükümetleri, kanuni düzenlemeler yoluyla, bu Kanun kapsamındaki ihtilaflar için idari mahkemelerde özel paneller oluşturabilir ve ikametgahlarını belirleyebilir. İl hükümetleri yetkilendirmeyi diğer kuruluşlara devredebilir. 1. cümleye göre oluşturulan konuşmacı organları, koltuklarını, alım tesislerine mekânsal yakınlıkta yerleştirmelidir.
(3) bölgesel hükümetler bu uyuşmazlıkların süreç tanıtımına alakalı kökenli bazı ülkelerin bakımından kararname ile yasanın altında birkaç idari mahkemeler uyuşmazlıkların ilçeleri için idari mahkemeye atamak yetkilidir. İl hükümetleri yetkilendirmeyi diğer kuruluşlara devredebilir.
Madde 83a Göçmenlik Bürosunun bilgilendirme
Mahkeme, bir prosedür sonucunda yabancılar yetkilisini gayri resmi olarak bilgilendirebilir. Mahkeme, yargılamanın bir tehcir tehdidinin veya bu Kanun kapsamında sınır dışı edilme tehdidinin hukukiliği ile ilgiliyse, mahkeme sonucunu Göçmen Bürosuna bildirmelidir.
Madde 83b Mahkeme masrafları, mahkeme konusunun değeri
Bu Kanun kapsamındaki ihtilaflarda yasal ücretler (ücretler ve masraflar) tahsil edilmez.
Bölüm 83c Giriş ve oturma izni yasaklarının düzenlenmesi ve sınırlandırılması için uygulanabilir prosedür
Bu bölümün hükümleri ve İdare Mahkemesi hükümlerinin 52/3 (2) maddesi, aynı zamanda, Kanun Hükmünde Kararnamenin 75. Maddesi uyarınca Federal Büro kararlarına karşı yasal yollara başvurmaktadır.

Bölüm 10
Cezai şart ve para cezası hükümleri
Madde 84 Sığınma başvurusunu kötüye kullanma teşebbüsü
(1) En fazla üç yıl veya para cezası (1) A hapis cezası bir yabancıyı veya Federal Office veya mahkeme işlemleri sığınma yaptığı yetki de yanlış veya eksik bilgi veya verilmesi, uluslararası koruma önce sığınma prosedürü yapmak için yardımcı olur herkes empoze edilecek Bölüm 1’in anlamı (1) (2).
(2) Özellikle ciddi durumlarda, cümle beş yıla kadar hapis veya para cezasıdır. Özellikle ciddi bir vaka genellikle suçlu olduğunda ortaya çıkar.
a) Paragraf 1’de atıfta bulunulan bir eylem için finansal bir avantaj elde edilir veya söz verilebilir.
b) tekrarlanan veya beş yabancıdan daha fazla lehine.

(3) Paragraf 1’deki durumlarda, altı ay ile on yıl arasındaki cezalar cezalandırılır. a) Profesyonel ya da
b) Bu tür eylemlerin devam eden komisyonuna katılan bir çetenin üyesi olduğunu.
(4) Girişimde bulunma cezası.

(5) 1. fıkra kapsamındaki eylemi, Ceza Kanunu’nun 11 (1) numaralı fıkrasının anlamı dahilinde bir akraba lehine işleyen kişi, cezadan muaftır.
Bölüm 84a Kötüye kullanılan iltica başvurusu için ticari ve çete teşebbüsü
(1) Bir yıldan on yıla kadar hapis cezası alan bir mahkûm, bu tür eylemlerin devam eden komisyonuna kendisini adamış bir çetenin bir üyesi olarak Madde 84 (1) davasında profesyonel olarak davranan cezalandırılır.

(2) Daha az ciddi durumlarda, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) (kaldırılmış)
Madde 85 Diğer suçlar
Bir yıla kadar hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılır.

1. Madde 71a (2) cümle 1 ile birlikte, Madde 50 (6) ‘ya aykırı olarak, belirtilen yere derhal hareket etmez.
2. Madde 71a (3) ile bağlantılı olarak, Madde 56 veya Madde 59b (1) uyarınca ikamet kısıtlamalarına defalarca karşı çıktı,
3. Madde 71a (3) ile birlikte, Madde 60 (2) cümle 1 uyarınca icra edilebilir bir emir, zamanında veya
4. Madde 61 (1) ‘e aykırı olarak, Madde 71a (3) ile bağlantılı olarak, kazançlı bir istihdam sürdürmektedir.
Madde 86 Para cezası düzenlemeleri
(1) Madde 71a (3) ile bağlantılı olarak Bölüm 56 veya Bölüm 59b (1) uyarınca ikamet iznini ihlal eden bir yabancı, yönetmeliklere aykırı davranır.

(2) İdari suç, iki bin beş yüz Euro’ya kadar para cezası ile cezalandırılabilir.
Bölüm 11
Geçici ve son hükümler
Madde 87 Geçici Hükümler
(1) Aşağıdaki geçiş hükümleri idari prosedür için geçerlidir:

1. Federal Ofisi bu Kanunun başlamasından önce teslimat için göçmenlik ofisine kararını gönderdi eğer çoktan başladı iltica prosedürü sona önceden geçerli olan yasal hükümler uyarınca yapılacaktır. iltica prosedürü engel Yabancılar Yasası’nın Madde 53 altında sınır dışı ve yenilenmiş bir iltica prosedürü yapıldığında bir sınır dışı uyarı kabulü için yalnızca sorumlu verilip karar için bu Kanunun Federal Bürosi başlamasından önce kesin tamamladı edin.
2. Yabancılar makamı, daha önce geçerli olan yasaya göre, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan müteakip başvurular hakkında karar alır.
3. Kanun yürürlüğe girmeden önce iltica başvurusunda bulunan yabancıların durumunda, dağıtım mevcut mevzuata dayanır.

(2) Aşağıdaki geçiş hükümleri itirazlar ve yasal süreç için geçerlidir:

1. Madde 1 (2) altbölümde belirtilen davalarda, temyiz süresi daha önce yürürlükte olan yasalara tabidir; idare mahkemesinin yerel yargı yetkisi, bu Kanunun yürürlüğe girmesine kadar yürürlükteki versiyonda, İdari Mahkeme Kurallarının 2/2 maddesine göre belirlenmiştir.
2. Temyiz başvurusunun idare aleyhine kabul edilebilirliği, bu Yasanın yürürlüğe girmesinden önce idari işlemin ilan edilmesi halinde daha önce geçerli olan kanunla düzenlenir.
3. Karar bu Kanunun başlamadan önce ilan veya ilan ziyade kendi inisiyatifi tebliğ edilmişse mahkeme kararına karşı itiraz kabul edilebilirlik yasal hükümler uygulanabilir şimdiye kadarki dayanmaktadır.
4. Bir bu Kanunun başlama askıya alma etkisi olarak hukuka uygun olarak getirilir yöndeydi Has, askıya alma etkisi hariç bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
5. Bu başlamasından önce bir adli takibata 9 Nisan 1991 tarihinde yayınlanan sürümde Sığınma Usul Kanunu Madde 33 altında bir davet Yasası (Federal Resmi Gazete I, s. 869), Kapalı 12 Kanunun 11. bağlantılı olarak Madde 7 Madde 13 ile değiştirilen Bu hüküm 30 Eylül 1990 tarihinde kabul edildiği haliyle uygulanmaya devam etmektedir (Federal Resmi Gazete I p).
87a 1 Temmuz 1993 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler vesilesiyle, geçici hükümler
(1) Aşağıdaki hükümlerde aksi bir durum belirlenmediği takdirde, bu yasa hükümleri, 26a ve 34a maddesi haricinde, 1 Temmuz 1993 tarihinden önce mülteci başvurusunda bulunan yabancılar için de geçerlidir. Avrupa Topluluğu üye devletinden veya EK I’de belirtilen bir ülkeden giriş yapan yabancılar üzerinde, madde 27, 29/1/2 uygulanır.
(2) İdari prosedürde geçerli olan geçici hükümler:
1. Madde 10 (2) cümle 2 ve 3, (3) ve (4), yabancıya yazılı olarak bildirilmişse uygulanır.
2. Bölüm 33 (2) sadece 1 Temmuz 1993 tarihinden sonra ülkelerini terk eden yabancılara uygulanır.
3. 1 Temmuz 1993 tarihinden önce yapılan başvurular için, bu tarihe kadar geçerli olan madde 71 ve 87 (1) (2) hükümleri uygulanır.

(3) Aşağıdaki geçiş hükümleri itirazlar ve yasal süreç için geçerlidir:
1. Bir idari aleyhteki temyiz başvurusunun kabul edilebilirliği, 1 Temmuz 1993 tarihine kadar, söz konusu tarihten önce idari işlem bildirildiğinde yürürlükte olan kanunla düzenlenir.
2. Bir mahkeme kararına karşı itiraz kabul edilebilirlik bu tarihten önce kararını açıkladı veya ilan ziyade kendi inisiyatifi tebliğ edilmiş sağ iken, Temmuz 1993 1 kadar yürürlükte bağlıdır.
3. Bölüm 76 (4), 1 Temmuz 1993’ten önce devam eden yargılamalar için geçerli değildir.
4. 1 Temmuz 1993 tarihinden önce yapılmış olan tek yargıcın transferinin etkinliği Madde 76 (5) tarafından etkilenmemiştir.
5. Paragraf 83 (1) 31 Aralık 1993 tarihine kadar geçerli değildir.
Madde 87b 1 Eylül 2004’te yürürlüğe giren değişiklikler vesilesiyle geçici hüküm
1 Eylül 2004 tarihinden önce bekleyen bu Kanun kapsamındaki adli işlemlerde, 6. madde, bu tarihten önce yürürlükte olan versiyonda geçerli olmaya devam etmektedir.
Bölüm 87c 6 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler vesilesiyle geçici hükümler
(1) 6 Ağustos 2016’dan önce alınmış ikamet izni, kuruluş tarihinden itibaren geçerli olmaya devam edecektir. Özellikle 63. maddeye göre bir sertifika ile kanıtlanabilir. Madde 67 dokunulmamış kalır.

(2) Federal bölgede 5 Şubat 2016 tarihinden önce sığınma başvurusunda bulunan yabancının, ev sahibi kurumda kabul tarihinden itibaren geçerli sayılacağı veya bu tarihin belirlenemediği durumlarda 5 Şubat 2016 tarihinden itibaren geçerli olmayacaktır.

(3) 6 Ağustos 2016 tarihine kadar ulaştığını gösteren bir yabancının kalış süresinin izin verdiği tarihte kabul edilmiş sayılır.

(4) 4 Şubat 2016’dan sonra ve 1 Kasım 2016’dan sonra sığınma başvurusunda bulunan ve gecikme olmaksızın varış kanıtı vermediğinden sorumlu olmadığı bir yabancının tutukluluk süresinin sona ermesi durumunda; sığınma başvurusu yapıldığı tarihten iki hafta sonra. Yabancının, varış ispatını vermekten sorumlu olan ofiste varış kanıtı vermek için teknik şartlar mevcut değilse, cümle 1’e göre varış kanıtının eksik meselesinden sorumlu değildir.
Yabancı sorumlu olduğu nedenlerden dolayı, 23 paragraf 1 maddesine göre sığınma başvurusu için 6 Ağustos 2016 tarihine biri yeşil ışık görmemiş ise

(5) Paragraf 2 ila 4 uygulanmayacaktır.

(6) Zaman içinde farklı noktalar 1’den 4’e kadar olan paragrafların uygulanmasından kaynaklanıyorsa, en erken tarih belirleyici olacaktır.
Madde 88 Düzenleme Yetkileri
(1) Federal İçişleri Bakanlığı, Federal Konseyin onayı ile yasal düzenlemeyle, yetkili makamları, özellikle Avrupa Topluluğu mevzuatının ve iltica prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin uluslararası anlaşmaların yürütülmesi amacıyla, aşağıdaki hususlarda, yetkili organları belirleyebilir;

1. Diğer devletler tarafından kabul edilme ve yeniden kabul edilme talebinde,
2. Diğer devletler tarafından kabul edilme ve yeniden kabul edilme talebinde karar vermede,
3. Diğer devletler ve Avrupa Topluluğu ile bilgi alışverişi ve ilgili yabancılara bilgi aktarmada
4. İlgili yabancıların parmak izinin alınması, aktarılması ve karşılaştırılması.

(2) Federal İçişleri Bakanlığı, Federal Konseyin onayı ile yasal düzenlemeyle, 63 ve 63a maddesine göre, örnek ve düzenleme yöntemleri ayrıca kimlik tespiti işlemi kalite güvencesini ve düzenlenen belgeler için, kimlik tespitindeki işlem verilerinden nasıl faydalanabileceğini belirlemede yetkilidir

(3) Hükümet tarafından yapılan yasal düzenlemeler ile kabul merkezinin görevleri, ülkenin başka organlarına aktarılabilir.
İdari prosedür hakkında madde 88a hükümleri
Federal Devlet Kanunu ile 60. madde hükümleri ayrı tutulamaz.
Madde 89 Temel hakların kısıtlanması (Sınırlanması)
(1) Fiziksel bütünlüğün temel hakları (Temel Kanunun 2/2 maddesi) ve kişinin hürriyeti (Temel Kanunun 2/2 maddesi) bu kanuna uygun olarak sınırlandırılır.

(2) Tutuklama prosedürü, Aile ve Gönüllü Prosedürler Yasasının 7. Bölümünde düzenlenmiştir.
Madde 90 (kaldırılmış)
Ek I (Madde 26a’ya)
(Referans: BGBl I 2008 s. 1822)
Norveç
İsviçre
Ek II (Madde 29a’ya)
(Referans: BGBl.(Federal Resmi Gazete) I 2015, 1725)
Arnavutluk
Bosna-Hersek
Gana
Kosova
Makedonya, eski Yugoslavya
Karadağ
Senegal
Sırbistan
Dipnot
Ghana’nın dahil edilmesi GG (100-1) ile uyumludur. BVerfGE 14.5.1996 I 952 – 2 BvR 1507/93 ve 2 BvR 1508/93 –

Benzer İçerikler

Uluslararası korumaya istisnalar

Editör

DUBLIN Sözleşmesine Dahil Olan Ülkeler

admin

-Bulgaristan iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

YORUM YAP