Almanya Gündem

AsylG §29a Güvenli Menşe Ülke

Bölüm 29a Güvenli menşe ülke; rapor; kanuni yetki
(1) Temel yasanın (Güvenli menşe ülke) 16a/3 (1) maddesi manasında, yabancı tarafından yapılan sığınma başvurusu, yabancının ileri sürdüğü durumlar ve deliller, menşe ülkesinde genel durumdan farklı olarak, 3/1 maddesi manasında zulüm veya 471 maddesi manasında ciddi bir zarar görme tehlikesinde olduğunu göstermiyorsa, açıkça ret edilmelidir.

(2) Güvenli menşe ülkeler, Avrupa Birliği Üye Devletleri ve Ek II’de listelenen ülkelerdir.

(2a) Federal Hükümet, ilk kez 23 Ekim 2017 tarihinde olmak üzere, EK II’de belirtilen ülkelerin, güvenli menşe ülke olarak değerlendirilmesi için gereken koşulların devam edip etmediğini ise, her iki yılda bir Alman Federal Meclisine rapor eder.

(3) Federal Hükümet, Federal Konseyin onayı olmaksızın, yasal düzenleme ile EK II’de belirtilen ülkenin, bu devletin yasal veya siyasi ilişkilerindeki değişiklikler, temel yasasının 16a/3 (1) maddesinde tanımlanan koşulların artık yerine getirilmediği gerekçelendirmesi halinde, artık güvenli bir menşe ülke olmadığına karar verir. İlgili kararname, yürürlüğe girdikten en geç altı ay sonra, geçerliğini kaybeder.
Dipnot
Madde 29a (1): GG (100-1) ile uyumludur. BVerfGE 14.5.1996 I 952 – 2 BvR 1507/93 ve 2 BvR 1508/93 -; Madde 6 No. 8 , 31.7.2016 I 1939 – 6.8.2016

Benzer İçerikler

Yüksek Vasıflılar için Yerlesme izni

Editör

AsylG §26a Güvenli Üçüncü Ülkeler

Editör

Mültecinin Hakları Nelerdir?

admin

YORUM YAP