Almanya Gündem

AsylG §28 Memleketini Terk Etmesindeki Vakalar

Madde 28 Ülkeyi (Memleketini) terk etmesindeki vakıalar
(1) Siyasi zulüm tehlikesi, kendi inisiyatifinde, menşe ülkesinden ayrıldıktan sonra, meydana gelen koşullara dayanıyorsa, bu kanaat, menşe ülkesinde sabit, ve daha önceden varılan kanaate mutabık değilse, sığınmacı olarak kabul edilmez. Yabancı, yaşı ve gelişim durumu nedeniyle, menşe ülkesinde henüz sabit bir kanaate varmaması halinde, 1. Paragraf uygulanmaz.

(1a) 3/1 maddesi manasındaki gerekçelendirilen zulüm korkusu veya 4/1 maddesi manasında ciddi bir zarar görme tehlikesine maruz kalma durumu, yabancının, ülkesini terk ettikten sonra meydana gelen olaylara dayanabilir.

(2) Yabancı, sığınma başvurusu ret edildikten sonra, yeni bir başvuruda bulunuyor ve bu başvurusunu, ret aldıktan sonra, kendisinin sebep verdiği olaylara dayandırıyor ise, müteakip davada, mülteci statüsü kabul edilemez. Madde 29 Kabul edilmeyen başvurular
(1) Sığınma başvurusunun kabul edilmediği durumlar
1. Başka bir ülke
a) Bir üye devletinde uluslararası koruma üzerine başvuruda bulunan üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız kişilerin denetlenmesinden sorumlu olan, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin, 26 Haziran 2013 tarihli Yönetmeliği No. 604/2013 (AB) göre, (29.6.2013 tarihli Resmi Gazete L180, S. 31) VEYA

b) İltica prosedürünün uygulanmasından sorumlu, Avrupa Birliği mevzuatı veya uluslararası anlaşma temelindeki başka yasal hükümler sebebiyle

2. Avrupa Birliğinin başka bir üye devleti, 1/1 (2) maddesi manasında, yabancıya, daha önceden uluslararası koruma sağlamış ise,

3. 26a maddesi uyarınca, yabancı için güvenli üçüncü bir ülke olarak görülen, yabancıyı yeniden kabul etmeye hazır olan ülke,

4. Avrupa Birliğin Üye Devleti olmayan ve 27. madde uyarınca, diğer bir üçüncü ülke olarak görülen, yabancıyı yeniden kabul etmeye hazır olan bir ülke veya

5. 71. maddeye göre müteakip dilekçe veya 71a maddesine göre ikinci dilekçe durumunda, başka bir sığınma prosedürünün uygulanmasına gerek görülmüyorsa.
(2) Federal Büro, bir sığınma başvurusunun kabul edilebilirliğine karar vermeden önce, 1
(1) (b) – (4) paragrafında belirtilen gerekçeler ile ilgili yabancıyı bizzat dinler. Paragraf 1 (5) ‘deki nedenlerle ilgili olarak, 71/3 maddesine göre, yabancının, beyanda bulunma imkânı mevcuttur.

(3) Yabancı, kabul edilebilirliği ile ilgili beyanda bulunmaya gelmediği takdirde, Federal Büro, dosyaya göre karar verir. Bu durum, yabancının hiç gecikmeden, 1. Paragrafta belirtilen ihmalin, kendisinden kaynaklanan bir durumda olmadığı ispat ettiği takdirde, geçerli değildir. Yabancının, bu delili ibraz etmesi halinde, prosedüre devam edilir.

(4) Sığınma başvurusunun kabul edilebilirliğine ilişkin ifade alma, 24/1 maddesi uyarınca, başka makamların yetkili memurları tarafından da, yapılabilir.

Benzer İçerikler

-Slovenya iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

AyslG §34 Sınır Dışı Edilme Ihtarı

Editör

Dublin’de Bakmakla yükmlü olunan kisiler Meselesi

Editör

YORUM YAP