Almanya Gündem Kanunlar

AsylG §16 Kimlik Tesbiti ve Doğrulamak

Madde 16 Kimliği güvenceye almak, tespit etmek ve doğrulamak
(1) Sığınma talebinde bulunan bir yabancının kimliği, kimlik hizmetleri aracılığıyla güvence altına alınacaktır. 1. cümleye göre, sadece fotoğraf ve on parmak izi alınabilir; yabancı henüz 14 yaşını doldurmamış ise, 1. Cümleye göre, sadece fotoğraf çekilebilir. Menşe ülkeyi veya yabancıların menşei bölgesini belirlemek için, sözlü kelime, yabancıların resmi duruşması dışındaki ses veya veri ortamlarına kaydedilebilir. Bu anket, sadece yabancı önceden bilgilendirilmişse gerçekleşebilir. Ses kayıtları Federal Büroda tutulur.

(1a) Belgenin veya yabancının kimlik doğruluğunu kontrol edilebilmesi amacıyla, pasaport, kabul edilen yedek pasaportun veya diğer kimlik belgelerin üzerindeki elektronik bellek ortamında saklanan biyometrik ve diğer veriler okunabilir, gerekli olan biyometrik veriler tespit edilebilir ve biyometrik veriler birbirleri ile karşılaştırılabilir. Cümle 1’e göre, biyometrik veriler sadece parmak izi, fotoğraf ve iris görüntüleridir.

(2) Yabancı sığınma talebinde ise, 1. ve 1a. paragrafına göre, önlemlerin alınmasından Federal Büro, ayrıca 18. ve 19. maddede tanımlanan, makamlar ve sorumlu kabul tesisleri de, sorumludur.

(3) Federal Suç Bürosu, kimlik tespiti amacıyla, 1. (1) paragrafa göre tespit edilen verilerin değerlendirilmesinde yardımcı olacaktır. Görevlerini yerine getirmek için kaydedilen tanımlayıcı verileri de, kullanabilir. Federal Suç Bürosu, 2. paragrafta belirtilen makamlara, diğer yasal hükümler tarafından izin verilmedikçe, bu verilerin saklanmasındaki sebebi konusunda bilgi veremez.
(3a) Federal Suç Bürosu, 3. (1) paragrafa göre karşılıklı yardım çerçevesinde, 1. (1) paragrafa göre tespit edilen verileri, ilgili kişinin menşe ülkesi ayrıca ilgili kişinin, zulüm ve ciddi bir hasar görme tehlikesi bulunan üçüncü ülkeler haricinde, kişilerin kimliğini denetlemede, üçüncü ülkelerin kamu otoritelerine de iletebilir. Federal Suç Bürosu, kabul edilen verilerin iletilmesinden sorumludur. Federal Suç Bürosu, ayrıca, yapılan veri iletimini ve gerekçesini kayıt altına alacaktır. Kişilere ait verilerin teslim alınmasından yetkili olan kurum, verilerin sadece iletimindeki amaç doğrultusunda kullanılacağı hususunda uyarılacaktır. Ayrıca, Federal Suç Bürosunda, verilerin silinmesi ile ilgili planlanan tarihte bildirilecektir. Verilerin iletilmesi, şu hususlarda vuku bulmamaktadır,

1. Verilerin şekli ve tespit edilmesi, ilgili kişinin, özellikle de, zulme karşı korunma konusundaki çıkarları dikkate alınması, verilerin iletilmesinde genel menfaatler ağırlıkta ise, ya da

2. Verilerin iletilmesi, özellikle de, kabul eden ülke tarafından, iletilen verilerin faydalanmasından dolayı, temel hukuk devletinin esaslarının ihlal edilmesi veya insan hakları ihlali riski söz konusu, 28 Temmuz 1951 tarihli, mültecilerin yasal statüsü ile ilgili yapılan anlaşma ayrıca insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması anlaşmasına ilişkin bir tutarsızlık söz konusu ise.
(4) 1. (1) paragrafa göre tespit edilen veriler, Federal Suç Bürosu tarafından, diğer tanımlayıcı verilerden ayrı olarak saklanır.

(4a) 1. (1) paragrafa göre tespit edilen veriler, İkamet Kanunun 49b maddesine göre, verilerle karşılaştırmak amacıyla, yabancının kimliğini veya uyruğunu belirlemek için, Federal İdare Bürosuna iletilebilir. Bu doğrultuda, İkamet Kanunun 89a maddesi buna göre uygulanır.

(5) Cezai işlemlerin veya tehlikenin önlenmesi amacıyla, kimlik tespiti veya delillerin belirlenmesi için, 1. paragrafa uygun olarak toplanan verilerin işleme alınmasına ve kullanılmasına izin verilmektedir. Veriler, ayrıca, bilinmeyen veya kayıp kişileri tespit etmek için de kullanılabilir.

6. Paragraf l’e uygun olarak toplanan veriler, 1a paragrafına uygun olarak, belgenin aslına uygunluğu ya da yabancı kimliğinin incelenmesi tamamlandıktan sonra, mülteci davasının sona ermesinden on yıl sonra, gereksiz gecikme olmaksızın silinir.

Benzer İçerikler

Calisma Izni Hakkinda

Editör

İltica Başvurusu Sırasında Hazırlanması Gereken Bazı Bilgi Ve Belgeler – 2

admin

AK Parti’de ‘Her şey yeni başlıyor’ sözü ne anlama geliyor?

admin

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757