Almanya Gündem

AsylG §21 Verilerin Saklanmasi ve İletimi

Madde 21 Belgelerin saklanması (Muhafaza edilmesi) ve dağıtımı
(1) Yabancıyı bir kabul merkezine yönlendiren yetkili organlar, 15/2 (4, 5) maddesinde belirtilen belgeleri emanet olarak teslim alarak, hiç gecikmeden kabul merkezine gönderir.

(2) Yabancı, doğrudan kabulünden sorumlu kabul merkezine başvuruda bulunması halinde, ilgili belgeler sorumlu kabul tesis tarafından emanet olarak teslim alınır.

(3) Yabancının kabulünden sorumlu olan kabul tesisi, hiç gecikmeden, kendisine tahsis edilen Federal Büronun Şubesine gönderir.

(4) Yabancının talep etmesi halinde, emanet olarak teslim alınan evrakların birer surete, kendisine teslim edilir.
(5) Mülteci başvurusu prosedürü veya oturma iznin sona ermesi ile ilgili önlemlerin uygulanmasında artık gerekli olmayan evraklar, yabancıya, iade edilir.

Benzer İçerikler

-Slovakya iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

Geri Göndermelerde risk degerlendirmesi

Editör

Almanya’da İltica Başvuruları ile İlgili Mahkeme Kararları

editor_dr

YORUM YAP