Almanya Avrupa Kıtası Gündem Kanunlar

AsylG §46 Yetkili bir Kabul Merkezinin (Barınma) Belirlenmesi

Madde 46 Yetkili bir kabul merkezinin (Barınma) belirlenmesi
(1) Madde 30a/1 maddesindeki şartları sağlayan bir yabancının kabulünden, 45. maddeye göre konulan kota çerçevesinde, boş bir barındırma yerine sahip olan ve Federal Büronun şubesinde, bu yabancının menşei ülkesinden gelen sığınma başvurularını işleme alan, özel kabul merkezi (Madde 5/5) yetkilidir. Buna ek olarak, 45. maddeye göre konulan kota çerçevesinde, boş bir barındırma yerine sahip olan ve Federal Büronun şubesinde, bu yabancının menşei ülkesinden gelen sığınma başvurularını işleme alan, kabul merkezi yetkilidir. 1. ve 2. paragraftaki koşullar yerine getirilmemiş ise, 2. Paragrafa göre belirlenen kabul merkezi, yabancının kabulünden sorumludur. 1. Paragrafa göre birden fazla dikkatte alınan özel kabul merkezleri (Madde 5/5), yetkili özel kabul merkezlerinin belirlenmesinde paragraf 2 geçerlidir.

(2) Federal İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen bir merkezi dağıtım bürosu, bir kabul merkezinin talebi üzerine, yabancının kabulünden sorumlu olan kabul merkezini belirler. Bu bağlamda, 45. maddeye göre kabul kotası, mevcut serbest (Boş) konaklama yerleri ve daha sonra yabancıların menşe ülkelerine ilişkin Federal Büronun şubesinin işleme alma imkânları, belirleyicidir. Birden fazla dikkatte alınan kabul merkezlerinden, en yakın olanı yetkili olarak belirlenir.

(2a) 45/2 cümle 1 uyarınca yapılan bir anlaşmadan, 1. ve 2. paragraftan farklı bir yetki durumu ortaya çıkması halinde, anlaşmaya göre, yükümlü olan kabul merkezi, yabancının fiilen kabul edilmesinden sorumludur. Koşullar dahilinde, mümkün olduğu ölçüde, anlaşma, paragraf 2’de belirtilen dağıtımda dikkate alınacaktır.

(3) Başlangıç kabul merkezi, dağıtım merkezine, menşe ülkelerini belirtmesi altında, sadece yabancıların sayısını bildirir. 26/1-3 maddesi manasındaki yabancılar ve aile bireyleri, grup olarak rapor edilecektir.

(4) Ülkeler, dağıtım merkezinin, yetkili kabul merkezinin belirlenmesindeki gerekli bilgilerin, özellikle, her kabul tesisi ile ilgili giriş ve ayrılma durumu, doluluk durumu ve boş olan barınma yerleri hakkında, her zaman bilgilendirilmesini sağlayacaktır.

(5) Hükümet veya hükümet tarafından belirlenen makam, dağıtım merkezine, ülkenin, kota düzenlemesine bağlı olarak, yabancıları kabul etmekle yükümlü olduğunu ve kabul merkezlerinde boş barındırma yerinin olmaması halinde, yetkili kabul merkezini belirler.

Benzer İçerikler

Dublin 3 ve Zorla geri dönüş ve ihraç şekilleri

admin

Dublin Prosedürünün Başlangıcı

Editör

-Finlandiya iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

YORUM YAP