Dublin Gündem Haberler Tüm Makaleler

Aile Bütünlemesi ve Aile Birleşimi

AİLE BÜTÜNLEMESİ ve AİLE BİRLEŞİMİ

İltica eden bir kişi aile üyeleri ile iki türlü aile birliğini sağlayabilir. Bunlar „Aile Bütünlemesi“ ve „Aile Birleşimidir“. Yürürülükteki Dublin 3 Anlaşmasına göre aile biriliğini sağlarsa buna Aile Bütünlemesi denir. AİLE BÜTÜNLEMESİ, kabul veya red cevabı almadan önce yapılması gereken işlemdir. AİLE BİRLEŞİMİ ise iltica işlemleri kabul olduktan sonra yapılan işlemdir.

Bu makalemizde iltica eden bir kişi hangi şartlara göre ailesi ile bir araya gelebilir, bunu güncel Kanunlar ve Yerel Uygulamalar çerçevesinde 4 başlık altında anlatmaya çalışacağız.

1- Aile Bütünlemesi (Dublin 3‘e göre)

2- Aile Birleşimi (Kabul alanlar için)

3- Aile Birleşimi (Red alanlar için)

4- Resmi evli olmayan Hayat Arkadaşlarının Aile Birleşimi

 

NOT: Aile bütünlemesi ve aile birleşimi yaşca aile büyüğünden aşağı doğru işlemektedir. İstisnai durum olarak anne veya baba ya da her ikisi yaşlı veya bakıma muhtaç ise bu durumda aile bütünlemesi ya da birleşimine müsaade edilmektedir. Muhatap kurum Yabancılar Dairesidir. İkinci istisnai durum ise 18 yaşindan küçük çocuklar ilticasi kabul olduğu takdirde aile yukari doğru aile birleşimi yapilabilmektedir.

1- AİLE BÜTÜNLEMESI (DUBLIN 3‘E GÖRE)

a) Aile üyeleri farklı Dublin ülkelerinde (AB ülkeleri) iltica etti ise

Aile üyeleri birden fazla Schengen ülkelerinde ise;

  • Aile çoğunluğunun (2 veya daha fazla kişi) olduğu ülkedeki aile bireyleri aile bütünlemesi yapma hakkına sahiptir. Aile azınlığının bulunduğu ülkedeki aile üyeleri aile çoğunluğunun bulunduğu ülkeye gitmek ve aile bütünlemesi yapmak için  bulunduğu ülkedeki iltica dairesinde Dublin Transfer İşlemleri Birimi’ne gidip aile bütünlemesi yapmak istediğine dair dilekçe vermesi gerekmektedir. Bununla ilgili aile çoğunluğunun ispatı ile ilgili iltica kimlikleri vb. evrakları sunmaları gerekmektedir.
  • Aile azınlığının bulunduğu ülkede aile bütünlemesi yapılmak isteniyorsa, öncelikli olarak aile azınlığının bulunduğu ülkede Dublin’in düşmesi ve geri gönderilme ihtimalinin ortadan kalkması gerekmektedir. Dublin düştüğüne dair belge alındığı taktirde aile çoğunluğunun tamamını aile bütünlemesi yaparak aile azınlığının bulunduğu ülkeye getirmesi mümkündür. Bunun için aile bütünlemesini yapmak isteyen aile çoğunluğu, Dublin düştüğüne dair belge ve aile azınlığının kimlik/kimlikleri ile beraber Dublin Transfer İşlemleri Birimi’ne gidip aile bütünlemesi yapmak istediğine dair dilekçe vermesi gerekmektedir. (Lütfen bakınız: Dublin ne zaman düşer?)
  • Aile üye sayısı eşit ise aile büyüğünün olduğu yerde aile bütünlemesi gerçekleşir. Aile küçükleri aile büyüklerinin iltica kimlikleri ile birlikte Dublin Transfer İşlemleri Birimi’ne gidip aile bütünlemesi yapmak istediğine dair dilekçe vermesi gerekmektedir.

Bakınız : Dublin 3  Anlaşması – 3. Bölüm – Madde 10 (Sayfa 11) (Tıklayınız.)

b) Aile üyelerinin vize durumuna göre aile bütünlemesi,

Aile üyeleri farklı Schengen vizelerine sahip ise,

  • Aile çoğunluğunun vizesi nereye ait ise iltica işlemleri aile çoğunluğunun olduğu ülkede devam edeceğinden dolayı aile bütünlemesi de o ülkede gerçekleşecektir. (Bakınız : Dublin 3 Anlaşması – 3. Bölüm – Madde 12 (Sayfa 11) (Tıklayınız.)

Örnek 1 : anne ve 2 çocuk Hollanda vizesine sahip olsun. Baba ise Fransa vizesine sahip olsun. Bu durumda İsviçre’ye iltica etseler, İsviçre aile çoğunluğunun vizesi Hollanda olduğundan dolayı aile üyelerini Dublin 3 Madde 12 gereği, iltica işlemlerinin yapılması için, Dublin kuralını Hollanda‘ ya işletecek ve aileyi Hollanda’ya gönderecektir.

Örnek 2 : Baba ve 2 çocuk Belçika vizesine sahip olsun. Anne ise İsveç vizesine sahip olsun. Aile iltica işlemlerinin İsveç’te devam etmesini istiyor ise baba hariç olarak 2 çocukla birlikte anne İsveç’e iltica başvurusu yaptığı taktirde Dublin 3 Anlaşması Madde 6 ve 8‘ e göre,  reşit olmayan çocuklar velisine tabi olduğundan dolayı iltica işlemleri İsveç’te devam edecektir. Böylece aile çoğunluğu sağlanmış olacaktır. Daha sonradan (1. Mülakat tamamlandıktan sonra) baba da İsveç’e iltica ederek aile bütünlemesini sağlayabilir.

c) Reşit olmayan çocuklarda aile bütünlemesi,

Reşit olmayan çocuklarda Dublin’e dahil ülkelerin çoğunluğunda 18 yaşından gün almamış ise aile bütünlemesi yapılabilmektedir. Ancak kimi ülkelerde 21 yaş ve 25 yaşa kadar da (bekar olmak şartı ile) aile bütünlemesi yapılabilmketedir. Ancak 18 yaş ile 25 yaş arası cocuklarda aile birleşimini uygulama kapısını genelde acmıyorlar.  18 yaşından küçük çocuklar ailesi yanında olmadığı  halde herhangi bir Dublin sözleşmesine imza atmış AB ülkelerinden birinde ise çocuğun yüksek menfaatleri gözetildiğinden dolayı ivedilikle 1.derece vasi olabilecek anne baba kardeş ve 1.derece yakın akrabalar Shengen ülkelerinde aranmaktadır. Herhangi bir aile yakını bulunduğu takdirde iltica dairesi yabancılar polisi ve konunun uzmanaı pedagog ve psikologlar eşliğinde aile yakınına teslim etmek üzerine gerekli çalışmalarıı yaparlar. ( NOT: Kimi ülkelerde bu süre 3 ay kimi ülkelerde 24 ay alabilmektedir. Örneğin Yunanistan da mülteci kamplarında yaklaşık olarak 2000 civarı reşit olmayan çocuk bulunmaktadır. Ayda ortalama 100 çocuk için işlem yapabilmektedirler. Bu da çocuklar için aile bütünlemesini psikolojik olarak zora sokmaktadır.) 18 Yaşından küçük çocuklar için eğer Schangen ülkelerinde akrabası yoksa ve Schengen vizesi varsa( Hangi Shengen vizesi olursa olsun ) Dublin uygulanmaz. Bundan dolayı çocuk hangi ülkeye iltica ederse o ülkede iltica işlemleri devam etmesi gerekmektedir.

Reşit olmayan çocuk ilticası kabul olduktan sonra anne baba ve kardeşlerini getirebilme hakkı bulunmaktadır. (KAYNAK : DUBLIN 3 MADDE 6 VE 8. MADDELER Tıklayınız.)

 

2- AILE BIRLEŞIMI (KABUL ALANLAR IÇIN)

a) Aile üyeleri başvuru yapanın vatandaşı olduğu kendi ülkesinde ise, (örneğin Türk vatandaşı ailesi Türkiye de ise);

İltica alan kişi kabul aldıktan sonra kabul evragı ile Yabancılar Dairesine giderek aile birleşim formunu doldurur . Doldurmuş olduğu aile birleşim formunu ve mülteci kimliğini kendi ülkesindeki ailesine gönderir. Kendi ülkesindeki ailesi aile birleşim vizesi için geerekli olan evrakları hazırlarlar pasaportları ile birlikte konsolosluktan randevu alır ve başvurularını yaparlar. Ortalama 6 hafta içerisinde 3 aylık aile birleşim vizesi vereceklerdir. Aile birleşim vizesi ile iltica eden eşinin yanına aile gelir. Geldikten sonra Yabancılar Dairesine giderek aile birleşim talebinde bulunur. Başvurana 2 seçenek sunulur.  1. Seçenek eşinin iltica şartlarını kabul etmeden oturum alma şartı. Bu seçenekte iltica etmemiş sayılırlar. Eşiyle birlikte tüm sosyal haklara sahip olurlar ve kendi ülkesine gitmesinde herhangi bir yasak uygulanmaz. ( Ancak eşten dolayı kendi ülkesine gittiğinde kendisine çıkış yasağı uygulanırsa eşinin yanına geri gelememe durumu olabilir. Bu kapıyı çok zorlamamanız tavsiye edilir.) 2 seçenek ise eşinin iltica haklarını kabul eder. Oturum işlemlerini tamamladıktan sonra iltica dairesine başvuru yaparak iltica sürecini devam ettirir. Aile birleşimi normalde kamplarda kalmadan eşin yanında devam etmektedir.

Aile üyeleri başvuru yapanın vatandaşı olduğu kendi ülkesinde ise ve pasaportları yoksa:

Aile üyelerinin pasaportları yoksa maalesef kendi ülkesinden aile birleşimi yapılamamaktadır. Ancak aile üyeleri yurtdışına herhangi bir şekilde çıktığı taktirde eşinin iltica ettiği ülkenin konsoloslukları seyahat belgesi düzenleyerek iltica eden eşin yanına gitmesini sağlamaktadır.

 

b) Aile üyeleri başvuru yapanın vatandaşı olduğu ülkeden farklı bir ülkede ise;

Pasaportları yoksa; eşine kabul veren ülkenin konsolosluğuna başvuru yapıldığında kişiye tek seferlik 1 aylık seyahat belgesi düzenlerek eşinin yanına gitmesi sağlanacaktır.

Pasaportları varsa; eşine kabul veren ülkenin konsolosluğuna pasaport ile başvuru yapıldığında 3 aylık aile birleşim vizesi verilecektir.

iii. Kimliği olmayan bebeklerde bazen DNA testi istenebilmektedir. Bu konuda endişe etmeden yardımcı olunmaya çalışmak sürecin hızlı işlemesine sebebp olacaktır.  

 

c) Reşit olmayan çocukların aile birleşimi,

Reşit olmayan çocuk ailesinin yanına geliyor ise; Aile üyelerinden en az biri kabul aldığı taktirde çocuğunu yanına hakkı elde etmektedir. Yetişkinler için geçerli olan prosedürler çocuklar için de aynen geçerlidir (bakınız a ve b maddeleri).

Aile reşit olmayan çocuğun yanına geliyor ise; çocuk 18 yaşından küçük ve iltica kabulü aldıysa aile üyelerini yanına getirme hakkı bulunmaktadır. Prösedürü yabancılar dairesinden başlatması gerekmektedir.

d) Reşit olan çocukların aile birleşimi,

Reşit olan çocuklarda normalde bazı Sshengen ülkelerinde 25 yaşına kadar aile birleşimi hakkı bulunsa da bu konuda kanunun uygulaması memur insiyatifine bağlı değişmektedir. Bulunduğunuz yerlerdeki memurlara bu konuyu danışınız.

e) Diğer aile üyeleri başvurucunun başvuru yaptığı ülke ulaştı ve henüz iltica etmediyse,

Legal olarak kalıyor ise; vizeyle gelmiş ve vize geçerlilik süresi devam ediyorsa (aile çoğunluğu farklı schengen ülkelerine ait olsa bile) kabul alan eşe Dublin uygulanamayacağı için aile birleşimi kabul alan eşin bulunduğu ülkede devam edecektir. Burada memurlar “ülke dışına çıkması gerekir” “tekrar vize başvurusu yapması gerekir” gibi ifadeler kullanabilirler. Bu husus canınızı sıkmasın, süreç teknik bir süreçtir. Yeni vize almadan veya ülke dışına çıkmadan da süreç işletilebilmektedir. Bu konuda memura ısrarcı olun. (örneğin Almanaya’da Oturum Kanunu Madde 5 veya Oturum Kanunun Madde 30’un uygulanmasını talep edebilirsiniz)

Vizeyle gelmiş ve vize geçerlilik süresi sona erdiyse; herhangi bir vize uzatım girişiminde bulunmadılarsa illegal duruma düştükleri için legal hale gelmek için iltica başvurusu yapılması gerekir.

İllegal kalıyor ise; hemen aile birleşimi yapılamamaktadır. İlk önce legal hale gelebilmek için iltica başvurusu yapılması gerekmektedir. İltica işlemleri tamamlandıktan sonra iltica süreci ailenin yanında sürdürülmektedir.

 

3- AILE BIRLEŞIMI (RED ALANLAR IÇIN)

Red alanlara aile birleşimi hakkı tanınmamaktadır. Bundan dolayı aileyi herhangi bir Schengen vizesiyle veya herhangi bir şekilde bulunduğunuz ülkeye getirdiğiniz takdirde red aldığınızdan dolayı size Dublin işletilemeyeceğinden dolayı aile birleşiminiz red alan kişinin bulunduğu ülkede gerçekleşecektir.

a) Red alan kişi aile üyelerini vize dışında herhangibir şekilde getirir ise; aile birleşimi mümkün olabilmektedir.

b) Red alan kişi aile üyelerini herhangi bir Schengen ülkelerine ait vize ile getirir ise ve geçerli vize süresi varsa yukarda anlatıldığı (2. Madde e. i) gibi ilticaya başvurmadan aile birleşimi yapılabilmesi mümkündür. Ancak gelen eş iltica başvurusunda bulunursa  red verilen eşe karşı yapılan hatanın telafi edilebilme imkanı ortaya çıkar. Bu sayede yeni başvuran eş red alan eşin de oturum almasını sağlayabilir.

Not: Red alan kişi çalışma yoluyla oturum hakkı elde edebilmektedir. Oturum aldığı takdirde işçi statüsü ile ailesini getirebilir.

 

4- RESMI EVLI OLMAYAN HAYAT ARKADAŞLARININ AILE BIRLEŞIMI

Resmi evli olmayanlar imam nikahlı da olsa maalesef aile birleşimi veya aile bütünlemesi yapılamamaktadır. Ancak iltica ettikleri taktirde iltica işlemleri eşlere uygulandığı gibi beraber yürütülmektedir. Evliliklerini resmileştirebilmeleri için birçok Schengen ülkesinde heriki bireyin de pasaportu olması zorunlu tutulmaktadır. Bundan dolayı eşlerin ikisi de oturum aldıkları takdirde verilen seyahat belgesi ile evlilik işlemleri remileşmektedir. Şayet eşin biri oturum almış diğer eş Türkiye’de pasaportu var ancak vize alamıyorsa, bu durumda Türkiye’deki eş balkan ülkelerinden herhangi birine geçebilir. O ülkede oturum alır. Kabul alan eş seyahat belgesiyle o ülkeye gider ve o ülkenin yerel evlendirme dairesinde evlilik işlemlerini tamamlarlar ve o ülkedeki konsolosluktan aile birleşimi vize başvurusu yaparlar. Bu işlemleri Türk konsolosluğuna bildirmelerine gerek yoktur.

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: AİLE BÜTÜNLEMESİ VEYA AİLE BİRLEŞİMİ SIRASINDA AİLE BİRLEŞİMİNİ TALEP EDEN MÜLTECİ KAMPTAYSA İLTİCA EDEN AİLEDE KAMPTA ( SORUMLULUK DEVLETE AİT) OLACAGINDAN DOLAYI MÜLAKATLARDAN SONRA ORTALAMA 2 HAFTA İÇERİSİNDE BİRLEŞİM SAĞLANACAKTIR. ANCAK AİLE BİRLEŞİMİ TALEP EDEN KİŞİ BELEDİYEDEYSE AİLENİN DİGER ÜYELERİNİN MÜLAKAAT İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA BELEDİYEYE TRANSFER OLDUKTAN SONRA STATÜ EŞİTLENDİĞİNDEN DOLAYI AİLE BİRLEŞİMİ SAĞLANACAKTIR. BU SÜRE 2 İLE 6 HAFTA ARASINDA SÜREBİLMEKTEDİR. EŞLER İKİ FARKLI EYALETTE YA DA YERDE İSE TRANSFERİ TALEP EDEN BAŞVURU DİLEKÇESİNİ VERMELİDİR.

 

Yararlanılan Linkler:

https://ilticahaberleri.com/dublin-iii-turkce-ceviri-tam-metin/

https://ilticahaberleri.com/iltica-oncesi-ve-sonrasi-almanyada-aile-birlesim-turleri/

https://ilticahaberleri.com/dublinde-uluslararasi-koruma-sahibi-olan-aile-uyeleri/

https://ilticahaberleri.com/dubinde-uluslararasi-koruma-basvurusunda-bulunan-aile-bireyleri/

https://ilticahaberleri.com/dublinde-aile-proseduru/

https://ilticahaberleri.com/avrupa-ekonomik-alani-veya-isvicre-vatandaslarinin-aile-fertleri/

https://ilticahaberleri.com/asylg-%C2%A726-siginmaci-aile-uyelerine-saglanan-uluslararasi-koruma/

https://ilticahaberleri.com/aufenthg-%C2%A727-aile-birlesimi-ilkesi/

https://ilticahaberleri.com/asylg-%c2%a714a-aile-birligi-2/

https://ilticahaberleri.com/ebeveynin-ve-diger-aile-fertlerinin-getirilmesi/

https://ilticahaberleri.com/yabancilarin-aile-birlesimi-2/

https://ilticahaberleri.com/alman-vatandaslarinin-aile-birlesimi/

https://ilticahaberleri.com/aile-birliginin-korunmasi/

https://ilticahaberleri.com/aile-birlesimi/

https://ilticahaberleri.com/madde-26-aile-uyelerine-saglanan-iltica-ve-uluslararasi-koruma/

https://ilticahaberleri.com/asylg-%c2%a714a-aile-birligi/

https://ilticahaberleri.com/aile-birlesimi-_-almanya/

https://ilticahaberleri.com/aile-birlesimi-icin-alman-konsolosluguna-teslim-edilmesi-gereken-evraklar/

https://ilticahaberleri.com/ilticacinin-aile-birlesimi-ve-almanyada-yasam-sureci/

https://ilticahaberleri.com/iltica-eden-kisi-ailesini-almanyaya-nasil-getirebilir/

https://ilticahaberleri.com/almanya-aile-birlesimi-mevzuati/

https://ilticahaberleri.com/bmmyk-refakatsiz-cocuk-multecilerin-ailelerini-bulmalari-icin-neler-yapmaktadir/

https://ilticahaberleri.com/dublin-3-ve-ozel-hayat-ve-aile-hayati-ve-evlenme-hakki/

https://ilticahaberleri.com/dublinde-bakmakla-yukmlu-olunan-kisiler-meselesi/

https://ilticahaberleri.com/dublinde-resit-olmayan-kucukler/

https://ilticahaberleri.com/dublinde-resit-olmayan-kucukler-icin-verilen-teminatlar/

https://ilticahaberleri.com/dublin-3-anlasmasi/

https://ilticahaberleri.com/madde-53-musterek-merkezlere-yerlestirme/

https://ilticahaberleri.com/3143-2/

 

Benzer İçerikler

-Estonya iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

Mülteciler Icin Calisma Izni – Özet

Editör

-Hırvatistan iltica işlemlerinde Almanya’dan 2016 yılı Dublin uygulaması-

admin

5 yorumlar

Esma Temmuz 18, 2019 at 6:05 pm

Red geldiktin sonra aile birleşimi yapış hakkı varmı? Yoksa nezaman olabilir

Cevapla
Omer Ağustos 5, 2019 at 4:17 pm

Iyi gunler .benim temmuz 2020 ye kadar cok girisli hollanda vizem var.esim ve 2 cocugum ise belcika vizesine sahip.bu durumda ben onlarla beraber belcikaya iltica edebilirmiyim.aile cogunlugundan dolayi.ya da ne yapmamiz lazim lutfen cevaplarsaniz.

Cevapla
editor_dr Ağustos 8, 2019 at 2:04 pm

aile çoğunluğu nedeniyle DUBLIN anlaşması 11. sayfa 3. bölüm 12-1 maddesi aile çoğunluğu nedeniyle belçika sorumlu olacaktır.

https://www.youtube.com/watch?v=fEidj_S26VU&t=4s

Cevapla
Deniz Kasım 2, 2019 at 10:56 pm

Merhabalar… Öncelikle web sitenizi çok beğendim ve bu emeklerinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum… Bir soru sormak istiyorum…Eşim benden Almanya ya geldi ve iltica talebi kabul edilerek oturum aldı şuan heim de kalmaktadır. Bense bir buçuk ay önce geldim ve iltica talebinde bulundum, 15 günün sonunda bütün işlemlerimin bitmesiyle transferim çıktı ve şuan ikinci kamptayım. Ancak eşime uzak bir kamptayım. Eşim oturum alınca aile birleşimi başvurusu yapmış olmasına rağmen, normal yollarla çıkış imkanım olmadığı için kaçak yollarla (çok şükür herhangi bir ülkede yakalanmadan parmak izi vermeden) gelmek zorunda kaldım. İkinci kampımda bir ay olmasına rağmen halen eşimle birleşemedik ve dosyam halen sonuçlanmadı…Eşimle bir an önce birleşmek için neler yapabilirim yardımcı olabilir misiniz… Şimdiden teşekkür ederim…

Cevapla
admin Ocak 15, 2020 at 2:23 pm

Merhabalar, sizin de kamp sürecinden kurtulup heim statüsüne geçmeniz gerekiyor ki eşinizle buluşabilesiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Cevapla

YORUM YAP