Almanya Almanya İltica Basvuru Gündem Haberler

Almanya İltica İşlem Süreçleri

İltica nedir

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre herhangi bir kişi ülkesinde devlet ve toplum tarafından ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce, herhangi bir gruba aidiyet ya da ulusal kimliği nedeniyle baskı, izlenme, takip, tarassut, zulüm, işkence, hukuksuzluk ve can güvenliği tehdidi altında ise ve sahip olduğu bu değerler doğrultusunda kendi devleti ve kurumlarının adalet çizgisinde tarafsız davranmayacağı, devlet tarafından da korunmayacağı endişelerini taşıyorsa ve bunları belgelendirebiliyorsa daha güvenli bir ülkeye geçip sığınması iltica olarak tanımlanabilmektedir.

Kimler iltica edebilir?
Devlet tarafından suç isnadında bulunulan veya toplum tarafından baskı altında tutulan belli bir gruba, sosyal topluluğa, dini inançlara, siyasi ve kültürel topluluklara dair örneğin;
· Cemaatler,
· Aleviler,
· Yezidiler,
· Kürt Partileri
· Azınlıklar

gibi gruplar içerisinde kurucu, ortak, yönetici, üye, çalışan, bağışçı, gönüllü gibi aidiyeti, iltisakı, irtibatı olan kişiler,  Siyasi Hükümet muhalifleri iltica edebilmektedir.

İltica Kararı Alan Kişilerin Yapması Gereken Hazırlıklar

İltica başvurusu yapmadan önce fikri, dokümantasyonel olarak ve psikolojik olarak yeni bir hayata başlamanın hazırlığınızı yapmanız gerekir. Hazır olduğunuzda aşağıdaki belgelerden temin edebildiklerinizle başvuru yapmanız tavsiye olunur. Bu belgeler ikinci Mülakatta lazım olacaktır.

1- Banka, finans kurumları ve şirketlerde hesabınız, ortaklığınız, üyeliğiniz vb. bulunuyorsa; Kurucu-ortak-üyelik-mudi belgesi, hesap extresi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktılarını,
2- Yardım kuruluşları, dernekler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlara üyeliğiniz vb. bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik-bağışçı belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
3- Okullar, dershaneler, kurslar, üniversiteler, yurtlar, etüd merkezleri, hastaneler gibi kurumlarda çalıştı iseniz mezun olduğunuz üniversitenin diploması (ayrıca transkript) Kurucu-ortak-çalışan belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, banka ekstresi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların etkinlik ve faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
4- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet sitelerine aboneliğiniz/üyeliğiniz ve iltisakınız bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, abone belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
5- Herhangi bir sivil toplum örgütü, grup ya da cemaat ile irtibat, iltisak, mensubiyetiniz bulunuyorsa üyelik belgesi, yardım ve destek verdiyseniz aidat makbuzu ve benzeri belge, ya da bu kurumların faaliyetlerine katıldığınıza dair katılımcı belgesi, fotoğraf ve benzeri belgelerini,
6- Sosyal medya (twitter, facebook) içerikleriniz veya bu gibi platformlara üyelik ve içerik paylaşımlarınız varsa, bunları takip ediyor ya da ediliyorsanız ve bunları takip ettiğinizden dolayı sizlere yönelik tehdit, hakaret, ihbar, ötekileştirme, aşağılama gibi isnat ve ithamlar mevcutsa bunların ekran görüntüsü/çıktısını,
7-Devletin resmi gazete ve yayın organlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre (AİHS) suç olarak tanımlanmayan konulardan dolayı suçlu olarak ilan ediliyorsanız (KHK Düzenlemeleri), adınızın geçtiği resmi gazete ve yayın organları çıktısı, iddianame, fezleke, tutanak, ülkenizde mağduriyetinize ilişkin açmış olduğunuz dava metni nüshaları ve dosya numaraları, çevrenizde birlikte çalıştığınız ve mağdur edilmiş (gözaltı, hapis, işkence, hayati durum) kişilerin emsal teşkil etmesi noktasında medya/haber içerikleri, ihbar mektupları ve maillerinin çıktılarını,
8-Devlet ve medya organları tarafından sesli görsel basılı yayınlar ile isminiz geçerek ihbar ve tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor ve tehdit vb mesajları alıyorsanız, bunların kayıtları ve çıktılarını temin ederek sunmanız gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra meslek, durum ve statünüzün ötesinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri de temin etmeniz yararınıza olacaktır.
· Avukatınız varsa durumunuza ilişkin yazacağı referans yazısı veya temin etmeniz halinde süreçten dolayı avukatınızın aleyhine gelişen adli durumu belirtir yazı nüshası,
· Esiniz ve çocuklarınız ile ilgili mağdur olduğuna dair bir belge (örneğin çocuğunuzun okulunun kapanması eşinizin işinden atılması vs )
Devlet ve toplum tarafından bu hususlara dair üyelik, çalışan, kurucu, ortak, gönüllülük gibi iltisak, irtibat ifade eden durumlarınıza ve statülerinize bağlı olarak suçlu muamelesi görüyor, baskı, zulüm, işkence, can korkusu yaşatılarak insan hakkı ihlaline maruz bırakılıyorsanız, söz konusu bilgi ve belgeler ışığında irtibatınız, iltisakınız sabit ise, birisi tarafınızdan muhafaza edilmek üzere ikişer nüsha yaparak iltica başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak bilgi ve belgelerinizi sunarken, sunduğunuz belgeye dayanak teşkil eden mağduriyetinizi şifahen anlatmanız önem arz etmektedir.

ÖNEMLİ UYARI !

Şahsınızla ilgili tüm belgeleri fotoğraflayarak dijital hale getirin ve bir mail hesabı ile dropbox, cloud, Google drive vb. gibi hesaplarınıza yüklemeyi unutmayın! Böylece evraklarınızın deforme olma/kaybolma riskini minimize etmiş olacaksınız, ayrıca iltica işlemleri kabul aşamasına kadar fotokopi evrakları kabul edilmekte, prosedüre ilişkin (red, mahkeme süreci) durumlar söz konusu olduğunda evraklarınızın orijinali talep edilebilmektedir.

İltica için İlk Başvuru
İltica hakkınızı kullanmak için Göçmenler ve Mülteciler Dairesinin ilk başvuru merkezlerinden (Erste Anmeldung-Aufnahme Aussenstelle/İlk Başvuru Şubesi) birine iltica dilekçesi ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru merkezine girdikten sonra sırasıyla yapacağınız işlemlere aşağıda yer verilmiştir.
İltica başvuru merkezine ulaştığınızda tarafınıza resepsiyon görevlilerince iltica başvuru dilekçe formu (kimlik bilgileri, geldiğiniz yol güzergah bilgileri vb.) verilecektir. Dilekçeyi doldurduktan sonra kayıt işlemleriniz, parmak iziniz, fotoğraf çekimi, kilo-boy tespitiniz yapılacaktır,

ÖNEMLİ UYARI  !

Kayıt esnasında kimliğinizi tespit için resmi bir belge vermeniz gerekmektedir. Bu bilgi kimlik, pasaport, ehliyet, resimli diploma, fotoğraflı banka kartı, evlilik cüzdanı gibi belgelerden her hangi birisi veya isterseniz tamamı olabilir. Size ait olmayan üzerinde işlem yapılmış olan resmi evrak sunmanız iltica talebinizin reddine neden olabilecektir. Bu nedenle sunacağınız evraklarınızın size ait orjinal evrak olması başvurunuz noktasında hayati önem taşımaktadır. Bu belge/belgeler iltica kabulü sonrası size tekrar iade edilecektir.
NRW (Kuzey Ren Westfalen) Eyaleti için başvuru merkezi, 04.12.2017 tarihinden itibaren Bochum (Adres: Gersteinring 50a 44791 Bochum) olarak belirlenmiştir. Diğer eyaletlere dair başvuru merkezleri ekli listede yer almaktadır.
Başvuru işlemleri yaklaşık 4-5 saat sürmektedir. Başvuru merkezinde konaklama imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle 1. ve 2. mülakatınızın gerçekleşeceği merkeze transfer olacaksınız. Burada genel sağlık taraması yapılacak ve akciğer röntgeniniz çekilecektir. Bu işlemler sonrasında iltica başvurunuz işleme alınmış sayılacak, tarafınıza yeşil bir kimlik ve ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmanız üzere turuncu sağlık karnesi verilecektir. Bundan sonra artık 1. Mülakatı (yol mülakatı) olacağınız randevu tarihini bekleyeceksiniz.
Sosyal yardımlar kapsamında kabul alana kadar ya da belediye (Heim) uhdesine geçene kadar haftalık olarak;
Ø Tek kişi için 31,5 euro,
Ø İki kişilik aile için 62,1 euro,
Ø Üç kişilik aile için 75,38 euro,
Ø Dört kişilik aile için 95,68 euro,
Ø Beş kişilik aile için 112,5 euro yardım gerçekleşmektedir. (Eyaletlere göre 3, 5 Euro farklılıklar olabilir)
Çocukların yaş durumuna göre miktarlar değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca 35 euro tutarında indirimli sosyal bilet (sozialticket) alma hakkınız bulunmaktadır. Bu biletle bulunduğunuz şehirde 1 ay boyunca seyahat etme ve her ay yenileme imkanınız bulunmaktadır. Ayrıca dil kursuna gitme talebiniz olması halinde aylık seyahat biletinin yarısına kadar olan kısmını kurs karşılamaktadır. Geldiğinizde giyecek ihtiyacınız olabileceği ihtimaline karşın Diakonie, Caritas gibi yardım kuruluşları tarafından ücretsiz ya da çok cüzi miktarlar karşılığında tarafınıza giyim yardımı yapılmaktadır.

Birinci mülakat (Erste Anhörung)
Birinci mülakat ya da ilk duruşma, başvurucular arasında yol ya da Dublin mülakatı olarak bilinmektedir. Bu mülakat mahkemede değil BAMF’ın bürolarında bir raportör ve tercüman eşliğinde gerçekleşmektedir. Birinci mülakatta25 soru sorulmakta ve yaklaşık 40 dakika sürmektedir. 24 soru kimlik bilgileri, ikametgah, aile, eğitim, meslek, etnik durumunuz, başka ülke vatandaşı mısınız ve daha önce başka ülkeye iltica ettiniz mi gibi soruları içermektedir. Ancak son soru “Almanya’ya hangi seyahat güzergahını izleyerek geldiğinizi anlatmanızı isterler. Örneğin; vize aldım direkt uçakla geldim, karayolu araçla geldim vb. gibi. Bundan dolayı güzergaha dair vereceğiniz cevaplar işlemlerinizin Almanya’da devam edip etmeyeceğini belirleyecektir. Şayet Almanya Schengen vizesi ile geldi iseniz ya da Schengen dışından Almanya aktarmalı geçerken transit bölgede Almanya’ya iltica etti iseniz ya da kara ve deniz yolu ile Almanya’ya hangi Schengen ülkesinden geçtiğiniz belli değil ise/belgelenemiyorsa bu durumda sizin için Dublin uygulanmayacak ve iltica işlemleriniz Almanya’da devam edecektir. Aksi durumda ise aşağıda belirtilen kriterlere sahip iseniz Dublin’in uygulanabilme ihtimali bulunmaktadır.
· Başvuru yapılan ülke ile vize veren ülke farklı ise vize veren ülke sorumludur. Başvuru yapılan ülke bu durumda Dublin’i işletebilir.
· Başvuru yapılan ülke ile Oturum izni alınan ülke farklı ise oturum izni veren ülke sorumludur. Başvuru yapılan ülke bu durumda Dublin’i işletebilir.
· Aile bireylerinde iki farklı Schengen vizesi mevcut ise aile bireylerinin çoğunluğunun olduğu ülke sorumludur. Şayet baba a ülkesi Schengen vizesine sahipse, çocuklar ve anne b ülkesi Schengen vizesine sahipse ancak çocuklar bakıma muhtaç olduklarından dolayı baba ile birleşesirse bundan dolayı aile çoğunluğu kuralı uygulanmayacaktır. Bu nedenle birinci mülakattan sonra yakın bir sürede aileye dahil olduğu takdirde Dublin uygulanmayabilecektir.
· Aile içerisinde eşit sayıda İki farklı Schengen varsa aile büyüğünün vizesinin ait olduğu ülke sorumludur kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.
· Eğer başka bir Schengen ülkesine iltica etti iseniz iltica ettiğiniz ülkeye dair Dublin işletilebilir.
· Şayet Almanya’ya sınır komşu ülkelerden geçerken sınır polisi tarafından yakalanırsanız ve bindiğiniz araçta o ülkeye yönelik alışveriş fişi gibi ispat edici belgeler bulunursa ya da başka bir Schengen ülkesinden uçakla geldiğiniz (bagaj kuponu, uçuş kartı) tespit edilirse o ülkeye yönelik Dublin işletilebilmektedir. Bundan dolayı birinci mülakat iltica işlemlerinizin hangi ülkede devam edeceğinin kararının verileceği bir mülakat özelliği taşımaktadır.
· Şayet Dublin uygulama kararı verildi ise bu durum size bir yazı ile bildirilecektir. 3 ay içerisinde Almanya’nın, Dublin’i işleteceği ülkeye yazı yazması gerekmekte 2 ay içerisinde de Dublin’i uygulayacak ülkenin kabul veya red şeklinde cevabını vererek karar vermesi gerekmektedir. 6 ay içerisinde Dublin uygulanmaz ise zamanaşımına uğradığından kendiniz ya da avukat aracılığıyla dosyanın düşmesi yönünde talepte bulunmanız gerekmektedir. Beyan ettiğiniz adreste iseniz bu süre 6 ay, beyan ettiğiniz adreste bulunmamanız halinde ise Dublin’in zamanaşımına uğrama süresi 18 aydır. Birinci mülakatın tamamlanmasıyla asıl mağduriyetinizi anlatacağınız ana mülakat denilen mülakat için size randevu tarihi verilecektir.

ALMANYA’da 2. MÜLAKAT ile ilgili İPUÇLARI

 1. mülakat (Zweite Anhörung) sizin ilticanızın kabul veya reddine karar verileceği mülakattır. Mülakat göçmen ve mülteciler dairesinin sivil ofislerinde sivil memurlar tarafından yapılmaktadır. Sizi dinleyecek olan memur yada raportör konunun uzmanı olup sizin hakkınızda karar verici yetkili kişidir. Dolayısı ile raportörün sizin iltica sebeplerinize neden olan mağduriyetlerinize inanması gerekmektedir. Kanaati olumlu ise BANF(Göçmenlik ve Mülteci Dairesi) heyeti raportörün kararına ek olarak heyetin gerekçeli kararını size olumlu ise olumlu olarak yada olumsuz ise ret olarak bildiriyorlar.

Bu 2.mülakat BANF’ın tahsis ettiği bir tercüman eşliğinde gerçekleşmektedir. Sizler yanınızda Almancasına güvendiğiniz bir arkadaşınızı veya akrabanızı götürebileceğiniz gibi bir avukat veya yeminli tercümanda götürebilirsiniz. Beraberinizde bir tercüman yada birisini götürmek istediğinizi 2.mülakat randevusundan önce BANF’a e-posta, fax veya mektupla bildirmeniz gerekmektedir. Bu mülakat sizin için kabul veya ret durumunu belirleyeceği için sizin için hayati bir önem taşımaktadır. Maalesef BANF’ın tercümanları bazen Irak’lı, Suriyeli, Azeri Türkçe bildiğini iddia eden ama Türkçe yeterliliği iyi olmayan ve olaylar hakkında bilgi sahibi olmayan tercümanlarda bulunabilmektedir. Şayet BANF’ın tercümanından memnun değilseniz bunu direk raportöre istemediğinizi söylemeniz gerekmektedir. Bu durumda tutanağı hemen imzalamayın. Size yazılı olarak Türkçe metni vermesini isteyin yada incelemek üzere beraberinize almak istediğinizi bir tercümana yada avukata göstermek istediğinizi yanlışlık varsa düzelteceğinizi belirtiniz. Endişe etmeyin Almanya’da hukuk çok güçlü bir şekilde işlemektedir.

Raportör(Karar Verici) ilticaya neden olan sizin mağduriyetinizi sunacağınız bilgi ve belgeler ışığında, mağduriyetinizin tamamını anlatana kadar sizi dinleyecektir.

Raportör sizi ve mağduriyetinizi kanunlar ve mevzuatlarda belirlenen kriterler çerçevesinde dinleyerek, mağduriyetlerinizin hangi kanunlara ve mevzuatlara denk geldiğine bakarak karar verecektir. Bundan dolayı çok konuşmak, çok olaylar anlatmak, çok bilgi ve belge sunmak değil, aşağıda belirteceğimiz kanun mevzuatlarına uyan bilgi ve belgeler ışığında konuşmanız gerekmektedir. Raportör sizi dinlerken Almanya’ya geliş sebebiniz ve kendi ülkenize veya geldiğiniz ülkeye neden dönemezsiniz, dönerseniz sizi ne gibi tehdit ve tehlikeler beklediğini aşağıdaki kriterler ışığında değerlendirmektedir;

NOT: Raportör bizzat sizin kendi mağduriyetinize bakacaktır. Bundan dolayı önce kendinizi sonra eşinizi ve çocuklarınızı daha sonra mesai arkadaşları ve en son genel fotoğraftan bahsedilmelidir. Dolayısı ile BEN merkezli mağduriyetinizi konuşmak mülakatınızın olumlu geçmesi için daha etkili olacaktır. Zamanı verimli kullanmanız açısından ben merkezli konuşurken genel olayların içerisinde medya yada sosyal medyada yada kanunlarda adres gösteriliyorsanız ve adınız geçiyorsa o zaman bahsetmeniz daha uygun olacaktır.  

 • Almanya anayasası Madde16a [sığınma hakkı]
 • Almanya iltica kanunu Madde3,Madde4,Madde26
 • Almanya oturum kanunu Madde60
 • Avrupa insan hakları sözleşmesi maddeleri Madde5,Madde15, bu sözleşmenin 4, 6, 7, 12 inci protokolleri ve diğer maddeler (can güvenliği, hukuksuz yargılanma, işkence, örgütlenme hakkı, eğitim hakkı, fikir hürriyeti, haber alma özgürlüğü, zalimce eylemler)
 • Kronik sağlık problemleri
 • Ülkenizde idam olup olmadığı
 • Ülkenizde sizi bekleyen tehdit ve tehlikelerin olduğunu
 • Geldiğiniz ülkeyle kendi ülkeniz arasında geri iade anlaşması olup olmadığı
 • 28 Temmuz 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statütüsüne Dair Sözleşme 3.Madde ve fıkraları (sığınma maddeleri)

Yukarıda bahsedilen kriterlerle ilgili referans alınan kanun maddeleri ekteki linkte bulunmaktadır.

https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-S%C3%BCreci-Koruma-h%C3%BCk%C3%BCmlerinin-dayand%C4%B1%C4%9F%C4%B1-yasa-maddeleri_T%C3%BCrkce-4.pdf

Yukarıdaki kriterler ve söz konusu kanunlar çerçevesinde 2. Mülakatı detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağız.

İkinci mülakatta raportör kimlik tespitini yaptıktan sonra ilticanıza gerekçe teşkil eden nedenleri ve mağduriyetlerinizi dinlemek üzere size 2 soru soracaktır;

1.soru: Almanya’ya neden geldiniz?

2.soru: Kendi ülkenize yada geldiğiniz ülkeye geri dönerseniz başınıza ne gelmesini umuyorsunuz?

şeklinde soru soracaktır ve yaşadığınız bütün mağduriyetleri bilgi belgeler ışığında bu kısımda anlatacaksınız.

Dolayısı ile raportör sözünüzü kesmeden sizi anlamaya çalışacaktır. Siz konuşurken anlattığınız olayların tutarlılığına çelişki olup olmadığına ve inandırıcılığına bakacaktır. Bu çerçevede sizler konuşurken röportörün kafasında bir soru oluştuysa size aynı konu ile alakalı farklı sorular sorabilir. Ya sizi çelişkiye düşürmek isteyebilir ya da bir çelişki yakalamış olup o çelişkiyi gidermek isteyebilir. Panik yapmadan sakin bir şekilde bu durumu izah etmeniz gerekmektedir. Raportör sizi tercüman vasıtası ile dinleyeceğinden dolayı tane tane ve kısa cümlelerle tercümanın anlayacağı şekilde konuşmak gerekmektedir. Bundan dolayı konu bütünlüğünü bozacak uzun cümlelerden kaçınmak, aynı zamanda birbiri ile alakası olmayan konuları bir paragraf içerisinde anlatmamak gerekmektedir. Bu sebeple anlatacağınız olayları kronolojik bir sırayla bilgi ve belgelerin yardımıyla anlatmanız, bir olay bitmeden diğer olaya geçmemeniz gerekmektedir. İstisnai durumları saymazsak yaklaşık 4 yada 5 saat mülakat vereceğinizi düşünerek tercümanın tercüme edeceğini, raportörün de tutanak tutacağını hesaba katarak olayları kronolojik sıraya göre yürütmeniz sağlıklı olacaktır. Bundan dolayı bu süre zarfında 10 12 tane yaşadığınız mağduriyetten bahsedebilirsiniz. Zamanı doğru kullanma açısından 20 ye yakın mağduriyetinizi bilgi ve belgeleri ile beraber en güçlü delilden en zayıfa doğru önceden çalışmanız gerekmektedir. Herbir mağduriyetinizi yaşanmış hikayenizle anlatıp belgeyi sununuz yada belgeyi sunun yaşadığınız korkuları, endişeleri, tehdit ve tehlikeleri anlatınız. Eşinizle yada bir arkadaşınızla karşılıklı birbirinize anlatarak çelişkiden kurtulmak tutarlı ve inandırıcı olmak için çok önemlidir. Raportör size Almanya’ya neden geldiniz derken sizin kim olduğunuza ve hangi sebep ve mağduriyetle Almanya’da olduğunuza bakar, bununla birlikte ülkenizi ve yaşadığınız yeri neden terk etmek zorunda kaldığınıza bakar, ayrıca Almanya’nın hangi özelliklerinden dolayı seçtiğinize bakar. Örneğin; ben çocukluğumdan beri şu sosyal grubun içerisinde öğretmen, idareci, yönetici olarak çeşitli pozisyonlarda bulunduğum gibi yaptığım çalınmalardan dolayı aktif, etkin tanınan bilinen önde gelen insanlardan biri idim. Bu nedenle hakkımda yapılan asılsız ihbarlar ve politik-siyasi baskılar nedeni ile devlet tarafından hakkımda hukuksuz uygulama yapılarak soruşturma, yakalama, tutuklama, göz altı iddianame düzenleyerek beni takibe aldı bu yüzden haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalarak hapse atılacağım ve uzun süre hapiste kalarak özgürlüğümden olacağım, işkence göreceğim. Bu sebeple tehdit ve tehlike altındayım. Ülkeme geri dönersem hapse atılır ve işkence görürüm. Geldiğim ülkeye geri dönemem çünkü geldiğim ülkeyle kendi ülkem arasında iade anlaşması bulunmaktadır. Bu nedenle demokrasinin, özgürlüğün, hukukun ve insan haklarına saygının olduğu beni ülkeme iade etmeyeceğine inandığım Almanya’ya sığındım. Yukarıdaki örnekte de görüleceği gibi kim olduğunuz hangi mağduriyetten dolayı burada bulunduğunuz kendi ülkenize neden dönemeyeceğiniz ve Almanya’yı seçme nedeniniz özet örnek olarak ifade edilmiştir.

Raportör sizi dinlerken önce (siyasi sığınmacı) azul hakkınız bulunup bulunmadığına akacaktır. Almanya anayasası 16a maddesinde “Siyasi nedenlerle kovuşturulanlar, sığınma hakkına sahiptir” ifadesine göre siyasilerin devlet ve devlet kurumlarına, topluma, medyaya yapmış oldukları baskı, zulüm şiddet nedeni ile sizlerin siyasiler sebebiyle haksızlığa uğrayıp uğramadığına bakacaktır. Burada ülkenin genel fotoğrafından değilde sizin şahsınıza ve ailenize yönelik, çalıştığınız kurumlara yönelik siyasilerin yapmış olduğu baskı, zulüm, şiddetten bahsetmeniz gerekmektedir. Şayet böyle bir durumda iseniz bu sefer raportör sizlerin TAKİPTE olup olmadığınıza bakacaktır. TAKİPTE demek,

 1. a) devlet tarafından,
 2. b) devlete veya devletin egemenlik alanının önemli bölümlerine hükmeden partiler veya örgütler tarafından veya
 3. c) uluslararası kuruluslar da dahil olmak üzere (a) ve (b) bentlerinde belirtilen aktörlerin; ülke içersinde bir kaçıs alternatifinin mevcut olması hali dısında ülkede devletin yönetim gücünün mevcut oldugu veya olmadıgı durumu dikkate alınmaksızın kanıtlanmıs bir sekilde takibata karsı koruma saglayacak durumda olmamaları veya bu iradeye sahip olmamaları halinde gayrı resmî aktörler tarafından yapılabilir, ülke içinde baska bir kaçıs seçeneginin olması halinde, durum başkadır.

Yani devlet kurumları tarafından hakkınızda düzenlenmiş olan yakalama, tutuklama, soruşturma, göz altı, iddianame gibi hakkınızda devlete ait tutanakların bulunması. O zaman siz devlet tarafından takip ediliyorsunuz demektir. Takipte olduğunuzu kanıtlamanız ve belge sunmanız gerekmektedir. Bu bölümde belgesiz ifadenin çok inandırıcılığı bulunmadığı için raportör “evimi polis bastı” gibi ifadeleri inandırıcı bulmamaktadır ve sizin takip edildiğinizi düşünmemektedir. Bu “TAKİPTE” bölümünde ihbar, fişleme, tehdit, tehlike, hukuksuzluk, işkence gibi mağduriyetlerinizden bahsetmeniz gerekmektedir. Örnek: birgün kurumda çalışırken “senin çocuğun ……..ların okulunda okuyormuş ve seninde ………ların bankasında hesabın varmış” diyerek bana karşı hakaretler ve küfürler savurarak onur kırıcı ve aşağılayıcı insanlık dışı muamele ederek beni kurumdan kovdular. Hakkımda yapılan bu fişleme neticesinde polis evimi bastı eşimin çocuklarımın ve mahallelinin gözü önünde bana bir vatan haini muamelesi yapılarak ifşa edildim. Bu sebeple savcılık asılsız ihbarlar sebebiyle beni tutuklama istemiyle mahkemeye sevketti. Bu aşamada polis ve savcılık neden tutuklandığımı ve iddia edilen suçları söylemedi, haklarımı okumadı.  Hakim ise siyasi baskılar yüzünden beni hapse attı. Yada savcılık adli kontrol şartı ile tahliye etti, beni takibe aldılar, yakalanmam durumunda hukuksuz bir şekilde hapse atılacağım, özgürlüğümden alıkonulacağım. Burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde5 bahsedilen özgürlük, güvenlik ve yaşam hakkı engellenmiştir. Bu haklarınızı örnekleri ile birlikte anlatmanız gerekmektedir. (bknz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde5)

NOT: Şayet devlet tarafından takip edildiğinizi düşünüyorsanız, bu durumda takip edildiğiniz andan itibaren devlet ve devlet kurumları ile herhangi bir irtibatınız olamaz. Örneğin; hep yakalama, tutuklama, soruşturmanız olduğunu söylüyorsunuz fakat emniyete 3 4 defa pasaport almaya gittiğinizi söyleyip pasaport alamadığınızı söyleyip mağduriyetinizi anlatmaya çalışıyorsunuz ancak burada çelişkiye düşerek inandırıcılığınızı kaybediyorsunuz. Çünkü takipteyseniz devletin sizi yakalaması gerekir. Böyle yaparak farkında olmadan devletin sizi yakalamadığını ve takipte olmadığınızı göstermiş oluyorsunuz. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Eğer hakkınızda yakalama, tutuklama, soruşturma gibi tutanaklar ve belgeler yok ise devlet tarafından takip ediliyorum demeyiniz. TAKİPTE konusunu avukat tutamadığımdan dolayı yada avukatım içerde olduğundan dolayı hakkımda yakala ve tutuklama ile alakalı işlem olup olmadığını bilmiyorum diyebilirsiniz. Asıl mağduriyetlerinizi siyasi sığınma yada takip konusu olarak değil sosyal bir gruba ait olan mağdur mülteci sıfatı ile anlatmanız gerekecektir. Mülakat devam ederken raportör sizin anlattığınız olayların hangi kanun maddesine uyduğuna bakar. Bu nedenle raportör sosyal bir gruba ait olduğunuzdan dolayı almanya iltica kanunu Madde3,4 ve 26 ya bakarak sizlerin baskı zulüm, şiddet, işkence, insan onurunu kırıcı aşağılayıcı insanlık dışı muamelelere maruz kalıp kalmadığınıza yaşadığınız korku endişelere, kendinizi yaşadığınız ülkede güvende olup olmadığınıza bakacaktır. Örneğin, yönetim kurulu üyesi olduğum bir konfederasyonun Aralık 2015’te yapılan bir oteldeki toplantısına katılmıştım ve başkanımızın hükümete yönelik haklı eleştirileri neticesinde bende ayakta alkışlayanlardan biriydim. Bu nedenle cumhurbaşkanı tarafından o toplantıya katılıp ayakta alkışlayanlar hakkında gerekli işlemler yapılacak diyerek toplantıya katılanları tehdit etti bende o toplantıya katılanlardan biri olarak tehdit ve korku altındayım. Sosyal gruba ait olduğunuzdan dolayı facebook, twiter, instagram gibi sosyal medya hesaplarından ve watsup gibi mesajlaşma iletişim kanallarından karşılaştığınız hakaretler, küfürler, onur kırıcı söylemler gibi olayları duygu ve düşüncelerinizle birlikte ekran çıktılarını da vererek anlatmanız gerekmektedir. Hatta gazete, dergi, tv, radyo gibi siz veya ailenizin, mesai arkadaşlarınızın yada çalıştığınız kurumların adları bir iftira, bir yalan karalama haberleri varsa bunları burada bahsetmeniz gerekmektedir.KHK’lar gibi hukusuzluklarla hak gasbı yapılıp suçsuz yere hapse atılma; uzun tutukluluk süresi gibi belirsizlikler; bununla birlikte işkence görme; can korkusu yaşama; aile, akraba, toplumsal baskıya maruz kalarak tecrit edilme ve bundan dolayı ötekileştirilme; baskı, zulüm, şiddet görme; ihbar gibi insanlık dışı uygulamalara karşı hakkınızı arayamamak; ayrıca abonesi ve üyesi olduğunuz medya kuruluşlarının kapatılmasıyla haber alma özgürlüğünün elinizden alınması; özgürce fikrinizi beyan edebildiğiniz sosyal medya hesaplarında sahsınıza ve ailenize karşı küfür, hakaret, insan onurunu kırıcı tehditler almanız sonucu kendinize ve aile bireylerinize zarar gelmemesi için sosyal medya hesaplarınızı kapatmanız; Çocuklarınızı kendi inandığınız değerlere göre yetiştirdiğinız okul ve kurumların kapatılması; diğer okullarda çocuklarınızın tehdit, baskı ve mobbinge maruz kalması; devlet, toplum ve aile fertleri tarafından takip edilip ihbar edilme korkusundan dolayı çok sevdiğiniz ülkenizi terketmek zorunda kalmanız Almanya’ya iltica gerekçelerinizden bazıları olabilir.

 

Raportörün diğer bir baktığı olay ise korku maddesidir. Örneğin, her bir siren sesi duyduğunuzda her bir kapı tıklamasında, eşinizin evden gidip eve döner mi acaba endişesinden, nezarete alındığınızda işkence görme, tecavüze uğrama vb. korku ve endişelerinizi mümkün mertebe belgeleri ile birlikte haklı sebeplere dayanarak anlatmanız, anlatırken de ruh halinizi yansıtmanız etkili olacaktır. Raportör sizin beden dilinize dikkat etmektedir. Anlattığınız olaylarla beden diliniz uyumlu olmalıdır. Bu nedenle raportör korku ve endişelerinize bakarken aşağıdaki kanun maddelerini referans alacaktır.

 1. Irkı, dini, uyruğu, siyasi düşünceleri ve belirli bir sosyal gruba mensubiyeti yüzünden vatandaşı olduğu ülkede zulme uğrayacağına dair haklı nedenlere dayalı korkularının bulunması,

2.

 • Vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanamaması veya yararlanmak istememesine yol açan korkular taşıması,
 • Bu korkularından dolayı vatandaşlığını taşıdığı ve önceden ikamet ettiği ülkesinin dışında halen vatansız kimse olarak yaşıyor olması, bahse konu korkuları nedeniyle vatandaşı olduğu ülkesine dönememesi veya dönmek istememesi nedeniyle vatandaşı olduğu ülke dışında ikamet ediyor olması şartları aranır.

 

Örneğin; yaşadığınız yerde arkadaşınız, akrabanız ve mahalleli tarafından dışlanma, selam ve irtibatlarını kesme bunun neticesi olarak devlete ve topluma ihbar edecekleri korku ve endişesi yaşama, toplum tarafından linç edilme, devlet tarafından hapse atılma korkusu yaşama gibi…

 

Raportörün diğer bir bakacağı şey ise size karşı zalimane bir eylem olup olmayacağı maddesidir. Zalimane eylemler kanun maddesinde aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır;

 • Cinsel şiddet de dahil olmak üzere fiziksel ve psikolojik şiddet içeren eylemler(hapishane ziyaretlerinde yapılan üst baş arama uygulaması yada elbisesiz bırakılma),
 • Ayrımcı nitelikte olan veya ayrımcı bir şekilde uygulanan yasal, idari, kolluk veya yargısal önlemler(siyasiler tarafından adres gösterilen bir sosyal gruba ait olduğunuzdan dolayı devlet mekanizmalarının peşin hüküm vermeleri),
 • Orantısız veya ayrımcı nitelikte adli kovuşturma veya cezalandırmalar,
 • Orantısız ve ayrımcı nitelikte cezalandırmaya neden olan adli temyiz hakkının engellenmesi,
 • Belirli bir cinsel gruba veya çocuklara yönelik eylemler bu Kanun’un uygulanması bakımından zalimce eylem kapsamına girer.

Zalimce eylem nedenleri kanunda şu şekilde izah edilmiştir;

 • Bir grubun özel bir toplumsal grup olarak kabul edilmesi için
 1. a) Grup üyelerinin doğuştan gelen özellikleri paylaşması veya değiştirilemeyecek ortak geçmişe sahip olmaları veya kimliklerinin temel bir unsuru olan ve feragat etmeye zorlanamayacakları karakteristik bir inancı paylaşmaları,
 2. b) Grubun bulunduğu çevre tarafından cinsel tercihleri nedeniyle farklı olarak algılanmasından kaynaklanan özel bir kimliğe sahip olması durumu, cinsel kimliğinden dolayı zalimce eylemlere maruz kalması durumu ve bu durumun belirli bir sosyal gruba mensubiyetten kaynaklanan zalimce eylem niteliğinde olması
 • Kültürel, etnik, dilsel kimlik, ortak coğrafi veya siyasi köken veya diğer bir devletin nüfusu ile ilişki temelinde tanımlanan ve vatandaşlıkla sınırlandırılmayan milliyet durumu,
 • Deri rengi, soy veya belirli bir etnik gruba aidiyetten kaynaklanan ırki durum,
 • Deist veya ateist düşüncelere sahip olma, çeşitli ibadetlere biçimlerine ve dini aktiviteler katılma veya katılmama, dini düşüncelerin ifadesi veya herhangi bir din tarafından emredilen kişisel ya da toplumsal davranışlarına uymayı kapsayan dini durum

 

Zulmün olmaması için en önemli kriter zulme karşı etkili ve sürekli koruma sağlanabilmesidir. Zulme karşı karşı etkili ve sürekli koruma sağlanamadığı için zulüm devam etmektedir. Siz sosyal bir gruba ait olduğunuzdan dolayı yada irtibatınız iltisakınız ve mensubiyetiniz varsa “bir sosyal soykırıma tabi tutuluyorsanız” ve Avrupa insan hakları sözleşmesinde belirtilen haklarınız elinizden alındı ise siz zalimane bir uygulama ile karşı karsıyasınız demektir. Bu çerçevede Avrupa insan hakları sözleşmesinde belirtilen haklarınızı okumanızı tavsiye ederiz. Neden kendi ülkenize dönemezsiniz şeklinde raportör size soru sorduğunda ülkenizde idam olmadığını ve 2004 te kaldırıldığını ve dolayısı ile başınıza bir şey gelmeyeceğini düşünebilir. Bundan dolayı idamdan daha beter bir madde olan 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 121. Maddesinden bahsetmeniz daha iyi olacaktır.

“(2) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

Bu madde çerçevesinde Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesinde bir kendini bilmez 3 4 kişiyi öldürmüştür ve kanunun bana verdiği yetkiyi kullandım demiştir. Bu sebeple hakkımdaki iddialardan dolayı ülkeme geri döndüğüm takdirde beni herhangi bir kişi öldürse yada yaralasa hakkımı arayacağım bir merci bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkeme döndüğüm takdirde öldürülme korkusu yaşıyorum. İltica ettiğim için vatan haini sayılacağım. Kaçtığımdan dolayı hakkımdaki yakalama kararı tutuklamaya dönüştürülerek hapse atılacağım ve işkence göreceğim. Bu nedenle ülkeme gidemem. Son olarak, neden başka bir ülke değil de Almanya dedikleri takdirde diğer ülkelerle kendi ülken arasında suçlu iade anlaşması olduğundan dolayı kaçırılarak zorla ülkeme gönderilme ve iade edilme korkusu olduğu için Almanya dışında bir ülkeye gitmek de benim için güvenli değildir.

Mülakatınız tamamlandıktan sonra raportör sizi tercüman vasıtası ile anlattığınız olayları tercüme ettirerek onaylayacaktır. İmza attığınız takdirde tercümanın anlattıklarını ve raportörün tutanağını kabul etmiş ve onaylamış sayılacaksınız. Bu aşamadan sonra verilecek kabul yada ret cevabını bekleyeceksiniz. Şayet mülakattan sonra hakkınızda bir gelişme olursa bu konu ile alakalı bilgi ve belgeleri ikinci mülakatı yaptığınız yere iletmeniz faydalı olacaktır.

Yararlanılabilecek Kaynaklar:

 1. İltica değerlendirme kriter kanunları

https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-S%C3%BCreci-Koruma-h%C3%BCk%C3%BCmlerinin-dayand%C4%B1%C4%9F%C4%B1-yasa-maddeleri_T%C3%BCrkce-4.pdf

2.Almanya İltica Kanunu

https://ilticahaberleri.com/almanya-iltica-yasasi-turkce-tam-metin/

3.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Hazırlanması Gereken Belge Listesi

https://ilticahaberleri.com/iltica-islemlerinde-avrupa-insan-haklari-sozlesmesinin-onemi/

4.BANF’ın Almanya iltica videosu

https://www.youtube.com/watch?v=C81UxACPF_s&list=PL6rNNLfRSc7MPWdqZ0O4ZK2Z2atVPUeBL

5.İkinci Mülakat Teknik Açıklama

https://www.youtube.com/watch?v=WhTiiJFFFOY

 

 

Başlıca İlticanın reddine neden olan sebepler

-Tutarsızlık;

-Yalan bayan;

-Belgede tahrif;

-Beden dili (aşırı rahatlık ya da tiyatro yapma);

-Dağınık sunum yapma kafa karışıklığına neden olma, raportörün olaylar arasında bağlantı kuramaması;

-Doyurucu ve hukuki olmayan gerekçeler, genel ifadeler; (kendiniz dışında herşeyi anlatmanız ama kendi mağduriyetlerinizden bahsetmemeniz)

-Raportörün tutum ve davranışı (raportörler olaya realist, hukuki bakmaktadır; yaşanan olayların bizzat sizinle alakasına ve bizzat size etkisine bakmaktadır, ülkede yaşanan genel durumla ilgilenmemektedir.)

-Tercüman hataları (Çok nadir de olsa bazı tercümanların yanlı ve taraflı tercüme yapmaları, demediklerinizi demiş gibi tercüme etmesi; veya farklı bir ülkeden olmaları nedeniyle Türkçe’ye tam hakim olmamaları) Tercümanı red etme hakkınız bulunmaktadır; zor da olsa bunu raportöre söyleyin. Açıklayacağanız olaylardaki ülkenize özel terminolojilerin tercümelerini yanınızda bulundurun. Örnek: Kayyım=Treuhänder vb.

İltica Statüsü Karar Türleri
1. Asyl / Sığınma hakkı; tehdit ve zulüm uygulamaları siyasi sebeplerle oluyorsa o kişiye Asyl / Sığınma statüsü verilir.
2. Flüchtlingsschutz / iltica hakkı; tehdit ve zulüm uygulamaları siyasi saiklerden değil kişinin dini tercihi, ideolojik aidiyeti, ırkı, cinsel tercihi ya da herhangi bir sosyal gruba aidiyetinden kaynaklanıyorsa o kişi için Flüchtling Schutz / ilticacı statüsü verilir.
3. Subsidiäre Schutz / Yardımcı Koruma; başvuru yapan kişinin hem Sığınmacı/Asyl hem İlticacı/Flüchtling koşullarını sağlamaması ve fakat ülkesinin güvenli ülke statüsünde olmaması durumunda verilir.
4. Abschiebungsverbot / Deport Yasağı; eğer yukarıdaki üç tür kabul şartları bulunamamışsa ve beraberinde ülkesine gönderilmesi sağlık, özgürlüğünün kısıtlanması vb. sebeplerden ötürü AIHM sözleşmesine aykırılık durumu oluşturursa verilen karar türüdür. Kendi ülkesine dönmesiyle durumu ağırlaşacak bir hastalığı olması, hastalığının kendi ülkesinde tedavi edilemeyecek koşullarda olması. Bu karar turunu Mahkeme alır, deport yasağı verilen kişi deport edilemez

Almanya’da Sosyal Yardımlar

1-işsizlik Parası

Yalnız yaşayan biriyseniz 359 Euro,
Reşit veya eşi olmayan biriyseniz 323 Euro,
15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış biriyseniz 287 Euro,
6 – 13 yaş aralığında çocuklar için 251 Euro,
0 – 5 yaş aralığı çocuklar için de 215 Euro işsizlik maaşı alabilirsiniz.

2- Kira Yardımı

İşsiz Kalınması durumunda ailenin kaldığı evin kira, ısınma, su vb. giderlerinin tamamı ödenir.
Aile’den birisi çalışıyor ise fakat maaşı yeteri kadar yüksek değilse devlet tarafından hem kira için hem çocuk bakımı için maaşa ek takviye yapılır.

3-Evebeyn Parası / Elterngeld

Yeni doğan çocuğunuzun doğumundan sonra maddi destek amacıyla ödenen bir paradır. Miktarı son aldığınız maaşa göre verilir ve yaklaşık 350-400 Euro’dur, en fazla 14 ay faydalanabilirsiniz. Aldığınız diğer sosyal yardımlar size ödenen ana-baba parasından kesilir. Lütfen bunu dikkate alın.

4-Çocuk Parası / Kindergeld

Çocuklara daha iyi bakım için Devlet tarafından herkese verilen aylık devlet yardı mıdır.
Birinci çocuk için; 194,00 EUR
İkinci çocuk için; 194,00 EUR
üçüncü çocuk için; 200,00 EUR
Sonraki her çocuk için; 225,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer İçerikler

Geçim sıkıntısından intihar edenleri suçlayan yandaş Tahir Sarıkaya da Paramount Otel’in beleşçisi çıktı

admin

HAKKI TUTUP KALDIRAN İNSAN

admin

HDP binasına saldırı: Polis tüm kamera kayıtlarını sildi, saldırgan tutuklandı

admin

6 yorumlar

kıvanç Temmuz 9, 2018 at 2:52 pm

Benim oğlum 15 yaşında ve almanyada tek başına iltica edecek ne tür olaylarla karşılaşır dubline takılırmı cevap verirseniz sevinirim

Cevapla
Editör Temmuz 16, 2018 at 12:44 am

Siz nerdesiniz?? Eger ailenizden baska biri Schengen icindeyse Refakatcisi orda diye onu o ülkeye gönderirler. Degilse basvurdugu ülkede genclik dairelerinin yurdunda kalir islemlerini basvurdugu ülke yapar.

Cevapla
cahit Ekim 30, 2018 at 9:44 am

Türkiye de özel sektör de bilinen köklü bir firmanın satış müdürü olarak görev yapıyorum.Evli 2 çocuk babasıyım.İyi de bir işim var.2006 yılından bu yana deistim ve bu kimliğimi paylaştığım an itibariyle sosyal baskı ve aşağılama nedeniyle 4 kere taşınmak zorunda kaldım ve 2007 yılında çalışmaya başladığım şirkette de “neden namaza gitmiyorsun” “ateiste güvenilir mi? ” gibi sorulara maruz kalarak istifa ettim ve rakip bir firmada çalışmaya başladım,Daha sonra istifa ettiğim şirket asılsız suçlamalar ve kendi çalışanı olan tanıklarıyla tarafıma bir dava açtı ve “yeterli delil olmamasına rağmen mahkememiz suçun işlendiğine kanaat getirmiştir” gibi bir karar ile 2013 yılında 2 yıl 1 ay hapis cezası aldım.Temyize gönderdim ve dava şuan yeniden açıldı ve avukatım bu şirketin kamu ile çalıştığını hükümete iş yaptığını ve şansımızın olmadığını iddaa ediyor.Hatta daha ileri giderek “bu adamlara karşı adalet aranmaz” bile diyor.Adil yargılanmadığımı biliyorum ve cezaevinde nelere maruz kalacağımı da biliyorum.Ayrıca eski mahallemden inancımı bilen insanların çocukları okulda oğluma karşı da tavır almış durumda okula her gün aile kortejiyle gidiyoruz.Tehditler alıyorum polis kayıtları mevcut.Ailece psikolojimiz çökmüş durumda iltica etmek istiyorum.Sebeplerim dikkate alınır mı? Dava sürecim devam ediyor bu bir dezavantaj mı? Yardımlarınızı rica ediyorum.

Cevapla
Editör Kasım 1, 2018 at 12:24 am

Iltica yasasi kapsaminda bence gecerli sebepleriniz var. Ancak üc ana konu üzerine yogunlasirlar;
a-Kimliginizi gecmise dönük ispatlamaniz;
b-Size karsi yapilan Mobbing ve Baski ne düzeydeydi;
c-Yasadiklariniz vucut bütünlügünüzü (siddet vb.) ya da psikolojik saglinizi etkiledi mi? Bunlar icin elinizde delil-doktor teshisi vb.- var mi?

Cevapla
cahit Ekim 30, 2018 at 9:47 am

merhaba

Cevapla
Editör Kasım 1, 2018 at 12:20 am

merhaba

Cevapla

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757