Avrupa Kıtası Basvuru Gündem Haberler

AB İltica islemleri

AB Ülkelerinde İltica İşlemleri

Not: Aşağıdaki makale çalışması AB ülkelerinde ortalam aynı şekildedir. Yerelde kısmi değişiklikler olabilir; lütfen bu değişiklikleri makalenin altında yorum kısmında bize bildiriniz.

İltica nedir

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre herhangi bir kişi ülkesinde devlet ve toplum tarafından ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce, herhangi bir gruba aidiyet ya da ulusal kimliği nedeniyle baskı, izlenme, takip, tarassut, zulüm, işkence, hukuksuzluk ve can güvenliği tehdidi altında ise ve sahip olduğu bu değerler doğrultusunda kendi devleti ve kurumlarının adalet çizgisinde tarafsız davranmayacağı, devlet tarafından da korunmayacağı endişelerini taşıyorsa ve bunları belgelendirebiliyorsa daha güvenli bir ülkeye geçip sığınması iltica olarak tanımlanabilmektedir.

Kimler iltica edebilir?
Devlet tarafından suç isnadında bulunulan veya toplum tarafından baskı altında tutulan belli bir gruba, sosyal topluluğa, dini inançlara, siyasi ve kültürel topluluklara dair örneğin;
· Cemaatler,
· Aleviler,
· Yezidiler,
· Kürt Partileri
· Azınlıklar gibi gruplar içerisinde kurucu, ortak, yönetici, üye, çalışan, bağışçı, gönüllü gibi aidiyeti, iltisakı, irtibatı olan kişiler iltica edebilmektedir.

İltica Kararı Alan Kişilerin Yapması Gereken Hazırlıklar
1- Banka, finans kurumları ve şirketlerde hesabınız, ortaklığınız, üyeliğiniz vb. bulunuyorsa; Kurucu-ortak-üyelik-mudi belgesi, hesap extresi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktılarını,
2- Yardım kuruluşları, dernekler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlara üyeliğiniz vb. bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik-bağışçı belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
3- Okullar, dershaneler, kurslar, üniversiteler, yurtlar, etüd merkezleri, hastaneler gibi kurumlarda çalıştı iseniz mezun olduğunuz üniversitenin diploması (ayrıca transkript) Kurucu-ortak-çalışan belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, banka ekstresi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların etkinlik ve faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
4- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet sitelerine aboneliğiniz/üyeliğiniz ve iltisakınız bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, abone belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
5- Herhangi bir sivil toplum örgütü, grup ya da cemaat ile irtibat, iltisak, mensubiyetiniz bulunuyorsa üyelik belgesi, yardım ve destek verdiyseniz aidat makbuzu ve benzeri belge, ya da bu kurumların faaliyetlerine katıldığınıza dair katılımcı belgesi, fotoğraf ve benzeri belgelerini,
6- Sosyal medya (twitter, facebook) içerikleriniz veya bu gibi platformlara üyelik ve içerik paylaşımlarınız varsa, bunları takip ediyor ya da ediliyorsanız ve bunları takip ettiğinizden dolayı sizlere yönelik tehdit, hakaret, ihbar, ötekileştirme, aşağılama gibi isnat ve ithamlar mevcutsa bunların ekran görüntüsü/çıktısını,
7-Devletin resmi gazete ve yayın organlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre (AİHS) suç olarak tanımlanmayan konulardan dolayı suçlu olarak ilan ediliyorsanız (KHK Düzenlemeleri), adınızın geçtiği resmi gazete ve yayın organları çıktısı, iddianame, fezleke, tutanak, ülkenizde mağduriyetinize ilişkin açmış olduğunuz dava metni nüshaları ve dosya numaraları, çevrenizde birlikte çalıştığınız ve mağdur edilmiş (gözaltı, hapis, işkence, hayati durum) kişilerin emsal teşkil etmesi noktasında medya/haber içerikleri, ihbar mektupları ve maillerinin çıktılarını,
8-Devlet ve medya organları tarafından sesli görsel basılı yayınlar ile isminiz geçerek ihbar ve tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor ve tehdit vb mesajları alıyorsanız, bunların kayıtları ve çıktılarını temin ederek sunmanız gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra meslek, durum ve statünüzün ötesinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri de temin etmeniz yararınıza olacaktır.
· Avukatınız varsa durumunuza ilişkin yazacağı referans yazısı veya temin etmeniz halinde süreçten dolayı avukatınızın aleyhine gelişen adli durumu belirtir yazı nüshası,
· Esiniz ve çocuklarınız ile ilgili mağdur olduğuna dair bir belge (örneğin çocuğunuzun okulunun kapanması eşinizin işinden atılması vs )
Devlet ve toplum tarafından bu hususlara dair üyelik, çalışan, kurucu, ortak, gönüllülük gibi iltisak, irtibat ifade eden durumlarınıza durum ve statülerinize bağlı olarak suçlu muamelesi görüyor, baskı, zulüm, işkence, can korkusu yaşatılarak insan hakkı ihlaline maruz bırakılıyorsanız, söz konusu bilgi ve belgeler ışığında irtibatınız, iltisakınız sabit ise, birisi tarafınızdan muhafaza edilmek üzere ikişer nüsha yaparak iltica başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak bilgi ve belgelerinizi sunarken, sunduğunuz belgeye dayanak teşkil eden mağduriyetinizi şifahen anlatmanız önem arzetmektedir.

ÖNEMLİ UYARI!

Şahsınızla ilgili tüm belgeleri fotoğraflayarak dijital hale getirin ve bir mail hesabı ile dropbox, cloud, Google drive vb gibi hesaplarınıza yüklemeyi unutmayın! Böylece evraklarınızın deforme olma/kaybolma riskini minimize etmiş olacaksınız, ayrıca iltica işlemleri kabul aşamasına kadar fotokopi evrakları kabul edilmekte, prosedüre ilişkin (red, mahkeme süreci) durumlar söz konusu olduğunda evraklarınızın orijinali talep edilebilmektedir.

İltica için İlk Başvuru
İltica hakkınızı kullanmak için bulunduğunuz ülkedeki Göçmenler ve Mülteciler Dairesinin ilk başvuru merkezlerinden  birine, Polıs Merkezlerine za da Sınır ve Havaalanlarındaki pasaport polisine iltica  başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra size iltica işlemlerini başlatmanız için bir form verilecektir. Bu formu doldurduktan sonra iltica işlemleriniz başlamış olacaktır (AB ülkelerinde iltica işlemleri Mahkemelerde değil göçmen ve mülteci dairelerinde yapılmaktadır. Başvuru merkezine girdikten sonra sırasıyla yapacağınız işlemlere aşağıda yer verilmiştir.
· İltica başvuru merkezine ulaştığınızda tarafınıza resepsiyon görevlilerince iltica başvuru dilekçe formu (kimlik bilgileri, geldiğiniz yol güzergah bilgileri vb.) verilecektir.
· Dilekçeyi doldurduktan sonra kayıt işlemleriniz, parmak iziniz, fotoğraf çekimi, kilo-boy tespitiniz yapılacaktır. Genel sağlık taraması ve akciğer röntgeni çekilecektir.

ÖNEMLİ UYARI!

Kayıt esnasında kimliğinizi tespit için resmi bir belge vermeniz gerekmektedir. Bu bilgi kimlik, pasaport, ehliyet, resimli diploma, fotoğraflı banka kartı, evlilik cüzdanı gibi belgelerden her hangi birisi veya isterseniz tamamı olabilir. Size ait üzerinde gayri resmi işlem yapılmış olan resmi evrak sunmanız iltica talebinizin reddine neden olabilecektir. Bu nedenle sunacağınız evraklarınızın orijinal olması başvurunuz noktasında hayati önem taşımaktadır. Bu belge/belgeler iltica kabulü sonrası size tekrar iade edilecektir.
· İlk Başvuru işlemleri AB ülkelerinde normalde bir ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir ama kimi yerlerde 4-5 saatte tamamlanırken kimi yerlerde başvuru yoğunluğuna göre bir hafta, on gün zaman almaktadır. Kimi Başvuru merkezinde konaklama imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle  1. ve 2. mülakatınızın gerçekleşeceği merkeze transfer edebilmektedirler. Konaklama imkanı  bulunmayan başvuru kamplarında genel sağlık taraması ve akciğer röntgeni 1 ve 2. Mülakatı olacağınız kamplarda yapılmaktadır. Bu işlemler sonrasında iltica başvurunuz işleme  alınmış sayılacak, tarafınıza yeşil bir kimlik ve ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmanız üzere sağlık karnesi verilecektir. Bundan sonra artık 1. Mülakatı (yol mülakatı) olacağınız randevu tarihini bekleyeceksiniz.
· Sosyal yardımlar kapsamında kabul aşaması ya da belediye (Heim) uhdesine geçene kadar bazı Avrupa ülkeleri sosyal yardım vermektedir. Örneğin; Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler. Bazı ülkeler ise ya çok az vermekte ya da hiç vermemektedir; İtalya, Romanya, Yunanistan vb.
İltica ettiğiniz ülkede ücretsiz ulaşım ve ücretsiz dil kursu için belediyelere başvuru yapmanız tavsiye edilir. Geldiğinizde giyecek ihtiyacınız olabileceği ihtimaline karşın yardım kuruluşları tarafından ücretsiz ya da çok cüzi miktarlar karşılığında tarafınıza giyecek ve yiyecek yardımı yapılmaktadır.

Birinci mülakat
Birinci mülakat ya da ilk duruşma, başvurucular arasında yol ya da Dublin mülakatı olarak bilinmektedir. Bu mülakat mahkemede değil İltica ve Göçmen dairelerinin bürolarında bir raportör ve tercüman eşliğinde gerçekleşmektedir. Birinci mülakatta 25 soru sorulmakta ve yaklaşık 40 dakika sürmektedir. 24 soru kimlik bilgileri, ikametgah, aile, eğitim, meslek, etnik durum, başka ülke vatandaşlığı ve iltica durumu gibi konuları içermektedir. Ancak son soru iltica ettiğiniz ülkeye  hangi güzergah üzerinden geldiğinizin yani “iltica ettiğiniz  ülkeye hangi yolu  izleyerek (uçak, tren, karayolu, deniz yolu, yay) geldiğinizi bildirmeniz gerekmektedir. Bundan dolayı güzergaha dair vereceğiniz cevaplar iltica işlemlerinizin iltica ettiğiniz ülkede devam edip etmeyeceğini belirleyecektir. Şayet iltica ettiğiniz ülkenin Schengen vizesi ile geldi  iseniz, yeşil, gri, siyah pasaportunuz varsa ve şengen dışından iltica edeceğiniz ülkeye geldi iseniz ya da Schengen dışından aktarmalı geçerken transit bölgede inip iltica etti iseniz ya da kara ve deniz yolu ile iltica ettiğiniz ülkeye ülkeye ulaştı iseniz hangi şengen ülkesinden geçtiğiniz belli değil ise/belgelenemiyorsa bu durumda sizin için Dublin uygulanmayacak ve iltica işlemleriniz iltica ettiğiniz ülkede devam edecektir. Aksi durumda ise aşağıda belirtilen kriterlere sahip iseniz Dublinin uygulanabilme ihtimali bulunmaktadır.
· Başvuru yapılan ülke ile vize veren ülke  farklı ise vize veren ülke sorumludur. Başvuru yapılan ülke bu durumda Dublini işletebilir.
· Başvuru yapılan ülke ile Oturum yapılan ülke farklı ise oturum veren ülke sorumludur. Başvuru yapılan ülke bu durumda Dublini işletebilir.
· Aile bireylerinde iki farklı Schengen vizesi mevcut ise aile bireylerinin çoğunluğunun olduğu ülke sorumludur. Şayet baba a ülkesi Schengenine sahipse çocuklar ve anne b ülkesi Schengenine sahipse çocuklar bakıma muhtaç olduklarından dolayı baba ile birleşeceğinden dolayı aile çoğunluğu uygulanmayacak anne ikinci mülakata yakın bir sürede aileye dahil olduğu takdirde Dublin uygulanmayabilecektir.
· Aile içerisinde eşit sayıda İki farklı Schengen varsa aile büyüğünün vizesinin ait olduğu ülke sorumludur kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.
· Eğer başka bir Schengen ülkesine iltica etti iseniz iltica ettiğiniz ülkeye dair Dublin işletilebilir.
· Şayet iltica edeceğiniz ülkeye sınır komşu ülkelerden geçerken sınır polisi tarafından yakalanırsanız ve bindiğiniz araçta o ülkeye yönelik alışveriş fişi gibi ispat edici belgeler bulunursa ya da başka bir Schengen ülkesinden uçakla geldiğiniz (bagaj kuponu, uçuş kartı) tespit edilirse o ülkeye yönelik Dublin işletilebilmektedir. Bundan dolayı birinci mülakat iltica işlemlerinizin hangi ülkede devam edeceğinin kararının verileceği bir mülakat özelliği taşımaktadır.
· Şayet Dublin uygulama kararı verildi ise bu durum size bir yazı ile bildirilecektir daha sonra Dublin görüşmesi yapılacaktır ve Dublin uugulması tebliğ edilecektir. Bu yazı ile birlikte iki hafta içerisinde itiraz hakkınız bulunmaktadır.  3 ay içerisinde  İltica ettiğiniz ülke  Dublini işleteceği ülkeye yazı yazması gerekmekte , 2 ay içerisinde de Dublini uygulayacak ülkenin kabul veya red şeklinde cevabını vererek karar vermesi gerekmektedir. 6 ay içerisinde Dublin uygulanmaz ise zamanaşımına uğradığından kendiniz ya da avukat aracılığıyla dosyanın düşmesi yönünde talepte bulunmanız gerekmektedir. Beyan ettiğiniz adreste iseniz bu süre 6 ay, beyan ettiğiniz adreste bulunmamanız halinde ise Dublinin zamanaşımına uğrama süresi 18 aydır. Birinci mülakatın tamamlanmasıyla asıl mağduriyetinizi anlatacağınız ana mülakat denilen mülakat için size randevu tarihi verilecektir.

İkinci mülakat

!!……ÖNEMLİ…..!!

İltica başvuru sürecinde gerekçe ve sebeplerinizi anlatacağınız 2. Mülakat Sunumunuzu asagidaki linkteki yasa maddelerine göre hazirlamanizi tavsiye ederiz. Hakkınızda ihlal edilen tüm yasa maddelerini işaretleyin. Ülkenizde yaşadığınız, bu yasaları ihlal eden tüm olayları doyurucu delilleri ile birlikte mülakatı yapan görevliye sunmanizi tavsiye ederiz.

https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf

İlticanızın kabulü veya reddine yönelik kendi mağduriyetinizi anlatacağınız ve sizi dinleyen raportörü ikna edeceğiniz asıl mülakattır. İkinci mülakat Göçmen ve Mülteciler dairesinin ilgili ofislerinde raportör ve tercüman eşliğinde yapılmaktadır. Mağduriyetinizi anlatabilceğiniz yeterli zamanınız bulunmaktadaır, acele etmenize ve panik yapmanıza gerek yoktur. Herkes tek tek mülakata alınmaktadır. 16 Yasından küçük çocuklar mülakatlara alınmaz. Hazırlamış olduğunuz bilgi ve belgeleri beraberinizde götürebilirsiniz, fotokopi evraklar kabul edilmektedir ancak ilticanıza red kararı verildiği takdirde evrakların orjinallerini mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Red verilmesi halinde süreç işlemleri mahkemede yapılmaktadır. Mahkeme süreci ikinci mülakatınızdaki gerekçelerinizi avukat aracılığı ile kuvvetlendirme ve delillendirme imkanı sunar. Bundan dolayı redden endişe etmemelisiniz, sadece normal prosedür biraz daha uzun olacaktır.

İkinci mülakatta kimlik bilgileriniz, ikamet, egitim, meslek, akraba bilgilerinizin tesbiti yapıldıktan sonra herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadığınız, daha önce devlete yönelik herhangi bir suça karışıp karışmadığınız sorulduktan sonra asıl kendi hayat hikayenizi, kendi mağduriyetinizi anlatacağınız iki soru sorulacaktır;

1- İltica ettiğiniz ülkeye neden geldiniz?

2- Kendi ülkenize ya da geldiğiniz yere dönmeniz halinde başınıza ne gelmesini umuyorsunuz?

Önemli Uyarı!

Sizi dinleyen raportör karar verici olduğundan dolayı onu ikna edici tutarlılıkta bilgi ve belgeleri kronolojik sıraya göre anlatmanız gerekmektedir. Bundan dolayı yaşanan olayların genelliğinden bahsetmekten ziyade öncelikle ve özellikle kendi mağduriyetiniz, birinci derece aile, arkadaş, iş çevresinin yaşadığı mağduriyetleri ve sizinle direkt alakalarını bilgi ve belgeler ışığında anlatmanız daha etkili olacaktır. Yaşanan olaylara bireysel bakıldığından dolayı önce kendinizi ‘Ben’ merkezli anlatmanız gerekmektedir. Mülakat esnasında raportöre söyledikleriniz, sunduğunuz bilgi ve belgeler sizin gerçekten iltica hakkınızın olup olmadığını belirleyecektir.

Aslında size İtica ettiğiniz Ülkeye neden geldiniz diye sorarken ülkenizi ya da bulunduğunuz ülkeyi terk etme sebeplerini ve aynı zamanda iltica ettiğiniz ülkeyi seçme nedenlerinizi öğrenmek istiyorlar. Bu duruşmada ülkenizdeki ya da bulunduğunuz ülkedeki olayların sizin yaşamınıza ne gibi etkileri olduğunu ve neden ülkenizde ya da bulunduğunuz ülkede kalamadığınızı anlatmanız gerekmektedir. Aynı zamanda ülkenize veya geldiğiniz ülkeye geri dönerseniz sizi ne gibi tehlikelerin beklediğini de anlatmalısınız. Ancak ülkenizde ya da bulunduğunuz ülkedeki durumlardan dolayı sizin baskı, tehdit, zulüm, ötekileştirme, can korkusu ve takip vb. durumlarından dolayı güvende olmadığınıza inanılırsa size iltica hakkı verilir.

Takip altında olma nedenleriniz neler olabilir? Eğer siz ülkenizde ya da bulunduğunuz ülkede hayati tehlike ya da ayrımcılıkla karşı karşıya olmanıza rağmen devlet ve devlet kurumları tarafından korunmuyorsanız bu takip altında olmak demektir. Belirli bir etnik gruba, belirli bir inanç gurubuna ait olan, aktif politika içinde olan insanlar ırkı, cinsiyeti, inancı vb. nedenlerle ayrımcılığa maruz kalabilirler. Bu durumda devlet tarafından veya farklı bir grup tarafından ya da kendi ailesi tarafından takip altında olabilirler. Bunun için İltica ettiğiniz ülkeye neden geldiniz derken aslında ülkenizde yaşanan politik ve siyasi baskılardan dolayı devlet ve devlet kurumları tarafından korunamadığınızı, bundan dolayı adalet mekanizmasının işlemediği; KHK’lar gibi hukusuzluklarla hak gasbı yapılıp suçsuz yere hapse atılma; uzun tutukluluk süresi gibi belirsizlikler; bununla birlikte işkence görme; can korkusu yaşama; aile, akraba, toplumsal baskıya maruz kalarak tecrit edilme ve bundan dolayı ötekileştirilme; baskı, zulüm, şiddet görme; ihbar gibi insanlık dışı uygulamalara karşı hakkınızı arayamamak; ayrıca abonesi ve üyesi olduğunuz medya kuruluşlarının kapatılmasıyla haber alma özgürlüğünün elinizden alınması; özgürce fikrinizi beyan edebildiğiniz sosyal medya hesaplarında sahsınıza ve ailenize karşı küfür, hakaret, insan onurunu kırıcı tehditler almanız sonucu kendinize ve aile bireylerinize zarar gelmemesi için sosyal medya hesaplarınızı kapatmanız; Çocuklarınızı kendi inandığınız değerlere göre yetiştirdiğinız okul ve kurumların kapatılması; diğer okullarda çocuklarınızın tehdit, baskı ve mobbinge maruz kalması; devlet, toplum ve aile fertleri tarafından takip edilip ihbar edilme korkusundan dolayı çok sevdiğiniz ülkenizi terketmek zorunda kalmanız İltica ettiğiniz ülkeye iltica gerekçelerinizden bazıları olabilir.

Neden İltica ettiğiniz Ülke?

Çünkü hukukun ve adaletin işlediği; demokrasi ve özgürlüğün olduğu; insan onuruna insan haklarına saygılı bir ülke olduğundan dolayı ayrıca kendisine sığınan mülteci ve sığınmacıları geri iade etmemesi ve devlet yöneticilerinin kararlı ve güçlü duruşu iltica ettiğim ülkeyi seçmeme neden olmuştur.

İlk başta yukarıdaki gerekçeleri söyleyerek neden iltica ettiğiniz ülkeye geldiğinizi ifade ettikten sonra sizin kim olduğunuzu ve iltica ettiğinizi ülkeye gelmenize neden olan olayların bilgi ve belgelerini sunmya geldiniz demektir. Önce siz kim olduğunuzu; hangi kurum, kuruluşlarda çalıştığınızı belgeleriyle birlikte anlatarakhangi olaydan dolayı tehdit ve takipaltında olduğunuzu; bunlarla ilgili irtibatınız ve iltisakınızı aşağıdaki belgeler vb. örneğinde  yaşadığınız olaylarla birlikte anlatmanız gerekmektedir. Yaşadığınız ülkede suç sayılan şeyler iltica ettiğiniz ülkede sizin iltica sebebiniz olabilir.

1- Banka, finans kurumları ve şirketlerde hesabınız, ortaklığınız, üyeliğiniz vb. bulunuyorsa; Kurucu-ortak-üyelik-mudi belgesi, hesap extresi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktılarını,
2- Yardım kuruluşları, dernekler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlara üyeliğiniz vb. bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik-bağışçı belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
3- Okullar, dershaneler, kurslar, üniversiteler, yurtlar, etüd merkezleri, hastaneler gibi kurumlarda çalıştı iseniz mezun olduğunuz üniversitenin diploması (ayrıca transkript) Kurucu-ortak-çalışan belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, banka ekstresi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların etkinlik ve faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
4- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet sitelerine aboneliğiniz/üyeliğiniz ve iltisakınız bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, abone belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
5- Herhangi bir sivil toplum örgütü, grup ya da cemaat ile irtibat, iltisak, mensubiyetiniz bulunuyorsa üyelik belgesi, yardım ve destek verdiyseniz aidat makbuzu ve benzeri belge, ya da bu kurumların faaliyetlerine katıldığınıza dair katılımcı belgesi, fotoğraf ve benzeri belgelerini,
6- Sosyal medya (twitter, facebook) içerikleriniz veya bu gibi platformlara üyelik ve içerik paylaşımlarınız varsa, bunları takip ediyor ya da ediliyorsanız ve bunları takip ettiğinizden dolayı sizlere yönelik tehdit, hakaret, ihbar, ötekileştirme, aşağılama gibi isnat ve ithamlar mevcutsa bunların ekran görüntüsü/çıktısını,
7-Devletin resmi gazete ve yayın organlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre (AİHS) suç olarak tanımlanmayan konulardan dolayı suçlu olarak ilan ediliyorsanız (KHK Düzenlemeleri), adınızın geçtiği resmi gazete ve yayın organları çıktısı, iddianame, fezleke, tutanak, ülkenizde mağduriyetinize ilişkin açmış olduğunuz dava metni nüshaları ve dosya numaraları, çevrenizde birlikte çalıştığınız ve mağdur edilmiş (gözaltı, hapis, işkence, hayati durum) kişilerin emsal teşkil etmesi noktasında medya/haber içerikleri, ihbar mektupları ve maillerinin çıktılarını,
8-Devlet ve medya organları tarafından sesli görsel basılı yayınlar ile isminiz geçerek ihbar ve tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor ve tehdit vb mesajları alıyorsanız, bunların kayıtları ve çıktılarını temin ederek sunmanız gerekmektedir.

Avukatınız varsa durumunuza ilişkin yazacağı referans yazısı veya temin etmeniz halinde süreçten dolayı avukatınızın aleyhine gelişen adli durumu belirtir yazı nüshası, esiniz ve çocuklarınız ile ilgili mağdur olduğuna dair bir belge (örneğin çocuğunuzun okulunun kapanması eşinizin işinden atılması vs )

Yukarıdaki bilgi ve belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hak ihlallerinden dolayı ve sosyal bir gruba bağlı olduğundan dolayı başınıza geldiği için mağduriyetinizi anlatırken kullandığınız beyanlar ilticanızda önemli etki yapmaktadir. Örneğin: KHK ile işten atıldım, işsiz kaldım, başka yerde işe giremedim gibi gerekçeler sunarsanız ilticanız kabul olmayabilir. Çünkü hiçbir ülke kimsenin geçimini temin etmek, iş vermek ve bakmak zorunluluğunda değildir bu nedenle hukuki sebeplere bağlı kalmanızda fayda vardır. Örneğin; ‘önce açığa aldılar sonra iş yerinde ötekileştirdiler; birdenbire mesai arkadaşlarım tarafımdan hakaret, küfür ve tehditlerle karşılatım; tenzili rütbe yaptılar; başka yere sürdüler daha sonra işten atarak insan içine çıkamaz hale getirdiler; işten çıkardıktan sonra gerekçesiz tutuklamalar başlaması, can korkusu, işkence korkusu nedeniyle saklandım zaman içinde uygun şartlar bulduğumda ülkemi terk etmek zorunda kaldım.’ gibi her bir belgenizi hikayesiyle birlikte bu ve buna benzer şekilde anlatmanız ilticanızın kabul edilmesine katkısı olacaktır. Mülakatınız ortalama 4 saat sürmektedir, mülakatınız bittikten sonra tercüman size verdiğiniz ifadeleri tekrar geri okuyacaktır. Söylediğiniz bilgilerin doğru olduğunu teyid ettiğiniz takdirde vermiş olduğunuz ifadenin bir nüshasını imza karşılığı vereceklerdir.

Önemli Uyarı!

Şayet yanlış tercümeden şüphelendi iseniz tutanağı o gün imzalama mecburiyetiniz bulunmamaktadır; rapotöre sakin şekilde ifadeleri tekrar gözden geçirmek, incelemek istediğinizi söylediğinizde size bir iki gün süre verilebilir.

Mülakattan sonra sonuçlar 10 gün ile 90 gün arasında açıklanabilmektedir fakat evrak eksikliği ya da raportörün daha detaylı bilgi edinme istemesi halinde sonuçlar 6-7 aya sarkabilmektedir bu gibi durumlarda iltica dairesine ayda bir dilekçe vererek aktüel durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Başlıca İlticanın reddine neden olan sebepler

-Tutarsızlık;

-Yalan bayan;

-Belgede tahrif;

-Beden dili (aşırı rahatlık ya da tiyatro yapma);

-Dağınık sunum yapma kafa karışıklığına neden olma, raportörün olaylar arasında bağlantı kuramaması;

-Doyurucu ve hukuki olmayan gerekçeler, genel ifadeler; (kendiniz dışında herşeyi anlatmanız ama kendi mağduriyetlerinizden bahsetmemeniz)

-Raportörün tutum ve davranışı (raportörler olaya realist, hukuki bakmaktadır; yaşanan olayların bizzat sizinle alakasına ve bizzat size etkisine bakmaktadır, ülkede yaşanan genel durumla ilgilenmemektedir.)

-Tercüman hataları (Çok nadir de olsa bazı tercümanların yanlı ve taraflı tercüme yapmaları, demediklerinizi demiş gibi tercüme etmesi; veya farklı bir ülkeden olmaları nedeniyle Türkçe’ye tam hakim olmamaları) Tercümanı red etme hakkınız bulunmaktadır; zor da olsa bunu raportöre söyleyin. Açıklayacağanız olaylardaki ülkenize özel terminolojilerin tercümelerini yanınızda bulundurun. Örnek: Kayyım=Treuhänder vb.

İltica Statüsü Karar Türleri
1. Asyl / Sığınma hakkı; tehdit ve zulüm uygulamaları siyasi sebeplerle oluyorsa o kişiye Asyl / Sığınma statüsü verilir.
2. Flüchtlingsschutz / iltica hakkı; tehdit ve zulüm uygulamaları siyasi saiklerden değil kişinin dini tercihi, ideolojik aidiyeti, ırkı, cinsel tercihi ya da herhangi bir sosyal gruba aidiyetinden kaynaklanıyorsa o kişi için Flüchtling Schutz / ilticacı statüsü verilir.
3. Subsidiäre Schutz / Yardımcı Koruma; başvuru yapan kişinin hem Sığınmacı/Asyl hem İlticacı/Flüchtling koşullarını sağlamaması ve fakat ülkesinin güvenli ülke statüsünde olmaması durumunda verilir.
4. Abschiebungsverbot / Deport Yasağı; eğer yukarıdaki üç tür kabul şartları bulunamamışsa ve beraberinde ülkesine gönderilmesi sağlık, özgürlüğünün kısıtlanması vb. sebeplerden ötürü AIHM sözleşmesine aykırılık durumu oluşturursa verilen karar türüdür. Kendi ülkesine dönmesiyle durumu ağırlaşacak bir hastalığı olması, hastalığının kendi ülkesinde tedavi edilemeyecek koşullarda olması. Bu karar turunu Mahkeme alır, deport yasağı verilen kişi deport edilemez

Kabul aşamasından sonraki Sosyal Yardımlar

Sosyal yardımlar kapsamında kabul geldikten sonra bazı Avrupa ülkeleri işsizlik, maaşı, kira yardımı, çocuk yardım gibi sosyal yardım vermektedir. Örneğin; Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler. Bazı ülkeler ise ya çok az vermekte ya da hiç vermemektedir; bazısı sadece kira yardımı vermekte, bazısı işsizlik maaşı vermekte , bazı hiç vermemektedir. Örneğin; İtalya, Romanya, Yunanistan vb.
İlticanız kabul olduktan sonra size üç yıllık oturum belgesi vereceklerdir. Kimi yerlerde Dil kursu mecburiyeti bulunmaktadır kimi yerlerde bulunmamaktadır. Bundan sonra kendi özgür hayatınızı yaşama süreciniz başlayacaktır, çocuklarınız okula gidecektir; ister bir yerde çalışabilir ister  firma kurup iş yapabilirsiniz.

 

Benzer İçerikler

AYM’de kritik toplantı: ‘İnfaz indirimi getiren düzenlemenin iptali talebi’ yarın görüşülecek

admin

Japonya İltica Prosedürü

admin

İltica Sürecinde Neden Dublin Anlaşmasına Mutlaka Dikkat Edilmelidir.

admin

31 yorumlar

Anonim Mart 25, 2018 at 1:37 am

Merhaba 🙂 makaleniz de yazdıgınız yazı için çok teşekkür ederim… 🙂 benim iltica hakkın da bir sorum olacaktı izninizle. Benim yakın zamanda bir mahkeme davam var işlemediğim suçtan dolayı ağız cezada yargılanıyorum tamamen yanlış anlaşılma sonucundan. yaşım 21 askerliği yeni yaptım daha önce hiç karakola bile düşmedim o yüzden bu davadan cok korkuyorum bunların bir belgesini alarak aktarmalı bir uçuşla , atıyorum buradan bir güney amerika yada cubaya avrupada araştırdım almanya , çek cumhireti , ingiltere hariç diğer ab ülkeleri transit vizesi istemiyorlar bu ülkelerden birinden aktarmalı ucak bileti alıp uçakta pasaportu yırtıp klozete atsam ve havalimanın da iltica etsem fransa olur yada hollanda ne biliyim başka bi ülke de iltica ettiğim zaman bu belgeleri göstersem ilticam kabul olur mu ? bir de sizce iltica esnasın da türk oldugumu söylersem beni tekrar ilticam sonuclanana kadar türkiyeye yollarlar mı ? bu cevabımı yanıtlarsanız cok makbule geçer lütfen sizden cevap bekliyorum teşekkür ederim 🙂

Cevapla
Editör Mart 25, 2018 at 2:09 am

Pasaportunuzu neden yirtiyorsunuz? Buna gerek yok. Mahkemenizin neyle alakali olduguna bakarlar. Eger ilticaya gerekce teskil eden bir durumsa incelerler yoksa mahkemeniz adi suclarla alakali ise basvurunuz kabul edilmeyecektir. Salt olarak Türk olmak ya da Kürt olmak degil; etnik, dini, siyasi, ideolojik, mezhepsel veya bir sosyal gruba aidiyet gibi nedenlerden dolayi zulme ugramis olmak ya da zulme ugrayacagina dair somut tehlike olmasi iltica gerekcesidir. Ilticanizi asilsiz/gerekcesiz bulmadikca yani incelemeye aldiklarinda sizi ülkenize göndermeyeceklerdir. Gerekcesiz basvurularda hizlandirilmis sürec uygulaniyor ve geri gönderme oluyor ama bunun icin basvuru yapan kisinin ilticaya asla gerekce olmamayacak sebepler sunmasi lazim.

Cevapla
fazil Mayıs 11, 2018 at 5:27 pm

merhabalar
yunanistandan aktarmali olarak vize istemeyen bir ulkeye gecerken hollanda aktarmasi esnasinda hollandaya iltica edebilir miyim acaba?

Cevapla
admin Mayıs 13, 2018 at 8:38 pm

Uçağa binebildiğiniz sürece indiğiniz ülkeye iltica edebilirsiniz. Ama ilticanızın kabul edilebilmesi için gerekli mağduriyetleri belirtmeniz gerekir.
https://ilticahaberleri.com/almanya-iltica-ikinci-mulakat-islemleri/

Cevapla
sinan Mayıs 17, 2018 at 11:34 pm

iyi günler biz almanyaya iltica ettik yunanistan şengeniyle türkiyeden uçakla direk almanyaya geldik iltaca avukatı tuttuk süreç başladı kamp vs geçen hafta yol mülakatımız oldu avukatın söylediği şekilde ifade verdik tırla geldik diye avukat duplin uygulanmasın diye bunu bize söylettirdi o yüzden ne pasaport nede kimliğimizi verdik sadece kimlik fotokopisini verdik haftaya ana mülakatımız var ama buradakiler eger vizimizi ortaya çıkaırsa yalan beyan bizim için kötü olacak nasıl bi yol izlememiz gerekir

Cevapla
Hakan Mayıs 17, 2018 at 11:35 pm

Slm.Evliyim,biri 21 biri 6 yaşında iki kızım var.İsviçre ya da Norveç’e iltica etmek istiyorum.Anne tarafım Kürt.Baba tarafı Türk.Ateistim.Kızlarımın burada büyümesini ve okumasını istemiyorum.Rusçayı iyi İngilizceyi orta derecede biliyorum.25 senelik Restaurant işletmeciliği kariyerim var.Eşim bayan kuaförü.Maddi olarak da kötü değiliz.Ama şahsen Türkiye’nin giderek radikal islamamın giderek hayatın her zerresine tahakküm ettiğini gözlemleyebiliyorum ve onun için gitmek istiyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkür ederim

Cevapla
Editör Mayıs 18, 2018 at 9:12 pm

(1) ilticanin kabulü icin gerekli olan -inanciniz, irkiniz, ideolojik, siyasi görüsünüz, hayat tarziniz, cinsiyetiniz vb.- nedeniyle Toplumsal ya da devlet kaynakli bir Siddet, Baski, Ayrimcilik, Zulüm -insan haklarini asagilayici eylemlerin- vb. dogrudan size uygulaniyor, uygulanmis olmasidir.
Sahip oldugunuz yetenek ve nitelikleriniz iltica icin gerekce teskil etmez. Ana gövde olarak sadece yukaridaki cümle (1)’e bakilir. Yani sizinle mülakat yapan Raportör Ülkenizdeki Durumla degil bu durumun size ve hayatiniza etkileriyle ilgilenir; bu konuda sunabileceginiz gerekceleriniz varsa kabul verilir. Gecmis olsun.

Cevapla
Ragip Turan Mayıs 19, 2018 at 2:22 pm

9 aydir bekliyorum. tum kanitlarim var verdim ifadelerimde celiski yoktu ikinci mulakatimda….
3.mulakata cagrildim gittim elciligin benim hakkimda yazmis oldugu raporu verdiler 1 sayfa…raporda savcilik sorusturmasi yapmislar elcilik avukatlari araciligla turkiyede hakkimda dava yok! zaten ben mulakatlarimda soylemistim. sadece paramilitr guclerin beni sordugunu devam ettigini beyan ettim.inanidiklarini soylediler…
¨
sorum su 27 temmuz 2016 suan bulundugum ve iltica ettigim ulkedeki tc elciliginden pasaport almama yani sizin tabirinizle 15 temmuz sonrasi pasaport almis olmama takmislar…herkes sorun yasiyor sen sorundsuz nasil almisisn pasaportu dediler…. ben de onlara ben zaten 1.5 sene pasaportsuz gezdim elciligi de hayatimda 5 yil boyunca kaldigim sure icinde bir kere bu pasaport almak icin gittim dedim kimsye iftira atamam ama sorun yasayanlar genelde eylul ayindan sonra yasaymaya baslamistir dedim.

bu 15 temmuz sonrasi pasport alanlar icin ne oneririsiniz hele hele ben gibi 15 temmuzun ertesi zamani….

Cevapla
Burak Haziran 8, 2018 at 1:05 pm

Merhaba, ben şuan erasmus programiyla polanyada bulunmaktayim ,15 temuzda vizem bitiyor ,polanyada erasmus staji icin 2,5 ay daha kalmam gerekiyor ,bu yuzden burada 2,5 aylik oturama basvuracagim ,ve oturuma basvurdugum icin polanya disina cikmam gerekiyor ,asil konu ben bir eşcinselim ve turkiyede can güvenligim yok ailem beni ögrendiklerinde beni öldürebilirler ,sosyal hayata ise gercek kimligimi hep gizlemek zorunda kaliyorum ,bazen arkadaslarim benden supheleniyorlar ,alay ediyorlar ve bu durum beni psikolojikmen çökertiyor, bu yuzden turkiyede yasamak istemiyorum ,özgür olmak istiyorum , bu yüzden iltica etmek istiyorum , pollanyadan kacak olarak hollandaya gidersem deport edilirmiyim ?Ve nasil bir yol izlemem gereliyor lütfen yardimci olursaniz cok sevinirim.

Cevapla
admin Haziran 12, 2018 at 12:21 pm

1.İltica ettiğinizde Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine göre uğradığınız zulumlerden ötürü ilticanız kabul olabilir. Uğradığınız baskı,zulum, ötekileştirmeyi belgelemeniz gerekmektedir.
2. Vize ve oturumunuz polanya olduğundan dolayı Hollanda polanya ya yönelik Dublin uygulayabilir.

https://ilticahaberleri.com/dublin-anlasmasina-dikkat/
https://ilticahaberleri.com/dublin-iii-anlasmasina-gore-zaman-asimi-sureleri/

Cevapla
Busra Haziran 8, 2018 at 7:32 pm

Fransaya iltica edip orada üniversiteye gidebilir miyim

Cevapla
admin Haziran 12, 2018 at 12:02 pm

Evet. İltica edip dil hazırlığınızı tamamladıktan sonra ve denklik işlemlerinizi hallettikten sonra gidebilirsiniz.

Cevapla
İsmail yalcin Ekim 8, 2018 at 9:33 pm

Merhaba vizeyle Türkiye’den Almanya’ya gitsem orda iltica etsem olurmu kaç gün arayla iltica edebilirim yardim ci olurmusunuz

Cevapla
İbrahim Ekim 15, 2018 at 1:36 pm

Merhaba. Eşim Yunanistan’dan deport olduğu için 2021’e kadar schengen bölgesine girişi yasak. Ben Almanya’ya iltica etsem aile birleşiminde bu sıkıntı olur mu?

Cevapla
Editör Kasım 3, 2018 at 2:05 am

Schengen yasaginin kaldirilmasi icin dava acmaniz gerekebilir.

Cevapla
user Ekim 15, 2018 at 8:27 pm

Merhabalar bana twitterden yaptigim paylasimlardan ve rt yaptigim bir twitten dolayı cumhurbaskanina hakaretten ve ‘fetö şüphelisi ‘ olmaktan dava acmislar eve polis gelmis ama ben evde yoktum daha sonra aradilar emniyete gittim. Orada ifade verdim ve daha sonra savcılık ifade icjn cagiracak dediler. Acikcasi gereksiz nedenlerden dolayi tutuklanmaktan korkuyorum. Bu benim iltica etmeme sebep olabilir mi.

Cevapla
Editör Kasım 2, 2018 at 4:49 am

Bunlar iltica gerekceleridir.

Cevapla
Muhammet tunç Şubat 16, 2019 at 3:18 pm

Merhaba user gorusebilirmiyiz selamlar

Cevapla
Selim sancak Kasım 6, 2018 at 12:00 pm

Merhaba Dabline dahil bir ülkeye iltica ettim fakat pişman olursam yine avrupada başka ülkeye iltica etme talep hakkım varmı

Cevapla
admin Aralık 6, 2018 at 2:31 pm

Merhaba,
Malesef sorumluluk iltica ettiğiniz ülkeye aittir…

Cevapla
Mehmet Kasım 21, 2018 at 6:52 pm

Merhaba kan davamız var bu yüzden hayatı tehlikem var bu durum iltica için yeterli sebep olabilirmi.

Cevapla
Editör Kasım 23, 2018 at 3:19 am

Evet ama ispatlamaniz lazim.

Cevapla
Topgood Kasım 27, 2018 at 11:15 pm

Merhaba benim bir kız çocuğum var Hollanda da eşim oralı anlaşamadık ayrıldık çocuğumu göstermiyor canı isterse gösteriyor canı istemezse göstermiyor. Kızım 3 yaşına girecek Mart ayında ve benim çocuğum bensiz büyüyor
Yeterli bir sebep mi iltica için?
Birde Danimarka’ya schengen vizesi aldım ordan Hollanda’ya geçip iltica etsem dublin uygulanır mı

Cevapla
admin Aralık 5, 2018 at 6:03 pm

Merhabalar,

Geçmiş olsun… İltica için yeterli bir mağduriyet olarak gözükmemektedir. Danimarka’ya Dublin uygulanmaktadır. Fakat Hollanda ailevi durumunuzu dikkate alabilir.
https://ilticahaberleri.com/iltica-mulakat-stratejileri/
https://ilticahaberleri.com/vize-uzatimi-ile-dublini-lehine-cevirme-2/

Cevapla
Devrim Deniz Şubat 24, 2019 at 1:57 am

Selamlar öncelikle emekleriniz için tesekur ederim..bagli bulunduğum sendikamın sadece emek ve barış odaklı eylemlerine katilmamdan dolayı hakkımda davalar açıldı ogretmenlikten ihrac edildim ve hapis cezası verilerek yargıtayda da onaylandı.birsekilde ülke dışına yakın bir yere çıkabildim suan ancak ingiltereye gitmem gerekiyor.kendi orjinal pasaportum var ancak vize olmadığı için normal yollarla gidemeyeceğim.vize istemeyen bir ulkeye londra aktarması esnasında inipte iltica etme hakkim var mi? Uluslararasi alan oldugundan bahsediliyor aktarma merkezinin.bu bir sorun teşkil edermi benim acımdan. Yoksa bindiğim uçağın yeterki londra havaalanına inmis olmasi yeterlimi.transit vizem orjinal olmayacak maalesef Cevaplarsanız çok cok memnun olurum

Cevapla
admin Mart 29, 2019 at 3:11 pm

Uçağa binebildiyseniz, indiğiniz herhangi bir yerde iltica başvurusunda bulunabilirsiniz. Sizi ancak nadir de olsa kendi ülkeniz dışında geldiğiniz ülkeye geri gönderilebilirsiniz.
lütfen ilgili makaleyi okuyunuz.
https://ilticahaberleri.com/6-ay-meselesi-ve-dublin/

Cevapla
Güven Mart 10, 2019 at 5:52 pm

Transit vize alıp transferi gerçekleştireceğim ülkeye iltica edebilir iyim?

Cevapla
Bla bla Ekim 1, 2019 at 9:35 pm

Merhaba hakkımda açılmış bir dava yok yalnız devletin bir kurumu tarafından göz altına alınıp sorgulanabilir-işkence görebilirim ve herhangi bi belgem kanıtım yok,sözlü olarak kabul olma şansım var mı?

Cevapla
admin Ocak 16, 2020 at 4:47 pm

Merhabalar, zayıf ,iltica sebebi olarak görülebilir. Şansınızı deneyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.
Site üzerinden aylık olarak sorulara cevap vermekteyiz. Twitter ve youtube üzerinden günlük cevap verilmektedir.

Cevapla
Su Kasım 12, 2019 at 8:12 pm

Merhaba gercerli bir sebebimiz var ise ve soy agacim 3. Kusak icinde bulundugum ulkeye iltica edersem daha kolaylik olurmu acaba ?

Cevapla
admin Ocak 15, 2020 at 1:21 pm

MErhabalar, ne yazık ki mağduriyetler ile kuşak arasında ilişki bulunmamaktadır. Size fayda sağlayacağından şüpheliyiz. Youtube kanalımızdan 2. mülakat soruları nelerdir nelere dikkat edilmeli.

https://www.youtube.com/channel/UCmM3vFfjylJD0TVdac5Asrg bundan sonra sorulara youtube, @ilticahaber twitter ve @ilticahaberleri instagram üzerinden cevap vereceğiz anlayışınız için teşekkürler.

Cevapla

YORUM YAP