Almanya Genel Gündem

Almanya İçin Örnek İltica Başvuru Klavuzu

İltica Başvuru İşlemleri:

Thüringen eyaletinde iltica başvurusunda bulunanlar

Sayın Bayanlar ve Baylar,

Vatanınızı terk ederek Almanya’da siyasi iltica talebinde bulunmaya veya Cenevre Konvansiyonu kapsamında mülteci olarak kabul görmek için başvuruda bulunmaya karar verdiniz. Federal Almanya’ya giriş yaptığınız andan itibaren bu konudaki yetkili makamlarca Thüringen Eyaleti’nde geçici olarak ikamet etmeniz öngörüldü. Thüringen Eyaleti’nin Sosyal Yardım, Aile ve Sağlık’tan sorumlu Bakanlığı’nın bünyesindeki Yabancılar Sorumlusu sıfatı ile size coğrafi anlamda Almanya’nın tam ortasında, yani kalbinde bulunan ve haklı olarak Almanya’nın “Yeşil Kalbi” olarak da tanımlanan Thüringen Eyaleti’ne hoş geldiniz demek isterim. Bu broşürde size iltica başvurusu sahibi olarak burada kaldığınız sürece sahip olduğunuz haklar ile Almanya’da geçerli yasalar dahilinde toplumun sizden beklediği yükümlülüklere yönelik kısa bir giriş bulacaksınız. Size kalacağınız yer, tıbbi bakım imkanları, gelir temini ile ilgili sorularınız, okul ve okul sonrası eğitim, serbest hareket etme imkanlarınıza getirilecek kısıtlamalar, sosyal danışmanlık imkanları ve ülkenize geri dönüş yardımı ile ilgili bilgiler sunulacak. İltica başvurusunun değerlendirilmesi ile ilgili kurallar bu broşürün kapsamına girmemektedir. Bu konu ile ilgili olarak sosyal hizmetler sunan derneklerden özel bilgilendirme broşürleri elde edebilirsiniz. Elbette bu broşürde tüm sorularınıza yanıt vermemiz mümkün olamayabilir. Özellik gösteren sorularınız için kaldığınız yurtlardaki görevlilere müracaat edebilirsiniz. Ayrıca ekte Thüringen Eyaleti’nin ilçe ve kentlerindeki Yabancılar Yetkilileri’nin adreslerinin yer aldığı bir liste bulacaksınız. Yabancılar Yetkilileri’nin icra yetkileri bulunmamakta olup yegane görevleri yabancılara danışmanlık yapmaktır. Elbette bu kişiler tüm sorunlarınızı çözmede yetersiz kalabilirler, ancak bir çok vakada sizi gerekli danışmanlık ve yardım kurumlarına yöneltmede size yardımcı olacaklardır. İltica başvurunuzla ilgili karar verilene kadar Alman toplumuna entegre olma imkanınız da kısıtlı olacaktır. Alman toplumuna entegre olmanızı sağlamaya yönelik devlet yardımlarınızı ancak iltica başvurunuz kabul edilip mülteci statünüz kabul edildikten sonra bekleyebilirsiniz. Diğer yandan Thüringen – duruma göre belki de uzun sayılabilecek bir süre – hayatınızın odak noktası olacaktır. Bu nedenle sizi bazı kısıtlamalara rağmen, Thüringen halkı ile ilişki kurmaya yüreklendirmek istiyorum, komşuluk ilişkileri, dini amaçlı temaslar ve dernekler, çalışma ortamı, duruma göre çocuklarınızın okulları veya spor karşılaşmaları bunun için iyi bir zemin oluşturabilir. Oturduğunuz mahalde dernek ve sosyal kurumların size sunduğu imkanları değerlendirin. Çoğu iltica başvurusu sahibi Almanya’da kaldıkları süreyi Alman dili ile ilgili ilk bilgilerini edinmek için kullanmaktadırlar. Almanca bilmek, Almanya’da devamlı ikamet hakkına sahip olmamanız durumunda bile anlamlıdır. Size yararlı olabilecek bilgilere bu sayede daha kolayca ulaşabileceksiniz ve değerli ilişkileri kurabileceksiniz. Thüringen eyaletinde kaldığınız sürece her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim.

Erfurt, Mayıs 2006 Eckehard Peters Thüringen Eyaleti Sosyal Yardım, Aile ve Sağlık İşleri Bakanlığı bünyesindeki Yabancılar Sorumlusu

 

 1. Thüringen’de kalacağınız yer

Thüringen eyaletine gönderilen tüm iltica başvuru sahipleri gibi siz de Eisenberg’de bulunan eyalete ait ilticacı kabul birimine gönderildiniz. Ortaklaşa kullanılan bu yurt için resmi olarak kullanılan tanım, ön-kabul tesisi’dir. İltica Başvuruları Yasasına göre ön kabul tesisinde geçireceğiniz süre üç ayı geçemez. Çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler yanlarında ebeveynleri olmaksızın ülkeye giriş yaptıklarında ön-kabul tesisine değil Gençlik Dairesi tarafından belirlenen Kinder – und Jugendhilfe’nin bir yurduna yerleştirilirler. Normal olarak Eisenberg’de ikamet etmeye başlamadan önce Göç ve Göçmenlerden sorumlu Federal Daire tarafından iltica başvurusunda bulunmanız ve vatanınızda ne gibi bir tehlikeye maruz kaldığınız ve hangi nedenle Federal Almanya’ya sığınmak istediğinizi belirtmenize imkan veren geniş çaplı bir görüşme yapma fırsatı sunulur. İltica başvurunuz konusunda derhal karar verilemediği durumlarda, en geç üç ay içerisinde Thüringen eyaletinin herhangi bir ilçesine veya bağımsız bir kentine aktarılırsınız. Thüringen eyaletinde altı tane ilçesi bulunmayan kent ve on-yedi adet ilçe bulunmaktadır. Kent ve ilçelerin Eisenberg’de olduğu gibi iltica başvurusu sahiplerinin toplu olarak kaldığı ortak yerleşim yurtları bulunmaktadır. Bu yerleşim birimleri eyaletin tamamına yayılmışlardır, bazıları kentlerde, diğerleri ise daha kırsal alanlarda bulunmaktadır. Prensip olarak gelecekte kalacağınız yerin seçiminde sizin herhangi bir tercih hakkınız bulunmamaktadır. Thüringen Eyaletinin İdari Birimler Dairesi boş kapasiteye göre sizin için kalacak bir yer belirler. Ancak yakın aile bireylerinizin Almanya’da iltica başvurusu sahibi olarak yaşamaları durumunda, aile olarak aynı mahalde yerleştirilmek üzere başvuruda bulunabilirsiniz. Almanya’da kaldığınız sürenin bir yılı aşması durumunda, özel bir konuta, yani Sosyal İşler Dairesi tarafından kiralanan bir konuta taşınmanız mümkün olabilmektedir. Bu imkan özellikle çocuklu aileler için geçerlidir, fakat özel bir konuta taşınmak için talepte bulunma hakkınız yoktur. İlgili makamlar özel bir konutta kalışınızın devlete ek bir masraf getirmemesine özen göstermekle yükümlüdürler. Müşterek kullanılan yerleşim birimine, yani yurda geçişiniz ile birlikte otomatik olarak ilgili ilçe veya kent için oturma müsaadesi alırsınız. Bu sayede kaldığınız ilçe veya kent dahilinde serbestçe hareket edebilir, ancak bu ilçe veya kenti izinsiz olarak terk edemezsiniz. Yaşadığınız ilçenin sınırları dışarısına çıkmak için Yabancılar Dairesi’nin düzenleyeceği özel bir belgeye, “izin kağıdı” denen belgeye ihtiyacınız olacaktır. Yabancılar Dairesi haklı gerekçelere dayanan durumlarda sizin için bu belgeyi düzenleyecektir. Kural olarak bu tür belgelerin düzenlenmesi harca tabidir. Yaşadığınız ilçeyi bu belge olmaksızın terk etmemeye özen göstermeniz gerekir, çünkü tekrarı halinde bu fiil bir suç olarak değerlendirilir. 14 günü aşkın süre ile ortak yerleşim birimine gelmediğiniz takdirde, ikamet kaydınız silinir ve “bilinmeyen bir mahale taşınmıştır” ibaresi düşülür. Dilediğiniz an geri dönüş yapabilirsiniz. Ancak yerleşim biriminden ayrı kaldığınız sürece hayati ihtiyaçlarınız için maddi destek alamazsınız. Bu durumda yetkili makamlar uzak kaldığınız dönemde yaşadığınız ilçe veya kenti niçin izinsiz olarak terk ettiğiniz ve uzun sürede sosyal yardım almadan yaşayabildiğinize göre bu tür desteklere ihtiyacınız olup olmadığı sorusunu da gündeme getirirler. İltica başvurunuzla ilgili olarak yürütülen sürecin sonunda ilticaya hak kazanmanız durumunda, belirli bir kent veya ilçede zorunlu olarak bulunma yükümlülüğünüz kaldırılır ve artık ortak yerleşim mahallinde, yani yurtta ikamet etmenize gerek kalmaz.

 1. İltica Başvurusu sahibi olarak geçiminizin teminat altına alınması

Almanya’ya geldiğiniz anda, yeterli maddi imkanlarınız bulunmadığı takdirde, devlet size temel ihtiyaçlarınızın karşılanması için gereken maddi yardımı yapacaktır. Geldiğiniz ülkede kendinize ait bir geliriniz veya servetiniz bulunmaması halinde kendinize gelir temin edebileceğiniz döneme kadar devlet yardımı alma hakkınız bulunmaktadır.  İltica başvurularını düzenleyen yasada iltica başvurusu sahiplerinin ne gibi taleplerde bulunabilecekleri de açıklığa kavuşturulmuştur. Yasada para yardımı yerine öncelikle ayni yardımların yapılması öngörülmektedir. Ayni yardıma örnek olarak ısınma, elektrik ve enerji giderleri, su masrafları ile mobilya veya ev eşyası gibi kullanımınıza sunulan imkanları sayabiliriz. Gıda malzemesi ve diğer ihtiyaç duyduğunuz günlük tüketim ürünlerini kendi alışkanlıklarınız doğrultusunda kendiniz temin edebilirsiniz. Ancak bunun için ana kural olarak nakit para yerine alışveriş kuponu veya alışveriş kartı gibi her ay belirli bir miktar yüklemenin yapıldığı ödeme yöntemleri tercih edilir. Size sunulan yöntemlerden birisi ile ödeme yapabilirsiniz. Ortaklaşa kalınan birimlerde, yani yurtlarda görevli yetkililer bu tür kartlarla hangi mağazalardan alışveriş yapabileceğinize dair size gereken bilgiyi vereceklerdir. Kartlı ödeme sistemlerinde yüklenen miktarı her ay düzenli olarak tüketmeniz tavsiye olunur, çünkü bir aydan artan miktarı bir sonraki aya aktarmak mümkün olamamaktadır. Bu durumda kartınızda kullanılmayan miktar yanacaktır. Kartta kalan miktarın ödenmesi ise ancak çok küçük miktarlar için mümkündür. Toplam olarak iltica başvurularını düzenleyen yasa bağlamında size aşağıdaki miktarlarda aylık ödeme yapılmaktadır. ƒ

 • Hane başına 184,07€ ƒ
 • yaşını doldurana kadar her çocuk için 112,48€ ƒ
 • Diğer tüm aile bireyleri için 158,50€

Bu yardımlarla gıda malzemesi, elbise, sağlık ve vücut bakımı ile ilgili malzemeleri ve buna benzer ürünleri temin edebilirsiniz. Öte yandan bu tür günlük tüketim malzemeleri ve ihtiyaç malzemeleri size bulunduğunuz birimde ücretsiz olarak sunulduğu için (örneğin elektrik ve enerji giderleri gibi) sosyal işler dairesi bu tür yardımların bir kısmına sizin adınıza el koyma hakkına sahiptir. Bu tür yardımların yanı sıra size bir de “cep harçlığı” ödenir. Nakit olarak ödenen bu parayı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aşağıda bu miktarın en güncel tutarlarını görebilirsiniz. ƒ

 • yaşını dolduruncaya dek tüm çocuklara aylık 20,45€. ƒ
 • yaşını aşan bireylere aylık 40,90€.

Çok özel durumlarda daha farklı yardımlar da yapılabilmektedir. Buna örnek olarak çocukların özel ihtiyaçlarını, örneğin yeni doğan bebeğe yapılacak ilk harcamaları, okul gezisi için yapılacak ödemeleri veya hamilelere yapılacak ödemeleri gösterebiliriz. İltica başvurunuz hakkında üç yılı aşkın bir süre zarfında karar verilememesi durumunda, Alman vatandaşları için geçerli olan sosyal yardım katsayısı paralelinde belirlenen daha yüksek tutarlı maddi yardımlar alma hakkınız bulunmaktadır. Çalıştığınız işten elde ettiğiniz bir geliriniz olması durumunda (bakınız madde 4) – gelirinizin miktarına bağlı olarak – çok düşük miktarda sosyal yardım alabilirsiniz, hatta hiç alamayabilirsiniz. Çalışarak elde ettiğiniz gelirden kaldığınız yer için de miktarı ilgili sosyal işler dairesi tarafından belirlenen bir ücret ödemeniz gerekir. Sosyal yardımlar da zaman içerisinde kısıtlamaya gidilebilir. Örneğin sosyal işler dairesi tarafından önerilen kamu yararına yönelik faaliyetleri kabul etmek istememeniz durumunda bu yola başvurulabilir. Ayrıca iltica başvurunuzun reddedilmesi ve Almanya dışına çıkmanızın zorunlu hale gelmesi, ancak sizin bu talebe yanıt verecek durumda olmamanız halinde de yapılan sosyal yardımda kısıtlamaya gidilebilir.

 1. Sağlık Bakımı

Tedavi görmenizi gerektiren bir hastalığınızın bulunması veya acil ağrılarınızın olması halinde tıbbi yardım alma hakkınız bulunmaktadır. Acil bir durumun söz konusu olması durumunda, doktora gidebilmeniz için sosyal işler dairesinden onay almanız zorunludur. Mutlaka gerekli olmayan veya daha sonra da gerçekleştirilmesinde sakınca bulunmayan bir tıbbi muayene reddedilebilir. Dolayısı ile acil bir durum dışında doktor size ancak gerekli olan tedavi belgesini sunduğunuz takdirde bakacaktır. Devamlı gittiğiniz pratisyen doktor tarafından uzman bir doktora sevk edilmeniz durumunda ise yeniden bir tedavi belgesine ihtiyaç duyarsınız. Tıbbi bakıma izin verilmesi halinde sağlınızın düzelmesine yardımcı olabilecek araçlar, örneğin ilaçlar, sargı maddeleri ve benzerleri de ücretsiz olarak istifadenize sunulur. Doktora ulaşmak için yapacağınız ulaşım masrafları prensip olarak ödenmez. Ayrıca gözlük ve kontak lens için yapılacak masraflar da karşılanamaz. Takma diş ile ilgili masraflar ise ancak tıbbi açıdan bu tedavinin geciktirilmesinde sakınca bulunması durumunda, karşılanabilir. Bu anlamda diş doktoruna gitmeden önce de bir sağlık belgesi almanız gerekmektedir. Yılda bir kez kendinizi ve yılda iki kez olmak üzere çocuklarınızı önleyici tıbbi bakım hizmetleri için doktora muayene ettirebilirsiniz. Hamile kadınlar ise hamilelik boyunca ve doğum esnasında özel tıbbi bakım ve tıbbi yardım alma hakkına sahiptirler. Çocuklar için ise çocuklara özgü özel tıbbi muayeneler yaptırma imkanı bulunmaktadır. Bunun da ötesinde önemli aşılar ücretsiz olarak sunulmaktadır. Yetişkin bireyler de gönüllü olarak aşılama ve kanserin erken teşhisine yönelik muayeneleri yaptırabilirler. Alkol veya uyuşturucu bağımlısı olan kişilerin temel olarak bağımsızlıktan arındırma tedavisine katılma imkanı bulunmaktadır. Lütfen (alkol ve tütün dışında kalan) uyuşturucu maddelerin edinilmesi ve bu maddelerin ticaretinin yapılmasının Almanya’da yasak olduğunu göz önünde bulundurunuz. Yasa dışı uyuşturucuların ticaretinin yapılmasına veya bunların başkalarına aktarılmasına aracılık edilmesine 5 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini gözden uzak tutmayınız. Yabancı statüsünde bulunan bir kişi uyuşturucu maddeler yasasına aykırı davranması durumunda yurt dışına gönderileceğini aklından çıkartmamalıdır. Bu konu ile ilgili danışmak istediğiniz sorunlarınızın bulunması durumunda, bağımlılara yönelik danışmanlık merkezlerine başvurabilirsiniz. HIV (AİDS) veya diğer bulaşıcı hastalıklara yakalanan kişilere özel yardım yapılır. Thüringen’de bulunan AİDS Yardım Merkezi (www.erfurt.aidshilfe.de) sizin için ücretsiz bilgilendirme broşürleri sunar ve size danışmanlık hizmeti verir. Almanya’da özellikle ağır travma geçirmiş iltica başvurusu sahipleri ve göçmenlere yönelik tıbbi ve psikoloji tedavi hizmeti sunan özel merkezler bulunmaktadır. İşkence, tecavüz, çocuklara yönelik cinsel taciz veya cinsel sakatlanma (örneğin kız çocuklarının sünnet edilmesi) gibi durumların kurbanı olmuş kişiler bu kapsamda değerlendirilir. Lütfen bu gibi bir durumla karşı karşıya kaldığınız takdirde sizi muayene eden doktora bunu bildirmekten çekinmeyiniz. Doktor, sosyal yardım elemanı, Thüringen Eyaleti Sosyal Yardım, Aile ve Sağlık İşleri Bakanlığı bünyesindeki Yabancılar Sorumlusu biriminin çalışanları veya sosyal yardım kuruluşlarının çalışanlarına bu konuda itirafta bulunursanız, size gereken yardımın yapılacağından emin olabilirsiniz. Almanya’da herhangi bir suç eyleminin kurbanı olduğu halde bunu söylemekten çekinen kişilere anlayış gösterilmez. Utanması gereken kişi siz değil bu eylemi yapan kişidir. Cinsellik ile ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz: Federal Almanya modern ve aydın bir toplumdur. Bu ülkede insanların cinsel anlamda tabulara yer vermeyen, ancak kişilerin özel yaşantılarına saygılı bir anlayış hedeflenmektedir. Bu anlamda cinsel bağlamda kendi kaderini tayin hakkı mutlak olarak her iki cins için de geçerlidir. 7 Zorunlu sigorta kapsamında bulunan Alman vatandaşlarının da doktora gittiklerinde her üç ayda bir 10 € tutarında muayene ücreti ödemeleri öngörülmektedir. Geliri bulunmayan bir iltica başvurusu sahibi olarak bu ücreti ödemeniz gerekmemektedir. Ayrıca reçeteye tabi olan ve doktor tarafından yazıldığında belirli bir ücret ödenmesi gereken ilaçlar söz konusu olduğunda bu ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Ancak doktora gittiğinizde bir tercüman tutmak zorunda kalırsanız, bunun ücreti karşılanmayacaktır. Almanca bilginizin yetersiz olması durumunda, size dil konusunda yardımcı olabilecek arkadaş ve akrabalarınızdan yardım istemenizi ve bu kişilerle birlikte doktora gitmenizi öneririm. Bunun ötesinde yakınınızda sizin ana dilinizi konuşan bir doktor olup olmadığını da araştırabilirsiniz. Bazı doktor ve psikologlar yabancı dil bilgileri sayesinde yeni hastalara ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Thüringen’de yaşayan göçmenlere yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için yabancılar yetkilisi tarafından birden fazla dile tercüme edilmiş ve ortak yerleşim birimlerinde bulunabilecek broşürler bastırılmıştır. Bu tür bir broşüre ihtiyaç duyduğunuz takdirde, kaldığınız birimde bulunan sosyal danışmana veya yurt müdürüne müracaat edebilirsiniz.

 1. Çalışma

Thüringen’de işsizlik oranı göreceli olarak yüksektir. İşsizlikten en fazla etkilenen kişiler de belirli bir mesleki eğitimi bulunmayan kişilerdir. Ancak çoğu zaman iyi bir mesleği olan kişiler de meslek eğitimini aldıkları alanda gerekli çalışma ortamını bulamamaktadırlar. Bu açıdan iltica başvurusu sahipleri için iş bulmak çoğu zaman zor olabilmektedir. Öte yandan iş bulmak imkansız da değildir. İltica başvurusu sahipleri özellikle mevsimsel işçi olarak iş bulabilmektedirler. Ancak iltica başvurusunda bulunan kişilerin çalışma piyasasına girişleri için özel kurallar geçerlidir. İltica başvurusunda bulunan kişiler ancak bir yıllık bekleme süresini geçirdikten sonra “iş icrası için gereken izni” (eskiden buna çalışma izni adı veriliyordu) çıkartmak üzere başvuruda bulunabilirler. Bu izni almak için yabancılar dairesine başvurmanız gerekecektir. Yaptığınız başvuru bu konuda karar verecek olan iş ve işçi bulma kurumuna iletilir. Önemli olan çalışabileceğiniz bir iş ortamının imkan dahilinde bulunmasıdır, böylece – firmanın da desteği ile – bir mesleği icra etmek üzere izin çıkartılması için başvuruda bulunabilirsiniz. Lütfen başvurunuzu mümkün olduğunca erken – yani çalışmak istediğiniz tarihten 4 ila 6 hafta kadar önce – ilgili makamlara vermeniz gerektiğini göz önünde bulundurunuz. İş ve işçi bulma kurumu icra etmek istediğiniz meslek ile ilgili piyasa ortamını araştırmak zorundadır. Bu noktada Alman vatandaşlığına veya Avrupa Birliği ülkelerinden birisinin vatandaşlığına sahip bir bireyin bu işe başvuruda bulunup bulunamayacağı ve bu işi yapıp yapamayacağı araştırılır. Ancak bu nitelikte bir kişi bulunamadığı zaman size gereken izin verilir. Bu izin sadece söz konusu firma ile belirtilen çalışma alanı için geçerlidir. Çalışma izni olmaksızın gelir getirici faaliyette bulunmak yasa dışı çalışma (“yasak çalışma”) olarak değerlendirilir ve Federal Almanya’da yasaktır, hem işveren, hem de çalışan kişi için ceza verilmesine yol açabilir. Yasa dışı çalışan kişilerin kaza sigortası bulunmamaktadır ve işveren ücretlerini ödemediği takdirde bu kişilerin haklarını aramaları son derece zordur, hatta yerine göre imkansızdır. Size çok cazip ücretler sunulsa da, bu tür ilişkilere girmemenizi öneririz. Çalıştığı bir işten gelir temin eden kişilere iltica başvurularını düzenleyen yasa kapsamında yapılan sosyal yardımlar kesilir ve bu kişilerin oturdukları konutun veya kaldıkları yurdun kirasını ödemeleri talep edilir. Kent veya belediye yönetimlerince idare edilen yurtlarda duruma göre kamu yararına faaliyetler organize edilmektedir. Size de bu tür faaliyetler önerildiği takdirde, iltica başvurularını düzenleyen yasa uyarınca önerilen bu görevi kabul etmeniz gerekmektedir. Bu tür faaliyetlere ödenen ücret saat başına 1,05 € olup toplanan vergilerden karşılanmaktadır. Elde ettiğiniz bu gelirden ikamet ve yaşamınızı idame ettirmek için 8 yapılan harcamalara katkı kesintisi yapılmaz. Böylece size yapılan sosyal yardımlara küçük de olsa bir katkı sağlanmış olur.

 1. Okul, Mesleki Eğitim, Din ve Toplumsal Hayat

İltica başvurusu sahiplerinin çocukları da Thüringen’de okula gitmek zorundadırlar. Bu zorunluluk hem erkek, hem de kız çocukları için geçerlidir. Ancak iltica başvurusu sahiplerinin çocukları için geçerli olan okula devam mecburiyeti Eisenberg’de bulunan ön kabul yurdundan çıktıktan sonra başlar. İltica başvurusu sahiplerinin çocukları ve gençleri Alman okullarındaki yaşıtlarının gittikleri sınıflara alınırlar ve burada Alman öğrencilerle birlikte aynı dersleri görürler. Anadili Almanca olmayan kız ve erkek çocuklara Thüringen’de ek Almanca dil eğitimi verilir. Bir sınıfta ne kadar az yabancı öğrenci olursa olsun, bu öğrencilere dersi anlayabilecek düzeye gelene kadar bireysel destek verilir. Hiçbir öğrencinin Almanca bilgisinin yetersizliği nedeni ile derslerde başarısız olmasına izin verilmez. Bazı yurtlarda kız ve erkek öğrencilere ev ödevlerini yapmaları için de destek verilmektedir. Burada genellikle gönüllü olarak görev yapan ve yaptığı bu görev karşılığında hiçbir ücret almayan kişiler hizmet vermektedir. Alman çocukları okula başlamadan önce genellikle Almancada “Kindergarten” adı verilen çocuk yuvalarına devam ederler. Sizin çocuğunuz da bu tür bir yuvaya devam edebilir. Bazı yurtlarda ise bu hizmet yurdun kendi bünyesinde verilmektedir. Çocukların okul öncesi dönemde Alman dilini öğrenmeleri ileride okulda karşılaşacakları derslerde daha başarılı olmaları için sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Ebeveyn olarak çocuğunuzun okuldaki gelişiminin sizin için büyük önem taşıdığı kesindir. Bu nedenle çocuğunuzun düzenli olarak okula gitmelerini sağlamak ve burada verilen ödevleri yerine getirmeleri için çaba göstermek sizin yükümlülüğünüz altındadır. Bu açıdan çocuğunuzun erkek ve kadın öğretmenleri ile doğrudan temas kurmanız büyük yarar sağlayacaktır. Her ne kadar başlangıçta anlaşma konusunda bazı sorunlar çıksa da, veli toplantısı günleri ile sınıf öğretmenin görüşme tarihlerini değerlendirmeyi ihmal etmeyin. Çoğu zaman bir çok sorun biraz iyi niyet ile aşılabilmektedir. Thüringen’deki devlet okullarında okul ücreti ödenmesi söz konusu değildir. Ancak çalıştığınız bir iş sayesinde gelir temin ettiğiniz takdirde, okul kitabı ücretlerine bir miktar katkıda bulunmanız gerekebilir. Ayrıca diğer okul malzemeleri ve okul gezileri için sosyal işler dairesinden de destek verilebilmektedir. Lütfen çocuğunuzun düzenli olarak okula devam etmesinin ileride tedavisi mümkün olmayacak boşluklar oluşmasını engelleyecek bir fırsat olarak değerlendirin. Okul, çocuklarınızın yeni arkadaşlar edinmesi için ve Almanya’daki yaşam tarzı ile ilişki kurması için vazgeçilmesi mümkün olmayan bir ortamdır. Thüringen’deki okul sistemi ile ilgili geniş bilgilendirme malzemeleri çok çeşitli dillerde hazırlanmıştır. Bu konuda sosyal danışmanlardan bilgi alabilirsiniz. Öte yandan eğitim sadece çocuklar ve gençlerle sınırlı değildir. Yetişkinler için de kendilerini geliştirmeleri için çeşitli imkanlar sunulmaktadır – ancak bu imkanlar ücretsiz değildir. Alman toplumuna uyum sağlamanıza yönelik devlet yardımları ancak iltica başvurunuz kabul edildikten sonrası için öngörülmüştür. İltica başvurunuzun değerlendirmeye alındığı bu dönemi ne ölçüde kendinizi geliştirmek için kullanacağınız sizin kendi inisiyatifinize kalmıştır. Alman dilini öğrenmek sizin için bir odak noktası oluşturmalıdır. Çoğu yerde gönüllü dernekler Almancanın yanı sıra kimi zaman ücretsiz, kimi zaman da çok düşük ücretli bilgisayar kursları düzenlemektedirler. Yetişkinlere yönelik geniş bir eğitim paketini Thüringen’in hemen her büyük kentinde bulunan halk eğitim merkezleri (Volkshochschule) sunmaktadır. Bu kurslar genellikle ücretli olup sosyal yardım alanlara önemli indirimler sunmaktadırlar. Dini veya siyasal amaçlı eğitim toplantıları, örneğin kilise organizasyonları ile sosyal yardım kuruluşları ve sendikaların düzenlediği eğitim seminerleri ise çoğu zaman ücretsizdir.  Bunun haricinde kamuya açık kütüphanelere devam edebilirsiniz. Bu kütüphanelerin çoğunda yabancı dillerde de kitaplar bulunmaktadır. Aktif olarak spor yapmak (ve sadece televizyonda seyretmekle yetinmemek) çok yaygın bir boş vakit değerlendirme aracı olup kendinizi sağlıklı tutmak için de çok yararlıdır. Herhangi bir spor kulübüne kayıt yaptırdığız zaman çok rahat yerli arkadaşlar bulabilirsiniz. Thüringen eyaletinin eyalet federasyonu “Spor yolu ile Entegrasyon” adlı proje kapsamında özellikle göçmenlerin boş vakitlerinde spor yapmalarını teşvik etmektedir. Sosyal danışmanlar kaldığınız ortamın yakınında bulunan spor tesisleri ile ilgili gereken bilgileri sunacaktır. Almanya’da din özgürlüğü bulunmaktadır. Olumlu anlamda din özgürlüğü denildiğinde – ister Alman vatandaşı, ister yabancı olsun – herkesin geçerli yasalar çerçevesinde dinini özgürce yaşaması anlaşılır. Ancak Hıristiyanlık dışındaki bazı dinlerin pratik uygulamaları ile ilgili olarak bazı kanunlar sınırlama getirmektedir. Bu anlamda örneğin hayvanların İslami usullere uygun olarak kesimi hayvanları koruma yasalarının bazı hükümlerine göre sınırlı ölçüde mümkündür. Ayrıca bazı dini yaklaşımların erkek ve kız çocukları ile kadın ve erkek arasında ayrım yapmasına ve eşitsizlik doğurmasına da tolerans gösterilmez. Özellikle bazı Afrika ülkelerinde eskiden kalma/ arkaik-geleneksel anlayışlar çerçevesinde yaygın bir uygulama olan ve bazı dini gerekçelere dayandırılan, fakat esası olmayan kız çocukları ve genç kızların sünnet edilmeleri uygulaması Almanya’da bir suç teşkil etmektedir ve adam yaralama suçu kapsamında ağır cezai takibata tabidir. Buna karşılık olumsuz anlamdaki din özgürlüğü ise herhangi bir şahsın bir dini cemaate dahil olmaya veya dini bir eyleme zorlanmasının engellenmesi gerçeğidir. Almanya’da yaygın olan din Hıristiyanlıktır. Thüringen’deki Hıristiyanların büyük çoğunluğu Protestan kilisesine kayıtlıdır. Ancak bir çok yerde de Katolik cemaati bulunmaktadır. Örneğin Eichsfeldkreis’de çoğunluğu teşkil etmektedirler. Erfurt’ta bulunan Katolik kilisesinde belirli aralıklarla Ortodoks ayinleri de yapılmaktadır. Oldukça az nüfusa sahip Yahudi cemaatinin merkezi Erfurt’tadır, fakat eski Sovyetler Birliği’nden doğan ülkelerden gelen bir grup Yahudi göçmen Jena kentinde yaşamaktadır. Erfurt’ta ise giderek büyüyen bir cami cemaati bulunmaktadır. Bu camide çeşitli köken ve uluslardan gelen Müslümanlar toplanmaktadır. Kısa bir süreden beri ilticacı yurtlarının yakınındaki yerlerde, hatta üniversite yakınlarında küçük boyutlarda İslami kültür dernekleri ve cami cemaatleri toplanmaktadır. Bir çok yurtta ise ufak mescitler namaz kılmak isteyenlerin istifadesine sunulmaktadır. Erfurt kentinde Stauffenbergallee 32 adresinde 2004 yılından beri bir Tibet-Budist tapınağı bulunmakta olup burada düzenli olarak meditasyon, Dharma-konferansları ve dini ayinler yapılmaktadır. Sizi en başından itibaren Thüringen eyaletindeki sosyal yaşantıya aktif olarak katılmaya ve böylece yerli halkla irtibat kurmaya yüreklendirmek isterim. Her ne kadar iltica başvurunuz hakkında karar verilmemiş olsa da ve dolayısı ile Almanya’da kalıp kalmayacağınız kesinliğe kavuşmamış olsa da, bunun büyük yararını göreceksiniz.

 1. Özel durumlarda yardım ve danışmanlık

Thüringen eyaletinde hayatın bazı zor anlarında içinden çıkamadığınız sorunlarla karşılaştığınızda ve bu sorunların tek başına üstesinden gelemeyeceğinizi hissettiğiniz anlarda başvurabileceğiniz ve size danışmanlık yapabilecek çok sayıda uzman kuruluşlar mevcuttur. Bu kuruluşların büyük çoğunluğunda ilçe ve kentlerde yabancılar danışmanları mevcuttur (bu kişilerin adreslerini ekte bulacaksınız). Ancak yabancılar danışmanlarının icraya yönelik bir faaliyetleri yoktur. Bu kişiler sadece göçmenlere danışmanlık yapmak, önemli bilgiler sağlamak ve yabancıların haklarının çiğnenmesine engel olmanın yanı sıra yerli halkın yabancılara karşı daha anlayışlı davranmasını temin etmekle görevlidirler. Kişisel sorunlarınız ile ilgili olarak prensipte tüm ilçe ve kentlerde bulunan yabancılar 10 danışmanlarına başvurabilirsiniz. Bir çok vakada yabancılar danışmanlarının size doğrudan yardım etmeleri mümkün olamayabilir. Bu anlamda yetkili uzman danışmanlara yönlendirileceksiniz. Bu tür hizmetlere örnek olarak evlilik, aile ve diğer hayati konulardaki danışma merkezlerini gösterebiliriz. Burada çalışan kişiler psikoloji eğitimi almış kadın ve erkek danışmanlardır ve bu danışmanlarla ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları, aile içi çatışmaları ve kişisel sorunlarınızı görüşebilir, masaya yatırabilirsiniz. Çocuk bekleyen kadınlar veya istemeden hamile kalmış olan kadınlar hamilelik merkezlerine veya sorunlu hamilelere danışmanlık yapan özel merkezlere başvurabilirler. Çocukların ve gençlerin eğitimi ile ilgili sorunlarda eğitim danışmanlık merkezleri ile gençlik daireleri yetkilidir. Aile içerisinde – örneğin eşi tarafından – şiddete maruz kalan kadınlar eşitsizliklerin giderilmesi ile görevli yetkililere veya kadın danışma merkezlerine başvurabilir, hatta geçici bir süre aile içi şiddetten korunmak amacı ile kadın sığınma evlerinde ikamet edebilirler. Öte yandan aile içerisinde sevgi yerine şiddet ile karşılaşan ya da fiziksel veya psikolojik baskıya maruz kalan veya cinsel tacize uğrayan çocuklar için de yardım sunulmaktadır. Bu kapsamdaki çocuklar özel bir telefon yardımı ile gençlik yardım merkezlerine başvurabilir veya gençlik dairesi tarafından koruma altına alınmayı talep edebilirler. Bu konuda başvuruların yapılacağı telefon numarası 0800-0080080’dür. Yabancılar yetkilisi ve kamu desteğine sahip olan tüm danışmanlık merkezleri için ana prensip bu tür yerlerde sunulan hizmetin ücretsiz olması ve gizlilik esasına dayanmasıdır, yani tüm danışmanlar gizlilik yemini etmişlerdir ve danışmanlık yaptıkları konularda üçüncü şahıslara yönelik bilgi veremezler. “Sağlık Bakımı” isimli bölümde AIDS-danışmanlık merkezleri ile bağımlıların başvurabilecekleri merkezlere işaret edilmişti. Psişik sorunlarla ilgili olarak da sağlık birimlerinde bulunan sosyal-psikiyatri hizmetlerinden yararlanılabilir. Bu tür merkezler hastalıklar, gündelik hayatla ilgili sorunlar, doktor ziyaretleri ve benzeri konularda danışmanlık yapmaktadırlar. Şiddet kurbanı olmuş kişilerle özel olarak „Weißer Ring“ (Beyaz Yüzük) isimli kuruluş ilgilenmektedir. Bu kuruluş çeşitli suç eylemlerinin kurbanı olmuş kişilere özel danışmanlık hizmeti sunar ve diledikleri takdirde resmi makamlarla olan ilişkileri ile duruşmalarda kendilerine yardımcı olur. Irkçı veya yabancı düşmanlığından kaynaklanan suç eylemlerinde polisin yanı sıra merkezi Jena kentinde bulunan Drudel 11 e.V. isimli kuruluştan da destek alabilirsiniz. Polis yapılan her suç duyurusunu kayda geçirmekle yükümlüdür ve size gereken yardım yapılacaktır. Ancak mutlaka bilmeniz ve dikkate almanız gereken bir nokta şudur: Almanya’da kalışınızın bağlı olduğu ve bu nedenle doğal olarak ilginizin odak noktasını oluşturan iltica başvurunuzun değerlendirilmesi noktası üzerinde ne yabancılar danışmanlarının ve ne de danışmanlık merkezlerinin bir etkisinin bulunmadığı gerçeğidir. Hukuki anlamda danışmanlık hizmeti ve mahkemede temsil yetkisi sadece avukatlara aittir. Avukat tarafından mahkeme önünde temsil edilmek ücrete tabidir, fakat haklı gerekçelere dayanan durumlarda avukat masraflarınız için destek isteyebilirsiniz.

 1. Anlaşmazlıklar

İnsanların – üstelik çok dar alanlarda – birlikte yaşadıkları yerde anlaşmazlıkların olması gayet normaldir. Bu durum Alman vatandaşları için olduğu kadar iltica başvurusu sahipleri için de geçerlidir. “Anlaşmazlıklarla bir arada yaşamak” ayakları yere basan ve gerçekçi bir yaklaşımdır. Ancak önemli olan nokta anlaşmazlıkların her halükarda şiddete başvurmaksızın çözülmesidir. Anlaşmazlıklara şiddet yolu ile çözüm aramak Almanya’da toplum tarafından hoş karşılanmayan bir durumdur ve yasalar açısından da yasaktır. İnsan onurunun dokunulmazlığı, insan bedeninin bütünlüğünün dokunulmazlığı ve toplumsal barış ortamı Almanya’da büyük saygı gören değerlerdir. Bu noktada bir kez daha Almanya’da önemli bir gelişme olarak görülen, ancak yeterince gelişmemiş kültürlerde henüz yeterince anlaşılamamış olan kadın erkek eşitliğine işaret etmek isteriz. 11 Erkekler tarafından kadınlara karşı şiddet uygulaması Almanya’da son derece kötü gözle bakılan bir uygulamadır. Farklı kültürlerde anlaşmazlıkların giderilmesi açısından büyük farklılıklar bulunabilir. Birlikte yaşanan kişilere karşı şiddet, hayvanlara karşı acımasız bir tutum veya kullanılan eşyaların harap edilmesi (Vandalizm) asla kabul edilemez ve kabul edilmesi dahi düşünülemez. Başlı başına şiddet kullanma tehdidi dahi toplumsal barışı bozan bir unsurdur. Almanya’da yaşayan iltica başvurusu sahiplerinin ezici bir çoğunluğunun insanların bir arada yaşadıkları ortamlarda şiddetin yasaklanması prensibine bağlı olduklarını ve belki de sırf bu nedenden ötürü Almanya’ya geldiklerini de biliyoruz. Ancak ne yazık ki, bazı kendini bilmez kişilerin toplumsal hayatta şiddetten kaçınılması prensibine ve geçerli olan yasalara uymadıklarını gözlemlemekteyiz. İltica yurtlarında bilinçli olarak yurt eşyalarına ve mobilyalara zarar verildiğini görebiliyoruz. Bu tür davranışlar sadece bu yurtta oturanların ikamet ve yaşam koşullarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda da iltica başvurusu sahiplerine karşı Alman toplumu tarafından gösterilen anlayışı da en alt düzeye indirir, çünkü bu toplum bir yandan vergileri ile iltica başvurusu sahiplerinin kalacakları yerleri ve geçimini sağlamaktadır. Bu nedenle göstereceğiniz ilgi ve saygı ile ortak kullanımınıza sunulan araçları mümkün olduğunca koruyarak oldukça zor bir dönem olan iltica başvurusunun değerlendirilmesi dönemini karşılıklı olarak kolaylaştırmanızı rica ediyorum. Geçmişte iltica başvurusu sahipleri arasında en sık gözlemlenen suçlardan birisi yasa dışı uyuşturucuların kullanımı ve bu tür maddelerin ticareti ile şiddete yönelik tehdit, evrakta sahtekarlık, ufak hırsızlıklar, ehliyetsiz araba kullanma ve izin almadan yetkili makamlar tarafından belirlenen ilçe hudutları dışına çıkma suçlarıdır. Alman hukuk düzenine bunların hiçbirisi kolayca göz ardı edilecek suçlar değildir. İltica başvurusu sahiplerinin bazı kısıtlamalara ve hayal kırıklıklarına tabi olmaları gerçeği bu tür hukuk ihlallerini hoş görmek için gerekçe olamaz. Hukuk ihlalleri mutlaka cezalandırılır ve bu tür cezalar iltica başvurusuna olumsuz etki yapar. Öte yandan da toplumda göçmenlerin toplum tarafından kabulü ve korunmasına yönelik, zaten kırılmalara açık olan anlayış ortamını tehlikeye sokar. Genel hukuk düzeni çerçevesinde kalmak üzere iltica başvurusu sahipleri de politik olarak faaliyet gösterebilirler. Ancak gösterilen siyasi faaliyetin Federal Almanya’nın “dış politikasına aykırı” veya “uluslar arası anlaşmalarla bağlı olduğu yükümlülüklerine” aykırı olmaması gerekir. (§ 47 İkamet Yasası), ayrıca bu faaliyetin şiddet unsurları içermemesi gerekir. Göstereceğiniz siyasi faaliyetin hukuka uygunluğundan kuşku duymanız durumunda,, bölgenizde görevli yabancılar sorumlusundan bilgi alabilirsiniz. İşledikleri suçlardan ötürü Federal Almanya için tehlikeli olarak görülen yabancılar bu ülkeden kaçış için haklı nedenlere dahi sahip bulunsalar, Almanya’dan çıkartılarak geldikleri ülkeye sürgün edileceklerdir.(§ 60 Paragraf 8 İkamet Yasası). Bu noktada bir kez daha belirtmek isterim ki, doğal olarak iltica başvurusu sahibi sıfatı ile başkalarının size vermek isteyebileceği zararlara ve yapabileceği saldırılara karşı devletin sınırsız koruması altındasınız. Sayıları oldukça az olan, ancak abartılı ve şiddete dayalı tutumları ile kamuoyunun dikkatini üzerlerine toplamaya çalışan radikal gruplar (Neonazi’ler) ırkçı bir kinin eseri olarak göçmenlere karşı eylemler giriştiklerinde polis ve adalet gereken reaksiyonu gösterecektir. Bu nedenle bir kez daha belirtmek isteriz: Herhangi bin suç eylemenin kurbanı veya tanığı olduğunuz takdirde, lütfen polise başvurunuz. Sosyal danışmanlarınız bu konuda size yardımcı olacaklardır.

 1. Ülkenize geri dönüş

Çoğunuz uzun mesafeler aştınız, büyük meşakkatlere katlandınız ve önemli engelleri aştınız ve bunlara Almanya’ya gelmek için katlandınız. Bunların her birisi, bu ülkede yaşamak ve memleketinize geri dönmek istemediğiniz gösteren kuvvetli delillerdir. Ancak size bir acı gerçeği de hatırlatmama izin verin. O da şudur: Göçmenler ve İlticacılar ile  ilgili Federal Daire iltica başvurusu sahiplerinin ancak % 5’ini iltica başvurusunu kabul etmekte veya bu kişilerin yurt dışına gönderilmesine engel olmaktadır. Kendisine Almanya’da oturma izni verilen kişiler bu ülkeye uyum sağlamaları konusunda kendilerine yardımcı olunacağından emin olabilirler. Ancak öte yandan iltica başvurusu reddedilen kişiler idare mahkemelerine yapacakları itirazın da reddedilmesi durumunda, Federal Almanya topraklarını reddetmek zorunda kalırlar. Bu durumda gönüllü olarak ülkeyi terk etmeyen kişiler, polis marifeti ile yurt dışına gönderilirler. Almanya’dan polis zoru ile çıkartılan kişilerin sicili tutulur ve böylece ileri bir tarihte yeniden Almanya’ya giriş yapması da engellenmiş olur. (§ 11 İkamet Yasası). Bu durumda onurunuzdan taviz vermeden gönülle olarak yurt dışına çıkmanız polis zoru ile sürgün edilmenizden daha iyidir. İltica başvurunuzun değerlendirildiği dönemde dahi Almanya’ya gelişinizin yanlış tasavvurlara dayandığını kanaatini edinmeniz durumunda, geri dönmeyi aklınızdan geçirmenizi öneririz. Özellikle belirli bir nedenden ötürü takibata uğramanızdan çok ülkenizin iktisadi sorunlarından kaçmak ve çalışmak üzere Almanya’ya gelmek için belirleyici oldu ise, bunu öncelikle tavsiye ederiz. Almanya’da şu an için büyük bir işsizlik olduğundan ötürü, çalışma amaçlı olarak Almanya’ya giriş büyük kısıtlamalara tabidir. İltica başvurusu kişilerin korunmasına yöneliktir ve asla çalışmak üzere ülkeye girişin bir yöntemi olarak kabul edilemez. Gönüllü olarak ülkesine dönmek isteyen kişiler, yabancılar dairelerinden geri dönüş yardımı talep edebilirler. Bunun için ön koşul, iltica başvurusu sahibinin başvuru dilekçesini geri çekmesi ve seyahat etmesine izin veren bir belgesinin bulunması veya bu belgeyi temin etmesidir. Geri dönüş yardımı seyahat ve bavul masraflarının karşılanması ile seyahatte işinize yarayacak küçük bir miktar nakit paradan ibarettir. Federal Alman hükümeti geri dönüş yardımının idaresi için Uluslararası Göç Kurumunu (IOM) görevlendirmiştir. Bu nedenle IOM ülkesine geri dönüş yapanların geldikleri ülkede kendilerine yeni bir hayat kurmalarına yardımcı olacak destek programları sunmaktadır. Bu tür programlar devamlı yenilendikleri ve hedef ülkeye göre büyük değişiklikler gösterdikleri için kişinin durumuna göre özel bir danışmanlık hizmeti verilmesini gerektirmektedir. Lütfen bu konuda sosyal nitelikli birliklere başvurunuz. Geri dönüş veya bir başka ülkeye göç konusunda Caritas’in bu konuda özel alt birimi olan Raphaelswerk yetkilidir. 13 9.

 

Adresler

Altenburger Land İlçesi Kaymamalığı Landratsamt Landkreis Altenburger Land Sosyal İşler Dairesi Bayan Kiesewetter Lindenaustraße 9 04600 Altenburg Telefon: 03447 / 586 0 Faks: 03447 / 586 520

Eichsfeld İlçesi Kaymamalığı Landratsamt Landkreis Eichsfeld Yabancılar Sorumlusu Bayan Träger Friedensplatz 8 37308 Heiligenstadt Telefon: 03606 / 650 166 Faks: 03606 / 61 22 63

Erfurt Kent Yönetimi Stadtverwaltung Erfurt Yabancılar Sorumlusu Bayan Tuche Benediktsplatz 1 99084 Erfurt Telefon: 0361 / 655 1044 Faks: 0361 / 655 1119

Gera Kent Yönetimi Stadtverwaltung Gera Göçmenler ve Yabancılar Sorumlusu Bayan Fichtelmann Gagarinstraße 99 / 101 07545 Gera Telefon: 0365 / 838 3029 Faks: 0365 / 838 3122

Gotha İlçesi Kaymamalığı Landratsamt Landkreis Gotha Yabancılar Sorumlusu Bayan Luster 18.-März-Straße 50 99867 Gotha Telefon: 03621 / 214 159 Faks: 03621 / 214 283

Greiz İlçesi Kaymamalığı Landratsamt Landkreis Greiz Yabancılar Sorumlusu Bayan Christmann Dr.-Rathenau-Platz 11 07973 Greiz Telefon: 03661 / 876 187 Faks: 03661 / 876 355

Hildburghausen İlçesi Kaymamalığı Landratsamt Landkreis Hildburghausen Sosyal Hizmetler /Yabancılar Sorumlusu Wiesenstraße 18 98646 Hildburghausen Telefon: 03685 / 445 303 Faks: 03685 / 445 501 14

Ilm-Kreis Kaymakamlığı Landratsamt Ilm-Kreis Yabancılar Sorumlusu Bayan Dr. Wedig Krankenhausstraße 12 98693 Ilmenau Telefon: 03677 / 657 216 Faks: 03677 / 657 210

Jena Kent Yönetimi Stadtverwaltung Jena Yabancılar Sorumlusu Anger 15 07743 Jena Telefon: 03641 / 492 635 Faks: 03641 / 492 601 Yabancılar Sorumlusu/ Sivil Dairesi Jena Kenti Zivildienstleistender der Ausländerbeauftragten der Stadt Jena Telefon: 03641 / 492 636 Faks: 03641 / 492 634

Kyffhäuserkreis Kaymakamlığı Landratsamt Kyffhäuserkreis Yabancılar Sorumlusu Bayan Thiele Markt 8 99706 Sondershausen Telefon: 03632 / 741 107 Faks: 03632 / 741 102

Saale-Holzland-İlçesi Kaymakamlığı Landratsamt Saale-Holzland-Kreis Yabancılar ve Göçmenler Sorumlusu Bayan Dr. Leitel Im Schloß 07607 Eisenberg Telefon: 036691 / 701 80 Faks: 036691 / 701 66

Saale-Orla-İlçesi Kaymakamlığı Landratsamt Saale-Orla-Kreis Yabancılar ve Göçmenler Sorumlusu Oschitzer Straße 4 07907 Schleiz Faks: 03647 / 448 155

Landratsamt Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Landratsamt Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Yabancılar Sorumlusu Schloßstraße 24 07318 Saalfeld Telefon: 03671 / 823 205 Faks: 03671 / 823 370

Schmalkalden-Meiningen İlçesi Kaymakamlığı Landratsamt Landkreis Schmalkalden-Meiningen Yabancılar Sorumlusu Jerusalemstraße 13 98617 Meiningen Telefon: 03693 / 485 252 Faks: 03693 / 485 258 15

Sömmerda Kaymakamlığı Landratsamt Sömmerda Sosyal İşler Dairesi Bayan Ströher Bahnhofstraße 9 99610 Sömmerda Telefon: 03634 / 354 780 Faks: 03634 / 354 780

Sonneberg İlçesi Kaymakamlığı Landratsamt Landkreis Sonneberg Sosyal içerikli Özel Sorunlar Dairesi Bayan Teßmer Bahnhofstraße 66 98515 Sonneberg Telefon: 03675 / 871 496 Faks: 03675 / 871 5223

Suhl Kent Yönetimi Stadtverwaltung Suhl Yabancılar ve Eşitsizliklerin Giderilmesi Sorumlusu Bayan Rudnick Marktplatz 1 98527 Suhl Telefon: 03681 / 742 812 Faks: 03681 / 742 848

Unstrut-Hainich-İlçesi Kaymakamlığı Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis Yabancılar Sorumlusu Herr Steinbrecher Brunnenstraße97 99974 Mühlhausen Telefon: 03601 / 801 006 Faks: 03601 / 801 080

Wartburgkreis Kaymakamlığı Landratsamt Wartburgkreis c/o Halk Eğitim Merkezi Göçmenler ve Yabancılar Sorumlusu Bayan Dümont Karl-Liebknecht-Str. 23 36433 Bad Salzungen Telefon: 03695 / 553 716 Faks: 03695 / 553 720

Weimar Kent Yönetimi Stadtverwaltung Weimar Yabancılar Danışmanı Bayan Mühe Steubenstraße 23/25 99423 Weimar Telefon: 03643 / 762 766 Faks: 03643 / 762 768

Erfurt Protestan Cemaati Evangelischer Kirchenkreis Erfurt Yabancı Vatandaşlar Bürosu Hans-Sailer-Str. 57 99089 Erfurt Telefon: 0361 – 7 50 84 22 / 23 Faks: 0361 – 7 50 84 24 E-Mail: info@auslaenderberatung-erfurt.de

Erfurt Kenti Yabancılar Komisyonu Ausländerbeirat der Stadt Erfurt c/o Erfurt Kenti Yabancılar Sorumlusu Benediktsplatz 1 99084 Erfurt Telefon: 0361 / 655 – 1044 Faks: 0361 / 655 – 1119

Jena Kenti Yabancılar Komisyonu Ausländerbeirat der Stadt Jena Unterlauengasse 2 07743 Jena Perşembe saat 14-18 arası (Rea Mauersberger) Telefon: 03641 / 49 33 30 oder 44 89 36

Weimar Kenti Yabancılar Komisyonu Ausländerbeirat der Stadt Weimar c/o Weimar Kenti Yabancılar Sorumlusu Steubenstraße 23/25 99423 Weimar Telefon: 03643 / 762 766 Faks: 03643 / 762 768

Afro Center Jena Afro Center Jena Knebelstraße 3 07743 Jena Telefon: 03641 / 44 00 08 Faks: 66 41 83 L´amitié e. V. Humboldtstr. 67 99867 Gotha Telefon: 03621 / 2 93 40 Faks: 03621 / 70 72 73

 

Kaynak: http://apps.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload819.pdf

Benzer İçerikler

Kovid-19’da can kaybı artıyor

admin

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Katar’la tıp protokolüne tepki: Yırtıp atacağız!

admin

Interpol: Can Dündar ile ilgili kırmızı bülten talebi reddedildi

admin

YORUM YAP


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ilticaha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757